A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Különdíjas szolgáltatások az egyetemes szolgáltatásban

Tájékoztató az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. villamos energia egyetemes szolgáltatói ún. külön díjas szolgáltatásairól és azok 2024. január 1-jétől hatályos egységárairól

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes szolgáltatói villamosenergia-értékesítéséhez kapcsolódó egyes tevékenységekért díjat számíthat fel a vonatkozó jogszabály alapján.

A különdíjas szolgáltatások részletes feltételeit az egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat M.3 mellékletében találhatja meg.

Jelen kivonatos tájékoztató az egyes tevékenységeket és azok díjait tartalmazza.
 

I.1. Egyéb tevékenységek számlázása a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet alapján

 

Felhasználói igény alapján végzett tevékenységek nettó és bruttó díjai
hatályos: 2024. január 1-től
Tevékenység megnevezése Díj összege
nettó
bruttó
a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai számlabefizetési
megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként a harmadik alkalommal kezdődően
(lapok számától függetlenül)

Személyes átvétel esetén

505 Ft
641 Ft

Postai kézbesítéssel kérés esetén
1010 Ft
1283 Ft
b) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok – ideértve az üzletszabályzatot
és az általános szerződési feltételeket is – részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet meghaladó másolatának kiadása
esetén a 7. oldallal (4. lappal) kezdődően.
Nyomtatott laponként
288 Ft
366 FtA táblázat szerinti árak a 2024. január 1-jén hatályos KD rendelet és alapdíj, valamint a vonatkozó törvény szerinti 27% áfa kulccsal kerültek kiszámításra


Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint egyetemes szolgáltató a felhasználók részére külön díj megfizetése nélkül biztosítja a következő szolgáltatásokat:
a)    számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, postai számlabefizetési megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként az első és második alkalommal, és
b)    a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok – ideértve az üzletszabályzatot és az általános szerződési feltételeket is – részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet nem meghaladó másolatának kiadása, valamint a szerződéses jogviszonnyal összefüggő ügy intézéséhez szükséges formanyomtatványok rendelkezésre bocsátása.

I.2. Egyéb tevékenységek számlázása a Polgári Törvénykönyv, illetve a polgári perrendtartásról szóló törvény alapján

Felhasználó szerződésszegése esetén felszámításra kerülő díjak, költségek (nettó és bruttó összegek)
hatályos: 2024. január 1-től
 
Eset megnevezése Díj összege
nettó
bruttó
a., Peres eljárásban a bíróság részére becsatolásra kerülő mindennemű dokumentum, 
írásbeli anyag nyomtatásának, fénymásolásának díja, mint a Polgári Perrendtartás 
alapján érvényesíthető perköltség [Pp. 80. §]
25 Ft
32 Ft
b., Előre fizetős mérő kártyapótlási díja [Ptk. 6:519. §] 1400 Ft
1778 Ft

A táblázat szerinti árak a vonatkozó törvény szerinti 27% áfa kulccsal kerültek kiszámításra.

I.3. Hálózati csatlakozási, illetve hálózathasználati szerződés megbízottkénti kezelése

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. hálózati csatlakozási szerződéssel, illetve a hálózathasználati szerződéssel kapcsolatos megbízottként történő eljárása térítésmentes.

II. Külön díj ellenében végezhető szolgáltatások a felhasználó szerződésszegése esetén

Felhasználó szerződésszegése esetén felszámításra kerülő díjak (nettó és bruttó összegek)
hatályos: 2024. január 1-től
 
Eset megnevezése Díj összege
nettó
bruttó
1. Nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítás 288 Ft
366 Ft
2. Tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítő 1010 Ft
1283 Ft
3. Elektronikus úton küldött fizetési felszólítás 47 Ft
60 Ft 
4. Elektronikus úton küldött kikapcsolási értesítő 47 Ft
60 Ft 
 

A táblázat szerinti árak a 2024. január 1-jén hatályos KD rendelet és alapdíj, valamint a vonatkozó törvény szerinti 27% áfa kulccsal kerültek kiszámításra.


Fentiekre a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról szóló 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (rövidítve: KD rendelet) és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes szolgáltatói üzletszabályzatának rendelkezései vonatkoznak.

III. Behajtási költségátalány


A behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint.

Behajtási költségátalány mértéke 40 €

amelyet a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeggel kell megfizetni.

IV. Mérleköri tagság biztosítása

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a mérlegkör tagságot térítésmentesen biztosítja.

 

A területileg illetékes elosztó külön díjas szolgáltatásairól szóló tájékoztatást az elosztó honlapján vagy 
ügyfélszolgálati irodáiban találhatja meg

2023. december 31-ig hatályos tájékoztató