Ugrás a tartalomra

Külön díjak

Tájékoztató az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. villamos energia egyetemes szolgáltatói ún. külön díjas szolgáltatásairól és azok 2024. január 1-jétől hatályos egységárairól

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes szolgáltatói villamosenergia-értékesítéséhez kapcsolódó egyes tevékenységekért díjat számíthat fel a vonatkozó jogszabály alapján.
A külön díjas szolgáltatások részletes feltételeit az egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat M.3 mellékletében találhatja meg.

Jelen kivonatos tájékoztató az egyes tevékenységeket és azok díjait tartalmazza.

I.1. Egyéb tevékenységek számlázása a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet alapján

 

Felhasználói igény alapján végzett tevékenységek díjának

nettó és bruttó összege

 

Tevékenység megnevezése

Díj összege
nettó
bruttó

a)

Számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, postai számlabefizetési megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó készpénzátutalási-megbízásonként a harmadik alkalommal kezdődően. [KD rendelet 2. § a)]

(A díj független a számla lapjainak számától.)

Személyes átvétel esetén

505 Ft
641 Ft

Postai kézbesítés esetén

1010 Ft
1283 Ft

b)

A szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok - ideértve az üzletszabályzatot és az általános szerződési feltételeket is - részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet meghaladó másolatának kiadása esetén a 7. oldallal (4. lappal) kezdődően. [KD rendelet 2. § b)]

(A díj felszámítása a kinyomtatott lapok száma alapján történik.)

288 Ft
366 Ft

A táblázat szerinti árak a 2024. január 1-jén hatályos KD rendelet és alapdíj, valamint a vonatkozó törvény szerinti 27% áfa kulccsal kerültek kiszámításra.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint egyetemes szolgáltató a felhasználók részére külön díj megfizetése nélkül biztosítja a következő szolgáltatásokat:
        a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai számlabefizetési megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként az első és második alkalommal, és
        b) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok – ideértve az üzletszabályzatot és az általános szerződési feltételeket is – részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet nem meghaladó másolatának kiadása, valamint a szerződéses jogviszonnyal összefüggő ügy intézéséhez szükséges formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása.

 

I.2. Egyéb tevékenységek számlázása a Polgári Törvénykönyv, illetve a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján

Jelen pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben foglaltak figyelembevételével készült.

Felhasználói igény alapján végzett tevékenységek díjának

nettó és bruttó összege

 

Tevékenység megnevezése

Díj összege
nettó
bruttó

a)

Peres eljárásban a bíróság részére becsatolásra kerülő mindennemű dokumentum, írásbeli anyag nyomtatásának, fénymásolásának díja, mint a Polgári Perrendtartás alapján érvényesíthető perköltség [Pp. 80. §]

25 Ft
32 Ft

b)

Előre fizetős mérő kártyapótlási díja [Ptk. 6:519. §]

1400 Ft
1778 Ft

A táblázat szerinti árak a vonatkozó törvény szerinti 27% áfa kulccsal kerültek kiszámításra.

II. Külön díj ellenében végezhető szolgáltatások a felhasználó szerződésszegése esetén

 

Felhasználó szerződésszegése esetén felszámítható díjak

nettó és bruttó összege

 

Eset megnevezése

Díj összege
nettó
bruttó

1.

Nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítás

288 Ft
366 Ft

2.

Tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítő

1010 Ft
1283 Ft

3.

Elektronikus úton küldött fizetési felszólítás

47 Ft
60 Ft

4.

Elektronikus úton küldött kikapcsolási értesítő

47 Ft
60 Ft

A táblázat szerinti árak a 2024. január 1-jén hatályos KD rendelet és alapdíj, valamint a vonatkozó törvény szerinti 27% áfa kulccsal kerültek kiszámításra.

Fentiekre a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról szóló 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (rövidítve: KD rendelet) és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes szolgáltatói üzletszabályzatának rendelkezései vonatkoznak.

III. Behajtási költségátalány

Jelen pont a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak figyelembevételével készült.
Behajtási költségátalány mértéke 40 €

A behajtási költségátalányt a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeggel kell megfizetni.

IV. Mérlegköri tagság biztosítása

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a márlegköri tagságot térítésmentesen biztosítja.

A területileg illetékes elosztó külön díjas szolgáltatásairól szóló tájékoztatást az elosztó honlapján vagy ügyfélszolgálati irodáiban találhatja meg.

 

Kapcsolódó dokumentumok