Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás az egyetemes szolgáltatásról

Mit jelent az egyetemes szolgáltatás?

Az egyetemes szolgáltatás a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó értékesítési mód, amely jogszabályban meghatározott szolgáltatási színvonalon és áron vehető igénybe az arra jogosult felhasználók számára.

Kik jogosultak egyetemes szolgáltatásra?

A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról című jogszabály szerint egyetemes szolgáltatás keretében jogosultak villamos energiát vásárolni teljesítménytől, csatlakozási pont feszültségszinttől függetlenül:

a lakossági fogyasztók,
valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók.
Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron jogosult az egyetemes szolgáltatóval szerződést kötni (ugyancsak teljesítménytől függetlenül):
a külön jogszabály szerinti költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézményei,
a helyi önkormányzat és közfeladatot ellátó költségvetési intézményei,
a közfeladatot ellátó egyházi jogi személy,
valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények.

A jogosultságot az igénybejelentőnek az igénybejelentéssel együtt igazolnia kell. Az igazolás lehet például a Magyar Államkincstárnál bejegyzett törzskönyvi nyilvántartási szám, ágazati azonosító, OM azonosító, OEP szerződésszám.

Társasházak, lakásszövetkezetek is jogosultak egyetemes szolgáltatói lakossági tarifára, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet.