Részletes információk - áramszolgáltatás

0001.01.01

 

Általános információk

Ki minősül lakossági fogyasztónak?

Lakossági fogyasztónak minősül:
 • aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, és az így igénybe vett villamos energiával nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • a lakóépület (pl. társasházak, a lakásszövetkezetek) a közös fogyasztás tekintetében, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • az állami bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások üzemeltetője.
 • a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amennyiben az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek
 • az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem),
 • a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig a szállóférőhely üzemeltetője.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot nyilatkozattételi felhívás keretében ellenőrizni.

Ha az egyetemes szolgáltató ebben az ellenőrzési szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei árnak megfelelő egységáron számolja el.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult továbbá a nyilatkozat alátámasztásául szolgáló iratokat is bekérni.

Ha az egyetemes szolgáltató ebben az ellenőrzési szakaszban állapítja meg, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban, akkor a jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát ellátási feláron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár 120%-ának megfelelő egységáron számolja el.

Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfél a felhívásban megadott határidőre a megadott linken nem nyilatkozik, vagy az iratokat az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg, akkor jogszabály alapján egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználónak minősül, és ezen ügyfélkörre vonatkozó szabályok szerint kell az egyetemes szolgáltatónak eljárnia.

Honnan lehet az éves fogyasztásról tájékoztatást kapni?

Az éves fogyasztását minden mérős ügyfél több módon is megtalálhatja. Mivel a kedvezményes mennyiség éves szinten van megadva, így a korábbi időszak éves fogyasztásából érdemes kiindulni. Ugyanakkor a múltbeli fogyasztás tájékoztató jellegű, hiszen változhatnak a fogyasztási szokások.

A korábbi éves fogyasztásról az alábbi helyeken érhető el tájékoztatás:

UTOLSÓ ÉVES ELSZÁMOLÓSZÁMLA: a 3. oldalon található az eltelt elszámolási időszak alatti fogyasztás. Ez a részszámlás fogyasztóknál értelemszerűen akkor pontos teljesen, ha az elszámolási év elején és végén is történt leolvasás és egy évre vonatkozik.

ONLINE FELÜLETEK

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat) belépve a nyitóoldalon
 • MVM Next app (a fenti linkről is elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat.

Menü/Profil/Számlázás és fizetés/Részszámla: beállított havi aktuális mennyiség

Kell-e nyilatkoznia lakossági fogyasztói jogosultságáról annak, aki 2022. augusztus 1-jét követően vált lakossági fogyasztóvá?

Igen

A jogosultság érvényesítése érdekében a lakossági fogyasztóvá vált felhasználónak az őt ellátó egyetemes szolgáltató felé nyilatkoznia kell, hogy mely felhasználási hely(ek), mérési pont(ok) tekintetében vált lakossági fogyasztóvá.

Az egyetemes szolgáltató az újonnan lakossági fogyasztónak minősülőkre vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult alkalmazni.

A nyilatkozattételt az alábbi módon lehet megtenni:

 • A lakóépületeknek (pl. társasházak, lakásszövetkezeteknek) az ITT található online nyilatkozatot kell kitölteniük, és a weboldalon keresztül elektronikusan megküldeniük.
 • A helyi önkormányzatok, az államibérlakás - vagy szállóférőhely - üzemeltetők az önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, illetve szállóférőhelyek mint felhasználási helyek tekintetében a nyilatkozattételhez szükséges űrlapot ITT éri el.

A kinyomtatott és kitöltött űrlapot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre kell elküldeniük.

Amennyiben nem egyetemes szolgáltató látja el, úgy a lakossági jogosultság igénybevételének feltétele az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és az egyetemes szolgáltató általi ellátás megkezdése.

vissza a főoldalra>>

 

 

Árak és tarifák

A lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes villamosenergia-szolgáltatást?

