Ugrás a tartalomra

Visszatérés egyetemes szolgáltatóhoz

Az alábbi tájékoztatás azon ügyfeleknek szól, akik a 2007. évi LXXXVI. a villamos energiáról szóló törvény alapján jogosultak egyetemes szolgáltatóval szerződni, de az utóbbi időben szabadpiaci szerződéssel rendelkeztek.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy akik korábban nem voltak jogosultak az egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval szerződést kötni, de a mikro-, kis- és középvállalkozókra vonatkozó 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján jogosulttá váltak erre, a következő linken található tájékoztatónkat olvassák el. 

Villamos energia egyetemes szolgáltatásba visszatérő (Vet. alapján) kereskedelemben ellátott ügyfelek kezelése

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy akik korábban nem voltak jogosultak az egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval szerződést kötni, de a mikro-, kis- és középvállalkozókra vonatkozó 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján jogosulttá váltak erre, a következő linken található tájékoztatónkat olvassák el. 

1. Ki jogosult egyetemes szolgáltatásra?

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján egyetemes szolgáltatás keretében jogosultak villamos energiát vásárolni, azaz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók:

 1. a lakossági fogyasztók,
 2. a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók (nem lakossági célú felhasználás).

Lakossági fogyasztóként jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni:

 1. akik saját háztartásuk – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárolnak villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet,
 2. a társasházak, lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet (fogyasztói közösség),
 3. a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén (vallási közösség).

A jogosultságról a szerződéskötési igénybejelentéssel együtt nyilatkozni kell (lásd 4. pont).

2. Kell-e igazolni az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságot?

A jogosultságról nyilatkozni kell az igénybejelentéssel együtt.

Amennyiben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel mint egyetemes szolgáltatóval kíván szerződést kötni, kérjük, hogy az igénybejelentő formanyomtatványon túl egyetemes szolgáltatásra jogosult vallási közösség (1. kérdés iii) pontja szerinti felhasználó) esetében a „jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség villamosenergia-felhasználói nyilatkozata” formanyomtatványt is töltse ki, és küldje meg az igénybejelentéssel egy időben.

Egyéb esetekben a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot az igénybejelentő formanyomtatványunk tartalmazza.

3. Kik köthetnek az egyetemes szolgáltatóval szerződést, noha nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra?

Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron jogosultak az egyetemes szolgáltatóval szerződést kötni a külön jogszabály szerinti

 1. költségvetési szervek és közfeladatot ellátó intézményeik,
 2. helyi önkormányzatok és közfeladatot ellátó költségvetési intézményeik,
 3. egyházi jogi személyek az általuk ellátott közfeladathoz kapcsolódóan,
 4. közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények.

(A jogosultak körét részletesebben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 26/A. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza.)

A jogosultságot a szerződéskötési igénybejelentéssel együtt igazolni kell (lásd 4. pont).

A jogosultakat az ellátási kötelezettségen és hatósági áralkalmazáson kívül egyéb egyetemes szolgáltatási kedvezmény nem illeti meg.

Az egyetemes szolgáltató egyéb, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóval szerződést nem köthet.

4. Kell-e igazolni az egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötési jogosultságot egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként?

A jogosultságról nyilatkozni kell az igénybejelentéssel együtt, továbbá a nyilatkozatban foglaltakat igazolni kell.

Amennyiben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel mint egyetemes szolgáltatóval kíván szerződést kötni kérjük, hogy az erre vonatkozó nyilatkozattal egybeszerkesztett igénybejelentő formanyomtatványt töltse ki és küldje meg.

5. Hogyan jelezheti egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötési szándékát?

A szerződéskötési szándékát az egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentéssel jelezheti.

