Gázszolgáltatás végleges megszüntetése

0001.01.01

A gázszolgáltatás végleges megszüntetését kérheti az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondásával, ha a továbbiakban a fogyasztási helyen nem kíván földgázt vételezni. Megrendelését követően a fogyasztási hely megszüntetését a területileg illetékes elosztó előzetes időpont-egyeztetést követően végzi el. A területileg illetékes földgázelosztó megnevezését a gázszámla számlarészletező oldalán találja. A földgázelosztó társaságok internetes elérhetőségeit a kapcsolódó tartalmaknál tüntettük fel.

  • A gázszolgáltatás végleges megszüntetését csak a rendszerünkben nyilvántartott felhasználó rendelheti meg.
  • A felmerülő költségek – az illetékes elosztó díjszabása alapján – kiszámlázásra kerülnek.
  • A leszereléskor rögzített mérőállásról elszámoló számlát készítünk, amelynek kiegyenlítéséről Önnek gondoskodnia kell.

A gázszolgáltatás megszüntetését megrendelheti a letölthető formanyomtatvány kitöltésével és ügyfélszolgálatunk levelezési címére történő elküldésével.

Gázszolgáltatás végleges megszüntetése mérő nélküli felhasználási helyen

Az átalánydíjas szolgáltatás véglegesen megszüntethető. Erre vonatkozó megrendelést kizárólag a felhasználó/megrendelő által aláírva fogadunk el! A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges megrendelőlap a kapcsolódó dokumentumokban található.

A gázszolgáltatás végleges megszüntetésének megrendelése esetén a gázvezeték levágásra, lehegesztésre kerül.

A műszaki munkák díjairól a mindenkor érvényes Szolgáltatási díjszabásban tájékozódhat, vagy a területileg illetékes elosztótól kaphat felvilágosítást.

A számlázás a hivatalos műszaki munkák – kizárólag a területileg illetékes elosztó általi – elvégzését követően a következő hónaptól kerül leállításra.