Gázmérő pontosságának vizsgálata

0001.01.01

Hogyan rendelheti meg a gázmérő pontosságának vizsgálatát?

A gázmérő pontossági vizsgálatát személyesen vagy írásban  rendelheti meg a területileg illetékes földgázelosztónál vagy az MVM Next ügyfélszolgálati irodáiban, költségvállaló nyilatkozat megtétele mellett. A területileg illetékes földgázelosztó megnevezését a gázszámla számlarészletező oldalán találja. A földgázelosztó társaságok internetes elérhetőségeit a kapcsolódó tartalmaknál tüntettük fel.

Hogyan zajlik a vizsgálat?

A gázmérő leszerelését követően a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) szakértője akkreditált laboratóriumban végzi el a pontossági vizsgálatot, amelynek eredményéről jegyzőkönyvet állít ki. A vizsgálaton Ön is jelen lehet, melynek időpontjáról előzetesen értesítjük. 

Mi lehet a vizsgálat eredménye és következményei?

Amennyiben a gázmérő vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a mérő pontossága a megengedett hibahatáron kívül van, a vizsgálat díjmentes és a számlázást a kifogásolt számla időpontjáig az Önt ellátó kereskedelmi engedélyes  visszamenően korrigálja. 

Amennyiben a vizsgálat alapján a gázmérő pontossága nem haladja meg az MKEH adott gázmérőtípusra meghatározott hibahatárát, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a területileg illetékes földgázelosztó üzletszabályzata és a kapcsolódó jogszabályok alapján a gázmérő pontossági vizsgálatának és a gázmérő cseréjének díja az ügyfelet terheli. 

A gázmérő pontosságának ellenőrzésére vonatkozó vizsgálat díjának meghatározása a területileg illetékes földgázelosztó és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) mindenkor hatályos díjszabása alapján történik.