Részletes információk a földgázszámláról

0001.01.01

Hogyan veszi figyelembe a számlázás a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiséget?

Az alábbiakban ahhoz adunk segítséget, hogy a számlázás érthető legyen ügyfeleink részére.

Tájékoztatjuk, hogy a kormány döntése értelmében minden magyar háztartás felhasználási helyenként az átlagfogyasztás mértékéig (63 645 MJ/év, illetve 1729 m3/év) rezsicsökkentett áron kapja az gázt. Ez a mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. időszakra érvényes.

Átalánydíjas fizetés (ún. egyenletes részszámlázás)

Átalánydíjas fizetés választása esetén az ügyfél a várható éves fogyasztását, időarányosan havi egyenlő gázmennyiségekre fizeti meg és nem a bediktált mérőállásának megfelelő mennyiség után állítja ki a szolgáltató a számlát havonta. Azt, hogy mennyi lesz az ügyfél várható éves fogyasztása, a korábbi fogyasztási szokások alapján a szolgáltató határozza meg, de az ügyfél bármikor élhet azzal a lehetőséggel, hogy a várható fogyasztást megemeli vagy épp lecsökkenti. Ezt akkor érdemes megtenni, ha a fogyasztási szokásokban jelentős változás áll be. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem célszerű csökkenteni a várható fogyasztást, ha nem változnak a fogyasztási szokások, mert ebben az esetben bár havonta várhatóan kisebb összegű számlák érkeznek, az éves elszámolást követően egy összegben lesz kiszámlázva a korábbi részszámlákban meg nem fizetett, de ténylegesen felhasznált gáz, amely így egyszerre nagy összegű elszámolószámlát eredményezhet. Az elszámolási időszak végén az éves leolvasást követően az ügyfél és a szolgáltató elszámolnak egymással, tehát az ügyfél csak a ténylegesen elfogyasztott energiát fizeti ki.

Ez esetben az Ön által kapott számlán tehát a rezsicsökkentett áron kapott gázmennyiséget úgy számoljuk ki, hogy az adott számlázási időszakra jutó napok számát megszoroztuk az egy napra jutó rezsicsökkentett áron kapott  kedvezményes gázmennyiséggel-

A kedvezményes mennyiség elszámolása átalánydíj esetén minden hónapban a napok arányában történik.* Az egy napra jutó kedvezményes mennyiség 174,4 MJ, köbméterben számolva fűtőértéktől függően 4,5-5 m3.

* Kivétel egyrészt a leolvasást követő éves elszámolószámla, másrészt a kedvezményes év július 31-ei fordulója előtti jellemzően négy hónapban történő éves leolvasás esetén az elszámolószámlát követően, a július 31-éig tartó időszakra kiállított részszámlák, mert ez utóbbiak – a fűtési szezon fogyasztásának, a kedvezményes keret felhasználásának mértékétől függően – tartalmazhatnak nagyobb arányban a magasabb áron elszámolt mennyiséget (de akár csak azt is).

 

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy az adott számlázási időszakra (hónapra) vonatkozóan mekkora a kedvezményes mennyiség, az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget kell megszorozni a számlázási időszakra jutó napok számával. 

Ha a várható éves fogyasztás alapján beállított mennyiség így a kedvezményes sávhatár alatt marad, akkor a számlában jellemzően csak rezsicsökkentett ár fog szerepelni. Ha a várható éves fogyasztás meghaladja a kedvezményes mennyiséget, akkor a legtöbb esetben lakossági piaci ár (versenypiaci költségeket tükröző ár) is szerepelni fog a számlán. 

Fontos tudnivaló, hogy amennyiben az ügyfél éves elszámolási időszaka nem esik egybe a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti kedvezményes időszakkal, akkor az ügyfél éves elszámolási időszakára járó esetlegesen el nem számolt kedvezményes mennyiség nem vész el, azt a következő éves elszámolási időszak elszámolásakor elszámoljuk.

A részszámlában elszámolt kedvezményes mennyiség attól függően változik, hogy az adott ciklus (hónap) hány napos, tehát a 2022. augusztus 1. és a 2023. július 31. közötti kedvezményes évben 30 nap esetén 5231 MJ, 31 napos hónap esetén pedig 5405 MJ.

PÉLDA:

Az alábbi grafikonokon két példán keresztül mutatjuk be a rezsicsökkentett áron biztosított  kedvezményes mennyiség számítását a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra. Az első esetben az ebben az időszakban felhasznált földgáz mennyisége 1500 m3 ( 52 350 MJ), azaz kevesebb, mint a kormányrendeletben meghatározott, 63 645 MJ, legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiség, míg a második esetben a felhasznált földgáz mennyisége ezen egy éves periódusra 2000m3 (69 800 MJ), azaz több, mint a kormányrendeletben meghatározott kedvezményes mennyiség.