Amennyiben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel mint egyetemes szolgáltatóval kíván szerződést kötni, szerződéskötési szándékát az igénybejelentő formanyomtatványunk kitöltésével jelezheti. Ez esetben kérjük, hogy amennyiben Ön

 1. egyetemes szolgáltatásra jogosult vallási közösségnek (1. kérdés iii) pontja szerinti felhasználónak) minősül, akkor a „jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség villamosenergia-felhasználói nyilatkozata” formanyomtatványt is töltse ki, és küldje meg az igénybejelentéssel egy időben (2. kérdés);
 2. az egyetemes szolgáltatóval jogosult szerződést kötni, de nem minősül egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak (3. kérdés), akkor jogosultág igazolására vonatkozó nyilatkozattal egybeszerkesztett igénybejelentő formanyomtatványt töltse ki és küldje meg.

Kérjük, hogy amennyiben Ön közbeszerzésre kötelezett, úgy igénybejelentésével egy időben jelezze, hogy a Kbt. szerint közbeszerzési eljárást indított, így Társaságunk részére megadja a lehetőséget, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően tegyen ajánlatot az Ön villamosenergia-ellátására.

Amennyiben Ön több felhasználási helyre kíván szerződést kötni: elegendő egy igénybejelentőt, szükség esetén egy nyilatkozatot, továbbá az alábbi linken elérhető táblázatot kitöltenie és aláírva megküldenie.

A fenti dokumentumokat (szerződéskötési igényét) az alábbi elérhetőségek valamelyikére juttathatja el:

A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia!

6. Mi a teendő, ha a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti ajánlatkérőnek minősül?

Kérjük, hogy amennyiben Ön közbeszerzésre kötelezett, úgy igénybejelentésével egy időben jelezze, hogy a Kbt. szerint közbeszerzési eljárást indított, így Társaságunk részére megadja a lehetőséget, hogy a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelően tegyen ajánlatot az Ön villamosenergia-ellátására.

7. Mikor kell jeleznie, hogy egyetemes szolgáltatóval szerződést kíván kötni?

Amennyiben nincs olyan szerződése, amelyet meg kell szüntetni az egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötés érdekében, akkor az egyetemes szolgálató általi ellátás kívánt hónapjának 1. napját megelőzően legalább 30 nappal jelezze szerződéskötési igényét a szükséges dokumentumok megküldésével. Ha Ön 2022. január 1-jétől kíván az egyetemes szolgáltatóval szerződni, kérjük, haladéktalanul jelezze a választott egyetemes szolgáltató felé szerződéskötési igényét a szükséges dokumentumok megküldésével.

Amennyiben van olyan szerződése, amelyet felmondással vagy elállással lehetősége van megszüntetnie, kérjük, hogy a felmondásra, elállásra vonatkozó jognyilatkozatnak az Önt ellátó kereskedő részére történő megküldésével egyidejűleg jelezze a választott egyetemes szolgáltató felé szerződéskötési igényét a szükséges dokumentumok megküldésével.

Ha az Ön jelenlegi szerződése – az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től igényelt szolgáltatás időszakának kezdő napjáig - közös megegyezéssel szűnik meg, kérjük a közös megegyezést követően haladéktalanul jelezze a választott egyetemes szolgáltató felé szerződéskötési igényét a szükséges dokumentumok megküldésével.

Kérjük, hogy amennyiben van megszűntetendő szerződése, miden esetben vegye fel a kapcsolatot az érintett kereskedőjével felmondás, ellátás vagy közös megegyezés céljából (9. kérdés). Ennek hiányában az Ön ellátást az egyetemes szolgáltató nem tudja biztosítani.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hatályos szabályozás alapján a szerződése megszűnését követő naptól kell ellátását új szerződéssel biztosítani. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia!

8. Kik az egyetemes villamosenergia szolgáltatók?

Jelenleg két társaság rendelkezik egyetemes szolgáltatói működési engedéllyel:

 • az E.ON Áramszolgáltató Kft., amely szolgáltatási területét településenként működési engedélyének 2. sz. melléklete tartalmazza.
 • az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Magyarország teljes területén biztosítja az egyetemes szolgáltatást.

9. Mit tegyen, ha felhasználási helyén mindkét egyetemes villamosenergia-szolgáltatóval tud szerződést kötni?

Az Ön ellátását mind az E.ON Áramszolgáltató Kft., mind az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. hatósági áron (16. kérdés), jogszabályban meghatározott feltételekkel biztosítani köteles.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Önök nem Kbt. szerinti ajánlatkérők (6. kérdés), szerződéskötési szándékukat csak egyik szolgáltatónál jelezzék.

