Adatok aktualizálása

0001.01.01

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat 4/b. sz. mellékletében foglaltak szerint ügyfeleinknek 15 napon belül kötelessége bejelenteni az adataikban bekövetkezett változásokat.*

Ez azért fontos, mert ennek elmaradása esetén például korábbi levelezési címre jut el az ügyfelünknek szóló levél, már másnál lévő telefonszámra érkezik az sms, sőt a Gmail levelezőrendszer sajátossága miatt az is előfordulhat, hogy egy elektronikus üzenet nem a címzetthez, hanem egy másik, csak a névben szereplő pont jelekben eltérő e-mail-fiókba érkezik.

 

* 2.2.4.1. A felhasználó Szerződésben vagy egyéb módon rögzített adataiban (pl. név, lakcím, levelezési cím) bekövetkezett változást a felhasználó 15 napon belül köteles személyesen vagy írásban bejelenteni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére. A változás átvezetéséhez – a bejelentéssel egyidejűleg – a változást igazoló dokumentum, okirat eredeti példányának vagy másolatának bemutatása is szükséges. Az adatváltozás előírásoknak megfelelő bejelentése annak MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. általi tudomásulvételével hatályosul. Adatmódosítás esetén a bejelentett változások automatikusan átvezetésre kerülnek a Szerződésen, az nem minősül szerződésmódosításnak.