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól a fogyasztási helyen mérési pontonként

 • 2523 kWh/év fogyasztásig a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron (A1 árszabás esetén az alacsonyabb áron)
 • 2523 kWh/év fogyasztás felett lakossági piaci áron

vételezhetnek villamos energiát.

A lakossági piaci árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Tehát a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan

a) az ESZ árrendelet szerinti A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,

b) az ESZ árrendelet szerinti B (alap) árszabás (vezérelt, azaz éjszakai) esetén 60,935 Ft/kWh,

c) B Komfort árszabás (vezérelt, napi 12 óra felfűtési idővel) esetén 60,935 Ft/kWh.
A lakossági piaci ár a lakossági fogyasztó által fizetendő rendszerhasználati díjakkal együtt számított bruttó (27% áfával együtt számított) végfelhasználói ár.

A kedvezményes mennyiség a felhasználási helyen mérési pontonként (nappali és éjszakai) külön-külön 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, időarányosan biztosított.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

Ha van vezérelt mérőm (éjszakai mérő) is, akkor arra jár külön éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség?

IGEN.

A rendelet vonatkozásában több felhasználási helynek minősül, ha a hagyományos mérő mellett (A árszabás) vezérelt mérőn (éjszakai, azaz B vagy B Komfort  árszabás) is történik villamosenergia-vételezés. Ebben az esetben az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség a hagyományos mérőn és a vezérelt mérőn mért fogyasztás tekintetében külön-külön is megilleti a felhasználót.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

H árszabás igénybevétele esetén lehet több a kedvezményes villamosenergia-mennyiség?

NEM.

A lakossági fogyasztó által, fűtési idényben igénybe vett H árszabásra, továbbá fűtési idényben H árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget a rendelet alkalmazása során nem kell figyelembe venni.

Fűtési idényen kívül a H árszabással érintett elszámolási pontot úgy kell tekinteni, hogy felhasználási helynek minősül, azaz külön érvényes rá a kedvezményes 2523 kWh mennyiség.

Mi az a H árszabás? Ki veheti igénybe?

Ez a hőszivattyúkhoz és a megújuló energiaforrásokhoz kiépített rendszerekhez használható tarifa. Külön mért, kéttarifás mérővel rendelkező fogyasztóknak, idényjellegű tarifatípus. A legfontosabb jellemzője, hogy nem elérhető egész évben: csak október 15-től április 15-ig vehető igénybe.

A H árszabás igénybevételének feltételei:

 • Külön mért felhasználói áramkörrel rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe a fűtési idényben (október 15. és április 15. között) a legalább 3 (2020. január 1-jétől 3,4) szezonális fűtési jóságfokú hőszivattyúk, azaz napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hőt épületek hőellátására hasznosító berendezések és ezen berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek fogyasztásának elszámolására.
 • Egész napos vételezési lehetőséget biztosít, napszaktól függetlenül.
 • A felhasználási helyen lévő H árszabásra jogosult berendezések külön mért felhasználói áramkörének fogyasztása fűtési idényen kívül az A1 árszabás magasabb díjtételével kerül elszámolásra.

B GEO árszabás igénybevétele esetén lehet több a kedvezményes villamosenergia-mennyiség?

A lakossági fogyasztó által igénybe vett B GEO árszabásra, továbbá a B GEO árszabással elszámolt villamosenergia-mennyiséget nem kell figyelembe venni.

Lehet-e B GEO árszabást igényelni?

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a „B Geo” árszabást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával alkalmazza az ELMŰ Hálózati Kft., illetve az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. működési területén (más elosztó jelenleg nem biztosítja az árszabás igénybevételéhez szükséges műszaki feltételeket). Az árszabás speciális szabályainak részletei megtalálhatók MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzatában.

2021. szeptember 1-től ez az árszabás már nem igényelhető. 

vissza a főoldalra>>

 

 

Számlázás és elszámolás

Hogyan veszi figyelembe a számlázás az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiséget?

