Részletes információk - áramszolgáltatás

0001.01.01

 

Általános információk

Ki minősül lakossági fogyasztónak?

Lakossági fogyasztónak minősül:
 • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • a lakóépület (pl. társasházak, a lakásszövetkezetek) a közös fogyasztás tekintetében, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • az állami bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások üzemeltetője.
 • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amennyiben az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek
 • az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),
 • a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig a szállóférőhely üzemeltetője.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató ebben az ellenőrzési szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei árnak megfelelő egységáron számolja el.

Az egyetemes szolgáltatóbármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat is bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató ebben az ellenőrzési szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron számolja el.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

Honnan lehet az éves fogyasztásról tájékoztatást kapni?

Az éves fogyasztását minden mérős ügyfél több módon is megtalálhatja. Mivel a kedvezményes mennyiség éves szinten van megadva, így a korábbi időszak éves fogyasztásából érdemes kiindulni. Ugyanakkor a múltbeli fogyasztás tájékoztató jellegű, hiszen változhatnak a fogyasztási szokások.

A korábbi éves fogyasztásról az alábbi helyeken érhető el tájékoztatás:

UTOLSÓ ÉVES ELSZÁMOLÓSZÁMLA: a 3. oldalon található az eltelt elszámolási időszak alatti fogyasztás. Ez a részszámlás fogyasztóknál értelemszerűen akkor pontos teljesen, ha az elszámolási év elején és végén is történt leolvasás és egy évre vonatkozik.

ONLINE FELÜLETEK

2021. szeptember 1-je előtt is már MVM Nextes ügyfelek:

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat) belépve a nyitóoldalon
 • MVM Next app (a fenti linkről is elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat.

2021. szeptember 1-je előtt még ELMŰ-ÉMÁSZügyfelek:

Számlaügyek/Részfogyasztás módosítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

 • MVM Next EnergiApp (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Részfogyasztás beállítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

E.ON ügyfelek:

 • E.ON online ügyfélszolgálat

Beállítások/Számlázási és fizetési beállítások/Részszámla módosítás (éves mennyiség módosítása és a korábbi részfogyasztások is letölthetők)

 • E.ON mobilapp

Menü/Profil/Számlázás és fizetés/Részszámla: beállított havi aktuális mennyiség

Mi történik az egyetemes szolgáltatóval fennálló villamosenergia-vásárlási szerződésekkel? Kell új szerződést kötni vagy a meglévőt módosítani?

A változás az egyetemes szolgáltatóval fennálló villamosenergia-vásárlási szerződéseket nem érinti.

Az árak a jogszabály erejénél fogva válnak a villamosenergia-vásárlási szerződés részéve, így azok külön módosítására nincs szükség.

A lakossági jogosultság igénybevételének feltétele azon felhasználók esetében, akik 2022. augusztus 1-jén vagy azt követően váltak lakossági fogyasztóként egyetemes szolgáltatásra jogosulttá, hogy

 • az egyetemes szolgáltatóval fennálló nem lakossági szerződésüket módosítsák,
 • egyetemes szolgáltatóval fennálló szerződés hiányában a szerződést megkössék.

Kell-e nyilatkoznia lakossági fogyasztói jogosultságáról annak, aki 2022. augusztus 1-jét követően vált lakossági fogyasztóvá?

Igen

A jogosultság érvényesítése érdekében a lakossági fogyasztóvá vált felhasználónak az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé nyilatkoznia kell, hogy mely felhasználási hely(ek), mérési pont(ok) tekintetében vált lakossági fogyasztóvá.

Az egyetemes szolgáltató az újonnan lakossági fogyasztónak minősülőkre vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni.

A nyilatkozattételt az alábbi módon lehet megtenni:

 • A lakóépületeknek (pl. társasházak, lakásszövetkezeteknek) az ITT található online nyilatkozatot kell kitölteniük, és a weboldalon keresztül elektronikusan megküldeniük.
 • A helyi önkormányzatok, az államibérlakás - vagy szállóférőhely - üzemeltetők az önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, illetve szállóférőhelyek mint felhasználási helyek tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.

Amennyiben nem egyetemes szolgáltató látja el, úgy a lakossági jogosultság igénybevételének feltétele az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és az egyetemes szolgáltató általi ellátás megkezdése.

vissza a főoldalra>>

 

 

Árak és tarifák

A lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes villamosenergia-szolgáltatást?

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól a fogyasztási helyen mérési pontonként

 • 2523 kWh/év fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron (A1 árszabás esetén az alacsonyabb áron)
 • 2523 kWh/év fogyasztás felett lakossági piaci áron

vételezhetnek villamos energiát.

A lakossági piaci árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Tehát a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan

a) az ESZ árrendelet szerinti A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,

b) az ESZ árrendelet szerinti B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 60,935 Ft/kWh,

c) B Komfort árszabás (vezérelt, napi 12 óra felfűtési idővel) esetén 60,935 Ft/kWh.
A lakossági piaci ár a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár.

