Fogyasztói érdekképviselet, békéltetés

0001.01.01

A felhasználói panaszok ügyében eljárásra jogosult hatóságok


Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a villamosenergia-, a földgáz-, a távhő-, valamint a víziközmű-szektor szabályozó hatósága. A Hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező kormányhivatal, melynek irányítását a Kormány, felügyeletét a nemzeti fejlesztési miniszter látja el.

Elérhetőségek
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. 

Telefonszám: + 36 1 459-7740
Fax: +36 1 459-7766
E-mail: mekh@mekh.hu, fogyasztovedelem@mekh.hu
Honlap: http://www.mekh.hu


Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal vármegyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalai járnak el. Az Igazságügyi Minisztériumhoz tartoznak a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Elérhetőségek

Igazságügyi Minisztérium

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf.: 2.

Honlap: https://kormany.hu/igazsagugyi-miniszterium 

 


Gazdasági Versenyhivatal

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény II-VI. fejezetének hatálya alá tartozó esetekben látja el a felügyeletet.

Elérhetőségek

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefonszám: +36 1 472-8900
Fax: +36 1 472-8905
E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu
Honlap: http://www.gvh.hu

Érdekképviseleti, fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek


Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
1068 Budapest, Városligeti fasor 44.

Telefonszám: +36 1 413 2126
E-mail: ofe@ofe.hu
Honlap: http://www.ofe.hu


Ipari Energiafogyasztók Fóruma
1097 Budapest, Illatos út 11/a.

Telefonszám: +36 1 359-6440
E-mail:office@ief.hu
Honlap:http://www.ief.hu


Magyar Energiafogyasztók Szövegsége
1091 Budapest, Üllői út 25.

Telefonszám: +36 1 210-7116
E-mail:mesz.iroda@freemail.hu
Honlap:http://www.energiafogyasztok.hu


A fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek elérhetőségét az érdekképviseleti szervezetek tájékoztató tartalmazza.