Részletes információk a földgázszámláról

0001.01.01

Hogyan veszi figyelembe a számlázás a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiséget?

Az alábbiakban ahhoz adunk segítséget, hogy a számlázás érthető legyen ügyfeleink részére.

Tájékoztatjuk, hogy a kormány döntése értelmében minden magyar háztartás felhasználási helyenként az átlagfogyasztás mértékéig (63 645 MJ/év, illetve 1729 m3/év) rezsicsökkentett áron kapja az gázt. Ez a mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. időszakra érvényes.

Átalánydíjas fizetés (ún. egyenletes részszámlázás)

Átalánydíjas fizetés választása esetén az ügyfél a várható éves fogyasztását, időarányosan havi egyenlő összegekben fizeti meg és nem a bediktált mennyiség után állítja ki a szolgáltató a számlát havonta. Azt, hogy mennyi lesz az ügyfél várható éves fogyasztása, a korábbi fogyasztási szokások alapján a szolgáltató határozza meg, de az ügyfél bármikor élhet azzal a lehetőséggel, hogy a várható fogyasztást megemeli vagy épp lecsökkenti. Ezt akkor érdemes megtenni, ha a fogyasztási szokásokban jelentős változás áll be. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem célszerű csökkenteni a várható fogyasztást, ha nem változnak a fogyasztási szokások, mert ebben az esetben bár havonta kisebb összegű számlák érkeznek, az éves elszámolást követően egy összegben kerül kiszámlázásra a korábbi részszámlákban meg nem fizetett, de ténylegesen felhasznált gáz, amely így egyszerre nagy összegű elszámolószámlát eredményezhet. Az elszámolási időszak végén az éves leolvasást követően az ügyfél és a szolgáltató elszámolnak egymással, tehát az ügyfél csak a ténylegesen elfogyasztott energiát fizeti ki.

Ez esetben az Ön által kapott számlán tehát a rezsicsökkentett áron kapott gázmennyiséget úgy számoljuk ki, hogy az adott számlási időszakra jutó napok számát megszoroztuk az egy napra jutó rezsöcsökkentett áron kapott  kedvezményes gázmennyiséggel-

A kedvezményes mennyiség elszámolása átalánydíj esetén minden hónapban a napok arányában történik. Az egy napra jutó kedvezményes mennyiség 174,4 MJ, köbméterben számolva fűtőértéktől függően 4,5-5 m3.

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy az adott számlázási időszakra (hónapra) vonatkozóan mekkora a kedvezményes mennyiség, az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget kell megszorozni a számlázási időszakra jutó napok számával. Amennyiben az ügyfél számlázási időszaka egybeesik a naptári hónappal, akkor az adott naptári hónap napjainak számát kell figyelembe venni. Ha eltér a naptári hónaptól, akkor a számlázási időszakra jutó napok számával kell megszorozni az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget. Az idő- és fogyasztásarányos elszámolás alapján tehát éves szinten 63 645 MJ, legalább 1729 m3 gáz biztosított rezsicsökkentett áron.

Ha a várható éves fogyasztás alapján beállított mennyiség így a kedvezményes sávhatár alatt marad, akkor a számlában jellemzően csak rezsicsökkentett ár fog szerepelni. Ha a várható éves fogyasztás meghaladja a kedvezményes mennyiséget, akkor a legtöbb esetben lakossági piaci ár (versenypiaci költségeket tükröző ár) is szerepelni fog a számlán, amely azonban jóval kedvezőbb, mint a világpiaci ár, annak nagyjából a háromnegyede. Fontos tudnivaló, hogy amennyiben az ügyfél éves elszámolási időszaka nem esik egybe a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti kedvezményes időszakkal, akkor az ügyfél éves elszámolási időszakában esetlegesen ki nem használt kedvezményes mennyiség nem vész el, azt a következő éves elszámolási időszak során a szolgáltató figyelembe veszi.

A havi kedvezményes, rezsicsökkentett határ attól függően változik, hogy az adott ciklus (hónap) hány napos, tehát 30 nap esetén 5231 MJ, 31 napos hónap esetén pedig 5405 MJ.

PÉLDA:

Amennyiben egy ügyfél számlázási ciklusa minden hónap 13. napjától a következő hónap 12. napjáig tart, a július-augusztusi időszakra vetítve a számlája július 31-ig a korábbi, míg az augusztus 1-12. közötti időszakra vonatkozóan már az új elszámolás mentén történik. Ebben az esetben az augusztusi 12 napra a kedvezményesen felhasználható hőmennyiség 12 x 174,4 ≈ 2 093 MJ, amely 59,96 m3 gázt jelent. Ugyanezen ügyfél következő számlázási időszaka augusztus 13. és szeptember 12. napja közé esik. Ebben a számlázási időszakban 31 nap van, így az igénybehető kedvezményes mennyiség 5406,4 MJ, amely 154,91 m3. (MJ-ból m3-t úgy kell számolni, hogy a MJ-ban kifejezett értéket el kell osztani a számlán szereplő fűtőértékkel és a korrekciós tényezővel. A példákban 34,9-es átlagos fűtőértékkel és 1-es korrekciós tényezővel számoltunk.)

