A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Ki- és visszakapcsolási információk

Ügyfeleinket számlalevélben értesítjük a villamosenergia-szolgáltatásért fizetendő összegről. A fizetendő összeget a számla fizetési határidejére kell rendezni. Kérjük, hogy a fizetési határidőre fokozottan figyeljen, mert a késedelmes napok után az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Next) késedelmi kamatot számol fel, illetve fizetési értesítők kiküldése esetén annak költségét is felszámítja. (Az aktuális díjakat ide kattintva találja.)

Késedelmes fizetés esetén az MVM Next a lejárt esedékességű követelésről első alkalommal fizetési felszólítót küld normál postai küldeményként, majd tértivevényes fizetési felszólítólevelet. Az elmaradás kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:
-    egyedi átutalással (az aktuális havi számlán szereplő bankszámlaszámra);
-    online ügyfélszolgálatunkon vagy mobilapplikációnkon bankkártyás fizetéssel;
-    a számlához, illetve felszólítólevelünkhöz mellékelt csekken;
-    személyes ügyfélszolgálati irodán bankkártyával.
Amennyiben a hátralék kiegyenlítése a felszólításokat követően sem történik meg, az MVM Next megrendeli az áramszolgáltatás kikapcsolását a felhasználási hely szerint illetékes elosztói engedélyesnél (áramhálózati elosztónál).
A villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolás a mindenkor hatályos, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), valamint a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) előírásai alapján történik.
Fontos tudni, hogy az áramhálózati elosztó kikapcsolást végző munkatársai nem fogadhatják el a tartozás összegét a helyszínen, és nincs jogosultságuk felülbírálni a kikapcsolás megalapozottságát, valamint nincs jogosultságuk a kikapcsolás folyamatát leállítani. A kikapcsolás folyamatának leállítására vonatkozó kérést a helyszíni munkavégzéskor már telefonon keresztül sem tudjuk fogadni.

Visszakapcsoláshoz szükséges teendők

A felhasználási hely kikapcsolását követően a visszakapcsolás feltétele az összes lejárt esedékességű követelés, kamat, felszólítási költség és egyéb költségek kiegyenlítése az MVM Next felé, valamint a visszakapcsolási díj megfizetése a területileg illetékes áramhálózati elosztónak.

Mit tegyek, hogy ne kerüljek kikapcsolásközeli helyzetbe?

-    A legfontosabb, hogy időben, a számlán feltüntetett fizetési határidőig rendezze tartozását. A fizetési határidőt a számla első oldalán lévő színes boxban találja meg.
-    Amennyiben azt tapasztalja, hogy fogyasztása jelentősen alacsonyabb, mint a részszámlákon kiszámlázott összeg, akkor módosítsa a részszámla mennyiségét önállóan online ügyfélszolgálatunkon vagy az MVM Next applikációban. Munkatársunk is tud segíteni a telefonos vagy a személyes ügyfélszolgálaton.
Amennyiben nem jelzi felénk, hogy azért nem kíván fizetni, mert a számlában szereplő mennyiség magasabb az Ön valós fogyasztásánál, a kikapcsolást éppúgy kezdeményezhetjük a számlák nem fizetése miatt.
-    Banki átutalás esetén a Közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel a szerződéses folyószámlaszámot.

Tudnivalók a visszakapcsolásról

Határidőn túli befizetés esetén – vagyis amennyiben a befizetett összeg nem kerül megfelelő határidőre a szerződéses folyószámlájára – a kikapcsolásra sor kerülhet. Ebben az esetben a visszakapcsolás feltétele a teljes tartozás és a visszakapcsolási díj rendezése.
Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy visszakapcsolás/bekapcsolás kizárólag abban az esetben lehetséges, ha – élet- és vagyonvédelmi okokból – ügyfelünk vagy nagykorú megbízottja/meghatalmazottja a munkavégzéskor a helyszínen tartózkodik, és biztosítja a visszakapcsolást végző szakember részére a mérőhely felülvizsgálatát.
A visszakapcsolási díj az illetékes áramhálózati engedélyes mindenkor érvényes díjszabása szerint fizetendő. Az áramhálózati elosztók internetes elérhetőségeit lent találja. Az Ön felhasználási helyén illetékes áramhálózati elosztót (elosztói engedélyest) a számla harmadik oldalának jobb felső sarkában találja meg.


-    MVM Démász Áramhálózati Kft.
-    MVM Émász Áramhálózati Kft.
-    OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.
-    ELMŰ Hálózati Kft.
-    E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
-    E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
 

Mi történik, ha kikapcsolás után sem egyenlítem ki a számlát?

Abban az esetben, ha a nyilvántartott teljes követelést ügyfelünk a kikapcsolástól számított 30 napon belül nem egyenlíti ki, az MVM Next az egyetemes szolgáltatási szerződést felmondja.
A szerződésfelmondást követően Ön szerződés nélkül vételező rendszerhasználónak minősül, ezért az elfogyasztott villamos energiát a szerződés nélküli vételezésre vonatkozó szabályok szerint számlázzuk ki.
A kikapcsolást követően egy éven túl jelentkező ügyfelek a bekapcsolási feltételeket teljesítve, új felhasználóként nyújthatnak be igénybejelentést.
A villamosenergia-szolgáltatás megszüntetésének következményeiért az MVM Next nem vállal felelősséget.

További részleteket a honlapunkon található, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzat tartalmaz.