Elszámolási és számlázási rendszer

0001.01.01

A gázfogyasztás elszámolása alapvetően kétféleképpen történhet

  • átalánydíj fizetésével (jellemzően távfűtéssel és meleg vízzel ellátott lakásoknál, ahol a tűzhely fogyasztásának elszámolásáról van szó);
  • a gázmérőn mért valós fogyasztás alapján, melynek több módozata is van.

Éves egyenletes elszámolás

Egyenletes részszámlázás esetén a gázmérőt évente egyszer olvassa le a földgázelosztó munkatársa vagy megbízottja. Az éves elszámoló számlát a leolvasás hónapjában, a tényleges fogyasztásnak megfelelően állítjuk ki. A leolvasások közötti hónapokban részszámlákat állítunk ki. Sikertelen leolvasás esetén becsült mérőállás alapján bocsátjuk ki az éves elszámoló számlát, ugyanakkor a területileg illetékes földgázelosztó 60 napon belül ismételt leolvasást kezdeményez az adott felhasználási helyen, a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően.
A részszámlázásos rendszerben is minden hónapban (kivéve „Negyedéves számlázás”) küldünk számlát, melyen minden esetben feltüntetjük, hogy az részszámla vagy elszámoló számla.

Az egyenletes részszámlázás előnye, hogy jól megállapított részszámlamennyiségekkel télen-nyáron kiegyenlítetté tehetők a számlák, tervezhetőbbé válnak a gázszolgáltatással kapcsolatos kiadások.

A részszámla egyenletes részszámlázási mód esetén

Az egyenletes részszámlázást választó felhasználók részére kibocsátott részszámlákban a tárgyhavi alapdíj és az előző évi fogyasztás alapján egyenlő arányban elosztott havi fogyasztásnak megfelelő gázmennyiséget számolunk el az üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően. A korrekciós tényező 1,0000, a fűtőérték pedig a naptári évet megelőző két gázév napi értékeiből számított átlag. A havi részszámlaérték jellemzően az előző éves tényleges fogyasztás – 20 éves átlaghőmérsékleti adatokkal korrigált mennyiségének – 1/12-ed része.

Elszámoló számla egyenletes részszámlázási mód esetén

Az éves elszámoló számlán megjelenik az előző és az aktuális mérőállás, ami az előző leolvasás óta eltelt teljes időszak fogyasztását tükrözi. Az elszámoló számlában az adott időszakra vonatkozó átlag korrekciós tényezővel és az átlag fűtőértékkel korrigált felhasznált hőmennyiséget számoljuk el. Az elszámoló számlában szerepel az adott év tényleges fogyasztásának ellenértéke, ebből vannak levonva az egyes részszámlák értékei.

Éves hőmérsékletfüggő elszámolás

Hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén a gázmérőt évente egyszer olvassa le a földgázelosztó munkatársa vagy megbízottja. Az éves elszámoló számlát a leolvasás hónapjában, a tényleges fogyasztásnak megfelelően állítjuk ki. A leolvasások közötti hónapokban részszámlákat állítunk ki. Sikertelen leolvasás esetén becsült mérőállás alapján bocsátjuk ki az éves elszámoló számlát, ugyanakkor a területileg illetékes földgázelosztó 60 napon belül ismételt leolvasást kezdeményez az adott felhasználási helyen, a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően.
A részszámlázásos rendszerben is minden hónapban küldünk számlát, melyen minden esetben feltüntetjük, hogy az részszámla vagy elszámoló számla. Papír alapon kivételesen nem állítunk ki részszámlát, ha a számla értéke bruttó 5000 forint alatt van. A részszámla akkor készül el, amikor a több hónapot tartalmazó elszámolás bruttó értéke eléri az 5000 forintot.
A hőmérsékletfüggő részszámlázás előnye, hogy Önnek nem kell minden hónap megadott napjain diktálna, mégis a hőmérsékletnek és a fogyasztási jelleggörbének megfelelő részszámlát kap.

Részszámla hőmérsékletfüggő részszámlázási mód esetén

A hőmérsékletfüggő részszámlázást választó felhasználók részére kibocsátott részszámlákban a tárgyhavi alapdíj, valamint az előző évi fogyasztás és a felhasználói profil alapján elosztott havi fogyasztásnak megfelelő gázmennyiséget számolunk el az üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően. A korrekciós tényező 1,0000, a fűtőérték pedig a naptári évet megelőző két gázév napi értékeiből számított átlag. A havi részszámlaértéket két tényező határozza meg.

