Részletes információk - áramszolgáltatás

0001.01.01

  

Levelet kaptam az egyetemes szolgáltatótól, amiben azt kérik, hogy nyilatkozzak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról. Miért kaptam ezt a levelet?

Mivel megváltozott az egyetemes szolgáltatásra jogosultak köre, így az egyetemes szolgáltató megkezdte a szolgáltatást igénybe vevők körének ellenőrzését.

Levelet kaptam az egyetemes szolgáltatótól, amiben azt kérik, hogy nyilatkozzak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról. Mi a teendő, ha egyetemes szolgáltatásra jogosult vagyok?

Amennyiben Ön egyetemes szolgáltatásra akár lakossági, akár nem lakossági ügyfélként jogosult, úgy a levélben megadott határidőig nyilatkoznia kell az alábbi linken: mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/esz-jogosultsag-aram.

Kérjük, nyilatkozattétel során figyeljen, hogy az összes felhasználási helye tekintetében tegye meg nyilatkozatát.

Különösen figyeljen a levélben megadott határidőre, mert ha eddig nem nyilatkozik a fent megadott linken, úgy jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat bekérni.

Ha az igazoltatási szakaszban bizonyosodik be, hogy az ügyfél nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron kell elszámolni, mint ha a jogosultság hiánya már a nyilatkoztatási szakaszban kiderült volna.

Levelet kaptam az egyetemes szolgáltatótól, amiben azt kérik, hogy nyilatkozzak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról. Mi a teendő, ha LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓKÉNT egyetemes szolgáltatásra jogosult vagyok?

Amennyiben Ön egyetemes szolgáltatásra lakossági ügyfélként jogosult, úgy a levélben megadott határidőig egyrészt nyilatkoznia kell az alábbi linken: mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok/esz-jogosultsag-aram.

Másrészt, kérjük erre vonatkozó nyilatkozatát is tegye meg a megadott határidőig a megfelelő módon, azaz

 • A helyi önkormányzatok, az államibérlakás- vagy szállóférőhely-üzemeltetők az önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, illetve szállóférőhelyek tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT érik el.

A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.

 • Lakóépületek (pl. társasházak, lakásszövetkezetek) közös fogyasztására vonatkozóan az ITT található online nyilatkozatot kell kitölteniük, és a weboldalon keresztül, elektronikusan megküldeniük.

Kérjük, nyilatkozattétel során figyeljen, hogy az összes felhasználási helye tekintetében tegye meg nyilatkozatát.

Különösen figyeljen a levélben megadott határidőre, mert ha eddig nem nyilatkozik a fent megadott linken, úgy jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat bekérni.

Ha az igazoltatási szakaszban bizonyosodik be, hogy az ügyfél nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron kell elszámolni, mintha a jogosultság hiánya már a nyilatkoztatási szakaszban kiderült volna.

Levelet kaptam az egyetemes szolgáltatótól, amiben azt kérik, hogy nyilatkozzak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról. Mi a teendő, ha NEM vagyok jogosult az egyetemes szolgáltatásra?

HALADÉKTALANUL KERESSEN VERSENYPIACI KERESKEDŐT.

Amennyiben nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, kérjük akkor is tegye meg nyilatkozatát, azonban, ellátását a későbbiekben nem biztosítjuk, ellátásáról Önnek kell gondoskodnia versenypiacon.

A 2022. augusztus 1-je és az egyetemes szolgáltató általi ellátás megszüntetése közötti időszakban felhasznált energia elszámolása az mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok oldalon bemutatott ellátási feláron történik.

Levelet kaptam az egyetemes szolgáltatótól, amiben azt kérik, hogy nyilatkozzak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságról. Mi a teendő, ha csak egyes felhasználási helyeimen vagyok jogosult nem lakossági felhasználóként egyetemes szolgáltatásra?