A kedvezményes mennyiség a felhasználási helyen mérési pontonként (nappali és éjszakai) külön-külön 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

Ha van vezérelt mérőm (éjszakai mérő) is, akkor arra jár külön éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség?

IGEN.

A rendelet vonatkozásában több felhasználási helynek minősül, ha a hagyományos mérő mellett (A árszabás) vezérelt mérőn (éjszakai, azaz B vagy B Komfort  árszabás) is történik villamosenergia-vételezés. Ebben az esetben az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség a hagyományos mérőn és a vezérelt mérőn mért fogyasztás tekintetében külön-külön is megilleti a felhasználót.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

H árszabás igénybevétele esetén lehet több a kedvezményes villamosenergia-mennyiség?

NEM.

A lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget a rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.

Fűtési idényen kívül a H árszabással érintett elszámolási pontot úgy kell tekinteni, hogy felhasználási helynek minősül, azaz külön érvényes rá a kedvezményes 2523 kWh mennyiség.

Mi az a H árszabás? Ki veheti igénybe?

Ez a hőszivattyúkhoz és a megújuló energiaforrásokhoz kiépített rendszerekhez használható tarifa. Külön mért, kéttarifás mérővel rendelkező fogyasztóknak, idényjellegű tarifatípus. A legfontosabb jellemzője, hogy nem elérhető egész évben: csak október 15-től április 15-ig vehető igénybe.

A H árszabás igénybevételének feltételei:

 • Külön mért felhasználói áramkörrel rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe a fűtési idényben (október 15. és április 15. között) a legalább 3 (2020. január 1-jétől 3,4) szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyúk, azaz napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések és ezen berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek fogyasztásának elszámolására.
 • Egész napos vételezési lehetőséget biztosít, napszaktól függetlenül.
 • A felhasználási helyen lévő H árszabásra jogosult berendezések külön mért felhasználói áramkörének fogyasztása fűtési idényen kívül az A1 árszabás magasabb díjtételével kerül elszámolásra.

B GEO árszabás igénybevétele esetén lehet több a kedvezményes villamosenergia-mennyiség?

A lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá a B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget nem kell figyelembe venni.

Lehet-e B GEO árszabást igényelni?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a „B Geo” árszabást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával alkalmazza az ELMŰ Hálózati Kft., illetve az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. működési területén (más elosztó jelenleg nem biztosítja az árszabás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket). Az árszabás speciális szabályainak részletei megtalálhatók MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatában.

2021. szeptember 1-től ez az árszabás már nem igényelhető. 

vissza a főoldalra>>

 

 

Számlázás és elszámolás

Hogyan veszi figyelembe a számlázás az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiséget?

Az alábbiakban ahhoz adunk segítséget, hogy a számlázás érthető legyen ügyfeleink részére.

Tájékoztatjuk, hogy a kormány döntése értelmében minden magyar háztartás felhasználási helyenként az átlagfogyasztás mértékéig (2523 kWh/év) rezsicsökkentett áron kapja az áramot. Ez a mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. időszakra érvényes. Ezt naparányosan érvényesítjük a számlázásban, ami azt jelenti, hogy a rezsicsökkentett áron kapott áram egy napra vetítve nagyságrendileg 7 kWh.

Az Ön által kapott számlán tehát a rezsicsökkentett áron kapott energiamennyiséget úgy számoljuk ki, hogy az adott számlázási időszakra jutó napok számát megszoroztuk a kedvezményes mennyiséggel. Amennyiben az ügyfél számlázási időszaka egybeesik a naptári hónappal, akkor az adott naptári hónap napjainak számát kell figyelembe venni. Ha eltér a naptári hónaptól, akkor a számlázási időszakra jutó napok számával kell megszorozni az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget. A kedvezményes mennyiség felett a valós piaci árnál kedvezőbb lakossági piaci árat kell fizetni.

Rezsicsökkentett ár

Ha az ügyfél fogyasztása a rezsicsökkentett, kedvezményes sávhatár alatt marad, jellemzően csak rezsicsökkentett kedvezményes ár fog szerepelni számláiban. A rezsicsökkentett árak elosztási területenként eltérőek, az egyes területekre érvényes árak a honlapunkon megtalálhatóak. 

Az átlagfogyasztásig biztosított rezsicsökkentett ár az elosztóhálózattól függően

 • A1 és A2 árszabás esetén 30,988 Ft – 43,409 Ft,
 • B alap árszabás esetén 22,682 Ft – 23,520 Ft
 • B Komfort árszabás esetén 23,330 Ft

között van kilowattóránként (kWh).

Lakossági piaci ár

A rezsicsökkentett sávhatár feletti rész elszámolása lakossági piaci áron történik. A lakossági piaci ár jóval kedvezőbb, mint a valós piaci ár, nagyjából annak a negyedrésze.

