Információk a panaszok benyújtásáról és intézéséről

0001.01.01

Ügyfeleink a gázszolgáltatásra, valamint a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tevékenységére vonatkozó észrevételeiket, kifogásaikat ügyfélkapcsolati elérhetőségeinken írásban vagy szóban közölhetik. A szóban közölt panaszokat azonnal megvizsgáljuk, és intézkedéseket tesztünk azok orvoslására. Amennyiben ügyfelünk nem ért egyet a nyújtott tájékoztatással vagy ügye kezelésével, illetve a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, jegyzőkönyvben rögzítjük a kifogás tényét és az azzal kapcsolatos álláspontunkat. A jegyzőkönyv másolati példányát

  • személyesen közölt szóbeli panasz esetén  a felhasználónak helyben átadjuk,
  • telefonos megkeresés során jegyzőkönyvezett panasz esetén legkésőbb 15 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg a felhasználónak írásban megküldjük.

Az írásban előterjesztett panaszokra a beérkezést követő 15 napon belül írásban küldünk érdemi választ a felhasználó részére. Abban az esetben, ha ügyfelünk a benyújtott panaszára tett intézkedésünket, adott válaszunkat nem tartja kielégítőnek, jogorvoslatért a megyeszékhely szerinti járási hivatalok Fogyasztóvédelmi Osztályához, a területileg illetékes Békéltető Testülethez vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhatnak.

Fontos kiemelni, hogy közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérelmek esetében a felhasználó köteles panaszával a hatósági eljárást megelőzően – igazolható módon – a szolgáltatóhoz fordulni, és csak ezt követően kezdeményezheti jogorvoslat céljából a hatósági eljárást.