Részletes információk - földgázszolgáltatás

0001.01.01

Kiket érint a változás? Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • ÚJ! a 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.
 • ÚJ! az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),
 • ÚJ! az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

A lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes földgázszolgáltatást?

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 59 132 MJ/év (1729 m3/év) fogyasztásáig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron,
 • 59 132 MJ/év (1729 m3/év) fogyasztása felett mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

vételezhetnek földgázt.

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Tehát a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan

 • 2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ
 • 2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ áron vételezhetnek földgázt az ügyfelek.

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó földgáz ár.

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként (mérőnként) 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, idő- és fogyasztásarányosan biztosított.

Hogyan veszi figyelembe a számlázás az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiséget?

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, idő- és fogyasztásarányosan biztosított:

 • egyenletes részszámlázás esetén naparányos elszámolás történik:
  • a számla az éves mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát tartalmazza a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva (a változatlan kedvezményes árak ITT érhetők el)
  • az e feletti mennyiséget pedig mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ

2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó ár.

 • minden egyéb esetben (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás) a kedvezményes áron számlázandó mennyiség meghatározása fogyasztási jelleggörbe alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározásának módját az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az I. és II. árkategória elszámolásával. Amennyiben az Ön <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó, de nem társasház/lakásszövetkezet, és éves fogyasztása a 41040 MJ-t (1200 m3-t*) meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el. Az I. és II. árkategóriák szerinti megosztás módjáról részletesebben ITT tájékozódhat.

* A hőmennyiségek (MJ) átszámítása gázmennyiségre (m3) a Korm. rendelet alapján kiszámítható fűtőértékkel (34,2 MJ/m3) történik további korrekció figyelembevétele nélkül. A gázminőségről részletesen ITT tájékozódhat.

Hogyan kell értelmeznem a megtakarítást az új rezsiboxban?

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII.5.) Korm. rendelet megváltoztatta a számlán látható rezsibox tartalmát.

Az egyik legfontosabb változás, hogy Ön a jövőben csak az éppen aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozóan fogja látni, hogy mennyit spórolt a kedvezményes sávhatárig fenntartott rezsicsökkentéssel. Az alábbiakban látható mintán mutatjuk be, hogy miként kell értelmezni a rezsicsökkentett díj nélküli fizetési kötelezettséget és a Kormány által biztosított rezsicsökkentés miatti megtakarítást.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség éves? Az elszámolás éves szinten lesz, vagy havi szinten?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között idő- és fogyasztásarányosan biztosított felhasználási helyenként (mérőnként):

 • egyenletes részszámlázás esetén naparányos elszámolás történik:
  • a számla az éves mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát tartalmazza a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva (a változatlan kedvezményes árak ITT érhetők el)
  • az e feletti mennyiséget pedig mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ

2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ
A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó ár.

 • minden egyéb esetben (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás) a kedvezményes áron számlázandó mennyiség meghatározása fogyasztási jelleggörbe alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározásának módját az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

Tehát az éves kedvezmény 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott földgáz elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.Amennyiben a kedvezményes éves időszakon belül kiállított (jellemzően havi) számlában elszámolt energiamennyiség nem éri el az adott időszakra kiadható kedvezményes mennyiséget, úgy a kedvezmény nem vész el! Az elszámolás az éves időszakban biztosítja (2022.08.01-2023.07.31. között) a kedvezményes sáv mennyiségig az alacsonyabb árat. (pl. ha valaki diktálás alapján kérte az elszámolását, nyáron nyaralás miatt nem fogyaszt energiát és így a diktálás alapján kiállított számlájában nem jelenik meg fogyasztás, akkor az erre az időszakra eső kedvezmény mértéket nem veszíti el, azt később ki tudja használni az éves időszakon belül!)

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az I. és II. árkategória elszámolásával. Amennyiben az Ön <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó, de nem társasház/lakásszövetkezet, és éves fogyasztása a 41040 MJ-t (1200 m3-t*) meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el. Az I. és II. árkategóriák szerinti megosztás módjáról részletesebben ITT tájékozódhat.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség időarányosan jár?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között idő- és fogyasztásarányosan biztosított felhasználási helyenként (mérőnként).