Ha a fogyasztása meghaladja a kedvezményes sávhatárt, az elszámolás módjától függetlenül (diktálás, vagy átalányfizetés) várhatóan minden havi számlájában szerepelni fog a rezsicsökkentett és a valós piaci árhoz képest jóval kedvezőbb lakossági piaci ár is. Azt, hogy az Ön mérőhelye melyik árszabásba tartozik, azt a számlarészletező oldalon találja meg.

Lakosság piaci ár:

a) az ESZ árrendelet szerinti A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,
b)  az ESZ árrendelet szerinti B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 60,935 Ft/kWh,
c)  az egyetemes szolgáltató által jogszerűen alkalmazott B Komfort árszabás (vezérelt, napi 12 óra felfűtési idővel) esetén 60,935 Ft/kWh.

A fenti ismertetett lakossági piaci ár a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár.

PÉLDA:

Amennyiben egy ügyfél számlázási ciklusa minden hónap 13. napjától a következő hónap 12. napjáig tart, abban az esetben az első átmeneti hónapban, a július-augusztusi időszakra vetítve a számlája július 31-ig a korábbi, míg az augusztus 1-12. közötti időszakra vonatkozóan már az új elszámolás mentén történik. Ebben az esetben az augusztusi 12 napra a rezsicsökkentett áron, kedvezményesen felhasználható villamos energia mennyisége nagyságrendileg 83 kWh.

A későbbiekben teljes hónapra vetítve átlagosan 210 kWh áramot lehet felhasználni kedvezményes, rezsicsökkentett áron, a pontos érték attól függően változik, hogy az adott hónap, illetve számlázott időszak hány napos.

Az ügyfél következő számlázási ciklusa augusztus 13. és szeptember 12. közé esik. Ebben a számlázási időszakban 31 nap van, amely alapján nagyságrendileg (31 nap x 7 kWh =) 215 kWh kedvezményes mennyiség vehető igénybe.

Azok esetében, akik ingatlanjuk fűtéséhez megújuló energiát használnak H árszabás alapján fűtési idényben, október 15. és április 15. között korlátozásmentesen vételezhetnek villamosenergiát rezsicsökkentett áron. Fűtési idényen kívül azonban rájuk is vonatkozik a 2523 kWh kedvezményes mennyiség, eddig a mennyiségig tehát rezsicsökkentett, efelett a valós piaci árhoz képest kedvezőbb lakossági piaci áron vételezhetnek villamosenergiát.

2021. szeptember 1-ig volt igényelhető a B GEO tarifa, amelyet hőszivattyú működtetéséhez lehet használni. A B GEO tarifa esetében a berendezés vezérelt áramkörhöz kapcsolódik, amely naponta legalább 20 óra üzemidőt biztosít a hőszivattyú számára, 2x maximum 2 óra megszakítással. B GEO tarifa esetében korlátozásmentesen vételezhető villamosenergia rezsicsökkentett áron.

Hogyan kell értelmeznem a megtakarítást az új rezsiboxban?

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII.5.) Korm. rendelet megváltoztatta a számlán látható rezsibox tartalmát.

Az egyik legfontosabb változás, hogy Ön a jövőben csak az éppen aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozóan fogja látni, hogy mennyit spórolt a kedvezményes sávhatárig fenntartott rezsicsökkentéssel. Az alábbiakban látható mintán mutatjuk be, hogy miként kell értelmezni a rezsicsökkentett díj nélküli fizetési kötelezettséget és a Kormány által biztosított rezsicsökkentés miatti megtakarítást.

Ha éves szinten belefér a kedvezményes mennyiségbe, számít, ha nyáron használok sok villamos energiát?

A kedvezményes mennyiség éves szinten, de időarányosan biztosított felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között. Ettől függetlenül az adott számlában az időarányosan adható kedvezményes mennyiség feletti mennyiséget lakossági piaci áron kell fizetni.

Ha lakossági fogyasztóként idén már többet fogyasztottam, mint a kedvezményes mennyiség, akkor már 2022. augusztus 1-jétől piaci áron vételezek?

NEM.

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, éves szinten biztosított, felhasználási helyenként, időarányosan.

Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott villamos energia elszámolása során vehető igénybe, amennyiben egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A 2022. augusztus 1-jét megelőző időszak elszámolása az eddigi szabályok alapján történik.

Az új rendszer bevezetése miatt lesz külön elszámolás?

NEM.

Külön elszámolás nem történik, így nem lesz elosztói leolvasás sem.

Ugyanakkor ún. számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott villamos energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

Milyen áron történik a háztartási méretű kiserőmű által termelt és a hálózatba betáplált villamos energia átvétele? / Milyen áron történik a szaldóelszámolás betáplálási többlet esetén?

Szaldóelszámolás esetén a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott azon egységáron, amellyel vételezési többlet esetén a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével mint lakossági fogyasztóval az egyetemes szolgáltató elszámolna.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT érhetők el.

A bruttó elszámolást a szabályozás nem érinti.

Felhasználóváltozás esetében szerződőnként vagy felhasználási helyre vonatkozóan fogja figyelni a rendszer a fogyasztást?

