Szabálytalan vételezés

0001.01.01

A szabálytalan gázvételezés élet- és balesetveszélyes nemcsak a szabálytalanul vételező, hanem környezete számára is!

Szabálytalan vételezésnek minősül, ha a fogyasztó a mérést befolyásoló, szabálytalan módon, illetve szerződés nélkül vételezi a földgázt. Amennyiben szabálytalan helyzetet, vagy veszélyhelyzetet észlelünk, illetve ilyen a tudomásunkra jut, – akár a szolgáltatás megszüntetésével is – annak elhárításáról azonnal gondoskodunk.

Az üzemeltetési körülmények szabálytalanná válása esetén ügyfeleink élet- és vagyonbiztonsága érdekében a közvetlen veszélyhelyzet azonnali megszüntetésével kezdeményezzük a műszaki-biztonsági követelményeknek megfelelő állapot kialakítását.

Fontos tudni, hogy a társaság tulajdonában lévő gázmérő állagmegóvásáért, a kerülőág zárt állapotáért, a jogi zár meglétéért, illetve annak sértetlenségéért a fogyasztót terheli a felelősség.

A fogyasztó köteles minden általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet haladéktalanul bejelenteni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.  Zrt. ügyfélszolgálatán, vagy a területileg illetékes földgázelosztónál.

A területileg illetékes földgázelosztó megnevezését a gázszámla számlarészletező oldalán találja. A földgázelosztó társaságok internetes elérhetőségeit a kapcsolódó tartalmaknál tüntettük fel.