Részletes információk - áramszolgáltatás

0001.01.01

Kiket érint a változás? Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • ÚJ! az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • ÚJ! az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén
 • ÚJ! az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

A lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes villamosenergia-szolgáltatást?

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól mérőnként

 • 2523 kWh/év fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron (A1 árszabás esetén az alacsonyabb áron)
 • 2523 kWh/év fogyasztás felett lakossági piaci áron

vételezhetnek villamos energiát.

A lakossági piaci árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Tehát a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan

a) az ESZ árrendelet szerinti A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,

b) az ESZ árrendelet szerinti B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 60,935 Ft/kWh,

c) B Komfort árszabás (vezérelt, napi 12 óra felfűtési idővel) esetén 60,935 Ft/kWh.
A lakossági piaci ár a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár.

A kedvezményes mennyiség mérőnként (nappali és éjszakai) külön-külön 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

Hogyan veszi figyelembe a számlázás az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiséget?

A kedvezményes mennyiség mérőnként (nappali és éjszakai) külön-külön 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség érvényesítése naparányosan történik. Ha a fogyasztás a kedvezményes mértéket meghaladja, akkor a számlában

 • a kedvezményes mérték adott számlázási időszakra eső része lesz a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva (A1 árszabás esetén az alacsonyabb áron), (a változatlan kedvezményes árak ITT érhetők el)
 • az e feletti rész elszámolása lakossági piaci áron történik.

a) az NFM rendelet szerinti A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,

b) az NFM rendelet szerinti B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 60,935 Ft/kWh,

c) B Komfort árszabás (vezérelt, napi 12 óra felfűtési idővel) esetén 60,935 Ft/kWh.

A lakossági piaci ár a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az A1 árszabáson belül található tömb 1 és tömb 2 elszámolásával. Amennyiben az Ön fogyasztásának elszámolása A1 árszabással (is) történik, és éves fogyasztása az 1320 kWh-t meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

Hogyan kell értelmeznem a megtakarítást az új rezsiboxban?

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII.5.) Korm. rendelet megváltoztatta a számlán látható rezsibox tartalmát.

Az egyik legfontosabb változás, hogy Ön a jövőben csak az éppen aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozóan fogja látni, hogy mennyit spórolt a kedvezményes sávhatárig fenntartott rezsicsökkentéssel. Az alábbiakban látható mintán mutatjuk be, hogy miként kell értelmezni a rezsicsökkentett díj nélküli fizetési kötelezettséget és a Kormány által biztosított rezsicsökkentés miatti megtakarítást.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség éves? Az elszámolás éves szinten lesz, vagy havi szinten?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított mérőnként.

A kedvezményes mennyiséget a felhasználó időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amely alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzata kerül érvényesítésre, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron.

Tehát az éves kedvezmény a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott villamos energia elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az A1 árszabáson belül található tömb 1 és tömb 2 elszámolásával. Amennyiben az Ön fogyasztásának elszámolása A1 árszabással (is) történik, és éves fogyasztása az 1320 kWh-t meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség időarányosan jár?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított mérőnként.

Így amennyiben a felhasználási helyen van nappali (A árszabás) és „éjszakai” (vezérelt B alap vagy B Komfort árszabás), akkor a két mérőre külön-külön jár a kedvezményes mennyiség.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes árammennyiség mérőnként jár? Ügyfélre vagy felhasználási helyre szól a kedvezményes mennyiség?

Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

A rendelet vonatkozásában több felhasználási helynek minősül, ha a hagyományos mérő mellett (A árszabás) vezérelt mérőn (éjszakai, azaz B árszabás) is történik villamosenergia-vételezés. Ebben az esetben az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség a hagyományos mérőn és a vezérelt mérőn mért fogyasztás tekintetében külön-külön is megilleti a felhasználót.

Több felhasználási hely esetén (pl. lakás és nyaraló) mennyi kedvezményes mennyiség jár?

Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében, mérőnként külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi vonatkozik azokra a felhasználási helyekre, amelyek lakosságiak, de nem az elsődleges lakhelyek (pl. nyaraló, hétvégi ház, garázs)? Azoknál is érvényesíthető a kedvezményes mennyiség, vagy a teljes fogyasztásért piaci árat kell fizetni?

Ha egy lakossági fogyasztónak több (lakossági) felhasználási helye van, akkor az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében, mérőnként külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Kapnak többletkedvezményt azok a többgenerációs családi házak (fogyasztói közösségek), ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását?