A kedvezmény a felhasználási helyen, mérési pontonként, egy adott felhasználó fogyasztására vonatkozik, ám időarányosan jár. Ha például valaki fél évre szerződik egy ingatlan energiaellátására, akkor arra a felhasználási helyre az éves kedvezmény felére jogosult, függetlenül az előző szerződő, a kiköltöző fél fogyasztásától.

Mi történik, ha nem tudom fizetni a számlát?

Amennyiben gondot okoz Önnek a számlák kifizetése, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, adott esetben részletfizetést biztosíthatunk. A késedelmes fizetés kezelése az eddigiek szerinti történik, nem történik benne változás. Erről részletesen ITT tájékozódhat.

Mi a teendő, ha több számlát kaptam egyszerre, amelyeket nem tudok a fizetési határidőre kiegyenlíteni?

Amennyiben egyszerre kap kézhez több, eltérő időszakra szóló számlát, és azok határideje is azonos, azok befizetésére 2022. december 15-ig kamatmentes halasztott fizetést biztosítunk. A halasztott fizetésre nem számítunk fel késedelmi kamatot, illetve azt nem kell külön igényelnie, automatikusan biztosítjuk minden ügyfelünknek.

Ha számláit 2022. december 15-ig sem tudja rendezni, jelezze felénk és igényeljen kamatmentes részletfizetést az alábbi csatornáink egyikén:

 • okostelefonon az MVM Next appban,
 • e-mailben az ugyfelszolgalat@mvm.hu címen ügyféladatai feltüntetésével, valamint
 • ügyintézőinknél telefonon vagy személyesen.

Kérjük, fordítson kiemelt figyelmet a fizetési határidőre, mert amennyiben a számlákat 2022. december 15-ig nem egyenlíti ki, és részletfizetési igényét sem jelzi felénk, akkor az Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően számoljuk a késedelmi kamatot.

vissza a főoldalra>>

 

 

Kedvezményes mennyiség

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség éves? Az elszámolás éves szinten lesz, vagy havi szinten?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított a felhasználási helyen, mérési pontonként.

A kedvezményes mennyiséget a felhasználó időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amely alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzata kerül érvényesítésre, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron.

Tehát az éves kedvezmény a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott villamos energia elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az A1 árszabáson belül található tömb 1 és tömb 2 elszámolásával. Amennyiben az Ön fogyasztásának elszámolása A1 árszabással (is) történik, és éves fogyasztása az 1320 kWh-t meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség időarányosan jár?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított a felhasználási helyen, mérési pontonként.

Tehát ha Ön a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban adott napokon nem rendelkezik egyetemes szolgáltatási szerződéssel, így nem egyetemes szolgáltatási felhasználó (pl. versenypiaci kereskedővel szerződést köt, felhasználási helyét újonnan kapcsolják be, a vételezéssel véglegesen felhagy), akkor az éves kedvezménynek csak az az időarányos része vehető figyelembe az elszámolásnál, melynek során a felhasználási helyre vonatkozóan egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezett.

Pl. ha fél éves időtartamban van egyetemes szolgáltatásban, akkor a kedvezményes mennyiség az adott féléves időszak időarányosan adható mennyiségére jogosult.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes árammennyiség mérőnként jár? Ügyfélre vagy felhasználási helyre szól a kedvezményes mennyiség?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított a felhasználási helyen, mérési pontonként.

Így amennyiben a felhasználási helyen van nappali (A árszabás) és „éjszakai” (vezérelt, B alap vagy B Komfort árszabás), akkor a két mérőre külön-külön jár a kedvezményes mennyiség.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

Több felhasználási hely esetén (pl. lakás és nyaraló) mennyi kedvezményes mennyiség jár?

Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében, mérési pontonként külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi vonatkozik azokra a felhasználási helyekre, amelyek lakosságiak, de nem az elsődleges lakhelyek (pl. nyaraló, hétvégi ház, garázs)? Azoknál is érvényesíthető a kedvezményes mennyiség, vagy a teljes fogyasztásért piaci árat kell fizetni?

Ha egy lakossági fogyasztónak több (lakossági) felhasználási helye van, akkor az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében, mérési pontonként külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi történik, ha a fogyasztás meghaladja az éves 2523 kWh mennyiséget?

Ha adott mérő esetében a lakossági fogyasztó éves fogyasztása meghaladja a 2523 kWh-t, akkor az ezt meghaladó fogyasztást lakossági piaci áron kell megfizetni az egyetemes szolgáltató részére.

a) az ESZ árrendelet szerinti A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,

b) az ESZ árrendelet szerinti B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 60,935 Ft/kWh,

c) B Komfort árszabás (vezérelt, napi 12 óra felfűtési idővel) esetén 60,935 Ft/kWh.
A lakossági piaci ár a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az A1 árszabáson belül található tömb 1 és tömb 2 elszámolásával. Amennyiben az Ön fogyasztásának elszámolása A1 árszabással (is) történik, és éves fogyasztása az 1320 kWh-t meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el.

vissza a főoldalra>>

 

 

Csaladi közösségek

Kapnak többletkedvezményt azok, ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását?

