Általános előírások

0001.01.01

A nyílt égésterű, „A” és „B” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátásával kapcsolatos általános előírások

Azokban a helyiségekben, ahol a nyitott égésterű gázkészülékek találhatóak, biztosítani kell a szellőző levegőellátást.

Az „A” típusú és a legfeljebb 140 kW-os és/vagy 1400 kW együttes hőterhelésű „B” típusú gázfogyasztó készülékek esetében a helyiségbe a szabadból a légtérbe vezető nyílással kell a szellőző levegőt bejuttatni. Tűzhely létesítése esetén úgynevezett higroszabályozású szellőzési rendszer is alkalmazható.

A szellőző rendszerek kiépítésekor figyelembe kell venni a következő szempontokat:

 • Legfeljebb egy helyiség lehet a szellőző és a gázkészülék között.
 • Amennyiben a „B” típusú készüléket függőaknán keresztül látjuk el levegővel, kalkulálnunk kell a gravitációs energia ellennyomásával is.
 • Ha a készülékkel szomszédos helyiségben alakítjuk ki a szellőzőt, akkor a két helyiséget össze kell szellőztetni. A gázkészülékkel megegyező szobában kialakított nyílások eltakarása veszélyes és tilos.
 • A 140 [kW]-nál nagyobb egység-, vagy (egy helyiségben) 1400 [kW]-nál nagyobb együttes hőterhelésű gázkészülékek szellőző levegőjének szabadból nyíló vagy szabadba vezető csatornát kell kiépíteni, melynek szabadba nyíló végén el nem zárható rács kell legyen.
 • Ha az égési vagy szellőző levegő útvonalán szabályozó- vagy zárószerkezet van, gondoskodni kell arról, hogy elmozdulása esetén a gázkészülék ne legyen üzemeltethető.
 • Ha a szellőző berendezés nem működik, gondoskodni kell arról, hogy a fogyasztói vezetékben elhelyezett automatikus záró szerelvény zárt állapotban legyen, és zárjon le, ha a berendezés meghibásodik.

Égéstermék-elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő-ellátása, szellőzése

Az „A” típusú gázfogyasztó készülékek esetében gondoskodni kell a helyiség olyan légcseréjéről, ami az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyező anyagok koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelően korlátozza. Az ilyen jellegű készülékek használatakor fokozottan ügyelni kell a helyiség rendszeres szellőztetésére is.

A helyiség légterétől nem független (nyílt égésterű), „B” típusú gázfogyasztó készülék égéstermék-elvezetése

Az égéstermékeket minden esetben a szabadba kell juttatni, ezek épületen belül való keringése egészségre ártalmas, sőt, akár tragikus kimenetelű is lehet. Az égéstermék elvezető berendezést valamint az összekötő elem és gázkészülék együttesét a vonatkozó (MSZ EN 13384-1,2) szabályok szerint kell tervezni és méretezni.

Az égéstermék-elvezető berendezés átjárható, könnyen és biztonságosan tisztítható, megfelelő gáztömörségű (azaz szivárgásmentes), illetve a szabad keresztmetszete teljes hosszában ellenőrizhető kell legyen.

Az ellenőrzéshez biztosítani kell a szükséges tisztító-ellenőrző és mérőnyílásokat, valamint a kitorkollás biztonságos megközelíthetőségét.

Az égéstermék-elvezetésnek a GMBSz előírásain túl meg kell felelnie az érvényben lévő építésügyi előírásoknak, az MSZ 845 szabálynak és a környezetvédelmi előírásoknak is.

A helyiség légterétől független égési levegő ellátású és égéstermék-elvezetésű (zárt égésterű), „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése

A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermékét minden esetben a szabadba, a tető fölé kell elvezetni. Az összekötő elem és a gázfogyasztó készülék együttesét a vonatkozó szabvány (MSZ EN 13384-1,2) szerint tervezni és méretezni kell, illetve a gyártó előírásai szerint kell kiválasztani. Az égéstermék elvezető telepítése során a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető gyártó előírásait, valamint az MSZ 845 szabványt kell figyelembe venni.

Az épület égéstermék-elvezetőjének használatba vétele a B típusú készülékeknél leírtak szerint a kéményseprő-ipari közszolgáltató közreműködésével történik. Ez azt jelenti, hogy a kéményseprők engedélye nélkül nem lehet új rendszert beüzemelni.

A „C” típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-kivezetésének épület homlokzatán (külső falán) való elhelyezésére vonatkozó feltételek

 • Az építésügyi előírások betartása (GMBSZ 3.1.1) a tervező felelőssége.
 • A helyiség légterétől független, zárt égésterű gázfogyasztó készülékek égéstermékének homlokzati (külső fali) kivezetése a vonatkozó szabványnak (MSZ EN 15287-2) megfelelően létesíthető.

Gyűjtőkémény szabályozása

Új gyűjtőkéményre csak „C” típusú gázfogyasztó készülék csatlakoztatható.

a) Természetes huzattal működő gázfogyasztó készülékek csatlakoztatása meglévő gyűjtőkéményhez

Az égéstermék eltávolításáról mesterséges elszívással kell gondoskodni. Az égéstermék-elvezető rendszer helyes működését a tervező olyan méretezéssel támasztja alá, amelyik valamennyi berendezés üzemét figyelembe veszi.

b) Ventilátorral felszerelt gázfogyasztó készülékek

Ha az égéstermék-járatra (azaz a kéményre) több épületszinten, együttesen egynél több gázfogyasztó készülék csatlakozik, és a gázfogyasztó készülékek ventilátorral vannak felszerelve, akkor az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:

 • Ha az égéstermék járat szívás hatása alatt áll (azaz a kéménybe egy központi ventilátor van szerelve), akkor gondoskodni kell arról, hogy a ventilátor ne tudjon a járatban túlnyomást okozni.
 • Az égéstermék-elvezető rendszer helyes működését a tervező méretezéssel támasztja alá, mely valamennyi gázfogyasztó készülék üzemét figyelembe veszi.
 • Ha az égéstermék-járat túlnyomásos üzemű, akkor valamennyi arra kapcsolódó készülék bekötő vezetékébe az égéstermék visszaáramlását megakadályozó szerkezetet kell beépíteni.