10. Mit tegyen, ha mindkét egyetemes szolgáltatónál van felhasználási helye, kivel tud szerződést kötni?

Az MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt. az ország egész területén rendelkezik egyetemes szolgáltatói engedéllyel, így valamennyi felhasználási helyre azonos feltételekkel biztosíthatja villamosenergia-ellátását.

11. Mi történik, ha nem jelzi időben az egyetemes szolgáltató felé, hogy szerződést kíván kötni?

A villamos energia felhasználó részére történő értékesítése és felhasználó részéről történő vásárlása csak érvényes és hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés alapján történhet.

Érvényesnek és hatályosnak tekinthető szerződés hiányában a felhasználási helyet az elosztó előzetes értesítés után kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban a szerződés nélküli fogyasztás szabályai szerint jár el az elosztó.

12. Egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötéshez fel kell-e mondania a meglévő kereskedelmi szerződését?

Amennyiben Önnek azon időszakra, amikorra az egyetemes szolgáltatóval kíván szerződést kötni van kereskedővel fennálló szerződése, Önnek az egyetemes szolgáltatóval történő szerződéskötéshez a versenypiaci szerződését meg kell szüntetnie.

Amennyiben Ön a versenypiaci szerződése megkötését követően dönt úgy, hogy villamosenergia-ellátására egyetemes szolgáltatóval kíván szerződést kötni, és a versenypiaci szerződését felmondhatja / versenypiaci szerződésétől elállhat, úgy ezt szerződése felmondásával / szerződésétől való elállásával együtt jeleznie kell a kereskedője felé. A szerződésfelmondás, -elállás feltételei eltérőek lehetnek, kérjük, ellenőrizze a szerződésében foglalt feltételeket, és szükség esetén vegye fel a kapcsolatot az Önt (az egyetemes szolgáltatási ellátásba történő tervezett átlépés kezdő napján) ellátó kereskedővel.
Javasoljuk, minden esetben egyenlítse ki kereskedőjével szemben fennálló tartozását a sikeres kereskedőváltás érdekében.

Ha Ön:

     a) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (1. kérdés), vagy 
     b) egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron jogosult egyetemes szolgáltatóval szerződést kötni (3. kérdés), 
választhat, hogy villamosenergia-ellátására valamely versenypiaci villamosenergia-kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval köt szerződést.
Ha Ön nem felel meg az a)-b) pontban írtaknak, kizárólag versenypiaci kereskedőt választhat. 
A villamosenergia-kereskedők elérhetőségei megtalálhatók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján

Amennyiben meglévő versenypiaci szerződése nem teszi lehetővé a felmondást, illetve az elállást, akkor szerződését kereskedőjével történő közös megegyezéssel szüntetheti meg.

Kérjük, hogy ügyeljen a vonatkozó határidőkre, hogy felhasználási helye ne maradjon hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül, azaz ellátatlanul (11. kérdés). Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó előzetes értesítés után kikapcsolhatja. A kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban a szerződésnélküli fogyasztás szabályai szerint jár el az elosztó.

Felhívjuk a figyelmét, hogy hatályos szabályozás alapján a szerződése megszűnését követő naptól kell ellátását új szerződéssel biztosítani. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia!

13. Milyen feltételekkel lehetséges a jelenlegi kereskedelmi szerződésének felmondása?

A szerződésfelmondás, -elállás feltételei szerződésenként eltérőek lehetnek. Kérjük, ellenőrizze a versenypiaci szerződésében foglalt feltételeket, és szükség esetén vegye fel a kapcsolatot az Önnel szerződött kereskedővel.
Amennyiben megkötött versenypiaci szerződése nem teszi lehetővé a felmondást, illetve az elállást, akkor szerződését kereskedőjével történő közös megegyezéssel szüntetheti meg.

14. Mi a teendő abban az esetben, ha jelenlegi kereskedője felmondja a szerződést?

Amennyiben az Önt ellátó kereskedő felmondja a szerződést, Önnek új kereskedőt kell választania, és új szerződést kell kötnie a villamosenergia-ellátása érdekében.