NEM.

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség a felhasználási helyen mérési pontonként jár. Így a lakások száma nem módosítja a kedvezményes mennyiséget.

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha az egyes lakások önálló mérése kiépül.

Ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását, lehet lakásszámot rögzíteni, és lakásonként figyelembe venni az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiséget?

NEM.

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség a felhasználási helyen mérési pontonként jár. Így a lakások száma nem módosítja a kedvezményes mennyiséget.

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha az egyes lakásokhoz önálló mérés épül ki.

vissza a főoldalra>>

 

 

Nagycsaládos kedvezmények

Nagycsaládosoknál érvényesíthető kedvezmény a gyerekek után?

A nagycsaládos kedvezmény változatlanul csak földgázellátás esetében vehető igénybe.

A földgázellátásban igénybe vehető nagycsaládos kedvezményről részletesebben tájékozódhat a honlapunkon ITT.

vissza a főoldalra>>

 

 

Gyógyászati segédeszközök

Gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztása után jár többletkedvezmény?

IGEN.

A többletkedvezmény mértéke: 1697 kWh, amely kedvezményes évenként (augusztus 1. és július 31. között) jár. A többletkedvezmény adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető. A többletkedvezmény az A árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíthető.

A többletkedvezményre az az egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztó jogosult, aki vagy akivel egy háztartásban élő személy gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használ.

A többletkedvezmény igénybe vételét megalapozó gyógyászati segédeszközök: a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerinti — társadalombiztosítási támogatással rendelt — elektromos kerekesszék, elektromos moped, hálózati áramról működő oxigén koncentrátor, - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 48/A. §-a, illetve 48/B. §-a szerinti, a jogosult kérelmében megjelölt egészségügyi szolgáltató által kihelyezésre került otthoni tartós gépi lélegeztetést biztosító lélegeztető gép.

A többletkedvezmény igénybevételéhez kormányhivatali határozat szükséges.

A többletkedvezmény érvényesítése a kormányhivatali határozat átadását követően kiállított számlákban történik. A többletkedvezmény a kormányhivatal határozata szerinti kezdőidőpont és – a jogosultság folyamatos fennállása esetén – 2023. július 31. között időarányosan biztosított.

A többletkedvezményről és a kérelem beadásának részleteiről tájékozódhat a honlapunkon ITT.

vissza a főoldalra>>

 

 

Diktálás

Melyik számlázási mód számomra a megfelelő? Diktáljak vagy válasszam a havi egyenletes részszámlázást (átalánydíj)?

Ön minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett. Diktálás esetén mindig azt az energiamennyiséget fizeti a következő számlában, amelyet az előző hónapban ténylegesen felhasznált. Ha szeretné, hogy télen-nyáron kiegyenlítettek legyenek havi költségei, és ezáltal tervezhetőbbé válhassanak a kiadásai, válassza az átalánydíjas, egyenletes számlázást. A havi mennyiség meghatározásánál viszont mindenképpen vegye figyelembe fogyasztási szokásait!

Amennyiben diktáltam az augusztus 1-jei árváltozás miatt, hogyan jelenik meg a számlámon?

2021. szeptember 1-je előtt is már MVM Next-es ügyfelek esetében:

A diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Ha nem diktált az ügyfél, akkor becsült mérőállás szerepel a számlán. A 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott villamos energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

2021. szeptember 1-je előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelek esetében:

Ha az ügyfél a havi diktálási időablakában diktálta a mérőállást, akkor az árváltozás alkalmával diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Ha az ügyfél nem a havi diktálási időablakában diktált, hanem Ár-/Áfaváltozás miatti mérőállásként diktált, akkor a diktált mérőállás nem jelenik meg a következő számlán, csak a következő elszámoló számlán. Ha az ügyfél nem diktált, a következő elszámolás mérőállását és dátumát is figyelembe véve lesz becsült mérőállás megállapítva a 2022.08.01. előtti és utáni időszakra, mint megosztó „köztes” mérőállás.

E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyfelei esetén:

Havi diktálós ügyfél esetén az árváltozás alkalmával diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Amennyiben a saját diktálási ablakában rögzítette mérőállását, az a diktálás napjára lett rögzítve, amelyről elszámoló részszámla készül. Amennyiben nem a saját diktálási ablakában diktált, 07.31-re lett rögzítve, és részszámlát fog kapni az ügyfél. Így a következő elszámoló részszámlában jelenik meg a diktált mérőállás.

Egyenletes részszámlás ügyfél esetén a következő elszámoló számlán jelenik meg a diktált mennyiség.

 

Az új szabályozás szerint készült első számla még vegyesen tartalmazhatja az elszámolt díjakat, benne lehet az árváltozás előtti időszak, de már az árváltozás utáni időszak elszámolása is. Július 31-ig az árváltozás előtti díjak lesznek elszámolva, augusztus 1-jétől minden esetben a rezsicsökkentés új szabályai szerint lesz elszámolva a felhasznált mennyiség.