Tehát ha Ön a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban adott napokon nem rendelkezik egyetemes szolgáltatási szerződéssel, így nem egyetemes szolgáltatási felhasználó (pl. versenypiaci kereskedővel szerződést köt, felhasználási helyét újonnan kapcsolják be, a vételezéssel véglegesen felhagy), akkor az éves kedvezménynek csak az az idő- és fogyasztásarányos része vehető figyelembe az elszámolásnál, melynek során a felhasználási helyre vonatkozóan egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezett.

Pl. ha fél éves időtartamban van egyetemes szolgáltatásban, akkor a kedvezményes mennyiséget az adott féléves időszak idő- és fogyasztási jelleggörbéje szerint adható mennyiség alapján kell meghatározni.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes földgázmennyiség mérőnként helyenként jár? Ügyfélre vagy felhasználási helyre szól a kedvezményes mennyiség?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között idő- és fogyasztásarányosan biztosított felhasználási helyenként (mérőnként).

Több felhasználási hely esetén (pl. lakás és nyaraló) mennyi kedvezményes mennyiség jár?

Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi vonatkozik azokra a felhasználási helyekre, amelyek lakosságiak, de nem az elsődleges lakhelyek (pl. nyaraló, hétvégi ház, garázs)? Azoknál is érvényesíthető a kedvezményes mennyiség, vagy a teljes fogyasztásért piaci árat kell fizetni?

Ha egy lakossági fogyasztónak több (lakossági) felhasználási helye van, akkor az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Kapnak többletkedvezményt azok a többgenerációs családi házak (fogyasztói közösségek), ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását?

CSAK AKKOR, ha a többgenerációs családi ház társasháznak, lakásszövetkezetnek minősül.

Az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiség mérőnként (felhasználási helyenként) jár, így a lakások száma önmagában nem módosítja a kedvezményes mennyiséget.

A lakásonkénti többletkedvezményre azonban a társasházak, lakásszövetkezetek a társasházi, lakásszövetkezeti közös fogyasztás tekintetében jogosultak.

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha az egyes lakásokhoz önálló mérés épül ki, és mint önálló felhasználási helyre szerződnek le rá.

A többgenerációs családi házaknál (fogyasztói közösségeknél), ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását, lehet lakásszámot rögzíteni, és lakásonként figyelembe venni az éves 59 132 (1729 m3) kedvezményes mennyiséget?

CSAK AKKOR, ha a többgenerációs családi ház társasháznak, lakásszövetkezetnek minősül.

Az éves 59 132 MJ (1729 m3) kedvezményes mennyiség mérőnként (felhasználási helyenként) jár, így a lakások száma önmagában nem módosítja a kedvezményes mennyiséget. A lakásonkénti többletkedvezményre azonban a társasházak, lakásszövetkezetek a társasházi, lakásszövetkezeti közös fogyasztás tekintetében jogosultak.

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha az egyes lakásokhoz önálló mérés épül ki, és mint önálló felhasználási helyre szerződnek le rá.

Honnan lehet az éves fogyasztásról tájékoztatást kapni?

Az éves fogyasztását minden mérős ügyfél több módon is megtalálhatja. Mivel a kedvezményes mennyiség éves szinten van megadva, így a korábbi időszak éves fogyasztásából érdemes kiindulni.

Az éves fogyasztásról az alábbi helyeken érhető el tájékoztatás:

UTOLSÓ ÉVES ELSZÁMOLÓSZÁMLA: a 3. oldalon található az eltelt elszámolási időszak alatti fogyasztás. Ez a részszámlás fogyasztóknál értelemszerűen akkor pontos teljesen, ha az elszámolási év elején és végén is történt leolvasás és egy évre vonatkozik.

ONLINE FELÜLETEK

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat) belépve a nyitóoldalon
 • MVM Next app (a fenti linkről is elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető (sőt szükség esetén módosítható is) az éves fogyasztási adat.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken is kaphat tájékoztatást. Elérhetőségeinkről tájékozódjon a www.mvmnext.hu/foldgaz oldalon az elérhetőségek menüpontban.

Mi történik, ha a fogyasztás meghaladja az éves 1729 m3 (59 132 MJ) mennyiséget?