A kedvezményes árammennyiség felhasználási helyenként (nappali és éjszakai) külön-külön egy éves időtartamra érvényes augusztus 1. és július 31. között. A 2523 kWh tehát mérőnként, időarányosan biztosított kedvezményes évenként. A fel nem használt kedvezményes árammennyiség nem vihető át egyik kedvezményes évről a másikra.

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség érvényesítése naparányosan történik. Ha a fogyasztás a kedvezményes mértéket meghaladja, akkor a számlában a kedvezményes mérték adott számlázási időszakra eső része lesz a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron, az e feletti rész elszámolása lakossági piaci áron történik.

Az aktuális egységárak ITT érhetők el.

A kedvezményes mennyiség elszámolása átalánydíj esetén minden hónapban a napok arányában történik. Azaz villamos energia esetén egy napra vetítve 6,91 kWh (amennyiben a kedvezményes időszakban a február 29 napos, úgy egy napra vetítve 6,89 kWh) kedvezményes mennyiség biztosított, az e feletti mennyiség elszámolása a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron történik. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy az adott számlázási időszakra (hónapra) vonatkozóan mekkora a kedvezményes mennyiség, az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget kell megszorozni a számlázási időszakra jutó napok számával. Amennyiben az ügyfél számlázási időszaka egybeesik a naptári hónappal, akkor az adott naptári hónap napjainak számát kell figyelembe venni. Ha eltér a naptári hónaptól, akkor a számlázási időszakra jutó napok számával kell megszorozni az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget.

Ha a várható éves fogyasztás alapján beállított mennyiség így a kedvezményes sávhatár alatt marad, akkor a számlában jellemzően csak rezsicsökkentett ár fog szerepelni. Ha a várható éves fogyasztás meghaladja a kedvezményes mennyiséget, akkor lakossági piaci ár is szerepelni fog a számlán. A kedvezményes villamosenergia mértéke nem függ a választott elszámolás módjától (átalány, vagy diktálás)

Átalánydíjas fizetés választása esetén az ügyfél a várható éves fogyasztását, időarányosan havi egyenlő mennyiségekre fizeti meg és nem a bediktált mennyiség után állítja ki a szolgáltató a számlát havonta. Azt, hogy mennyi lesz az ügyfél várható éves fogyasztása, a korábbi fogyasztási szokások alapján a szolgáltató határozza meg, de az ügyfél bármikor élhet azzal a lehetőséggel, hogy a várható fogyasztást megemeli, vagy épp lecsökkenti. Ezt akkor érdemes megtenni, ha a fogyasztási szokásokban jelentős változás áll be. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem célszerű csökkenteni a várható fogyasztást, ha nem változnak a fogyasztási szokások, mert ebben az esetben bár havonta várhatóan kisebb összegű számlák érkeznek, az éves elszámolást követően egy összegben kerül kiszámlázásra a korábbi részszámlákban meg nem fizetett, de ténylegesen felhasznált villamos energia, amely így egyszerre magas összegű elszámolószámlát eredményezhet.

Nem átalánydíjas (egyenletes részszámlás) fizetési mód, azaz diktáláson alapuló elszámolás választása esetén a rezsicsökkentett áron számlázandó mennyiség meghatározása ugyancsak időarányosan történik.

Amennyiben az ügyfél fogyasztása az adott elszámolási időszakban ugyanazon kedvezményes éven belül nem éri el az időarányos kedvezményes mennyiséget, a kedvezményes mennyiség nem vész el, hanem átcsoportosításra kerül. Előfordulhat, hogy összességében az éves időszakra vonatkozóan az ügyfél fogyasztása a kedvezményes mennyiség alatt van, azonban egy-egy hónapban a fogyasztása mégis magasabb, mint az időarányosan elszámolható kedvezményes mennyiség, így alkalmanként akkor a számlájában szerepelni fog lakossági piaci ár. Az elszámolási időszak végén az éves leolvasást követően az ügyfél és a szolgáltató elszámolnak egymással, tehát az ügyfél csak a ténylegesen elfogyasztott energiát fizeti ki és fenti esetben az elszámoló számla elkészültekor ezt a mennyiséget a szolgáltató figyelembe veszi és visszafizeti az ügyfélnek.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

Hogyan kell értelmeznem a megtakarítást az új rezsiboxban?