Az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság feltételei alapján ilyen eset nem lakossági felhasználók tekintetében nem fordulhat elő, mert a mikrovállalkozásnak az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságát együttesen kell vizsgálnia az összes felhasználási helye tekintetében.

 

 

Ki jogosult egyetemes villamosenergia-szolgáltatásra?

2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra jogosult kizárólag:

a) a lakossági fogyasztó, azaz

 • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet,
 • a lakóépület (pl. társasházak, a lakásszövetkezetek) a közös fogyasztás tekintetében, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
  • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma
 • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amennyiben
  • az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülésnek,
 • az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat (helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),
 • az állami bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások  üzemeltetője,
 • a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig a szállóférőhelyek üzemeltetője,

valamint

b) az a nem lakossági fogyasztó, aki

 • kisfeszültségen vételez, ÉS
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik, ÉS
 • mikrovállalkozásnak minősül a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján, ÉS 2022. június 18-án részben vagy egészben egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató nyilatkoztatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 100%-ának megfelelő egységáron kell számolja el.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat is bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató az igazoltatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron kell elszámolni.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A lakóépület (pl. társasházak, a lakásszövetkezetek) közös fogyasztása mértékéig, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
  • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.
 • Az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem).
 • Az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató nyilatkoztatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 100%-ának megfelelő egységáron számolja el.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat is bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató az igazoltatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron kell elszámolni.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

Mi minősül szállóférőhelynek? Mikor tudja a szállóférőhely-üzemeltető az egyetemes szolgáltatást lakossági ügyfélként igénybe venni?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály

 • 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól,
 • 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről,
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

Szállóférőhely-üzemeltetőként akkor minősül lakossági fogyasztónak, ha a szállóférőhely (lakóegység) mint felhasználási hely ellátására vonatkozik a szerződés.

Ha nem a szállóférőhely (lakóegység) minősül a felhasználási helynek, hanem a felhasználási helyen a szállóférőhelyet is magában foglaló épület közös fogyasztása történik (pl. központi fűtés), akkor az alábbiak szerint lehet jogosult lakosságként egyetemes szolgáltatásra:

 • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
 • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.

Kell-e nyilatkozni annak az ügyfélnek lakossági fogyasztói jogosultságáról, aki 2022.augusztus 1-jét követően vált lakossági fogyasztóvá?

IGEN.

A jogosultság érvényesítése érdekében a lakossági fogyasztóvá vált felhasználónak az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé nyilatkoznia kell, hogy mely felhasználási hely(ek), mérési pont(ok) tekintetében vált lakossági fogyasztóvá.

Az egyetemes szolgáltató az újonnan lakossági fogyasztónak minősülőkre vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni.

A nyilatkozattételt az alábbi módon lehet megtenni:

 • A helyi önkormányzatok, az államibérlakás- vagy szállóférőhely-üzemeltetők az önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, illetve szállóférőhelyek tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT érik el.
 • A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.
 • Lakóépületek (pl. társasházak, lakásszövetkezetek) közös fogyasztására vonatkozóan az ITT található online nyilatkozatot kell kitölteniük, és a weboldalon keresztül, elektronikusan megküldeniük.

A jogosultsági feltételekről bővebb tájékoztatás az mvmnext.hu/lakossagirezsi oldalon, a Részletes információk - áram menüpontban található.

Ki minősül mikrovállalkozásnak (aki nem lakosságként az egyetemes szolgáltatást igénybe veheti)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, ÉS

b) éves nettó árbevétele VAGY mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A vállalkozás a törvény értelmében: a gazdasági tevékenységet folytató jogalany, különösen az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a gazdasági társaság, az ügyvédi iroda, a szövetkezet, a vízi társulat, a víziközmű társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással és vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozás és természetes személyek;

FIGYELEM! Főszabály szerint nem minősül mikrovállalkozásnak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

A további szabályokat a 2004. évi XXXIV. törvény tartalmazza.