Ha adott felhasználási helyen a lakossági fogyasztó éves fogyasztása meghaladja az 59 132 MJ-t (1729 m3-t), akkor az ezt meghaladó fogyasztást mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron kell megfizetni az egyetemes szolgáltató részére. A versenypiaci költségeket tükröző, a lakossági fogyasztó által fizetendő:

2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ
2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó földgáz ár.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik az I. és II. árkategória elszámolásával. Amennyiben az Ön <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó, de nem társasház/lakásszövetkezet, és éves fogyasztása a 41040 MJ-t (1200 m3-t*) meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el. Az I. és II. árkategóriák szerinti megosztás módjáról részletesebben ITT tájékozódhat.

* A hőmennyiségek (MJ) átszámítása gázmennyiségre (m3) a Korm. rendelet alapján kiszámítható fűtőértékkel (34,2 MJ/m3) történik további korrekció figyelembevétele nélkül. A gázminőségről részletesen ITT tájékozódhat.

Ha éves szinten belefér a kedvezményes mennyiségbe, számít, ha télen használok sok földgázt?

NEM.

A kedvezményes mennyiség éves szinten, de idő-, illetve fogyasztásarányosan biztosított felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között. Ettől függetlenül az adott számlában az időarányosan vagy fogyasztási jelleggörbe szerint adható kedvezményes mennyiség feletti mennyiséget hirdetményi áron kell fizetni.

Ha lakossági fogyasztóként idén már többet fogyasztottam, mint a kedvezményes mennyiség, akkor 2022. augusztus 1-jétől piaci áron vételezek?

NEM.

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, éves szinten biztosított, felhasználási helyenként, idő- és fogyasztásarányosan.

Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott földgáz elszámolása során vehető igénybe, amennyiben egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A 2022. augusztus 1-jét megelőző időszak elszámolása az eddigi szabályok alapján történik.

Jelenleg nem diktálok, mert a beállított számlázási módom ezt nem teszi lehetővé, diktálhatok az augusztus 1-jei árváltozás miatt?

A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt minden érintett ügyfélnek rendkívüli lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására, ezért ennek határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítjuk. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján.

Az új rendszer bevezetése miatt lesz külön elszámolás?

NEM.

Külön elszámolás nem történik, így nem lesz elosztói leolvasás sem.

Ugyanakkor ún. számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott földgáz mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt minden érintett ügyfélnek rendkívüli lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására, ezért ennek határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítjuk. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján.

MVM Next földgázügyfelek

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet.

A rendkívüli diktálás időszakában kivételesen augusztus 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni az mvmnext.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat oldalon, a legalsó bal oldali menüpontban.

Telefonon is diktálhat minden nap, nonstop 0-24 óra között a 06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon is.

MVM Next áramügyfelek

2021. szeptember 1. előtt is már MVM Next felhasználási helyek:

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet.

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk a 06 62 565 780 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 82 81 80 számon is.

 

2021. szeptember 1. előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ felhasználási helyek:

Diktálni a ker.mvmnext.hu oldalon lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet.

Mérőállását a mérőállás bejelentése menüpontban az „Ár / Áfaváltozás miatti mérőállás bejelentés” négyzetet kipipálva rögzítheti.

A rendkívüli diktálás időszakában regisztrálás nélkül is lehet diktálni ezen a felületen.

Az applikációban nem működik a rendkívüli diktálás, de emlékeztetjük, hogy az app belépési adataival egyszerűen beléphet az online ügyfélszolgálatra.

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk:

Az ELMŰ Hálózati Kft. területén:
06 20 938 3838, 06 30 938 3838, 06 70 938 3838, vezetékesről pedig 06 80 202 938 is;
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. területén:
06 20 888 1260, 06 30 818 1260, 06 70 801 1260, vezetékesről pedig 06 80 424 526 is.

 

E.ON áramügyfelek

Diktálni az eon.hu/ugyintezes oldalon vagy az E.ON Ügyfélszolgálat appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet.

A rendkívüli diktálás időszakában kivételesen augusztus 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni ezen a felületen.

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk a 06 30 344 9488 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 210 211 számon is.