NEM

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség mérőnként jár. Így a lakások száma nem módosítja a kedvezményes mennyiséget

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha az egyes lakások önálló mérése kiépül.

A többgenerációs családi házaknál, ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását, lehet lakásszámot rögzíteni, és lakásonként figyelembe venni az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiséget?

NEM.

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség mérőnként jár. Így a lakások száma nem módosítja a kedvezményes mennyiséget.

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha az egyes lakásokhoz önálló mérés épül ki.

Ha van vezérelt mérőm (éjszakai mérő) is, akkor arra jár külön éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség?

IGEN.

A rendelet vonatkozásában több felhasználási helynek minősül, ha a hagyományos mérő mellett (A árszabás) vezérelt mérőn (éjszakai, azaz B vagy B Komfort  árszabás) is történik villamosenergia-vételezés. Ebben az esetben az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség a hagyományos mérőn és a vezérelt mérőn mért fogyasztás tekintetében külön-külön is megilleti a felhasználót.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

Honnan lehet az éves fogyasztásról tájékoztatást kapni?

Az éves fogyasztását minden mérős ügyfél több módon is megtalálhatja. Mivel a kedvezményes mennyiség éves szinten van megadva, így a korábbi időszak éves fogyasztásából érdemes kiindulni. Ugyanakkor a múltbeli fogyasztás tájékoztató jellegű, hiszen változhatnak a fogyasztási szokások.

A korábbi éves fogyasztásról az alábbi helyeken érhető el tájékoztatás:

UTOLSÓ ÉVES ELSZÁMOLÓSZÁMLA: a 3. oldalon található az eltelt elszámolási időszak alatti fogyasztás. Ez a részszámlás fogyasztóknál értelemszerűen akkor pontos teljesen, ha az elszámolási év elején és végén is történt leolvasás és egy évre vonatkozik.

ONLINE FELÜLETEK

2021. szeptember 1-je előtt is már MVM Nextes ügyfelek:

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat) belépve a nyitóoldalon
 • MVM Next app (a fenti linkről is elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat.

2021. szeptember 1-je előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfelek :

Számlaügyek/Részfogyasztás módosítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

 • MVM Next EnergiApp (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Részfogyasztás beállítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

E.ON ügyfelek:

 • E.ON online ügyfélszolgálat

Beállítások/Számlázási és fizetési beállítások/Részszámla módosítás (éves mennyiség módosítása és a korábbi részfogyasztások is letölthetők)

 • E.ON mobilapp

Menü/Profil/Számlázás és fizetés/Részszámla: beállított havi aktuális mennyiség

Mi történik, ha a fogyasztás meghaladja az éves 2523 kWh mennyiséget?

Ha adott mérő esetében a lakossági fogyasztó éves fogyasztása meghaladja a 2523 kWh-t, akkor az ezt meghaladó fogyasztást lakossági piaci áron kell megfizetni az egyetemes szolgáltató részére.

a) az ESZ árrendelet szerinti A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,

b) az ESZ árrendelet szerinti B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 60,935 Ft/kWh,

c) B Komfort árszabás (vezérelt, napi 12 óra felfűtési idővel) esetén 60,935 Ft/kWh.

A lakossági piaci ár a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az A1 árszabáson belül található tömb 1 és tömb 2 elszámolásával. Amennyiben az Ön fogyasztásának elszámolása A1 árszabással (is) történik, és éves fogyasztása az 1320 kWh-t meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el.

Ha éves szinten belefér a kedvezményes mennyiségbe, számít, ha nyáron használok sok villamos energiát?

NEM.

A kedvezményes mennyiség éves szinten, de időarányosan biztosított felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között. Ettől függetlenül az adott számlában az időarányosan adható kedvezményes mennyiség feletti mennyiséget hirdetményi áron kell fizetni.

Ha lakossági fogyasztóként idén már többet fogyasztottam, mint a kedvezményes mennyiség, akkor már 2022. augusztus 1-jétől piaci áron vételezek?

NEM.

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, éves szinten biztosított, felhasználási helyenként (mérőnként), időarányosan.

Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott villamos energia elszámolása során vehető igénybe, amennyiben egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A 2022. augusztus 1-jét megelőző időszak elszámolása az eddigi szabályok alapján történik.

Jelenleg nem diktálok, mert a beállított számlázási módom ezt nem teszi lehetővé, diktálhatok az augusztus 1. árváltozás miatt?

A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt minden érintett ügyfélnek rendkívüli lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására, ezért ennek határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítjuk. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását   pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján.

