Ugrás a tartalomra

Külön díjak

A külön díjak mértéke a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet - a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról és a H 441/2021 MEKH határozat 2021. április 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjak, valamint a villamos energia elosztó által külön díj ellenében végezhető szolgáltatások díjainak megállapításáról szóló jogszabályokban előírtak szerint került meghatározásra. Ennek megfelelően az egyetemes szolgáltató az alábbi külön díjakat számíthatja fel:

a) A felhasználó által megrendelt, külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjai:

b) A felhasználó szerződésszegése estén az egyetemes szolgáltató által felszámítható külön díjak:

c) Az egyetemes szolgáltató a felhasználók részére külön díj megfizetése nélkül biztosítja a következő szolgáltatásokat:

számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai számlabefizetési megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként az első és második alkalommal, és
a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok - ideértve az üzletszabályzatot és az általános szerződési feltételeket is - részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet nem meghaladó másolatának kiadása, valamint a szerződéses jogviszonnyal összefüggő ügy intézéséhez szükséges formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása.

d) Az egyetemes szolgáltató és az elosztó közötti elszámolása szerinti díj

A 10/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet alapján a felhasználó által az elosztónak fizetendő díjak, amelyekkel az elosztó és az egyetemes szolgáltató megállapodása alapján az egyetemes szolgáltató és az elosztó egymás között elszámol. A díj mértékét a H 441/2021 MEKH határozat határozza meg.