Az ügyfélszolgálati irodákban is megadható a mérőállás. Ha ezt a valószínűsíthetően hosszasabb várakozást jelentő megoldást választja, kérjük, mindenképp vigyen magával egy friss számlát a gyorsabb azonosítás és ügyintézés érdekében. Köszönjük.

A 2022. július 31-ei mérőállást be kell, illetve be lehet diktálni? Hol lehet ezt megtenni?

IGEN, BE LEHET.

A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt minden érintett ügyfélnek rendkívüli lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására, ezért ennek határidejét augusztus 15-ig meghosszabbítjuk. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján.

MVM Next földgázügyfelek

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet.

A rendkívüli diktálás időszakában kivételesen augusztus 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni az mvmnext.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat oldalon, a legalsó bal oldali menüpontban.

Telefonon is diktálhat minden nap, nonstop 0-24 óra között a 06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon is.

MVM Next áramügyfelek

2021. szeptember 1. előtt is már MVM Next felhasználási helyek:

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet.

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk a 06 62 565 780 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 82 81 80 számon is.

 

2021. szeptember 1. előtt még ELMŰ-ÉMÁSZ felhasználási helyek:

Diktálni a ker.mvmnext.hu oldalon lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet.

Mérőállását a mérőállás bejelentése menüpontban az „Ár / Áfaváltozás miatti mérőállás bejelentés” négyzetet kipipálva rögzítheti.

A rendkívüli diktálás időszakában regisztrálás nélkül is lehet diktálni ezen a felületen.

Az applikációban nem működik a rendkívüli diktálás, de emlékeztetjük, hogy az app belépési adataival egyszerűen beléphet az online ügyfélszolgálatra.

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk:

Az ELMŰ Hálózati Kft. területén:
06 20 938 3838, 06 30 938 3838, 06 70 938 3838, vezetékesről pedig 06 80 202 938 is;
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. területén:
06 20 888 1260, 06 30 818 1260, 06 70 801 1260, vezetékesről pedig 06 80 424 526 is.

E.ON áramügyfelek

Diktálni az eon.hu/ugyintezes oldalon vagy az E.ON Ügyfélszolgálat appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet.

A rendkívüli diktálás időszakában kivételesen augusztus 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni ezen a felületen.

A villanyóra állását telefonon is minden nap, nonstop 0-24 óra között fogadjuk a 06 30 344 9488 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 210 211 számon is.

Az ügyfélszolgálati irodákban is megadható a mérőállás. Ha ezt a valószínűsíthetően hosszasabb várakozást jelentő megoldást választja, kérjük, mindenképp vigyen magával egy friss számlát a gyorsabb azonosítás és ügyintézés érdekében. Köszönjük.

Kinek érdemes diktálni?

Annak érdemes diktálni, aki éves fogyasztása meghaladja a kedvezményes mennyiséget ÉS a fogyasztási szokásaiban változást tervez (pl. kevesebb földgáz fog vételezni a jövőben).

Ha most bediktálom a mérőállást, akkor az alapján történik a számlázás?

A rendkívüli mérőállásközlés figyelembe lesz véve a számlázás, illetve elszámolt mennyiség megosztása során.

Hol tudom a részszámla mennyiségem módosítani?

ONLINE FELÜLETEK

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat)
 • MVM Next app (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat.

Csökkenthető-e a részszámla mennyisége, hogy ne kelljen piaci árat fizetni?

Akkor javasolt a részszámla mennyiséget csökkenteni, ha a földgázfogyasztás ténylegesen csökken. Ezzel elkerülhető a túlfizetés.

Amennyiben a fogyasztás ténylegesen nem csökkent, úgy nem javasolt, mivel ez az éves elszámoláskori befizetést emeli meg jelentősen.

Tűzhelyátalánydíjasokat érinti az áremelkedés?

NEM.

A mérő nélküli gázfogyasztók (átalánydíjasok) fogyasztási mennyisége belefér a kedvezményes mennyiségbe.

Hogyan érinti az előre fizetős mérősöket az áremelkedés?

Az előre fizető mérők a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban 1729 m3 (59 132 MJ) feltöltés mennyiségig az alacsonyabb, ezen szint felett a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron kerül elszámolásra.

Nagycsaládosoknál érvényesíthető kedvezmény a gyerekek után?

