Gázszolgáltatás visszakapcsolása

0001.01.01

A gázszolgáltatás visszakapcsolását minden esetben írásban kell kezdeményezni az alább elérhető megrendelés kitöltésével. A megrendelés részét képezi a költségvállaló nyilatkozat, amelyben a visszanyitást kezdeményező ügyfelünk vállalja a felmerülő költségek megfizetését.

A visszakapcsolás további feltételei

A gázellátó rendszer fél éven belül sikeres tömörségi nyomáspróbát követően üzembe helyezhető, ha a csatlakozó vezetéken és a felhasználói berendezésen nem történt átalakítás és a gázszolgáltatás szüneteltetésére gázdíj hátralék miatt vagy a fogyasztó megrendelése alapján vagy a felhasználási hely megszüntetése miatt került sor.  Fél évnél hosszabb időszak után sikeres szilárdsági és tömörségi nyomáspróba után helyezhető üzembe a rendszer.

Ha gázdíj hátralék miatt került sor a gázszolgáltatásból való kizárásra, a visszakapcsolás feltétele a díjhátralék rendezése és a helyszínen sikeres tömörségi nyomáspróba elvégzése. Sikertelen tömörségi nyomáspróba esetén a felhasználási hely műszaki ok miatti kizárására kerül sor. 

Műszaki ok (átalakítás, felújítás, szabálytalan helyzet, sikertelen visszakapcsolás gázdíj hátralék kiegyenlítése után) miatti szüneteltetés esetén, a javítást – illetve amennyiben szükséges tervfelülvizsgálat és sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzést – követően kerül üzembe helyezésre a rendszer.

A gázszolgáltatás helyreállításának költségét – a területileg illetékes elosztó mindenkor érvényes szolgáltatási díjszabása alapján – előleg bekérő vagy számla ellenében, a munkavégzést megelőzően kiegyenlíti. A területileg illetékes földgázelosztó megnevezését a gázszámla számlarészletező oldalán találja. A földgázelosztó társaságok internetes elérhetőségeit a kapcsolódó tartalmaknál tüntettük fel.

Ügyfelünk vállalja, hogy a gázszolgáltatás visszakapcsolásának napján, az előre egyeztetett időtartamon belül a felhasználási helyre a bejutási lehetőséget biztosítja.

Munkatársaink kizárólag a csatlakozóvezetéket, a gázmérőt és a fogyasztói vezetéket helyezik üzembe.

Gázszolgáltatás visszakapcsolása mérő nélküli felhasználási helyen

A mérő nélküli felhasználási helyen ideiglenesen szüneteltetett vagy véglegesen megszüntetett gázszolgáltatás helyreállítását a területileg illetékes elosztó végzi, a szerződő vagy meghatalmazottja által benyújtott írásos megrendelés alapján. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendelőlapot a kapcsolódó dokumentumok között találja.

Ideiglenes szüneteltetés esetén a vezeték ledugózását megszüntetik, és gázcsapot szerelnek fel, végleges megszüntetés esetén a vezetéket újra kiépítik.

Mindkét esetben a szolgáltatás díja a területileg illetékes elosztó mindenkor érvényes díjszabása alapján kerül kiszámlázásra.

A gázszolgáltatás helyreállítása a kívánt igénybevételt megelőzően legalább 30 nappal, írásban, a műszaki munkák költségeinek vállalásával kérhető. A gázszolgáltatás helyreállításához érvényes Egyetemes szolgáltatási szerződés és Elosztóhálózat-használati szerződés is szükséges. A helyreállítás díjairól a területileg illetékes elosztótól kaphat felvilágosítást vagy az elosztó weboldalán elérhető, mindenkor érvényes szolgáltatási díjszabásban tájékozódhat.