A 2022. július 31-ei mérőállást be kellett, illetve be lehetett diktálni?

BE LEHETETT, de a rendkívüli diktálási időszak lezárult.

A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt minden érintett ügyfélnek rendkívüli lehetőséget biztosítottunk a mérőállás bediktálására. Azon ügyfelek is megadhatták mérőállásukat, akiknek nem most volt a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a rendkívüli diktálás nem volt kötelező. Ha nem élt a diktálás lehetőségével vagy nem sikerült augusztus 15-éig rögzíteni mérőállását, ebben az esetben becsült érték alapján számlamegosztás történik és a 2022. július 31-ig felhasznált és a 2022. augusztus 1-jétől felhasznált energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

Ha most bediktálom a mérőállást, akkor az alapján történik a számlázás?

A rendkívüli diktálási időszak véget ért, a normál időablakban lehet diktálni továbbra is.

vissza a főoldalra>>

 

 

Átalánydíjas ügyfelek

Hol lehet a részszámla mennyiséget módosítani?

ONLINE FELÜLETEK

2021. szeptember 1-je előtt is már MVM Nextes ügyfelek:

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat)
 • MVM Next app (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat..

2021. szeptember 1-je előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfelek :

Számlaügyek/Részfogyasztás módosítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

 • MVM Next EnergiApp (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Részfogyasztás beállítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

E.ON ügyfelek:
 • E.ON online ügyfélszolgálat

Beállítások/Számlázási és fizetési beállítások/Részszámla módosítás (éves mennyiség módosítása és a korábbi részfogyasztások is letölthetők)

 • E.ON mobilapp

Menü/Profil/Számlázás és fizetés/Részszámla: beállított havi aktuális mennyiség

Csökkenthető-e a részszámla mennyisége, hogy ne kelljen piaci árat fizetni?

Akkor javasolt a részszámla mennyiséget csökkenteni, ha a villamosenergia-fogyasztás ténylegesen csökken. Ezzel elkerülhető a túlfizetés.

Amennyiben a fogyasztás ténylegesen nem csökkent, úgy nem javasolt, mivel ez az éves elszámoláskori befizetést emeli meg jelentősen.

Ön az éves elszámoláskor a tényleges fogyasztás alapján fizet.

vissza a főoldalra>>

 

 

Önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, szállóférőhelyek

Mi minősül szállóférőhelynek? Mikor tudja a szállóférőhely-üzemeltető az egyetemes szolgáltatást lakossági ügyfélként igénybe venni?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály:

 • 40/2000. (XII.12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól,
 • 88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről,
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

Szállóférőhely-üzemeltetőként akkor minősül lakossági fogyasztónak, ha a szállóférőhely mint felhasználási hely ellátására vonatkozik a szerződés.

Ha nem a szállóférőhely minősül a felhasználási helynek, hanem a felhasználási helyen a szállóférőhelyet is magába foglaló épület(ek) közös fogyasztása történik (pl. központi fűtés), akkor az alábbiak szerint lehet jogosult lakosságként egyetemes szolgáltatásra:

 • a lakóépület a közös fogyasztása tekintetében, ha
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.

Önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely esetében milyen lehetőségek vannak a lakossági ellátásra?

 

Ha az önkormányzati bérlakás, az állami bérlakás vagy a szállóférőhely minősül a fogyasztási helynek (önálló méréssel, önálló mérési ponttal, önálló szerződéssel rendelkezik), akkor lakossági jogosultság az alábbiak szerint érhető el:

 • a helyi önkormányzat számára az önkormányzati bérlakásban élők ellátása biztosításának mértékéig (a helyi önkormányzat vagyonkezelője/ingatlankezelője számára nem),
 • az állami bérlakás üzemeltetője számára az állami bérlakásban élők ellátása biztosításának mértékéig,
 • a szállóférőhely üzemeltetője számára a szállóférőhelyen élők ellátása biztosításának mértékéig,

Ha nem az önkormányzati bérlakás, az állami bérlakás vagy a szállóférőhely minősül a felhasználási helynek, hanem a felhasználási helyen az önkormányzati bérlakást, az állami bérlakást vagy a szállóférőhelyet is magába foglaló épület(ek) közös fogyasztása történik (pl. központi fűtés), akkor az alábbiak szerint lehet jogosult lakosságként egyetemes szolgáltatásra:

 • a lakóépület a közös fogyasztása tekintetében, ha
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
  • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma. 

Önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely esetében milyen lehetőség van többletkedvezmény igénybevételére?

 

Többletkedvezmény igénybevételére nincs lehetősége az egyetemes szolgáltató által ellátott lakossági fogyasztónak. 

vissza a főoldalra>>

 

 

Előre fizetős mérés

Hogyan érinti az előre fizetős mérővel rendelkezőket az áremelkedés?

Minden előre fizetős mérőt használó ügyfelünk számára egységes elszámolási módot biztosítunk. Az előre fizetős mérők feltöltését a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban áramban 2523 kWh feltöltés mennyiségig a kedvezményes rezsicsökkentett, ezen szint felett pedig lakossági piaci áron fogjuk elszámolni egységesen, minden ügyfélnél.