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII.5.) Korm. rendelet megváltoztatta a számlán látható rezsibox tartalmát.

Az egyik legfontosabb változás, hogy Ön a jövőben csak az éppen aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozóan fogja látni, hogy mennyit spórolt a kedvezményes sávhatárig fenntartott rezsicsökkentéssel. Az alábbiakban látható mintán mutatjuk be, hogy miként kell értelmezni a rezsicsökkentett díj nélküli fizetési kötelezettséget és a Kormány által biztosított rezsicsökkentés miatti megtakarítást.

Ha éves szinten belefér a kedvezményes mennyiségbe, számít, ha nyáron használok sok villamos energiát?

A kedvezményes mennyiség éves szinten, de időarányosan biztosított felhasználási helyenként augusztus 1. és július 31. között. Ettől függetlenül az adott számlában az időarányosan adható kedvezményes mennyiség feletti mennyiséget lakossági piaci áron kell fizetni.

A kedvezményes év fordulójánál lesz külön elszámolás?

NEM.

Külön elszámolás nem történik, így nem lesz elosztói leolvasás sem.

Ugyanakkor ún. számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a július 31-ig elfogyasztott és a augusztus 1-jétől elfogyasztott villamos energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

Milyen áron történik a háztartási méretű kiserőmű által termelt és a hálózatba betáplált villamos energia átvétele? / Milyen áron történik a szaldóelszámolás betáplálási többlet esetén?

Szaldóelszámolás esetén a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott azon egységáron, amellyel vételezési többlet esetén a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetőjével mint lakossági fogyasztóval az egyetemes szolgáltató elszámolna.

Az NFM rendelet szerinti árak ITT érhetők el.

A bruttó elszámolást a szabályozás nem érinti.

Felhasználóváltozás esetében szerződőnként vagy felhasználási helyre vonatkozóan fogja figyelni a rendszer a fogyasztást?

A kedvezmény a felhasználási helyen, mérési pontonként, egy adott felhasználó fogyasztására vonatkozik, ám időarányosan jár. Ha például valaki fél évre szerződik egy ingatlan energiaellátására, akkor arra a felhasználási helyre az éves kedvezmény felére jogosult, függetlenül az előző szerződő, a kiköltöző fél fogyasztásától.

Mi történik, ha nem tudom fizetni a számlát?

Amennyiben gondot okoz Önnek a számlák kifizetése, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, adott esetben részletfizetést biztosíthatunk. A késedelmes fizetés kezelése változatlan. Erről részletesen ITT tájékozódhat.

vissza a főoldalra>>

 

 

Kedvezményes mennyiség

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség éves? Az elszámolás éves szinten lesz, vagy havi szinten?

A kedvezményes mennyiség egy évre, augusztus 1. és július 31. között időarányosan biztosított a felhasználási helyen, mérési pontonként.

A kedvezményes mennyiséget a felhasználó időarányosan jogosult igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amely alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzata kerül érvényesítésre, és az e feletti rész számlázása történik lakossági piaci áron.

Tehát az éves kedvezmény az augusztus 1. és július 31 közötti időszakban elfogyasztott villamos energia elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség időarányosan jár?

A kedvezményes mennyiség éves szinten augusztus 1. és július 31 között időarányosan biztosított a felhasználási helyen, mérési pontonként.

Tehát ha Ön a 2022. augusztus 1-jét követően adott napokon nem rendelkezik egyetemes szolgáltatási szerződéssel, így nem egyetemes szolgáltatási felhasználó (pl. versenypiaci kereskedővel szerződést köt, felhasználási helyét újonnan kapcsolják be, a vételezéssel véglegesen felhagy), akkor az éves kedvezménynek csak az az időarányos része vehető figyelembe az elszámolásnál, melynek során a felhasználási helyre vonatkozóan egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezett.

