Gázszolgáltatás bevezetése és bővítése

0001.01.01

A földgázszolgáltatáshoz történő csatlakozás vagy a meglévő gázfogyasztás bővítése a területileg illetékes földgázelosztónál kezdeményezhető. A területileg illetékes földgázelosztó megnevezését a gázszámla számlarészletező oldalán találja. A földgázelosztó társaságok internetes elérhetőségeit a kapcsolódó tartalmaknál tüntettük fel.

Az ügyintézés menete

A területileg illetékes földgázelosztó az igénybejelentés regisztrálásától számított 30 napon belül "Ajánlatot" és elosztói csatlakozási szerződés tervezetet küld az igénylő részére, amely tartalmazza az elosztói hálózatra történő csatlakozás, illetve fogyasztásbővítés műszaki és pénzügyi feltételeit.

Az "Ajánlat"-ot a felhasználó az elosztói csatlakozási szerződés aláírásával és a területileg illetékes földgázelosztó részére történő visszajuttatásával fogadja el.

A felhasználói igény kielégítésének módjait és részletes szabályait a az elosztó földgázelosztási üzletszabályzata tartalmazza. 

A gázigény bejelentéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, a területileg illetékes elosztót keresse meg.