IGEN. A lakossági fogyasztók augusztus 1-jétől 59 132 MJ/év (1729 m3/év) fogyasztásig vételezhetnek földgázt a kedvezményes, rezsicsökkentett áron. A nagycsaládosok esetében azonban az átlagfogyasztási határ magasabb: Az általános átlagfogyasztás három gyermeknél további 20 520 MJ/év (600 m3/év) mennyiséggel nő (tehát 59 132 MJ/év + 20 520 MJ/év = 79 652 MJ/év), valamint a felhasználó a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további 10 250 MJ/év (300 m3/év) kedvezményes áron elérhető mennyiségre jogosult felhasználási helyenként.  

Fogyasztói közösség esetében az eddigiektől eltérően a nagycsaládos kedvezményre jogosult felhasználót az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosultnak járó, a fentiekben leírt kedvezmény illeti meg. A fogyasztói közösség képviselője az egyetemes szolgáltató által kiállított számlában figyelembe vett kedvezményt érvényesíti a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé.

A nagycsaládos kedvezményről és a kérelem beadásának részleteiről tájékozódhat a honlapunkon ITT.

Mi lesz a társasházakkal? / Hogyan történik társasházakkal a közös földgázfogyasztás elszámolása?

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet a 1729m3/év (59 132 MJ) kWh kedvezményes földgáz-mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult.

A többletkedvezmény a kedvezményes mennyiség szorzata a lakóépületben található műszakilag megosztott, önálló lakások számával.

Pl: ha az épületben 5 műszakilag megosztott, önálló lakás található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729+ (1729 × 5)= 10 374 m3

A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan alkalmazza.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg ITT, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Amennyiben az épületben több a lakás mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Amennyiben az épületben nem több a lakás mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. szeptember 30-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

 

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a kedvezményre jogosító igazoló iratot a fogyasztótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

Amennyiben az egyetemes szolgáltató által kért dokumentumot a fogyasztó 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre, úgy kell tekinteni, hogy a kedvezményt jogosulatlanul vette igénybe és a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

Mi történik, ha a társasház, lakásszövetkezet több kedvezményes mennyiséget vesz igénybe, mint amennyire jogosult?

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet a 1729m3/év kWh kedvezményes földgáz-mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult.

A többletkedvezmény a kedvezményes mennyiség szorzata a lakóépületben található műszakilag megosztott, önálló lakások számával.

Pl: ha az épületben 5 műszakilag megosztott, önálló lakás található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729+ (1729 × 5)= 10 374

A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan alkalmazza.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg ITT, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Amennyiben az épületben több a lakás mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Amennyiben az épületben nem több a lakás mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. szeptember 30-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Milyen formában kell nyilatkoznia a társasháznak, lakásszövetkezetnek a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében?

A nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által biztosított felületen keresztül történik.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg ITT, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Hol kell nyilatkoznia a társasháznak, lakásszövetkezetnek a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében?

A nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által biztosított felületen keresztül történik.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg ITT, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Meddig lehet a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében nyilatkozni?

A nyilatkozattétel nincs határidőhöz kötve.

Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől, idő- és fogyasztásarányosan alkalmazza.

Amennyiben az épületben több a lakás, mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Amennyiben az épületben nem több a lakás mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. szeptember 30-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Ugyanakkor javasoljuk, hogy azt mihamarabb küldje meg, hogy a lehető legnagyobb mértékben részesülhessen a kedvezményes többletmennyiségből.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg ITT, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Mi történik az egyetemes szolgáltatási szerződésekkel? Kell új szerződést kötni vagy a meglévőt módosítani?

A változás az egyetemes szolgáltatóval fennálló egyetemes szolgáltatási szerződéseket nem érinti.

Az árak a jogszabály erejénél fogva válnak az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé, így azok külön módosítására nincs szükség.

Mi történik, ha nem tudom fizetni a számlát?

A késedelmes fizetés kezelése az eddigiek szerinti történik, nem történik benne változás. Erről részletesen ITT tájékozódhat.

Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után jár többletkedvezmény?

IGEN. Az igénylés eljárásrendjét és a kedvezmény mértékét külön kormányrendelet határozza meg, amelyről a kihirdetését követően adunk tájékoztatást.

