MVM Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes földgázszolgáltatási üzletszabályzat - tervezet

0001.01.01

Tisztelt Ügyfelünk!

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 123. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ezúton teszi közzé egyetemes földgázszolgáltatási üzletszabályzatának tervezetét, amely korrektúra jelek segítségével mutatja be az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jelenleg alkalmazott üzletszabályzatához képesti módosításokat. A tervezet jogszabályváltozások végrehajtásához szükséges módosításokat, kiegészítéseket, továbbá a Társaságunk által alkalmazott működési gyakorlat tapasztalataiból eredő pontosításokat tartalmaz. A módosítások egy része jogszabályi rendelkezéseken alapul, amelyek Társaságunkat is kötik, így az ilyen rendelkezések megváltoztatására nincs lehetőség.

Amennyiben a módosítással érintett rendelkezésekkel kapcsolatban észrevétele van, úgy azt az mvmnextuzletszabalyzat@mvm.hu e-mail-címen tudja 2021. december 28. napjáig jelezni.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a tervezet nem módosított (nem korrektúrázott) részeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a korábbiakban jóváhagyta, ezen szövegrészek a jelenleg hatályos üzletszabályzatunk részét képezik. Kérjük, a módosításokkal nem érintett részekre ne tegyen észrevételt.

A megküldött észrevételek a jóváhagyásra jogosult Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére – az üzletszabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás keretében – benyújtásra kerülnek.

 

Budapest, 2021. december 8.

 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.