Hogyan történik a KKV törvény szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg meghatározása (ami meghatározza, hogy mikrovállalkozásról van-e szó)?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében,

a) ha van beszámoló vagy adóbevallás (pl. 2022. január 1-jét megelőzően alapított vállalkozás esetén):

 • teljes év esetén az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló, vagy egyszerűsített éves beszámoló, vagy (egyéni vállalkozó esetén) adóbevallás szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni,
 • tört év esetén (a vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb) az adatokat éves szintre kell vetíteni,
 • az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

b) ha nincs beszámoló vagy adóbevallás (pl. tevékenységét 2022-ben kezdett vállalkozás esetén):

 • a tárgyévre (2022) vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni,
 • az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

Az eddig nem lakossági társasház, lakásszövetkezet jogosult egyetemes szolgáltatást igénybe venni?

IGEN.

A korábban nem lakossági fogyasztónak minősülő társasházak, lakásszövetkezetek 2022. augusztus 2-től lakossági fogyasztóként jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni.

Ugyanakkor, mivel az egyetemes szolgáltatási szerződése 2022. augusztus 1-jével jogszabály erejénél fogva vagy megszűnt, vagy azt a lakossági célú igénybevétel érdekében módosítani szükséges, kérjük, lakossági fogyasztóként történő ellátása érdekében nyilatkozzon.

A nyilatkozat ITTtehető meg.

A lakosságot érintő részletes tájékoztatás ITT érhető el.

Jogosult-e a továbbiakban egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely a 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján szerződött egyetemes szolgáltatóval?

IGEN, de kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén.

Az a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás jogosult egyetemes szolgáltatásra, amely tekintetében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek

 • kisfeszültségen vételez,
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik,
 • 2022. június 18-án részben vagy egészben egyetemes szolgáltatótól vásárolta a villamos energiát.

Nem jogosult egyetemes szolgáltatásra az a mikrovállalkozás, amely

 • 2022. június 18-án nem egyetemes szolgáltatótól (hanem pl. versenypiacon) szerezte be a villamos energiát, vagy
 • nem kisfeszültségen vételez, vagy
 • összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A vagy annál nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkezik.

Az önkormányzati vagyonkezelő/ingatlankezelő jogosult-e 2022. augusztus 1-jétől lakosságként vagy nem lakosságként egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni?

NEM.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása mértékéig a helyi önkormányzat jogosult egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban állni – vagyonkezelője, ingatlankezelője nem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi önkormányzat erre irányuló nyilatkozata esetén jogosult az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása mértékéig lakossági fogyasztóként szerződni. A nyilatkozathoz szükséges űrlapot ITT éri el.

Kérjük, a nyilatkozatot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre juttassa el.

Kell-e igazolni az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságot?

NEM,de az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató ebbena nyilatkoztatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 100%-ának megfelelő egységáron számolja el.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat is bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató az igazoltatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron kell elszámolni.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

Jogosult-e az egyetemes szolgáltató ellenőrizni az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot?

IGEN.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató ebben a nyilatkoztatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 100%-ának megfelelő egységáron számolja el.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat is bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató ebben az igazoltatási szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul vételezett energiát magasabb ellátási feláron, az átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron kell elszámolni..

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

A nem lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes szolgáltatást?

A nem lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 4606 kWh/év/felhasználási hely fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron,
 • 4606 kWh/év/felhasználási hely fogyasztás felett egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron

vételezhetnek villamos energiát.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT , a hirdetmény ITT érhető el.

A kedvezmény felhasználási helyenként időarányosan biztosított 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között.

Mi történik, ha a nem lakossági felhasználó fogyasztása meghaladja a 4606 kWh/év/felhasználási hely mértéket?

Ebben az esetben a 4606 kWh/év/felhasználási hely mértéket meghaladó fogyasztást egyetemes szolgáltatás keretében, de az egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron kell megfizetni. A hirdetmény ITT érhető el.