Mindkét esetben az első 11 hónapon át egyenletes mennyiségről készül részszámla, azonban az éves elosztói leolvasást követően az elszámoló számla mértéke a megelőző 11 részszámlától eltérő lehet, hiszen a tényleges fogyasztást ebben az utolsó számlában számoljuk el. Ha a részszámla alapját képező mennyiség jól volt beállítva, az elszámoló számla nem tartalmaz nagy eltérést. A következő évre a szolgáltató a tényleges fogyasztás alapján kalkulálja a havi részszámla mennyiségét, de ezt az ügyfél – például változó fogyasztási szokása miatt -  módosíthatja.

1.eset

2. eset

A valóságban ügyfeleink túlnyomó többségének az éves leolvasást követő elszámolás módosítja az elszámolás utáni hónapok havi részszámláiban elszámolt gázmennyiségen belül a kedvezményes és a magasabb árú gázmennyiség megoszlását.

Az alábbi két példában változatlan éves mennyiség esetén mutatjuk be egy december 1-jei és egy május 1-jei leolvasás hatását a részszámlákra.
(A kedvezményes évre jutó kedvezményes mennyiséget természetesen mindkét esetben megkapja az ügyfél!)

 

Árkategóriák megosztása egyenletes részszámlákban decemberi leolvasás esetén (vegyes profil)

 

 Árkategóriák megosztása egyenletes részszámlákban májusi leolvasás esetén (vegyes profil)

 

Az ábrákon látszik, hogy az ügyfelek érdekében a havi részszámlákban az éves várható fogyasztásból kiindulva egyenletesen osztjuk el augusztus 1-jét követően a kedvezményt, de az éves elszámoláskor az addigi valós fogyasztást modellező jelleggörbe alapján számolunk el.

Így ha a kedvezményes évben az éves elszámoló számlát megelőző hónapokban több vagy kevesebb kedvezményes gázmennyiség lett elszámolva, mint amennyit a jelleggörbe alapján a fogyasztás indokolt, akkor az éves elszámolószámlában ezt korrigáljuk. Tavaszi éves elszámoláskor ugyanakkor lehetséges, hogy a kedvezményes mennyiség többsége vagy egésze elfogyott addigra, mivel a fűtést igénylő hónapokban történhet az éves gázfelhasználás jelentős része. Így az éves elszámolást követően már kevesebb lesz, vagy akár nem is marad kedvezményes mennyiség a július 31. előtti hónapokra eső részszámlákban. A megterhelő egy vagy több részszámla elkerülhető, ha július 31-ig lecsökkenti a részmennyiséget, augusztus 1-től ugyanakkor mintegy 5-10%-kal magasabb részmennyiség érték beállítására van szükség azért, hogy a július 31-ig lecsökkentett mennyiséget az éves leolvasásig hátralévő időszak részszámláira egyenletesen elossza. Így elkerülhető a túlzott eltérés a következő éves elszámoláskor.

 

Fogyasztási jelleggörbén alapuló elszámolás (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás)

Nem átalánydíjas (egyenletes részszámlás) fizetési mód választása esetén a rezsicsökkentett áron számlázandó mennyiség meghatározása idő- és fogyasztásarányosan, a fogyasztási jelleggörbe alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe azt jelenti, hogy a szolgáltató nem havonta egyenletesen osztja el a kedvezményes, egy évre járó mennyiséget, hanem alkalmazkodik a felhasználás tipikus megoszlásához, ami nyáron alacsonyabb, télen magasabb gázfelhasználást jelent. Ez az elszámolási mód tehát a nyári hónapokra alacsonyabb, a téli hónapokra magasabb kedvezményes mennyiséget biztosít.

A fogyasztási jelleggörbe azt mutatja meg tehát, hogy az ügyfél az év során milyen (napi) eloszlásban használja fel a gázt, ennek alapján az alábbi táblázatok mutatják meg az adott hónapban kedvezményes, rezsicsökkentett áron átlagosan felhasználható földgáz hőmennyiségét.

A vegyes profilú jelleggörbét akkor alkalmazza a szolgáltató, ha az ügyfél a gázt vegyesen használja fűtéshez, főzéshez és/vagy vízmelegítéshez.

A B fűtési profilú jelleggörbét pedig akkor alkalmazza a szolgáltató, ha gázt az ügyfél csak fűtéshez használ.

