A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Elektronikus számlázás feltételrendszere

Alulírott, az elektronikus számlázási igénnyel érintett felhasználási hely(ek)re villamos energia egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), ezennel kérem az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t mint egyetemes szolgáltatót (a továbbiakban: Szolgáltató), hogy a jövőben a fennálló szerződéses jogviszonyunk keretében az igénylés során megadott szerződéses folyószámlaszámomra vonatkozóan hiteles elektronikus számlát (továbbiakban: Számla) állítson ki részemre. 
Tudomásul veszem, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19) Korm. rendelet 9. § (15) bekezdésében foglaltak alapján az elektronikus számlára történő áttéréshez szerződésmódosítás nem szükséges.
Elfogadom, hogy a Szolgáltató az elektronikus számla kiállításáról az általam az igénylés során megadott e-mail-címre számlaértesítést küld. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Szolgáltató online ügyfélszolgálatára történt regisztrációmat követően a Szolgáltató online ügyfélszolgálatára belépve is megtekinthetem a számláimat. Kijelentem, hogy az elektronikus számlázásra történő áttéréssel egyidejűleg lemondok a papíralapú számlázásról, azonban a jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, mely esetben a Szolgáltató automatikusan visszatér a visszavonással érintett felhasználási hely(ek) villamosenergia-fogyasztásának papíralapú számlázására.
Elfogadom, hogy számlaértesítést követőn a számla megtekintése és kiegyenlítése az én felelősségem. Vállalom továbbá, hogy amennyiben a számla megküldéséről a villamos energia egyetemes szolgáltatási szerződésem Általános Szerződési Feltételeiben szereplő számlázási határidő elteltéig nem kapok értesítést, akkor ezt a Szolgáltató felé – utólag is igazolható módon – a Szolgáltató ügyfélszolgálati csatornáinak valamelyikén jelzem.
Tudomással bírok arról, hogy a Számla kézbesítési ideje a Számla időbélyegén szereplő időpont, kivéve, ha bebizonyosodik az ellenkezője, az attól való eltérés.
Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató az előállított elektronikus Számlákat megőrzi, és az őrzési időn belül, de legfeljebb a szerződésem megszűnését követő 1 hónapig elérhetővé teszi.
Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a Számla letöltését annak kézbesítési időpontját követő 1 hónapig garantálja.
Kijelentem, hogy rendelkezem az elektronikus számla fogadásához, megtekintéséhez és megőrzéséhez szükséges informatikai feltételekkel. Vállalom, hogy az elektronikus számlázás igénybevételének teljes időtartama alatt ezeket fenntartom, és megfelelő karbantartásukról gondoskodom.
Tudomásul veszem, hogy a Számla kiegyenlítésére készpénzátutalási megbízást (sárga postai csekket) a Szolgáltató nem küld. Számlámat a papíralapú számlázásra való esetleges visszatérésemig az általam választott egyéb módon (pl. banki átutalás, csoportos beszedési megbízás) tudom kiegyenlíteni.
Vállalom, hogy az igénylés során megadott e-mail-címemben bekövetkezett változást a Szolgáltató ügyfélszolgálati csatornáinak valamelyikén a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül bejelentem. Tudomásul veszem, hogy az e-mail-cím megváltozásának bejelentésére vonatkozó kötelezettségem elmulasztásából eredően a Szolgáltató semmilyen kárért nem vállal felelősséget, azonban a Szolgáltató az érdekkörében ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti tőlem.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom vagy annak visszavonása csak a nyilatkozattételt követően kiállított számlákra vonatkozik.
Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az informatikai rendszerében vagy a Számla elektronikus továbbítása során felmerülő technikai hiba megakadályozza abban, hogy a Számlát elektronikusan állítsa ki vagy továbbítsa a részemre, akkor jogosult a számlát papíralapon kiállítani és a mindenkori postázási címemre megküldeni, vagy a Számlát – ugyancsak a mindenkori postázási címemre – egyéb adathordozón megküldeni.