Ha Ön:

 1. egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (1. kérdés), vagy
 2. egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron jogosult egyetemes szolgáltatóval szerződést kötni (3. kérdés),

választhat, hogy villamosenergia-ellátására valamely versenypiaci villamosenergia-kereskedővel vagy egyetemes szolgáltatóval köt szerződést.

Ha Ön nem felel meg az a)-b) pontban írtaknak, kizárólag versenypiaci kereskedőt választhat.

A villamosenergia-kereskedők elérhetőségei megtalálhatók a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján.

A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia.

Kérjük, hogy minden esetben figyeljen a 11. kérdésnél írtakra, és szükség esetén érdeklődjön a vonatkozó határidőkről, hogy felhasználási helye ne maradjon ellátatlan.

Felhívjuk a figyelmét, hogy hatályos szabályozás alapján a jelenlegi szerződése megszűnését követő naptól kell ellátását új szerződéssel biztosítani. A szerződéskötés kezdeményezéséről minden esetben Önnek kell gondoskodnia!

15. Milyen időtartamra köthető egyetemes szolgáltatási szerződés (természetesen azok számára, akik erre jogosultak)?

Az egyetemes szolgáltatási szerződés határozatlan időre jön létre, amelyet Ön 30 napos határidővel bármikor felmondhat.

16. Milyen áron történik a villamos energia értékesítése az egyetemes szolgáltatásban?

Az egyetemes szolgáltatásban értékesített villamos energia elszámolására alkalmazandó árszabásokat, azok feltételeit és hatósági egységárait jogszabály határozza meg (jelenleg a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet)

Az aktuális egységárakat a fent hivatkozott rendeletben, valamint honlapunkon itt találhatja meg. Az energia egységára a felhasználási hely szerinti elosztói engedélyestől függ, így ezt az egységár megtekintésekor vegye figyelembe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendszerhasználati díj megfizetése a felhasználó ezirányú kérése esetén az egyetemes szolgáltatón keresztül, míg kérés hiányában közvetlenül a területileg illetékes elosztó részére történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közvilágítás céljára értékesített energia a közvilágítási berendezések üzemeltetését, karbantartását nem, kizárólag az energia díját foglalja magában. Közvilágítás céljára vételezett energia esetén a rendszerhasználati díjak között meg kell fizetni a közvilágítási elosztási díjat is.

Hatósági ár módosítása esetén a módosított egységárak kerülnek alkalmazásra a jogszabályban meghatározott hatállyal.

17. Hol tájékozódhat az egyetemes szolgáltató szerződési feltételekről?

A szerződési feltételeket tartalmazó üzletszabályzatok elérhetőek az egyetemes szolgáltatók honlapján.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint egyetemes szolgáltató üzletszabályzatát a linkre kattintva érheti el.

18. Milyen fizetési módok választhatók?

Ön az alábbi módokon tud a villamosenergia-szolgáltatásért fizetni:

 • átutalás,
 • csoportos beszedési megbízás,
 • kizárólag lakossági fogyasztók részre készpénzbefizetés fizetési számlára (postai feladás útján postai számlabefizetési megbízás felhasználásával)
 • bankkártyás fizetés

Felhívjuk a figyelmet, hogy csoportos beszedési megbízással történő fizetés a szerződéskötést követően kezdeményezhető a számlavezető pénzintézetnél.

19. Milyen online ügyintézési módokat vehet igénybe?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. internetes online ügyfélszolgálatot (pl. web-es) is működtet egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfelei (1. kérdés) részére. Az internetes online ügyfélszolgálaton intézhető ügyek aktuális listáját és módját (regisztrációhoz kötött vagy sem) az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján lehet megtekinteni.

20. Milyen csatornákon kérhet tájékoztatást?

Az alábbi elérhetőségeken tudja felvenni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel a kapcsolatot:

 • MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 1439 Budapest, Pf. 700.
 • ugyfelszolgalat[AT]mvm.hu
 • 06 1 474 9999; 06 20 474 9999; 06 30 474 9999; 06 70 474 9999

Kapcsolódó dokumentumok