Ha 2022. augusztusában nem csak rezsicsökkentett áron tudta feltölteni előre fizetős árammérőjét, automatikusan jóváírjuk a különbözetet.

Az előre fizetős árammérők esetén alkalmazott, napokra kiszámolt elszámolási mód megszűnt, a továbbiakban az MVM Next a földgázügyfeleknél már érvényben lévő rendszer mintájára, egységes elszámolási módot biztosít minden felhasználó számára.

Azon felöltőkártyás ügyfelek, akik augusztus hónapban nem csak a rezsicsökkentett áron tudtak áramot vásárolni, visszamenőleg automatikus jóváírásban részesülnek. A korábbi számlákat a társaság érvényteleníti, és az új elszámolási mód szerint újra kiállítja. Az MVM Next régi ügyfelei számára a piaci ár és a rezsicsökkentett ár különbözete a folyószámlájukra érkezik majd, így a túlfizetést későbbi töltés esetén fel tudják használni. Azon ügyfelek számára, akiknek tavaly még az ELMŰ-ÉMÁSZ volt az áramszolgáltatója, a társaság szeptember folyamán egy feltöltőkódot generál, amelyet elküld az ügyfélnek, ez pedig egy tetszőleges későbbi időpontban lesz felhasználható.

vissza a főoldalra>>

 

 

Társasházak, lakásszövetkezetek

Hol tudnak nyilatkozni a társasházak és lakásszövetkezetek, hogy a kedvezményes díjazást az áramszolgáltatásban igénybe tudják venni?

2022. augusztus 2-től az eddig nem lakosságként egyetemes szolgáltatásra jogosult társasház és lakásszövetkezet a közös fogyasztás tekintetében lakossági fogyasztónak minősül. Annak érdekében, hogy az újonnan lakossági ügyfélnek minősülők a kedvezményes díjazást igénybe tudják venni, nyilatkozniuk kell, a nyilatkozattételhez szükséges űrlap ITT érhető el.

Amennyiben a nyilatkozat 2022. augusztus 15-ét követően érkezik be az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-hez, úgy a kedvezmény a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől naparányosan biztosított.

vissza a főoldalra>>

 

 

Energiatakarékosság, energiahatékonyság

Mit tehetek akkor, ha csökkenteni szeretném az energiafogyasztásomat?

Néhány energiatakarékossági javaslat:

FŰTÉS

A hőmérséklet helyiségenkénti szabályozásával elkerülhető, hogy „feleslegesen” fűtsünk. A megfelelő hőmérséklet beállítását a fűtési rendszert vezérlő termosztátok és a fűtőtesteken lévő termosztatikus szelepek beállításával érhetjük el.

Kétnapi távollét esetén a hőmérsékletet ajánlott 15 °C-ra állítani. Ennél hosszabb távollét esetén a hőmérsékletet célszerű 12 °C-ra beállítani és minden belső ajtót nyitva tartani.

A nagyon hideg téli napokon nem szabad teljesen leállítani a fűtést, mert a nagyon lehűlt helyiségek felfűtése sok időt és energiát vesz igénybe. Ugyanígy sok energiát igényel a hosszú ideig tartó szellőztetéssel lehűtött helyiségek újrafűtése is, ezért rövid ideig, szélesre tárt ablakokkal szellőztessen, a fűtést pedig közben állítsa minimumra.

Ne takarja el, vagy fedje le a fűtőtestet, mert így romlik a hősugárzás és a hőáramlás.

A radiátorokra, konvektorokra rakódott szennyeződés miatt több energia kell a fűtéshez, ezért tisztítsa rendszeresen a fűtőtestet.

Javasolt a rendszeres párologtatás.

Az elöregedett vagy nem megfelelő szigetelés jelentősen megnöveli a fűtés költségeit. A hőveszteség jelentős része a nem megfelelő nyílászárókon keresztül távozik.

Feleslegesen ne fűtsön, vegye le a fűtést abban a helyiségben, ahol nem tartózkodik! Minden 1 °C hőmérséklet-csökkentés kb. 5% fűtőenergia-megtakarítást eredményez.

HŰTÉS

Az energiafelhasználás szempontjából az „A+” és az „A++” jelzésű hűtőgép a legtakarékosabb, míg a „G” fogyasztja a legtöbb energiát.

A hűtőkészüléket tanácsos naptól, tűzhelytől, fűtőtesttől távol elhelyezni.

A hűtőszekrény leghatékonyabban akkor működik, ha a belső hőmérsékletet + 7°C-ra állítjuk (+5°C-nál már 15%-kal nő a fogyasztása.), a fagyasztóládában pedig -18 °C elegendő a tárolásra!

Rendszeresen tisztítsa a hűtő hátsó részén lévő géprészeket, a szellőzőnyílást hagyja szabadon!

Meleg ételt ne tegyen a hűtőbe, a fagyasztóba pedig előzőleg hűtőben lehűtött ételek kerüljenek.