A kedvezmény felhasználási helyenként időarányosan biztosított 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között.

Hogyan veszi figyelembe az elszámolás a kedvezményt?

A 4606 kWh/év kedvezmény felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított. Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott villamos energia elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A kedvezmény érvényesítése naparányosan történik. Ha a fogyasztás a kedvezményes mértéket meghaladja, akkor a számlában

 • a kedvezményes mérték adott számlázási időszakra eső része lesz a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva,
 • az e feletti rész elszámolása az egyetemes szolgáltató által, hirdetményben meghatározott áron történik.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT, a hirdetmény ITT érhető el.

Milyen áron történik a háztartási méretű kiserőmű által termelt és a hálózatba betáplált villamos energia átvétele? / Milyen áron történik a szaldóelszámolás betáplálási többlet esetén?

Szaldóelszámolás esetén a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott azon egységáron, amellyel vételezési többlet esetén a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével mint felhasználóval az egyetemes szolgáltató elszámolna.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT érhető el.

Bruttó elszámolás a szabályozás nem érinti.

Hogyan lesz ellátva az, aki nem jogosult egyetemes szolgáltatásra?

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként beazonosított ügyfelek esetében az ellátás nem biztosított, arról a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk.

FIGYELEM! Amennyiben a felhasználónak magának kell gondoskodnia az ellátásáról, mihamarabb szükséges új villamosenergia-vásárlási szerződést kötnie, hogy a felhasználási hely ne váljon ellátatlanná. Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó ugyanis előzetes értesítés után kikapcsolhatja, a kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban pedig a szerződés nélküli fogyasztás szabályai szerint jár el.

Annak az ügyfélnek, aki nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, kell-e új villamosenergia-kereskedőt keresnie az ellátása érdekében?

Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként beazonosított ügyfelek esetében az ellátás nem biztosított, arról a felhasználóknak maguknak kell gondoskodniuk.

FIGYELEM! Amennyiben a felhasználónak magának kell gondoskodnia az ellátásáról, mihamarabb szükséges új villamosenergia-vásárlási szerződést kötnie, hogy a felhasználási hely ne váljon ellátatlanná. Az ellátatlan felhasználási helyet az elosztó ugyanis előzetes értesítés után kikapcsolhatja, a kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban pedig a szerződés nélküli fogyasztás szabályai szerint jár el.

Mi történik az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult ügyfelek egyetemes szolgáltatóval fennálló villamosenergia-vásárlási szerződésével?

Az egyetemes szolgáltató és a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés – a felek elszámolási kötelezettségének fennmaradása mellett – megszűnt.

Hogyan érinti az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság megszűnése a hálózathasználati szerződéseket?

Magát a szerződést NEM, azonban a hálózathasználati-szerződés megbízottkénti kezelését IGEN.

A hálózathasználati-szerződés megbízottként történő kezelése az egyetemes szolgáltató részéről az egyetemes szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidőben megszűnt.

Ha a felhasználó igénybe veszi a veszélyhelyzeti szabályozás alapján 2023. január 1-jétől az MVM Next mint versenypiaci kereskedő által, üzletszabályzata alapján biztosított ellátást, és hálózathasználati szerződését az egyetemes szolgáltató kezelte, akkor a rendszerhasználati díjak számlázását az MVM Next mint versenypiaci kereskedő végzi a felhasználó felé.

Hogyan érinti az egyetemes szolgáltatásra való jogosultság megszűnése a rendszerhasználati díjak fizetését?

Ha a felhasználó igénybe veszi a veszélyhelyzeti szabályozás alapján 2023. január 1-jétől az MVM Next mint versenypiaci kereskedő által, üzletszabályzata alapján biztosított ellátást, és hálózathasználati szerződését az egyetemes szolgáltató kezelte, akkor a rendszerhasználati díjak számlázását az MVM Next mint versenypiaci kereskedő végzi a felhasználó felé.