Ugrás a tartalomra

Új szolgáltatási igény bejelentése

A bejelentéshez szükséges iratok, nyomtatványok

Tájékoztatás

Felhívjuk érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a vészhelyzet idejére érvényes kormányrendelet alapján az oldalon szereplő tájékoztatás egyes részeitől átmenetileg eltérően járunk el. A 2022. augusztus 1-jétől hatályos változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató lakossági ügyfelek részére ittnem lakossági ügyfelek részére itt található.

(217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról).

Igénybejelentés

Írásbeli igénybejelentést kell benyújtania az elosztói engedélyeshez minden, a rendszer-használatra vonatkozó új, vagy a meglevő műszaki kialakítástól eltérő igény esetén. Igénybejelentést a meghatalmazás birtokában a rendszerhasználók nevében eljáró képviselők (meghatalmazottak) is tehetnek.

A villamosenergia-ellátás biztosítására általában rövid határidő áll rendelkezésre, ezért különösen fontos a bejelentés időben történő jelzésén túl az igénybejelentő pontos adatszolgáltatása az igényelt teljesítmény nagyságára, annak feszültségszintjére, és a csatlakozási pont helyére vonatkozóan.

Az igénybejelentést elektronikusan, személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, levélben az Igénybejelentési nyomtatvány kitöltésével lehet megtenni. Információkért kérjük, keresse fel a területileg illetékes elosztót. 

Műszaki gazdasági tájékoztató

Az igényelt villamos energia biztosításához az elosztói engedélyes által szükséges tevékenységeket együttesen meghatározza az igényelt villamos teljesítmény nagysága, illetve hogy hol, milyen területen kell biztosítani a csatlakozási pontot.

Az igénybejelentés kézhezvétele után az áramhálózati elosztó egy műszaki-gazdasági tájékoztatóban tájékoztatja a rendszerhasználót a hálózatra való csatlakozás és hálózathasználat minden lényeges feltételéről, eleméről és annak díjáról.


A műszaki feltételek teljesülését követően az áramszolgáltatás biztosítása érdekében villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése szükséges. Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötéshez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

Lakossági magánszemély esetén:

  • Felhasználói jognyilatkozat egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele céljából
  • Műszaki-gazdasági tájékoztató ügyfél által aláírt példánya

Üzleti (nem lakossági) ügyfél esetén a fentieken kívül:

  • A bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat, bírósági bejegyzési okirat, törzskönyvi nyilvántartás), ha a cégbejegyzés még folyamatban van, akkor a társaság cégbíróság által iktatott cégbejegyzés iránti kérelme, szervezet és intézmény esetén nyilvántartásba vételt vagy működést igazoló okirat, egyéni vállalkozó esetén a székhelyet, az adószámot és a nyilvántartási számot igazoló okirat (hatósági bizonyítvány vagy vállalkozói nyilvántartási szám)
  • Aláírási címpéldány vagy aláírásminta
  • Nyilatkozat egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról nyomtatvány

Társasház esetén az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • Felhasználói jognyilatkozat egyetemes villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele céljából
  • Társasházalapító okirat
  • A közös képviselő megválasztását rögzítő közgyűlési jegyzőkönyv


A társasházak a közös helyiségek tekintetében 2014. január 1-től jogosultak egyetemes szolgáltatás keretében lakossági tarifát igénybe venni, amennyiben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.

Kapcsolódó dokumentumok