A hűtést nem igénylő élelmiszereket (pl. felbontatlan konzerv) ne tárolja a hűtőben.

Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ajtajának tömítése hibátlan-e.

A hűtő és fagyasztó ajtaját ne tartsa sokáig nyitva.

A kihasználtságnak megfelelő űrtartalmú hűtőszekrényt/fagyasztót vásároljon.

A klímakészülék kiválasztásakor tartsa szem előtt, hogy mennyire zajos a készülék, hova kerül felszerelésre, és mekkora a villamosenergia-fogyasztása; valamint használata közben tartsa zárva az ablakokat.

VILÁGÍTÁS

Használjon kompakt fénycsöveket! A kompakt fénycsövek a felhasznált energia jóval nagyobb részét fordítják világításra, mint a hagyományos izzók.

Kompakt fénycsöveket ott érdemes használni, ahol a lámpa napi használata átlagosan legalább 3-4 óra, ilyen lehet a konyha, a nappali, az étkező, a gyerekszoba, és ahol nincs gyakori ki- és bekapcsolás.

Mellőzze a gyakori kapcsolgatást, mert csökkenti a fénycső élettartamát.

Vásárláskor válasszon minél hosszabb élettartamú kompakt fénycsövet.

Használja ki a természetes fény lehetőségeit! Építkezéskor gondoljon arra, hogy a hálószoba esetében ebből a szempontból a keleti irányú tájolás a megfelelő. A konyha, nappali ablakai inkább nézzenek délre, így több fényt kapunk.

A világítás kialakításánál vegye figyelembe, hogy milyen helyiségben milyen tevékenységhez szeretné használni a mesterséges fényt. Ezzel biztosíthatja, hogy az adott helyiségben csak olyan mértékben és addig világítson, amíg szükséges.

A lámpákat úgy helyezzük el, hogy a helyiség megvilágítása egyenletes legyen, és ezt helyi fényekkel egészítsük ki!

Mellőzze a világítást a használaton kívüli helyiségekben!

Érdemes bizonyos helyiségekben mozgásérzékelővel kiegészített világítást üzemeltetni, így valóban csak akkor ég a világítás, amikor szükség van rá.

Tisztítsa rendszeresen az égőket és a lámpaburákat, természetesen csak feszültségmentes, kikapcsolt állapotban!

SÜTÉS-FŐZÉS

Csak akkor kapcsolja be a tűzhelyet, ha már valóban elkezdett főzni, és edény is kerül a tűzhelyre!

Ügyeljen arra, hogy a gázláng ne érjen túl az edény szélén; elektromos tűzhely esetén pedig a főzőlap átmérőjének megfelelő méretű edényt használjon.

Fedje le edényeit főzés közben, így a hő az edényben marad és sokkal kevesebb energiára lesz szükség a főzéshez!

Kapcsolja le a főzőlapot a főzés befejezése előtt, és használja ki, hogy a főzőlap még 5-10 percig meleg!

A forráspont elérése után takarékon főzzön!

A sütőajtót ne nyitogassa feleslegesen, mert ilyenkor nagy a hőveszteség!

Az elektromos sütőt akár már a befejezés előtt 5-10 perccel is kikapcsolhatja, hagyja dolgozni az "utóhőt"!

A hosszabb főzési időt igénylő ételeket célszerű kuktában főzni, ezzel 30-­40%-nyi időt és energiát takarít meg. Így az ételek csak gőzzel érintkeznek, nem vesztik el vitamin- és ásványi só-tartalmukat sem.

Ha vannak háztartásában célkészülékek (pl. vízforraló, kávéfőző, tojásfőző), használja azokat, takarékosabb energiafelhasználást biztosítanak az egyes főzési műveletek során!

Milyen intézkedéseket tesz a kormány, hogy támogassa az energiahatékonyságot?

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR) az energiahatékonysági célok megvalósítása a piaci szektor bevonásával, az áramot, gázt és üzemanyagot értékesítő társaságok közös tehervállalásával valósul meg.

Ebben a gáz, villamosenergia és gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmével foglalkozó szolgáltatók, kereskedelmi vállalkozások, egyetemes szolgáltatók (kötelezettek). a jogszabályban előírt energiamegtakarítási kötelezettséget teljesítenek.

A tavaly decemberben elindított lakossági napelemes pályázat segítségével a háztartások környezetszennyező fűtési rendszereiket megújuló energiaforráson alapuló, korszerű és környezetkímélő megoldásokkal válthatják ki. A családok így saját maguk termelhetnek olcsó áramot, tovább erősítve a rezsicsökkentés eredményeit.

 • Energiahatékonysági célú közvetlen beruházási támogatások a jövőben:
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP+)
 • Elsődlegesen nem energiahatékonysági operatív programok, amelyek az energiahatékonyságra is fordítható forrásokat tartalmaznak:
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP+)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP+)
 • Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
 • Önkormányzati szintű programok: Modern Városok Program, Magyar Falu Program

vissza a főoldalra>>