A gáz áráról

0001.01.01

Az egyetemes szolgáltatás árát a nemzeti fejlesztési miniszter rendelete határozza meg. Az egyetemes szolgáltatási árak megtalálhatók lent, a kapcsolódó tartalmaknál.

A gázfogyasztás díja az alapdíjból, és a gázdíjból áll.

Az alapdíjat a szolgáltatás rendelkezésre állásáért kell fizetni, amely többek között tartalmazza

  • az elosztóhálózat- fenntartási
  • a gázhálózat ellenőrzési,
  • a fogyasztásmérő használati, selejtezési, felújítási,
  • a gázszámla kibocsátási költségeket.

 

A gázár meghatározása

A GET ((2008. évi XL törvény a földgázellátásról) 107. § (3) bek. értelmében az egyetemes szolgáltatás árát, az áralkalmazási feltételeket, valamint az árszabályozás kereteit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. Az egyetemes szolgáltatásban a felhasználó a gázmérő(k) névleges (össz-) teljesítménye szerinti alapdíjat fizet, ha a gázmérő(k) névleges (össz-) teljesítménye 100 m3/h-nál nagyobb, akkor pedig teljesítménydíjat az egyedi szerződésben lekötött (m3/h-ban meghatározott) teljesítmény igénye szerint.
A gázdíj összegét a szolgáltatott földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának (gnm3), a mérési időszakra mérőeszközzel meghatározott átlagos fűtőértékének (MJ/gnm3), valamint az egységnyi hőmennyiségére vonatkozó gázdíjnak (Ft/MJ) az összeszorzásával kell megállapítani.
Lakossági felhasználóknál a fizetendő összeg ennek áfával növelt értéke, nem lakossági felhasználóknál biztonsági készletezési díj és jövedéki adó is fizetendő, melyek egységára szintén rendeletben rögzített. Ezen díjtételek a számlákon külön soron szerepelnek.