A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Tájékoztatás

Mit jelent az egyetemes szolgáltatás?


Az egyetemes szolgáltatás a villamosenergia-kereskedelem  speciális  módja, amelynek keretében hatósági áron és meghatározott szolgáltatási színvonalon vehetik  igénybe az áramszolgáltatást az arra jogosult felhasználók.
Az egyetemes szolgáltatásban  többek között szerződéskötéshez, ügyfélszolgálatok széles körben történő elérhetőségéhez, jogszabályokban meghatározott feltételek szerinti számlázáshoz, téves számlázás, továbbá túlfizetés esetén visszatérítéshez, panaszkezeléshez, tájékoztatáshoz, védendő fogyasztók esetén különleges jogokhoz, bizonyos esetekben (például garantált szolgáltatások esetén) pedig kötbérhez való jogok illetik meg a felhasználót.


Kik jogosultak egyetemes szolgáltatásra?


A jogszabály alapján egyetemes szolgáltatás keretében jogosultak villamos energiát vásárolni, azaz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak minősülnek:
•    a lakossági fogyasztók,
•    a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók.
Lakossági fogyasztóként jogosultak az egyetemes szolgáltatást igénybe venni:
•    akik saját háztartásuk – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárolnak villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet;
•    a társasházak, lakásszövetkezetek, amennyiben a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet;
•    a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén. (Részletes tájékoztatónkat ide kattintva érheti el.)A jogosultságról a szerződéskötési igénybejelentéssel együtt nyilatkozni kell.

Egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként kik köthetnek az egyetemes szolgáltatóval szerződést?


Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron jogosultak az egyetemes szolgáltatóval szerződést kötni:
•    a külön jogszabály szerinti költségvetési szerv és közfeladatot ellátó intézményei,
•    a helyi önkormányzat és közfeladatot ellátó költségvetési intézményei,
•    egyházi jogi személyek az általuk ellátott közfeladathoz kapcsolódóan,
•    a közfeladatot ellátó, alapítványi fenntartású intézmények.
[A jogosultak körét részletesebben a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 26/A. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza.]
A jogosultságot a szerződéskötési igénybejelentéssel együtt igazolni kell. Igazolás lehet 
•    nyilvántartási szám – például a Magyar Államkincstárnál bejegyzett törzskönyvi nyilvántartási szám, ágazati azonosító, OM-azonosító, OEP-szerződésszám; vagy
•    létesítő okirat vagy egyéb jogosultságot igazoló dokumentum másolata azokban az esetekben, ha nincsen nyilvántartási szám, vagy ha abból a fenntartó személye nem állapítható meg.
Az e pont szerinti szerződéskötésre jogosultakat az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen és a hatósági áralkalmazáson kívül egyéb egyetemes szolgáltatási kedvezmény nem illeti meg.
Az egyetemes szolgáltató egyéb, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóval szerződést nem köthet.

Felhívjuk érintett ügyfeleink figyelmét, hogy a vészhelyzet idejére érvényes kormányrendelet alapján az oldalon szereplő tájékoztatás egyes részeitől átmenetileg eltérően járunk el A 2022. augusztus 1-jétől hatályos változásokkal kapcsolatos részletes tájékoztató lakossági ügyfelek részére itt, nem lakossági ügyfelek részére itt található.