Ugrás a tartalomra

Védendő fogyasztók

Kedvezményeink fogyatékkal élő és szociálisan rászoruló ügyfeleink számára

Az új villamos energia törvény a legnehezebb helyzetben lévő fogyasztókat védelem alá helyezi. Ez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, melyek azonban a villamos energia árát nem érintik. A védendő fogyasztók a kedvezményeket és szolgáltatásokat csak egy felhasználási helyen vehetik igénybe. Védendő fogyasztók lehetnek a fogyatékkal élők és a szociálisan rászorulók.

Ki minősül fogyatékkal élő személynek?

Fogyatékkal élők azok a személyek, akik:

fogyatékossági támogatásban, vagy
vakok személyi járadékában részesülnek,
a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti.

Ajánlataink fogyatékkal élő ügyfelek számára

Amennyiben Ügyfelünk életét veszélyeztetné az áramellátásból való kimaradása, úgy minden esetben igényelheti szünetmentes áramforrás biztosítását. Ezen kívül a következő szolgáltatásokat veheti még igénybe:

szolgáltató által végzett mérőleolvasás felhasználási helyen;
rendkívüli ingyenes mérő felülvizsgálat 12 naptári hónapban egyszer;
készpénzben történő számla kiegyenlítés a felhasználási helyen;
egyedi segítségnyújtás a számla értelmezéséhez;
különleges mérőhely kialakítása.

(Abban az esetben, ha a háztartásban van olyan személy, aki nem minősül fogyatékkal élő személynek, a fent felsorolt szolgáltatások nem igényelhetők.)

Ki minősül szociálisan rászoruló fogyasztónak?

Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

időskorúak járadékában részesül;
aktív korúak ellátására jogosult;
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
ápolási díjban részesül;
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket;
Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll,
a gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Kedvezményeink szociálisan rászoruló fogyasztók számára

A védendő fogyasztónak a kedvezmények igénybevételéhez nyilvántartásba kell vetetnie magát az elosztó-hálózati engedélyesnél. Ehhez be kell mutatnia a rászorultságát, illetve a fogyatékosságát igazoló eredeti iratokat, és ki kell töltenie a rá vonatkozó, alábbi adatlapok valamelyikét (lásd: kapcsolódó dokumentumok).

Amennyiben ez megtörtént Ügyfelünk az alábbi kedvezményekkel élhet:

részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék évente egy alkalommal (meghatározott feltételekkel),
valamint igényelheti előrefizetős mérő felszerelését.
 

Kapcsolódó dokumentumok