Az új rendszer bevezetése miatt lesz külön elszámolás?

NEM.

Külön elszámolás nem történik, így nem lesz elosztói leolvasás sem.

Ugyanakkor ún. számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott villamos energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt minden érintett ügyfélnek rendkívüli lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására, ezért ennek határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítjuk. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását   pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján.

MVM Next földgázügyfelek

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet. 

A rendkívüli diktálás időszakában kivételesen augusztus 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni az mvmnext.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat oldalon, a legalsó bal oldali menüpontban.

Telefonon is diktálhat minden nap, nonstop 0-24 óra között a 06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon is.

MVM Next áramügyfelek

2021. szeptember 1. előtt is már MVM Next felhasználási helyek:

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet. 

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk a 06 62 565 780 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 82 81 80 számon is.

 

2021. szeptember 1. előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ felhasználási helyek:

Diktálni a ker.mvmnext.hu oldalon lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet. 

Mérőállását a mérőállás bejelentése menüpontban az „Ár / Áfaváltozás miatti mérőállás bejelentés” négyzetet kipipálva rögzítheti.

A rendkívüli diktálás időszakában regisztrálás nélkül is lehet diktálni ezen a felületen.

Az applikációban nem működik a rendkívüli diktálás, de emlékeztetjük, hogy az app belépési adataival egyszerűen beléphet az online ügyfélszolgálatra.

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk:

Az ELMŰ Hálózati Kft. területén: 
06 20 938 3838, 06 30 938 3838, 06 70 938 3838, vezetékesről pedig 06 80 202 938 is;
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. területén:  
06 20 888 1260, 06 30 818 1260, 06 70 801 1260, vezetékesről pedig 06 80 424 526 is.

 

E.ON áramügyfelek

Diktálni az eon.hu/ugyintezes oldalon vagy az E.ON Ügyfélszolgálat appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet. 

A rendkívüli diktálás időszakában kivételesen augusztus 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni ezen a felületen.

A villanyóra állását telefonon is minden nap nonstop 0-24 óra között fogadjuk a 06 30 344 9488 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 210 211 számon is.

Az ügyfélszolgálati irodákban is megadható a mérőállás. Ha ezt a valószínűsíthetően hosszasabb várakozást jelentő megoldást választja, kérjük, mindenképp vigyen magával egy friss számlát a gyorsabb azonosítás és ügyintézés érdekében. Köszönjük.

A 2022. július 31-ei mérőállást be kell, illetve be lehet diktálni? Hol lehet ezt megtenni?

IGEN, BE LEHET.

A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt minden érintett ügyfélnek rendkívüli lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására, ezért ennek határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítjuk. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását   pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján.

MVM Next földgázügyfelek

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet. 

A rendkívüli diktálás időszakában kivételesen augusztus 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni az mvmnext.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat oldalon, a legalsó bal oldali menüpontban.

Telefonon is diktálhat minden nap, nonstop 0-24 óra között a 06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon is.

MVM Next áramügyfelek

2021. szeptember 1. előtt is már MVM Next felhasználási helyek:

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet. 

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk a 06 62 565 780 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 82 81 80 számon is.

 

2021. szeptember 1. előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ felhasználási helyek:

Diktálni a ker.mvmnext.hu oldalon lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet. 

Mérőállását a mérőállás bejelentése menüpontban az „Ár / Áfaváltozás miatti mérőállás bejelentés” négyzetet kipipálva rögzítheti.

A rendkívüli diktálás időszakában regisztrálás nélkül is lehet diktálni ezen a felületen.

Az applikációban nem működik a rendkívüli diktálás, de emlékeztetjük, hogy az app belépési adataival egyszerűen beléphet az online ügyfélszolgálatra.

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk:

Az ELMŰ Hálózati Kft. területén: 
06 20 938 3838, 06 30 938 3838, 06 70 938 3838, vezetékesről pedig 06 80 202 938 is;
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. területén:  
06 20 888 1260, 06 30 818 1260, 06 70 801 1260, vezetékesről pedig 06 80 424 526 is.

E.ON áramügyfelek

Diktálni az eon.hu/ugyintezes oldalon vagy az E.ON Ügyfélszolgálat appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet. 

A rendkívüli diktálás időszakában kivételesen augusztus 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni ezen a felületen.

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk a 06 30 344 9488 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 210 211 számon is.

Az ügyfélszolgálati irodákban is megadható a mérőállás. Ha ezt a valószínűsíthetően hosszasabb várakozást jelentő megoldást választja, kérjük, mindenképp vigyen magával egy friss számlát a gyorsabb azonosítás és ügyintézés érdekében. Köszönjük.