Pl. ha fél éves időtartamban van egyetemes szolgáltatásban, akkor a kedvezményes mennyiség az adott féléves időszak időarányosan adható mennyiségére jogosult.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes árammennyiségfelhasználási helyen, mérési pontonként jár?

A kedvezményes mennyiség augusztus 1. és július 31 között időarányosan biztosított a felhasználási helyen, mérési pontonként.

Így amennyiben a felhasználási helyen van nappali (A árszabás) és „éjszakai” (vezérelt, B alap vagy B Komfort árszabás), akkor a két mérőre külön-külön jár a kedvezményes mennyiség.

B Geo árszabás vagy H árszabás fűtési idényben történő igénybevétele esetén az elszámolás továbbra is a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott áron történik.

Több felhasználási hely esetén (pl. lakás és nyaraló) mennyi kedvezményes mennyiség jár?

Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében, mérési pontonként külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi vonatkozik azokra a felhasználási helyekre, amelyek lakosságiak, de nem az elsődleges lakhelyek (pl. nyaraló, hétvégi ház, garázs)? Azoknál is érvényesíthető a kedvezményes mennyiség, vagy a teljes fogyasztásért piaci árat kell fizetni?

Ha egy lakossági fogyasztónak több (lakossági) felhasználási helye van, akkor az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében, mérési pontonként külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi történik, ha a fogyasztás meghaladja az éves 2523 kWh mennyiséget?

Ha adott mérő esetében a lakossági fogyasztó éves fogyasztása meghaladja a 2523 kWh-t, akkor az ezt meghaladó fogyasztást lakossági piaci áron kell megfizetni az egyetemes szolgáltató részére.

vissza a főoldalra>>

 

 

Csaladi közösségek

Kapnak többletkedvezményt azok, ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását?

NEM.

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség a felhasználási helyen mérési pontonként jár. Így a lakások száma nem módosítja a kedvezményes mennyiséget.

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha az egyes lakások önálló mérése kiépül.

Ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását, lehet lakásszámot rögzíteni, és lakásonként figyelembe venni az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiséget?

NEM.

Az éves 2523 kWh kedvezményes mennyiség a felhasználási helyen mérési pontonként jár. Így a lakások száma nem módosítja a kedvezményes mennyiséget.

A lakásonkénti kedvezményes mennyiség elérésére akkor van mód, ha az egyes lakásokhoz önálló mérés épül ki.

vissza a főoldalra>>

 

 

Nagycsaládos kedvezmények

Nagycsaládosoknál érvényesíthető kedvezmény a gyerekek után?

A nagycsaládos kedvezmény változatlanul csak földgázellátás esetében vehető igénybe.

A földgázellátásban igénybe vehető nagycsaládos kedvezményről részletesebben tájékozódhat a honlapunkon ITT.

vissza a főoldalra>>

 

 

Gyógyászati segédeszközök

Gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztása után jár többletkedvezmény?

IGEN.

A többletkedvezmény mértéke: 1697 kWh, amely kedvezményes évenként (augusztus 1. és július 31. között), visszavonásig jár. A többletkedvezmény adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető. A többletkedvezmény az A árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíthető.

A többletkedvezményre az az egyetemes szolgáltatás keretében vételező lakossági fogyasztó jogosult, aki vagy akivel egy háztartásban élő személy gyógyászati segédeszközt napi rendszerességgel használ.

A többletkedvezmény igénybe vételét megalapozó gyógyászati segédeszközök:

 • a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet szerinti — társadalombiztosítási támogatással rendelt — elektromos kerekesszék, elektromos moped, hálózati áramról működő oxigén koncentrátor,
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 48/A. §-a, illetve 48/B. §-a szerinti, a jogosult kérelmében megjelölt egészségügyi szolgáltató által kihelyezésre került otthoni tartós gépi lélegeztetést biztosító lélegeztető gép.
 • az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 11. számú mellékletében foglalt táblázat 88600 kódszámú, „Peritoneális dialízis” elnevezésű dializáló eljárás végzéséhez szükséges, a művese ellátás keretében térítésmentesen biztosított automatizált peritoneális dialízis (APD) készülék

A többletkedvezmény igénybevételéhez kormányhivatali határozat szükséges.

