Vallási közösségek díjszabásának módosítása

0001.01.01

Vallási közösségek részére lehetővé vált az egyetemes szolgáltatás keretében a lakossági díjszabás igénybevétele,

Vonatkozó jogszabály:

Az egyes energetikai és közszolgáltatási törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. módosító törvény 8. §-a alapján és az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § alapján.

Lakossági fogyasztónak minősül a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség (valamint annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége), ha:

  • ­a tulajdonában álló, egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház földgázellátásának biztosítása érdekében köt szerződést, és
  • ­az adott ingatlant életvitelszerűen lakja, és
  • nem folytat jövedelemszerző tevékenységet az így igénybe vett szolgáltatással. 

Ha a fenti feltételek maradéktalanul és együttesen teljesülnek, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogosult az egyetemes szolgáltatóval lakossági fogyasztóként egyetemes szolgáltatási szerződést kötni, amely szerződés tekintetében a lakossági fogyasztóra irányadó díjszabás alkalmazható.

Ha Önök érvényben lévő nem lakossági egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, akkor a „Vallási közösség földgázfelhasználói nyilatkozata lakossági árszabás igénybevételéhez” című formanyomtatvány kitöltésével és ügyfélszolgálatunk levelezési vagy e-mail-címére történő elküldésével igényelheti a módosítást.

Ha Önök nem rendelkeznek egyetemes szolgáltatási szerződéssel, a „Vallási közösség földgázfelhasználói nyilatkozata lakossági árszabás igénybevételéhez” című formanyomtatvány kitöltése és beküldése mellett a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok benyújtása is szükséges a díjszabás igénybevételéhez.