Tájékoztatás ügyfeleink részére

0001.01.01

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szolgáltató Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján. 

Ez azt jelenti, hogy az egyetemes földgázszolgáltatás szerződéses ügyei intézhetők e-ügyintézéssel.

Kérjük, az alábbiakra ügyeljen ügyintézéskor:

  • olvassa el weboldalunk Ügyintézés menüpontjában, hogy az adott ügy intézéséhez milyen dokumentumok szükségesek, és csatolja azokat,
  • töltse ki a rendelkezési nyilvántartásokat, mielőtt elindítja az ügyet (alap vagy szervezeti alaprendelkezés, és/vagy meghatalmazás) a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) oldalán,
  • győződjön meg róla, hogy Ön a szerződő fél, tehát a saját nevében intézkedik, vagy a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott, illetve képviseleti joggal rendelkező személy, mert csak ezekben az esetekben intézhet ügyet.

Olyan szervezetek esetén, akik nem szerepelnek közhiteles elektronikus nyilvántartásban, nem lehetséges az e-ügyintézés. Ilyen szervezetek például az alapítványok, egyesületek, társasházak, kamarák, egyházak, köztestületek, civil szervezetek, stb.

A választ a rendelkezési nyilvántartás alapján küldjük, azonban e-mail és postai címzéskor mindig az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel fennálló szerződésben szereplő címet használjuk.

Az ügyek ügytípustól függően részben azonnal feldolgozásra kerülnek, részben pedig ügyintézőink dolgozzák fel a kérést.


Elektronikus azonosítás

Elektronikus ügyintézést megkezdésekor az azonosítás a KAÜ - Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáshoz csatlakozva történik.

Elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre csak akkor van lehetőség, ha az adott ügyintézés vagy nyilatkozat megtétele nem igényelné személyazonosító adat megadását nem elektronikus ügyintézés esetén sem. Minden más esetben kizárólag elektronikus azonosítást követően lehet elektronikusan ügyet intézni! 

Az ügyfél az elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével ügyfélkapun keresztül azonosíthatja magát.

 

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

  • Hivatali kapu: saját Hivatali Kapuval rendelkező szervezetek az MVMNEXT címzést használják, amennyiben földgázszolgáltatással kapcsolatosan szeretnének ügyet intézni, ügyfélként!

Hivatali kapuval nem rendelkező ügyfeleinknél az elektronikus ügyintézésben kezdeményezett ügyek esetén az NKMFOLDGAZ technikai kapuról küldjük a válaszküldeményeket.

 

Adatkezelési tájékoztatónkat itt érheti el:

www.mvmnext.hu/adatvedelem

 

Üzemszünet, üzemzavar esetére kialakított eljárásrend:

Amennyiben üzemszünet vagy üzemzavar lép fel, arról ügyfeleinket e-ügyintézés felületünkön tájékoztatjuk. Az üzemszünet ideje alatt ügyfélszolgálatunk bármely csatornáján van lehetősége ügyintézést kezdeményezni. Üzemszünet alatt az ügyfélkapu helyett az Egyetemes Szolgáltatási Szerződésben megadott e-mail címre vagy levelezési címre küldjük el a választ, kért tájékoztatást.


A személyre szabható elektronikus ügyintézési felületünket itt érheti el.

Elektronikus ügyintézést megkezdésekor az azonosítás a KAÜ - Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáshoz csatlakozva történik.

Az elektronikus ügyintézés igénybevételéért nem számítunk fel külön díjat.


Az elektronikus aláírás és bélyegző használatáról

Társaságunk mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv az elektronikusan kiállított dokumentumokat elektronikus aláírással, illetőleg bélyegzővel látja el. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban Eüitv.) nevesített ügyekben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a keletkezett elektronikus okiratokat hitelesítés céljából elektronikus aláírással és/vagy elektronikus bélyegzővel látja el.

Elektronikus Aláírási és Bélyegzési Szabályzatunkat, valamint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nél elektronikus aláírással feljogosított személyek adatait itt tekintheti meg.


Másolatkészítési Szabályzatunkat itt tekintheti meg.


A személyre szabható ügyintézési felületről (SZÜF) kezdeményezett ügyintézéseket jelenleg munkatársaink végzik.