Ugrás a tartalomra

Szerződésfelmondás

Fogyasztóváltozás miatti szerződésfelmondás

Az ügyfél személyében bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül mind a régi, mind az új ügyfél köteles jelenteni a Szolgáltató felé.
Az alábbi tájékoztatónk elolvasását követően a leggyorsabb ügyintézés érdekében válassza Online ügyfélszolgálatunkat, ahol meglévő regisztrációjával belépve, vagy új regisztrációt és belépést követően a szerződéskötési igényét a Bejelentések / Szerződésfelmondás menüpontban indíthatja el.

A szerződés felmondásához az alábbi dokumentumokat a bejelentési csatornától függően kérjük csatolni, fénymásolatban mellékelni, illetve bemutatni:

Mindkét fél által aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával,
Szerződésfelmondás nyomtatvány.

A szerződésének felmondását követően az elosztói engedélyes elvégzi a felhasználási hely műszaki felülvizsgálatát. A felülvizsgálaton a szerződést felmondó ügyfelünk meghatalmazottja is részt vehet. A helyszíni ellenőrzés térítésmentes és közös érdekünk, hiszen a vonatkozó jogszabály alapján amennyiben a felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy a mérőóra sértetlen, egy később feltárt rendellenesség miatti felelősség nem a korábbi felhasználót terheli.

Mérőóra-leszereléssel járó szerződésfelmondás

Amennyiben szeretné a mérőórát leszereltetni, vagyis a felhasználási hely megszüntetését kéri, akkor kérelmét leadhatja Társaságunknál vagy közvetlenül a területileg illetékes elosztói engedélyesnél.
Igényét Szerződésfelmondás nyomtatvány kitöltésével tudja benyújtani (lakossági vagy nem lakossági felhasználó részéről).
A mérőóra leszerelése harmadik fél érdekét nem sértheti, ezt a nyilatkozat aláírásával tudja kijelenteni.
Bontásra kerülő ingatlanok esetén a bontási engedély másolatának benyújtása is szükséges.

A villamosenergia-vásárlási szerződés felmondása az elosztói engedélyes által elvégzett sikeres mérőóra leszerelés után történik, az elosztói engedélyes jelzése alapján.

Kapcsolódó dokumentumok