Kinek érdemes diktálni?

Annak érdemes diktálni, aki éves fogyasztása meghaladja a kedvezményes mennyiséget ÉS a fogyasztási szokásaiban változást tervez (pl. kevesebb villamos energiát fog vételezni a jövőben).

Ha most bediktálom a mérőállást, akkor az alapján történik a számlázás?

A rendkívüli mérőállásközlés figyelembe lesz véve a számlázás, illetve elszámolt mennyiség megosztása során.

Hol lehet a részszámla mennyiséget módosítani?

ONLINE FELÜLETEK

2021. szeptember 1-je előtt is már MVM Nextes ügyfelek:

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat)
 • MVM Next app (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat..

2021. szeptember 1-je előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfelek :

Számlaügyek/Részfogyasztás módosítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

 • MVM Next EnergiApp (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Részfogyasztás beállítása: korábbi mértékadó éves fogyasztás, havi részfogyasztás

E.ON ügyfelek:

 • E.ON online ügyfélszolgálat

Beállítások/Számlázási és fizetési beállítások/Részszámla módosítás (éves mennyiség módosítása és a korábbi részfogyasztások is letölthetők)

 • E.ON mobilapp

Menü/Profil/Számlázás és fizetés/Részszámla: beállított havi aktuális mennyiség

Csökkenthető-e a részszámla mennyisége, hogy ne kelljen piaci árat fizetni?

Akkor javasolt a részszámla mennyiséget csökkenteni, ha a villamosenergia-fogyasztás ténylegesen csökken. Ezzel elkerülhető a túlfizetés.

Amennyiben a fogyasztás ténylegesen nem csökkent, úgy nem javasolt, mivel ez az éves elszámoláskori befizetést emeli meg jelentősen.

Hogyan érinti az előre fizetős mérősöket az áremelkedés?

E.ON Áramszolgáltató Kft. ügyfelei esetén:

Az előre fizetős mérők feltöltése a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban 2523 kWh feltöltés mennyiségig az alacsonyabb, ezen szint felett a lakossági piaci áron kerül elszámolásra.


MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azon ügyfelei esetén, akiknek 2021. szeptember 1-je előtt is már az MVM Next volt az áramszolgáltatója:

Az utolsó töltés óta eltelt napokra járó kedvezményt érvényesítik a 2022. augusztus 1-jével kezdődő időszak vonatkozásában. Az éves kedvezményes mennyiség 2523 kWh, a kedvezményes mennyiség egy napra így 6,9 kWh.

Az augusztus 1-jét követő ELSŐ vásárlás esetén

 • a két vásárlás között eltelt napok egy része augusztus 1-e előtti, azokra a napokra változatlanul a kedvezményes áron történik az elszámolás (például 2022. július 20-án volt az utolsó feltöltés, akkor július 21. és július 31. között kedvezményes áron történik az elszámolás a korábban megszokottak szerint)
 • augusztus 1-től az új árakat és az eddigiek szerinti naparányos elszámolást alkalmazzuk (például ha augusztus 20-án tölt fel, akkor 20 napra az új naparányos kedvezményes mennyiséggel történik az elszámolás)

Minden további feltöltés esetén

 • a két vásárlás között eltelt napok számát vesszük figyelembe (például augusztus 8-a után a következő vásárlás augusztus 27-e, a két dátum között eltelt napok száma 20 nap)

1. példa

Amennyiben Ön 90 kWh-t szeretne feltölteni, és a két feltöltés között eltelt napok száma 30 (például július 21. és augusztus 20. között), akkor az egy napra eső feltöltött mennyiség 3 kWh (90 kWh ÷ 30 nap = 3 kWh/nap). A július 21. és július 31. közötti időszakra 30 kWh feltöltés esik, ezt a korábban megszokott módon számoljuk el. Az augusztus 1. és augusztus 20. közötti időszakra eső feltöltött mennyiség 60 kWh.

A 2022. augusztus 1-től az 1 napra eső kedvezményes mennyiség 6,9 kWh (2 523 kWh ÷ 365 nap = 6,912 kWh/nap), azaz augusztus 20-ig Önnek 138 kWh (6,9 kWh × 20 nap = 138 kWh) kedvezményes mennyiség jár. A fentiek alapján az augusztus 20-ig kiadható kedvezményes mennyiség (138 kWh) több, mint amit Ön igénybe fog venni (60 kWh), így Önnek csak a kedvezményes áron történik az elszámolás.

