Díjadatok módosítása

0001.01.01

Díjadatok módosítására mérővel nem rendelkező felhasználási helyek esetén van lehetőség!

A mérő nélküli (átalánydíjas) felhasználási helyekre vonatkozó gázszámlát a szobák száma, illetve a tűzhely típusának figyelembevételével meghatározott hőmennyiség alapján, kéthavonta állítjuk ki. A felhasználási helyen lévő szobák darabszámára (az étkező félszobának számít), illetve a tűzhely típusára vonatkozó módosítási igényét az alábbiak figyelembe vételével kell benyújtania.

Díjadatok módosítása

  • kizárólag írásban, az igazoló dokumentumok másolatának benyújtásával lehetséges,
  • a megfelelő igazoló dokumentumok kíséretében benyújtott igénylést követő hónaptól kezdve már a módosítás alapján számolunk el.
     

Díjadatok módosításához szükséges dokumentumok

 Szobaszám módosítása:

  • tulajdoni lap/ alapítói okirat másolata,
  • a szobák számát is tartalmazó adásvételi szerződés másolata,
  • egyéb olyan hivatkozás, amely esetében az ügyfél egyidejűleg vállalja, hogy ilyen irányú megkeresésünk alapján hitelt érdemlő dokumentummal / okirattal alá tudja támasztani a nyilatkozatában rögzített helyiségek alapterületét és számát.

A szobaszámok meghatározásakor a 2008. szeptember 12. előtt épült ingatlanokra a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései irányadók. A 2008. szeptember 12. után épült ingatlanokra a az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

Tűzhely típusának módosítása:

  • az adott felhasználási helyre történő tűzhely vásárlását igazoló számla, ami alapján a pontos típus is beazonosítható és
  • a tűzhely – kérelemben szereplő felhasználási helyen történő – beüzemelését igazoló dokumentum, amely lehet a jótállási jegy beüzemelésre vonatkozó része kitöltve, vagy a beüzemelést igazoló munkalap.

 
Az igazoló dokumentumok birtokában a tűzhely beüzemelését követő hónaptól módosítjuk a díjtételt. 

Ha a vásárlást igazoló dokumentum másolatát nem tudja bemutatni, akkor a gáztűzhelyről készített fotóra és a tűzhely típusát megadó felhasználói nyilatkozatra van szükség (gáztűzhely főzőlángjainak száma és a sütő üzemelési módja: gáz vagy elektromos).

Új szerződéskötés esetén az egyetemes szolgáltatási szerződés hivatalos nyilatkozattételnek minősül.