Gázszolgáltatás szüneteltetése

0001.01.01

Mikor és miért érdemes a gázszolgáltatást szüneteltetni?

A gázszolgáltatás szüneteltethető, ha a felhasználási helyen huzamosabb ideig nem kíván földgázt használni. A gázfogyasztás szüneteltetésének többféle módja is van:

  • ideiglenesen a gázmérő leszerelése nélkül, a havi számlázás  felfüggesztésével (ebben az esetben negyedévente kap számlát a felhasználó, jellemzően az alapdíjról); valamint
  • a gázmérő ideiglenes leszerelésével a számlázás teljes felfüggesztésével.

A gázszolgáltatás szüneteltetését csak a rendszerünkben nyilvántartott felhasználó (vagy meghatalmazottja) rendelheti meg.

A gázszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése
gázmérő leszerelése nélkül, a havi számlázás felfüggesztésével

Ezt abban az esetben célszerű kérni, ha az ingatlan átmenetileg nincs használatban és nincs gázfelhasználás sem (pl. a felhasználó külföldre utazik, kórházba kerül, az ingatlan értékesítés előtt vagy alatt áll). Ebben az esetben a havi számlázást  felfüggesztjük, ami azt jelenti, hogy csak negyedévente  készítünk számlát. A későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében, kérjük, hogy a gázmérő éves egyszeri leolvasását mindenképpen tegyék lehetővé. A leolvasást követően éves elszámoló számlát készítünk, amely összevontan tartalmazza az időszakra eső havi alapdíjakat és az esetleges fogyasztás elszámolását.

Az ingatlan ismételt használatba vételét, a fogyasztás újbóli megkezdését 5 napon belül kérjük bejelenteni. Felhívjuk figyelmét, hogy ha az éves leolvasás alapján vélelmezhető, hogy a felhasználási helyet újból rendeltetésszerűen használatba vették, a gázszolgáltatónak joga van a havi részszámlázást újraindítani.

A gázszolgáltatás ideiglenes szüneteltetését a kapcsolódó dokumentumok közül letölthető megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, és ügyfélszolgálatunkra való eljuttatásával rendelheti meg.

Gázszolgáltatás szüneteltetése
a gázmérő ideiglenes leszerelésével és a számlázás szüneteltetésével

Erre vonatkozó kérelmet akkor kell benyújtania, ha a mérő ideiglenes leszerelését kéri (pl. ingatlan átépítése vagy felújítása esetén a munkálatok időszakára). A felhasználási helyen a gázmérőt az Ön kérése alapján, előzetesen egyeztetett időpontban a területileg illetékes elosztó szereli le. A gázmérő visszaszerelése ismételt bejelentés és megrendelés alapján történik. Abban az időszakban, amikor a mérő le van szerelve, nincs alapdíjfizetési kötelezettség, azonban a gázmérő le- és felszerelése díjköteles szolgáltatás.

A gázszolgáltatás ideiglenes szüneteltetését a kapcsolódó dokumentumok közül letölthető megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, és ügyfélszolgálatunkra való eljuttatásával rendelheti meg.

Gázszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése mérő nélküli felhasználási helyen

Az átalánydíjas szolgáltatás ideiglenesen szüneteltethető. Erre vonatkozó megrendelést kizárólag a felhasználó/megrendelő által aláírva fogadunk el! A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendelőlap a kapcsolódó dokumentumoknál található.

A gázszolgáltatás ideiglenes szüneteltetése a gázvezeték ledugózásával, leplombálásával jár.

A műszaki munkák díjairól a mindenkor érvényes Szolgáltatási díjszabásban tájékozódhat, vagy a területileg illetékes elosztótól kaphat felvilágosítást. A területileg illetékes földgázelosztó megnevezését gázszámlája számlarészletező oldalán találja. A földgázelosztó társaságok internetes elérhetőségeit a kapcsolódó tartalmaknál tüntettük fel.

A számlázás a – kizárólag a területileg illetékes elosztó általi végezhető – hivatalos műszaki munkák befejezését követő hónaptól lesz leállítva.