2. példa:

Amennyiben Ön 270 kWh-t szeretne feltölteni, és a két feltöltés között eltelt napok száma 30 (például július 21. és augusztus 20. között), akkor az egy napra eső feltöltött mennyiség 9 kWh (270 kWh ÷ 30 nap = 9 kWh/nap). A július 21. és július 31. közötti időszakra 90 kWh feltöltés esik, ezt a korábban megszokott módon számoljuk el. Az augusztus 1. és augusztus 20. közötti időszakra eső feltöltött mennyiség 180 kWh.

A 2022. augusztus 1-től az 1 napra eső kedvezményes mennyiség 6,9 kWh (2 523 kWh ÷ 365 nap = 6,912 kWh/nap), azaz augusztus 20-ig Önnek 138 kWh (6,9 kWh × 20 nap = 138 kWh) kedvezményes mennyiség jár. A fentiek alapján az augusztus 20-ig kiadható kedvezményes mennyiség (138 kWh) kevesebb, mint amit Ön igénybe fog venni (180 kWh), így 138 kWh-ig a kedvezményes áron történik az elszámolás, és 42 kWh lesz elszámolva a magasabb, lakossági piaci áron.

Módosítani fogjuk az elszámolás módját annak érdekében, hogy könnyebben nyomon követhető legyen. A módosított elszámolás szerint kedvezményes áron lehet majd tölteni, amíg a felhasználó el nem éri az évesen kedvezményesen igénybe vehető mennyiségi határt (2 523 kWh), azt követően pedig a magasabb, lakossági piaci áron. A módosított elszámolási rendszer bevezetése szeptemberben várható, az addig lakossági piaci áron feltöltött mennyiségeket visszamenőlegesen kompenzáljuk, és erről az érintett ügyfeleinket írásban fogjuk tájékoztatni.

A módosítás bevezetéséig javasoljuk, hogy a legkisebb szükséges mennyiséggel történjen a mérőóra feltöltése, vagy minimalizálja az augusztusi feltöltések számát. Amennyiben a mérőben lévő mennyiség elegendő, javasoljuk, hogy a következő töltéssel várjon szeptemberig.

Az új elszámolási módnál előfordulhat, hogy az egy évre biztosított éves kedvezményes keretet elhasználja 2023. július 31. előtt, és onnantól a feltöltés kizárólag a magasabb áron történik.

 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azon ügyfelei esetén, akiknek 2021. szeptember 1-je előtt még az ELMŰ-ÉMÁSZ volt az áramszolgáltatója:

Az utolsó töltés óta eltelt napokra járó kedvezményt érvényesítik a 2022. augusztus 1-jével kezdődő időszak vonatkozásában. Az éves kedvezményes mennyiség 2523 kWh, a kedvezményes mennyiség egy napra így 6,9 kWh.

Augusztus 1-jét követő első vásárlás esetén

 • az augusztus 1-je óta eltelt napok száma szerint van kedvezményes árú mennyiség, pl. augusztus 10-én ez 10 nap, tehát 10 x 6,912 kWh kedvezményes;
 • az ezt meghaladó mennyiség már magasabb, lakossági piaci árszabáson vásárolható.

Minden további feltöltés esetén

 • az utolsó és a jelen vásárlás között eltelt napok száma szerint van kedvezményes árú mennyiség, pl.  augusztus 31-e után a következő vásárlás szeptember 30-e, a két dátum között eltelt napok száma 30 nap, tehát 30 x 6,912 kWh áram feltöltése kedvezményes;
 • az ezt meghaladó mennyiség már magasabb, lakossági piaci árszabáson vásárolható.

Példa 1:

Amennyiben Ön 90 kWh-t szeretne feltölteni szeptember 30-án, és előzőleg augusztus 31-én töltött, a két feltöltés között eltelt napok száma 30, így az egy napra eső mennyiség 3 kWh (90 kWh ÷ 30 nap = 3 kWh/nap).

A 30 napos időszakra Önnek 207 kWh (6,9 kWh × 30 nap = 207 kWh) kedvezményes mennyiség jár. A fentiek alapján a szeptember 30-án kiadható kedvezményes mennyiség (207 kWh) több, mint amit Ön fel kíván tölteni (90 kWh), így Önnek csak a kedvezményes áron történik az elszámolás.

A fel nem használt kedvezményt későbbi töltései során veheti igénybe.

Példa 2:

Amennyiben Ön 270 kWh-t szeretne feltölteni szeptember 30-án, és előzőleg augusztus 31-én töltött, a két feltöltés között eltelt napok száma 30, így az egy napra eső mennyiség 9 kWh (270 kWh ÷ 30 nap = 9 kWh/nap).

