Ugrás a tartalomra

Szerződéskötés, felhasználó-változás (adásvétel, ajándékozás, öröklés, bérlés) miatt

Az ügyfél személyében bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül mind a régi, mind az új ügyfél köteles jelenteni a Szolgáltató felé.
Az alábbi tájékoztatónk elolvasását követően a leggyorsabb ügyintézés érdekében válassza Online ügyfélszolgálatunkat, ahol meglévő regisztrációjával belépve, vagy új regisztrációt és belépést követően a szerződéskötési igényét a Bejelentések / Fogyasztó változás menüpontban indíthatja el.

A szerződéskötéséhez az alábbi dokumentumokat a bejelentési csatornától függően kérjük csatolni, fénymásolatban mellékelni, illetve bemutatni:

Tulajdonos jogcím esetén:
A felsoroltak közül valamelyik: 30 napnál nem régebbi teljes, minden oldalt tartalmazó tulajdoni lap, melyre a tulajdonjogot már bejegyezték, vagy széljegyre került; földhivatali bejegyző határozat; végrehajtási jegyzőkönyv; árverési jegyzőkönyv,
Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez nyomtatvány az összes haszonélvezőtől, valamint a társtulajdonosoktól a többségi tulajdoni hányad mértékéig (albetétesítésre váró új építésű társasházi ingatlan esetén hozzájárulás csak a tulajdoni lapon azonos széljegyen szereplő személyektől szükséges),
Mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával,
Egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány.

Haszonélvező jogcím esetén:

A felsoroltak közül valamelyik: 30 napnál nem régebbi teljes, minden oldalt tartalmazó tulajdoni lap, melyre a haszonélvezeti jogot már bejegyezték, vagy széljegyre került; haszonélvezeti jogra vonatkozó egyéb irat,
Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez nyomtatvány az összes haszonélvezőtől (albetétesítésre váró új építésű társasházi ingatlan esetén hozzájárulás csak a tulajdoni lapon azonos széljegyen szereplő személyektől szükséges),
Mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával,
Egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány.

Örökös / várható örökös esetén:
A felsoroltak közül valamelyik: Hagyatékátadó végzés; Öröklési bizonyítvány (ezek hiányában Halotti anyakönyvi kivonat és Hozzátartozói és egyéb nyilatkozat szerződéskötéshez elhunyt ügyfél esetén nyomtatvány),
Aktuális mérőállást tartalmazó dokumentum, amennyiben rendelkezésre áll,
Egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány.

Bérlői jogcím esetén:
Bérleti szerződés (teljes, minden oldalt tartalmazó okmány, melyen a Társaságunk által meg nem ismerhető adatok kitakarása szükséges),
Hozzájáruló nyilatkozat szerződéskötéshez nyomtatvány a tulajdonosoktól, haszonélvezőktől (ha a bérleti szerződés nem rendelkezik a szolgáltatókkal történő szerződéskötésről),
Mindkét fél által aláírt jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával,
Egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány.

A helyrajzi szám ismeretében nem hiteles tulajdoni lap beszerezhető a Földhivatal Online rendszerből, Ügyfélkapu regisztrációval magánszemélyként évente kétszer ingyenesen.

Üzleti (nem lakossági) ügyfél esetén a fentieken kívül:
Nyilatkozat Egyetemes Szolgáltatásra való jogosultságról nyomtatvány,
Aláírási címpéldány vagy aláírás minta,
Ügyfél adatait tartalmazó irat:
 Cég esetén: 30 napnál nem régebbi cégkivonat (ha a cégbejegyzés még folyamatban van, akkor a társaság cégbíróság által iktatott cégbejegyzés iránti kérelme),
 Szervezet és intézmény esetén: nyilvántartásba vételt vagy működést igazoló okirat,
 Egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám. 

Társasház esetén az alábbi dokumentumok szükségesek:
Társasház alapító okirat,
A közös képviselő megválasztását rögzítő közgyűlési jegyzőkönyv,
Mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv a fogyasztásmérő gyári számával, az átadás-átvételkori dátummal és mérőállással, az átadó és az átvevő adataival és hiteles aláírásával,
Egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány,
Társasházi nyilatkozat.

Jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség lakossági tarifával köthet egyetemes szolgáltatói villamosenergia-vásárlási szerződést abban az esetben, ha a felhasználási hely az egyházi személy lakhatását szolgálja (lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház), függetlenül attól, hogy az egyház alkalmazásában álló természetes személy vagy a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség köti meg a villamosenergia-vásárlási szerződést.

 

Kapcsolódó dokumentumok