  • Az előző éves tényleges fogyasztás 20 éves átlaghőmérsékleti adatokkal korrigálva.
  • Az adott hónap jellemző hőmérséklete, azaz a hónapokra vonatkozó fűtési hőmérsékleti tényezők.

Elszámoló számla hőmérsékletfüggő részszámlázási mód esetén

Az elszámoló számlán megjelenik az előző és az aktuális mérőállás, ami az előző leolvasás óta eltelt teljes időszak fogyasztását tükrözi. Az elszámoló számlában az adott időszakra vonatkozó átlag korrekciós tényezővel és az átlag fűtőértékkel korrigált felhasznált hőmennyiséget számoljuk el. Az elszámoló számla értéke az adott év tényleges fogyasztásának ellenértékét tartalmazza, ebből kerülnek levonásra a részszámlák értékei. Az éves elszámoló számlán megjelenik az előző és az aktuális mérőállás, ami az előző leolvasás óta eltelt teljes időszak fogyasztását tükrözi. Az elszámoló számlában az adott időszakra vonatkozó átlag korrekciós tényezővel és az átlag fűtőértékkel korrigált felhasznált hőmennyiséget számoljuk el. Az elszámoló számlában szerepel az adott év tényleges fogyasztásának ellenértéke, ebből vannak levonva az egyes részszámlák értékei.

Havi mérőállásközlésen (diktáláson) alapuló elszámolás

Önnek lehetősége van arra is, hogy a havi tényleges fogyasztásán alapuló elszámolást válasszon. Ebben az esetben is csak évente egyszer olvassa le gázmérőjét a földgázelosztó munkatársa vagy megbízottja. Ha Ön a számlán feltüntetett időszakban bediktálja mérőállását, minden hónapban tényleges fogyasztáson alapuló számlát fog kapni. Ha a havi mérőállás bejelentését elmulasztja vagy határnapon túl teljesíti, mérőállás hiányában az adott hónapra megállapított részmennyiségről hőmérsékletfüggő részszámlát fog kapni (Nem készül számla abban az esetben, ha értéke nem éri el a havi bruttó 5000 forintot. A számla akkor készül el, amikor a több időszakot tartalmazó elszámolás bruttó értéke eléri az 5000 forintot.) Ha Ön az elszámolási időszakon belül bármely három hónapban vagy két egymást követő hónapban nem vagy határidőn túl közli a mérőállást, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. éves hőmérsékletfüggő részszámlázásra állítja át a felhasználási helyet az üzletszabályzatnak megfelelően. Ebben az esetben csak a felhasználó ismételt nyilatkozata alapján van mód visszatérni a diktálás alapján történő számlázásra

Számlázási mód változtatása

A felhasználó az éves elszámolási időszakon belül egy alkalommal, mégpedig a felhasználási helyére vonatkozó éves elszámoló számla kiállítását követő 30 napon belül kérheti a számlázás módjának (egyenletes részszámlázás, hőmérsékletfüggő részszámlázás vagy a felhasználó általi mérőállásközlés alapján történő számlázás) módosítását, ettől eltérni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. hozzájárulása esetén lehet.

Átalánydíjas elszámolás

Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként, a lakás típusa (szobák száma, ebédlő/étkező) és a beépített gázfogyasztó készülék (főzőláng száma, sütő típusa) alapján kell átalánydíjat fizetni. A mérő nélküli fogyasztási helyeken (jellemzően főzési célú gázfelhasználás) a mindenkor érvényes árrendelet szerinti átalánydíjat számlázzuk ki. A havonta kiszámlázandó hőmennyiségek tekintetében a jogszabály alapján a lakás szobaszáma és a tűzhely típusa a meghatározó, független a lakásban élők számától, főzési szokásaiktól. Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül. Az átalánydíjas szerződéssel rendelkező ügyfelek külön alapdíjat nem fizetnek. Mérő nélküli felhasználók esetén az árváltozás hatálybelépését követő első teljes hónaptól érvényesítjük az új árakat (havi átalánydíj).

Átalánydíjak elszámolása

Az átalánydíjak számlázását az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. közvetlenül végzi. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. aktuális Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzat alapján háromhavonta bocsát ki számlát.