Felhasználóváltozás esetében szerződőnként vagy felhasználási helyre vonatkozóan fogja figyelni a rendszer a fogyasztást?

A kedvezmény adott felhasználási helyre (mérőnként), egy adott felhasználó fogyasztására vonatkozik, ám idő- és fogyasztásarányosan jár. Ha például valaki fél évre szerződik egy ingatlan energiaellátására, akkor arra a felhasználási helyre biztosított kedvezményes mennyiséget az adott féléves időszak idő- és fogyasztási jelleggörbéje szerint adható mennyiség alapján kell megállapítani, függetlenül az előző szerződő, a kiköltöző fél fogyasztásától.

Mit tehetek akkor, ha csökkenteni szeretném az energiafogyasztásomat?

Néhány energiatakarékossági javaslat:

FŰTÉS

A hőmérséklet helyiségenkénti szabályozásával elkerülhető, hogy „feleslegesen” fűtsünk. A megfelelő hőmérséklet beállítását a fűtési rendszert vezérlő termosztátok és a fűtőtesteken lévő termosztatikus szelepek beállításával érhetjük el.

Kétnapi távollét esetén a hőmérsékletet ajánlott 15 °C-ra állítani. Ennél hosszabb távollét esetén a hőmérsékletet célszerű 12 °C-ra beállítani és minden belső ajtót nyitva tartani.

A nagyon hideg téli napokon nem szabad teljesen leállítani a fűtést, mert a nagyon lehűlt helyiségek felfűtése sok időt és energiát vesz igénybe. Ugyanígy sok energiát igényel a hosszú ideig tartó szellőztetéssel lehűtött helyiségek újrafűtése is, ezért rövid ideig, szélesre tárt ablakokkal szellőztessen, a fűtést pedig közben állítsa minimumra.

Ne takarja el, vagy fedje le a fűtőtestet, mert így romlik a hősugárzás és a hőáramlás.

A radiátorokra, konvektorokra rakódott szennyeződés miatt több energia kell a fűtéshez, ezért tisztítsa rendszeresen a fűtőtestet.

Javasolt a rendszeres párologtatás.

Az elöregedett vagy nem megfelelő szigetelés jelentősen megnöveli a fűtés költségeit. A hőveszteség jelentős része a nem megfelelő nyílászárókon keresztül távozik.

Feleslegesen ne fűtsön, vegye le a fűtést abban a helyiségben, ahol nem tartózkodik! Minden 1 °C hőmérséklet-csökkentés kb. 5% fűtőenergia-megtakarítást eredményez.

HŰTÉS

Az energiafelhasználás szempontjából az „A+” és az „A++” jelzésű hűtőgép a legtakarékosabb, míg a „G” fogyasztja a legtöbb energiát.

A hűtőkészüléket tanácsos naptól, tűzhelytől, fűtőtesttől távol elhelyezni.

A hűtőszekrény leghatékonyabban akkor működik, ha a belső hőmérsékletet + 7°C-ra állítjuk (+5°C-nál már 15%-kal nő a fogyasztása.), a fagyasztóládában pedig -18 °C elegendő a tárolásra!

Rendszeresen tisztítsa a hűtő hátsó részén lévő géprészeket, a szellőzőnyílást hagyja szabadon!

Meleg ételt ne tegyen a hűtőbe, a fagyasztóba pedig előzőleg hűtőben lehűtött ételek kerüljenek.

A hűtést nem igénylő élelmiszereket (pl. felbontatlan konzerv) ne tárolja a hűtőben.

Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ajtajának tömítése hibátlan-e.

A hűtő és fagyasztó ajtaját ne tartsa sokáig nyitva.

A kihasználtságnak megfelelő űrtartalmú hűtőszekrényt/fagyasztót vásároljon.

A klímakészülék kiválasztásakor tartsa szem előtt, hogy mennyire zajos a készülék, hova kerül felszerelésre, és mekkora a villamosenergia-fogyasztása; valamint használata közben tartsa zárva az ablakokat.

VILÁGÍTÁS

Használjon kompakt fénycsöveket! A kompakt fénycsövek a felhasznált energia jóval nagyobb részét fordítják világításra, mint a hagyományos izzók.