A gázfelhasználás szempontjából van egy harmadik csoport is, a lineáris profil. Ebben az esetben gázt csak főzésre és/vagy vízmelegítésre használja az ügyfél. Ez az év folyamán egyenletes felhasználást jelent, ellentétben a vegyes és fűtési célú felhasználással, amelyeknél figyelembe kell venni a fűtés miatti szezonalitást.

A gázfelhasználási jelleget a gázhálózati elosztó tartja nyilván. Az ügyfél a saját gázfelhasználási jellegét az elosztótársasággal megkötött szerződésében találja meg („profilcsoport”). Ha az nem áll rendelkezésre, akkor a számlán feltüntetett elosztó vagy az MVM Next ügyfélszolgálatán szükséges érdeklődni. 


Vegyes profilú jelleggörbe

Összesen 63645 1729 100%
Hónap

Kedvezményes

hőmennyiség mértéke(MJ)

Kedvezményes

földgázmennyiség legalább (m3)

Kedvezményes

mennyiség havi részaránya

január 12051,30 327,39 18,94%
február 10213,68 277,47 16,05%
március 8243,29 223,94 12,95%
április 4331,39 117,67 6,81%
május 1335,40 36,28 2,10%
június 577,26 15,68 0,91%
július 596,50 16,20 0,94%
augusztus 596,50 16,20 0,94%
szeptember 1375,81 37,38 2,16%
október 5203,05 141,35 8,18%
november 7995,07 217,20 12,56%
december 11125,75 302,25 17,48%


Fűtési profilú jelleggörbe

Összesen 63645 1729 100%
Hónap

Kedvezményes

hőmennyiség mértéke(MJ)

Kedvezményes

földgázmennyiség legalább (m3)

Kedvezményes

mennyiség havi részaránya

január 12540,38 340,68 19,70%
február 10628,19 288,73 16,70%
március 8577,84 233,03 13,48%
április 4507,17 122,44 7,08%
május 1009,16 27,42 1,59%
június 0 0 0,00%
július 0 0 0,00%
augusztus 0 0 0,00%
szeptember 1071,23 29,10 1,68%
október 5414,21 147,08 8,51%
november 8319,54 226,01 13,07%
december 11577,28 314,51 18,19%

* Táblázatainkban a 20 éves átlag alapján kialakult jelleggörbét mutatjuk be, ám egy adott év jelleggörbéje az enyhébb vagy hidegebb idő miatt jelentősen eltérhet az átlagostól. A húsz éves átlagadatok is évről évre módosulnak, még ha kisebb mértékben is. A táblázat naptári hónaponkénti adatokat mutat be, de a valóságban az elszámolási időszakok nem a hónap első és utolsó napja közé esnek.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának jelenleg alkalmazott módszere nem új a gázszolgáltatásban, ugyanígy történt az I. és II. árkategória elszámolása 2022. augusztus 1-jét megelőzően, de mivel korábban a két ár között minimális eltérés volt, a kedvezményes és a magasabb árú gázmennyisége megosztása nem okozott jelentős különbséget a számla végösszegében.

 

Az alábbi grafikonokkal három példán keresztül mutatjuk be a kedvezményes mennyiség számítását a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra. Az első két esetben az ebben az időszakban felhasznált földgáz mennyisége 1500 m3, azaz kevesebb, mint a kormányrendeletben meghatározott legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiség.

Az első esetben a diktált mennyiség minden hónapban a fogyasztási jelleggörbe alapján biztosítható kedvezményes mennyiség alatt van.

A második eset azt a lehetséges fogyasztást mutatja be, amikor a kedvezményes évben az ügyfél fogyasztása összességében a kedvezményes mennyiség alatt van, azonban egy-egy hónapban a fogyasztása magasabb, mint a jelleggörbe alapján elszámolható kedvezményes mennyiség. Így az akkori számlájában szerepel a magasabb ár, ugyanakkor a következő  elszámolószámlában – amennyiben az éves fogyasztás a kedvezményes kereten belül marad – ezt korrigáljuk, a magasabb áron elszámolt mennyiséget átszámoljuk kedvezményes árúra. (A példában a grafikonról ez úgy olvasható le, hogy 2023 júliusában az elszámolószámlában a pirossal jelölt, magasabb áron elszámolt gázmennyiséget negatív értékként szerepeltettük.)

A harmadik esetben a felhasznált földgáz mennyisége a kedvezményes évben 2000m3, azaz meghaladja a kormányrendeletben meghatározott kedvezményes mennyiséget.

1. eset

2. eset

3. eset