Tájékoztatás az együttműködő szervek részére

0001.01.01

Az MVM Next EnergiakereskedelmiZrt. elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szolgáltató Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján. 

Társaságunk lehetővé teszi az elektronikus információ- és dokumentumcserét az elektronikus ügyintézést biztosító szervek mint együttműködő szervek részére.

 

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:

  • Hivatali kapu: saját Hivatali Kapuval rendelkező hivatalok a legördülő listából az MVMNEXT címzést használják (KRID: 266485979).

 

Az elektronikus aláírás- és bélyegző használatáról

Társaságunk, mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv az elektronikusan kiállított dokumentumokat elektronikus aláírással, illetőleg bélyegzővel látja el. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (továbbiakban Eüitv.) nevesített ügyekben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a keletkezett elektronikus okiratokat hitelesítés céljából elektronikus aláírással és/vagy elektronikus bélyegzővel látja el.

Elektronikus Aláírási és Bélyegzési Szabályzatunkat, valamint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nél elektronikus aláírással feljogosított személyek adatait itt tekintheti meg.

 

Másolatkészítési Szabályzatunkat itt tekintheti meg.

 

Információátadási szabályzat

Társaságunk már lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést biztosító szervek mint együttműködő szervek részére az elektronikus információ- és dokumentumcserét.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. információátadási szabályzata a kapcsolódó dokumentumoknál érhető el.