Kompakt fénycsöveket ott érdemes használni, ahol a lámpa napi használata átlagosan legalább 3-4 óra, ilyen lehet a konyha, a nappali, az étkező, a gyerekszoba, és ahol nincs gyakori ki- és bekapcsolás.

Mellőzze a gyakori kapcsolgatást, mert csökkenti a fénycső élettartamát.

Vásárláskor válasszon minél hosszabb élettartamú kompakt fénycsövet.

Használja ki a természetes fény lehetőségeit! Építkezéskor gondoljon arra, hogy a hálószoba esetében ebből a szempontból a keleti irányú tájolás a megfelelő. A konyha, nappali ablakai inkább nézzenek délre, így több fényt kapunk.

A világítás kialakításánál vegye figyelembe, hogy milyen helyiségben milyen tevékenységhez szeretné használni a mesterséges fényt. Ezzel biztosíthatja, hogy az adott helyiségben csak olyan mértékben és addig világítson, amíg szükséges.

A lámpákat úgy helyezzük el, hogy a helyiség megvilágítása egyenletes legyen, és ezt helyi fényekkel egészítsük ki!

Mellőzze a világítást a használaton kívüli helyiségekben!

Érdemes bizonyos helyiségekben mozgásérzékelővel kiegészített világítást üzemeltetni, így valóban csak akkor ég a világítás, amikor szükség van rá.

Tisztítsa rendszeresen az égőket és a lámpaburákat, természetesen csak feszültségmentes, kikapcsolt állapotban!

SÜTÉS-FŐZÉS

Csak akkor kapcsolja be a tűzhelyet, ha már valóban elkezdett főzni, és edény is kerül a tűzhelyre!

Ügyeljen arra, hogy a gázláng ne érjen túl az edény szélén; elektromos tűzhely esetén pedig a főzőlap átmérőjének megfelelő méretű edényt használjon.

Fedje le edényeit főzés közben, így a hő az edényben marad és sokkal kevesebb energiára lesz szükség a főzéshez!

Kapcsolja le a főzőlapot a főzés befejezése előtt, és használja ki, hogy a főzőlap még 5-10 percig meleg!

A forráspont elérése után takarékon főzzön!

A sütőajtót ne nyitogassa feleslegesen, mert ilyenkor nagy a hőveszteség!

Az elektromos sütőt akár már a befejezés előtt 5-10 perccel is kikapcsolhatja, hagyja dolgozni az "utóhőt"!

A hosszabb főzési időt igénylő ételeket célszerű kuktában főzni, ezzel 30-­40%-nyi időt és energiát takarít meg. Így az ételek csak gőzzel érintkeznek, nem vesztik el vitamin- és ásványi só-tartalmukat sem.

Ha vannak háztartásában célkészülékek (pl. vízforraló, kávéfőző, tojásfőző), használja azokat, takarékosabb energiafelhasználást biztosítanak az egyes főzési műveletek során!

Milyen intézkedéseket tesz a kormány, hogy támogassa az energiahatékonyságot?

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR) az energiahatékonysági célok megvalósítása a piaci szektor bevonásával, az áramot, gázt és üzemanyagot értékesítő társaságok közös tehervállalásával valósul meg.

Ebben a gáz, villamosenergia és gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmével foglalkozó szolgáltatók, kereskedelmi vállalkozások, egyetemes szolgáltatók (kötelezettek). a jogszabályban előírt energiamegtakarítási kötelezettséget teljesítenek.

A tavaly decemberben elindított lakossági napelemes pályázat segítségével a háztartások környezetszennyező fűtési rendszereiket megújuló energiaforráson alapuló, korszerű és környezetkímélő megoldásokkal válthatják ki. A családok így saját maguk termelhetnek olcsó áramot, tovább erősítve a rezsicsökkentés eredményeit.

Továbbra is folytatódik az Otthonfelújítási Program, amely keretein belül megvalósult lakossági beruházások több mint 40%-a energiahatékonysági területen történt.

 • Energiahatékonysági célú közvetlen beruházási támogatások a jövőben:
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP+)
 • Elsődlegesen nem energiahatékonysági operatív programok, amelyek az energiahatékonyságra is fordítható forrásokat tartalmaznak:
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP+)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP+)
 • Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
 • Önkormányzati szintű programok: Modern Városok Program, Magyar Falu Program