November 30-ig nyilatkozniuk kell a végső menedékes energiaszolgáltatást igénybe vevő ügyfeleknek

0001.01.01

Társaságunk megkezdte a végső menedékes ellátás 2022. december 31-i megszűnésével kapcsolatos teendőkről szóló tájékoztató levelek kiküldését, így azt hamarosan minden érintett megkapja. A végső menedékes ellátást azon ügyfeleink vehették igénybe, akik 2022. augusztus 1-jét követően már nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra.

Az érintettek e hónap végéig nyilatkozhatnak az MVM Next online felületén arról, hogy jövő év elejétől milyen módon kívánják energiaellátásukat biztosítani. 

Annak érdekében, hogy a 2022. augusztus 1-je óta egyetemes szolgáltatásra nem jogosult vállalkozásoknak legyen idejük felkészülni a változásokra, a magyar kormány biztosította a lehetőséget arra, hogy 2022. december 31-ig a világpiaci árakhoz képest jóval kedvezőbb árkörnyezetben, végső menedékes jogintézmény keretében vételezhessenek villamos energiát. Az érintetteknek ez idő alatt kell dönteniük arról, hogy 2023. január 1-jét követő földgáz- illetve villamosenergia-ellátására az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, vagy más kereskedővel kívánnak szerződést kötni.
 
Azon ügyfelek, akik nem tesznek nyilatkozatot, 2023. január 1-jét követően is az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ellátásában maradnak, földgáz esetén a szolgáltatási jogviszony a 2023. január 1. és 2023. október 1., míg villamos energia esetén 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra, határozott időre jön létre. Ebben az esetben az ügyfelek 2022. december 16-át követően meghatározott fix áron vásárolhatnak majd földgázt és villamos energiát. Azon ügyfeleknek, akik szeretnék tudatosan kezelni energiabeszerzéseiket, javasolt a versenypiaci szerződéskötés akár az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, akár más energiaszolgáltatóval még 2022. november 30. előtt.