A 30 napos időszakra Önnek 207 kWh (6,9 kWh × 30 nap = 207 kWh) kedvezményes mennyiség jár. A fentiek alapján a szeptember 30-án kiadható kedvezményes mennyiség (207 kWh) kevesebb, mint amit Ön fel kíván tölteni (270 kWh), így 207 kWh-ig a kedvezményes áron történik az elszámolás, és 63 kWh lesz elszámolva a magasabb, lakossági piaci áron.

Módosítani fogjuk az elszámolás módját annak érdekében, hogy könnyebben nyomon követhető legyen. A módosított elszámolás szerint kedvezményes áron lehet majd tölteni, amíg a felhasználó el nem éri az évesen kedvezményesen igénybe vehető mennyiségi határt (2 523 kWh), azt követően pedig a magasabb, lakossági piaci áron. A módosított elszámolási rendszer bevezetése szeptemberben várható, az addig lakossági piaci áron feltöltött mennyiségeket visszamenőlegesen kompenzáljuk, és erről az érintett ügyfeleinket írásban fogjuk tájékoztatni.

A módosítás bevezetéséig javasoljuk, hogy a legkisebb szükséges mennyiséggel történjen a mérőóra feltöltése, vagy minimalizálja az augusztusi feltöltések számát. Amennyiben a mérőben lévő mennyiség elegendő, javasoljuk, hogy a következő töltéssel várjon szeptemberig.

Az új elszámolási módnál előfordulhat, hogy az egy évre biztosított éves kedvezményes keretet elhasználja 2023. július 31. előtt, és onnantól a feltöltés kizárólag a magasabb áron történik.

H árszabás igénybevétele esetén lehet több a kedvezményes villamosenergia-mennyiség?

NEM.

A lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget a rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.

Fűtési idényen kívül a H árszabással érintett elszámolási pontot úgy kell tekinteni, hogy felhasználási helynek minősül, azaz külön érvényes rá a kedvezményes 2523 kWh mennyiség.

Mi az a H árszabás? Ki veheti igénybe?

Ez a hőszivattyúkhoz és a megújuló energiforrásokhoz kiépített rendszerekhez használható tarifa. Külön mért, kéttarifás mérővel rendelkező fogyasztóknak, idényjellegű tarifatípus. A legfontosabb jellemzője, hogy nem elérhető egész évben: csak október 15-től április 15-ig vehető igénybe.

A H árszabás igénybevételének feltételei:

 • Külön mért felhasználói áramkörrel rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe a fűtési idényben (október 15. és április 15. között) a legalább 3 (2020. január 1-jétől 3,4) szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyúk, azaz napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések és ezen berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek fogyasztásának elszámolására.
 • Egész napos vételezési lehetőséget biztosít, napszaktól függetlenül.
 • A felhasználási helyen lévő H árszabásra jogosult berendezések külön mért felhasználói áramkörének fogyasztása fűtési idényen kívül az A1 árszabás magasabb díjtételével kerül elszámolásra

B GEO árszabás igénybevétele esetén lehet több a kedvezményes villamosenergia-mennyiség?

A lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá a B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget nem kell figyelembe venni.

Lehet-e B GEO árszabást igényelni?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a „B Geo” árszabást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával alkalmazza az ELMŰ Hálózati Kft., illetve az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. működési területén (más elosztó jelenleg nem biztosítja az árszabás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket). Az árszabás speciális szabályainak részletei megtalálhatók MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatában.

2021. szeptember 1-től ez az árszabás már nem igényelhető.

Nagycsaládosoknál érvényesíthető kedvezmény a gyerekek után?

A nagycsaládos kedvezmény változatlanul csak földgázellátás esetében vehető igénybe.

A földgázellátásban igénybe vehető nagycsaládos kedvezményről részletesebben tájékozódhat a honlapunkon ITT.

Milyen áron történik a háztartási méretű kiserőmű által termelt és a hálózatba betáplált villamos energia átvétele? / Milyen áron történik a szaldóelszámolás betáplálási többlet esetén?

Szaldóelszámolás esetén a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott azon egységáron, amellyel vételezési többlet esetén a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével mint lakossági fogyasztóval az egyetemes szolgáltató elszámolna.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT érhetők el.

A bruttó elszámolást a szabályozás nem érinti.

Mi történik az egyetemes szolgáltatóval fennálló villamosenergia-vásárlási szerződésekkel? Kell új szerződést kötni vagy a meglévőt módosítani?

