Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatásban alkalmazott díjak, alkalmazásuk feltételei, a díjképzés szabályai

0001.01.01

A földgáz egyetemes szolgáltatás keretében értékesített díja

Az alkalmazott díjak

A GET (2008. évi XL törvény a földgázellátásról) 107. § (3) bekezdés értelmében az egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján az energiapolitikáért felelős miniszter a GET. 133 § (1) által adott felhatalmazása alapján rendeletben állapítja meg.

A gázfogyasztás díja az alapdíjból és a gázdíjból áll.

Az egyetemes szolgáltatásban a felhasználó a gázmérő(k) névleges (össz-) teljesítménye alapján meghatározott alapdíjat, illetve ha a gázmérő(k) névleges (össz-) teljesítménye 100 m3/h-nál nagyobb, akkor pedig teljesítménydíjat fizet az egyedi szerződésben lekötött (m3/h-ban meghatározott) teljesítmény igénye szerint.

Az alapdíjat a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó, valamint a 20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező falhasználó a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizeti.

A gázdíj összegét a szolgáltatott földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának (gnm3), a mérési időszakra mérőeszközzel meghatározott átlagos fűtőértékének (MJ/gnm3), a nyomáskorrekciós tényezőnek, valamint az egységnyi hőmennyiségére vonatkozó gázdíjnak (Ft/MJ) az összeszorzásával kell megállapítani.

Lakossági felhasználóknál a fizetendő összeg ennek áfával növelt értéke, nem lakossági felhasználóknál a fölgáz biztonsági készletezési (MSZKSZ) díj és az energiaadó is felszámításra kerül, melyek egységára szintén rendeletben kerül meghatározásra. Ezen díjtételek a számlákon külön sorokon szerepelnek.

Az alkalmazott díjak a kapcsolódó tartalmaknál feltüntetett Aktuális árak oldalon érhetők el.

A díjalkalmazás feltételei

A földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 69/2016. (XII.29.) KHEM rendelet határozza meg az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz árának (díjának) alkalmazási feltételeit és a kapcsolódó fizetési feltételeket.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a földgáz egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt:

  • a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása, kivéve a fogyasztói közösségeket,
  • a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása,
  • a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek árszabása,
  • a 20 m3/h és annál nagyobb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása,
  • a 20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása és
  • a gázmérővel nem rendelkező felhasználók árszabása.

A díjképzés szabályai

Az arra jogosult felhasználók részére kínált földgáz egyetemes szolgáltatás árához kapcsolódó árszabályok képzését, a szolgáltató által alkalmazandó árképletet és alkalmazásának feltételeit a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet határozza meg. 

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. földgáz egyetemes szolgáltató különdíjas szolgáltatásainak díjszabása

Nem saját jogkörben megállapított díjtételek

A 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról (továbbiakban Rendelet) alapján számlázott tevékenységeink a "Különdíjas szolgáltatások díjszabása" című dokumentumban kerülnek feltüntetésre. A díjszabás egyes tételeinél található, hogy az adott díjat a Rendelet mely paragrafusa alapján számlázzuk, a Rendelet a díjak mértékét is pontosan meghatározza.

Egyéb, saját jogkörben megállapított díjtételek

a)    Peres eljárásban a bíróság részére becsatolásra kerülő mindennemű dokumentum, írásbeli anyag nyomtatásának, fénymásolásának díja, mint a Polgári Perrendtartás alapján érvényesíthető perköltség (Pp. 75.§ (1) bek.), – a díj megegyezik a Rendeletben meghatározott fekete-fehér A/4 oldal fénymásolási díjával.

b)    Előre fizető mérő kártyapótlás díja – a díj mértéke önköltség alapon kerül meghatározásra.