Az alábbi grafikonokon két példán keresztül mutatjuk be a rezsicsökkentett áron biztosított  kedvezményes mennyiség számítását a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra. Az első esetben az ebben az időszakban felhasznált földgáz mennyisége 1500 m3 ( 52 350 MJ), azaz kevesebb, mint a kormányrendeletben meghatározott, 63 645 MJ, legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiség, míg a második esetben a felhasznált földgáz mennyisége ezen egy éves periódusra 2000m3 (69 800 MJ), azaz több, mint a kormányrendeletben meghatározott kedvezményes mennyiség.

Mindkét esetben az első 11 hónapon át egyenletes mennyiségről készül részszámla, így az ügyfél átalánydíjat fizet, azonban az éves elosztói leolvasást követően az elszámoló számla mértéke a megelőző 11 részszámlától eltérő lehet, hiszen a tényleges fogyasztás ebben az utolsó számlában kerül elszámolásra. Ha a részszámla alapját képező mennyiség jól volt beállítva, az elszámoló számla nem tartalmaz nagy eltérést. A következő évre a szolgáltató a tényleges fogyasztás alapján kalkulálja a havi átalány mennyiségét, de ezt az ügyfél – például változó fogyasztási szokása miatt -  módosíthatja.

1.eset

2. eset

Fogyasztási jelleggörbén alapuló elszámolás (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás)

Nem átalánydíjas (egyenletes részszámlás) fizetési mód választása esetén a rezsicsökkentett áron számlázandó mennyiség meghatározása idő- és fogyasztásarányosan, a fogyasztási jelleggörbe alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe azt jelenti, hogy a szolgáltató a lakossági ügyfelek átlagos fogyasztási adatai alapján nem havonta egyenletesen osztja el a kedvezményes, egy évre járó mennyiséget, hanem alkalmazkodik a felhasználás tipikus ritmusához, ami nyáron alacsonyabb, télen magasabb gázfelhasználást jelent. Ez az elszámolási mód tehát a nyári hónapokra alacsonyabb, a téli hónapokra magasabb kedvezményes mennyiséget biztosít.

A fogyasztási jelleggörbe azt mutatja meg tehát, hogy az ügyfél az év során milyen (napi, havi) eloszlásban használja fel a gázt, ennek alapján az alábbi táblázatok mutatják meg az adott hónapban kedvezményes, rezsicsökkentett áron átlagosan felhasználható földgáz hőmennyiségét. Az A változatú jelleggörbe az ún. vegyes profilú, amelyet akkor alkalmaz a szolgáltató, ha az ügyfél a gázt vegyesen használja fűtésre, főzéshez és vízmelegítéshez. A B változatú jelleggörbét pedig akkor alkalmazza a szolgáltató, ha gázt az ügyfél csak fűtéshez használ. A gázfelhasználás szempontjából van egy harmadik csoport is, az ún. lineáris gázfelhasználási jellegű. Ebben az esetben gázt csak főzésre használja az ügyfél, viszont ez az év folyamán egyenletes felhasználást jelent, ellentétben a vegyes és fűtési célú felhasználással, amelyeknél a szezonalitást figyelembe kell venni. A gázfelhasználási jelleget súlyozási kulcsnak hívják és az elosztó társaság tartja nyilván. Az ügyfél a saját súlyozási kulcsát az elosztó társasággal megkötött szerződésében találja meg. Ha az nem áll rendelkezésre, akkor az elosztó társaság vagy az MVM NEXT ügyfélszolgálatán szükséges érdeklődni. Amennyiben bizonytalan abban, hogy melyik elosztó társasághoz tartozik, kérjük nézze meg számláját, amelyen megtalálja az elosztó társaság megnevezését.