A változás az egyetemes szolgáltatóval fennálló villamosenergia-vásárlási szerződéseket nem érinti.

Az árak a jogszabály erejénél fogva válnak a villamosenergia-vásárlási szerződés részéve, így azok külön módosítására nincs szükség.

Mi történik, ha nem tudom fizetni a számlát?

A késedelmes fizetés kezelése az eddigiek szerinti történik, nem történik benne változás. Erről részletesen ITT tájékozódhat.

Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után jár többlet kedvezmény?

IGEN. Az igénylés eljárásrendjét és a kedvezmény mértékét külön kormányrendelet határozza meg, amelyről a kihirdetését követően adunk tájékoztatást.

Felhasználóváltozás esetében szerződőnként vagy felhasználási helyre vonatkozóan fogja figyelni a rendszer a fogyasztást?

A kedvezmény mérőnként, egy adott felhasználó fogyasztására vonatkozik, ám időarányosan jár. Ha például valaki fél évre szerződik egy ingatlan energiaellátására, akkor arra a felhasználási helyre az éves kedvezmény felére jogosult, függetlenül az előző szerződő, a kiköltöző fél fogyasztásától.

Mit tehetek akkor, ha csökkenteni szeretném az energiafogyasztásomat?

Néhány energiatakarékossági javaslat:

FŰTÉS

A hőmérséklet helyiségenkénti szabályozásával elkerülhető, hogy „feleslegesen” fűtsünk. A megfelelő hőmérséklet beállítását a fűtési rendszert vezérlő termosztátok és a fűtőtesteken lévő termosztatikus szelepek beállításával érhetjük el.

Kétnapi távollét esetén a hőmérsékletet ajánlott 15 °C-ra állítani. Ennél hosszabb távollét esetén a hőmérsékletet célszerű 12 °C-ra beállítani és minden belső ajtót nyitva tartani.

A nagyon hideg téli napokon nem szabad teljesen leállítani a fűtést, mert a nagyon lehűlt helyiségek felfűtése sok időt és energiát vesz igénybe. Ugyanígy sok energiát igényel a hosszú ideig tartó szellőztetéssel lehűtött helyiségek újrafűtése is, ezért rövid ideig, szélesre tárt ablakokkal szellőztessen, a fűtést pedig közben állítsa minimumra.

Ne takarja el, vagy fedje le a fűtőtestet, mert így romlik a hősugárzás és a hőáramlás.

A radiátorokra, konvektorokra rakódott szennyeződés miatt több energia kell a fűtéshez, ezért tisztítsa rendszeresen a fűtőtestet.

Javasolt a rendszeres párologtatás.

Az elöregedett vagy nem megfelelő szigetelés jelentősen megnöveli a fűtés költségeit. A hőveszteség jelentős része a nem megfelelő nyílászárókon keresztül távozik.

Feleslegesen ne fűtsön, vegye le a fűtést abban a helyiségben, ahol nem tartózkodik! Minden 1 °C hőmérséklet-csökkentés kb. 5% fűtőenergia-megtakarítást eredményez.

HŰTÉS

Az energiafelhasználás szempontjából az „A+” és az „A++” jelzésű hűtőgép a legtakarékosabb, míg a „G” fogyasztja a legtöbb energiát.

hűtőkészüléket tanácsos naptól, tűzhelytől, fűtőtesttől távol elhelyezni.

A hűtőszekrény leghatékonyabban akkor működik, ha a belső hőmérsékletet + 7°C-ra állítjuk (+5°C-nál már 15%-kal nő a fogyasztása.), a fagyasztóládában pedig -18 °C elegendő a tárolásra!

Rendszeresen tisztítsa a hűtő hátsó részén lévő géprészeket, a szellőzőnyílást hagyja szabadon!

Meleg ételt ne tegyen a hűtőbe, a fagyasztóba pedig előzőleg hűtőben lehűtött ételek kerüljenek.

hűtést nem igénylő élelmiszereket (pl. felbontatlan konzerv) ne tárolja a hűtőben.

Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ajtajának tömítése hibátlan-e.

A hűtő és fagyasztó ajtaját ne tartsa sokáig nyitva.

A kihasználtságnak megfelelő űrtartalmú hűtőszekrényt/fagyasztót vásároljon.

klímakészülék kiválasztásakor tartsa szem előtt, hogy mennyire zajos a készülék, hova kerül felszerelésre, és mekkora a villamosenergia-fogyasztása; valamint használata közben tartsa zárva az ablakokat.

