Gázminőség

0001.01.01

Az MVM Energiakereskedelmi Zrt. által szolgáltatott földgáz minősége megfelel a Vhr. 66/A. § rendelkezéseire figyelemmel a Vhr. 11. számú melléklete előírásainak.  Az elosztóhálózatba betáplált földgáz minőségi paramétereit a szállítói engedélyes méri, a mért adatok átadásának gyakoriságát és formáját a szállítói és az elosztói engedélyes közötti szerződés rögzíti.

A földgázelosztó a szállítói engedélyes által mért és rögzített minőségű gázt juttatja el a felhasználóknak, akikkel a szolgáltató az elosztó által biztosított gázminőségi adatok alapján számol el. Az elszámolás alapját képező fűtőértéket a szolgáltató az elszámoló számlákban tünteti fel az adott elszámolási időszak napi tényértékeinek átlagából számolva, az Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően.

A földgáz színtelen, természetes állapotban szagtalan, a levegőnél könnyebb szénhidrogén. A szolgáltatott földgázt a szivárgások észlelése érdekében szagosítják, ennek megfelelően az elosztóhálózatba már szagosított földgáz kerül.

A gázminőség-tájékoztató az MVM Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes szolgáltatásában ellátott, 20 m3/h alatti névleges mérőösszteljesítményű, nem előre fizető gázmérőn keresztül vételező felhasználási hellyel rendelkező felhasználók részére áll rendelkezésre.A korrekciós tényező kiszámítása az itt megjelenített alapadatokból a hatályos Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatunk 3. sz. mellékletében részletezett eljárás szerint történik. Barometrikus nyomásérték

A 20 éves átlag fűtési hőmérsékleti tényezőket ide kattintva jelenítheti meg.

A földgáz fűtőértéke

Mértékegysége: MJ/m³, azt az energiamennyiséget jelenti, ami egységnyi gázmennyiség tökéletes égésekor felszabadul. A földgázszolgáltatás igénybevételekor a felhasználó a felhasznált energiamennyiség után fizet, ezért nem mindegy, hogy az elfogyasztott, köbméterekben mért gáznak milyen a fűtőértéke. A fűtőérték az Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatban rögzített 34,00 MJ/ m³ értéktől jellemzően mindössze ± 5%-kal térhet el.

A korrekciós tényező

A ténylegesen elfogyasztott földgáz mennyiségének pontos megállapításához szükséges. A korrekciós tényező értékét befolyásoló tényezők:

  • a gázmérőben levő túlnyomás (szolgáltatási túlnyomás),
  • a barometrikus (légköri) nyomás, melynek értéke a mérési hely tengerszint feletti magasságától és a levegő sűrűségétől függ
  • nem lakossági felhasználók elszámolásában, szabadtéren elhelyezett gázmérő esetén az Országos Meteorológiai Szolgálat által megadott – 1 méteres mélységben mért – talajhőmérséklet (kivéve, ha hőfokkompenzátoros a gázmérő).