A változat: Vegyes profilú jelleggörbe

Összesen 63645 1729 100%
Hónap

Kedvezményes

hőmennyiség mértéke(MJ)

Kedvezményes

földgázmennyiség legalább (m3)

Kedvezményes

mennyiség havi részaránya

január 12112,85 329,06 19,03%
február 9967,12 270,77 15,66%
március 8212,76 223,11 12,90%
április 4299,17 116,79 6,75%
május 1339,87 36,4 2,11%
június 578,36 15,71 0,91%
július 597,64 16,24 0,94%
augusztus 597,64 16,24 0,94%
szeptember 1384,22 37,60 2,17%
október 5288,17 143,66 8,31%
november 7987,19 216,98 12,55%
december 11280,01 306,44 17,72%

B változat: Fűtési profilú jelleggörbe

Összesen 63645 1729 100%
Hónap

Kedvezményes

hőmennyiség mértéke(MJ)

Kedvezményes

földgázmennyiség legalább (m3)

Kedvezményes

mennyiség havi részaránya

január 12605,41 342,44 19,81%
február 10372,43 281,78 16,30%
március 8546,72 232,18 13,43%
április 4474,99 121,54 7,03%
május 1013,17 27,52 1,59%
június 0 0 0,00%
július 0 0 0,00%
augusztus 0 0 0,00%
szeptember 1079,37 29,32 1,70%
október 5503,21 149,50 8,65%
november 8311,99 225,81 13,06%
december 11738,70 318,90 18,44%

A számla kiállítása során a szolgáltató figyelembe veszi továbbá a valódi hőmérsékleti adatokat is, amelyek még befolyásolják a jelleggörbe alapján igénybe vehető kedvezményes havi mennyiséget. A hőmérsékleti tényezőket azért kell figyelembe venni a szolgáltatónak, hogy a hidegebb napokon, amelyeken többet kell fűteni, magasabb kedvezményes mennyiség legyen igénybe vehető.

A harmadik tényező, amely befolyásolja az adott hónapra igénybe vehető köbméterben számított kedvezményes mennyiséget az a korrekciós tényező. A gázmérőn az úgynevezett üzemi állapotú gázmennyiség olvasható le, amelyet át kell számítani gáztechnikai normálállapotra. Az átszámítást azért kell elvégezni, mert a gáz térfogata változik a hőmérséklettel és a légköri nyomással.  Ezt az átszámítást végezzük el a korrekciós tényező alkalmazásával, amelynek értéke megtalálható a számlán.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának ezen módszere nem új a gázszolgáltatásban. Ezt a módszert a szolgáltató korábban, 2022. augusztus 1-jét megelőzően is ugyanilyen módon alkalmazta az  I. és II. árkategória elszámolásánál, de mivel korábban a két ár között minimális eltérés volt, a megosztás nem okozott jelentős különbséget a számlában.

A fogyasztási jelleggörbe alapján minden napra meghatározható a kedvezményes mennyiség mértéke.

 

Összefoglalva, az éves kedvezményes mennyiség köbméterben számított egy hónapra eső részét a fogyasztási jelleggörbe, a valódi hőmérsékleti adatok és a korrekciós tényező határozzák meg.  Ennek megfelelően a nyári időszakban felhasznált alacsony mennyiség is meghaladhatja a jelleggörbe által meghatározott kedvezményes mennyiséget. Ugyanakkor a havi átlagos 144 m3 kedvezményes mennyiség nem vész el, hanem átcsoportosításra kerül, így a fogyasztási jelleggörbe alapján éppen a fűtési szezonban lesz jelentősen magasabb a kedvezményesen felhasználható hőmennyiség.

Az alábbi grafikonokon három példán keresztül mutatjuk be a kedvezményes mennyiség számítását a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra. Az első két esetben (1/A és 1/B) az ebben az időszakban felhasznált földgáz mennyisége 1500 m3, azaz kevesebb, mint a kormányrendeletben meghatározott legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiség. Az 1/A esetben a diktált mennyiség minden hónapban a fogyasztási jelleggörbe alapján biztosítható kedvezményes mennyiség alatt van. Az 1/B eset azt mutatja be, hogy előfordulhat, hogy összességében az éves időszakra vonatkozóan az ügyfél fogyasztása a kedvezményes mennyiség alatt van, azonban egy-egy hónapban a fogyasztása mégis magasabb, mint a jelleggörbe alapján elszámolható kedvezményes mennyiség, így akkor a számlájában szerepelni fog lakossági piaci ár, ugyanakkor az elszámoló számla elkészültekor ezt a mennyiséget a szolgáltató figyelembe veszi és visszafizeti az ügyfélnek. *(A példában a grafikonról ez úgy olvasható le, hogy 2023. júliusában pirossal jelölt versenypiaci költségeket tükröző árat negatív értékként szerepeltettük.)

A második esetben a felhasznált földgáz mennyisége ezen egy éves periódusra 2000m3, azaz több, mint a kormányrendeletben meghatározott kedvezményes mennyiség.

1/A. eset

1/B. eset

2. eset