VILÁGÍTÁS

Használjon kompakt fénycsöveket! A kompakt fénycsövek a felhasznált energia jóval nagyobb részét fordítják világításra, mint a hagyományos izzók.

Kompakt fénycsöveket ott érdemes használni, ahol a lámpa napi használata átlagosan legalább 3-4 óra, ilyen lehet a konyha, a nappali, az étkező, a gyerekszoba, és ahol nincs gyakori ki- és bekapcsolás.

Mellőzze a gyakori kapcsolgatást, mert csökkenti a fénycső élettartamát.

Vásárláskor válasszon minél hosszabb élettartamú kompakt fénycsövet.

Használja ki a természetes fény lehetőségeit! Építkezéskor gondoljon arra, hogy a hálószoba esetében ebből a szempontból a keleti irányú tájolás a megfelelő. A konyha, nappali ablakai inkább nézzenek délre, így több fényt kapunk.

A világítás kialakításánál vegye figyelembe, hogy milyen helyiségben milyen tevékenységhez szeretné használni a mesterséges fényt. Ezzel biztosíthatja, hogy az adott helyiségben csak olyan mértékben és addig világítson, amíg szükséges.

A lámpákat úgy helyezzük el, hogy a helyiség megvilágítása egyenletes legyen, és ezt helyi fényekkel egészítsük ki!

Mellőzze a világítást a használaton kívüli helyiségekben!

Érdemes bizonyos helyiségekben mozgásérzékelővel kiegészített világítást üzemeltetni, így valóban csak akkor ég a világítás, amikor szükség van rá.

Tisztítsa rendszeresen az égőket és a lámpaburákat, természetesen csak feszültségmentes, kikapcsolt állapotban!

SÜTÉS-FŐZÉS

Csak akkor kapcsolja be a tűzhelyet, ha már valóban elkezdett főzni, és edény is kerül a tűzhelyre!

Ügyeljen arra, hogy a gázláng ne érjen túl az edény szélén; elektromos tűzhely esetén pedig a főzőlap átmérőjének megfelelő méretű edényt használjon.

Fedje le edényeit főzés közben, így a hő az edényben marad és sokkal kevesebb energiára lesz szükség a főzéshez!

Kapcsolja le a főzőlapot a főzés befejezése előtt, és használja ki, hogy a főzőlap még 5-10 percig meleg!

A forráspont elérése után takarékon főzzön!

A sütőajtót ne nyitogassa feleslegesen, mert ilyenkor nagy a hőveszteség!

Az elektromos sütőt akár már a befejezés előtt 5-10 perccel is kikapcsolhatja, hagyja dolgozni az "utóhőt"!

hosszabb főzési időt igénylő ételeket célszerű kuktában főzni, ezzel 30-­40%-nyi időt és energiát takarít meg. Így az ételek csak gőzzel érintkeznek,  nem vesztik el vitamin- és ásványi só-tartalmukat sem.

Ha vannak háztartásában célkészülékek (pl. vízforraló, kávéfőző, tojásfőző), használja azokat, takarékosabb energiafelhasználást biztosítanak az egyes főzési műveletek során!

Milyen intézkedéseket tesz a kormány, hogy támogassa az energiahatékonyságot?

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR) az energiahatékonysági célok megvalósítása a piaci szektor bevonásával, az áramot, gázt és üzemanyagot értékesítő társaságok közös tehervállalásával valósul meg.

Ebben a gáz, villamosenergia és gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmével foglalkozó szolgáltatók, kereskedelmi vállalkozások, egyetemes szolgáltatók (kötelezettek). a jogszabályban előírt energiamegtakarítási kötelezettséget teljesítenek.

A tavaly decemberben elindított lakossági napelemes pályázat segítségével a háztartások környezetszennyező fűtési rendszereiket megújuló energiaforráson alapuló, korszerű és környezetkímélő megoldásokkal válthatják ki. A családok így saját maguk termelhetnek olcsó áramot, tovább erősítve a rezsicsökkentés eredményeit.

Továbbra is folytatódik az Otthonfelújítási Program, amely keretein belül megvalósult lakossági beruházások több mint 40%-a energiahatékonysági területen történt.

 • Energiahatékonysági célú közvetlen beruházási támogatások a jövőben:
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP+)
 • Elsődlegesen nem energiahatékonysági operatív programok, amelyek az energiahatékonyságra is fordítható forrásokat tartalmaznak:
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP+)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP+)
 • Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
 • Önkormányzati szintű programok: Modern Városok Program, Magyar Falu Program