A többletkedvezmény érvényesítése a kormányhivatali határozat átadását követően kiállított számlákban történik.

A kedvezmény a jogosultságot megállapító végleges határozatban megjelölt időponttól

  • kedvezményes évenként,
  • a kedvezményre való jogosultság visszavonásáig jár

Ezt a szabályt alkalmazni kell a már megállapított kedvezményre vonatkozó jogosultságokra és a már benyújtott, de még el nem bírált kérelmekre is. A többletkedvezményről és a kérelem beadásának részleteiről tájékozódhat a honlapunkon ITT.

vissza a főoldalra>>

 

 

Diktálás

Van értelme, hogy diktáljak a kedvezményes év július 31-ei lezáródása miatt? Kezdődik a következő, azonos feltételekkel.

A kedvezményes árammennyiség évi 2523 kWh felhasználási helyenként. Fontos tudni, hogy az éves kedvezménykeret az adott kedvezményes évben használható fel. Az első kedvezményes évben esetlegesen megtakarított, a kedvezményes keretbe még beleférő árammennyiség nem vihető át a következő, 2023. augusztus 1-jével induló éves időszakra.

A két kedvezményes év fordulójára diktálási lehetőséget biztosítunk, de nem érdemes KÜLÖN DIKTÁLNI,

HA AMÚGY IS DIKTÁL, VAGY LEOLVASÁSA VAN AUGUSZTUS 1–5. KÖZÖTT. FELESLEGES A DIKTÁLÁS AKKOR IS, HA FOGYASZTÁSA AZ ÉVES KEDVEZMÉNYES KERETEN BELÜL MARAD, HISZEN ÖNNEK TOVÁBBRA IS REZSICSÖKKENTETT ÁRON SZÁMOLJUK EL AZ ÁRAMOT ÉS A FÖLDGÁZT.

Az MVM Next azon ügyfeleinek, akiknek az MVM-től kapott dokumetumain konnektor ábra szerepel, azaz felhasználóazonosítójuk 1-essel kezdődik.

A diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Ha nem diktált az ügyfél, akkor becsült mérőállás szerepel a számlán. A július 31-ig elfogyasztott és az. augusztus 1-jétől elfogyasztott villamos energia mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

Az MVM Next azon ügyfeleinek, akiknek az MVM-től kapott dokumetumain villanykapcsoló ábra szerepel, azaz felhasználóazonosítójuk 2-essel kezdődik.

Ha az ügyfél a havi diktálási időablakában diktálta a mérőállást, akkor az árváltozás alkalmával diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Ha az ügyfél nem a havi diktálási időablakában diktált, hanem Ár-/Áfaváltozás miatti mérőállásként diktált, akkor a diktált mérőállás nem jelenik meg a következő számlán, csak a következő elszámoló számlán. Ha az ügyfél nem diktált, a következő elszámolás mérőállását és dátumát is figyelembe véve lesz becsült mérőállás megállapítva a július 31. előtti és utáni időszakra, mint megosztó „köztes” mérőállás.

Melyik számlázási mód számomra a megfelelő? Diktáljak vagy válasszam a havi egyenletes részszámlázást (átalánydíj)?

Ön összességében minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni, és hozzájut a megfelelő kedvezményhez, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett. Diktálás esetén mindig azt az energiamennyiséget fizeti a következő számlában, amelyet az előző hónapban ténylegesen felhasznált. Ha szeretné, hogy télen-nyáron azonos villamosenergia mennyiség legyen elszámolva, válassza az átalánydíjas, egyenletes számlázást. A havi mennyiség meghatározásánál viszont mindenképpen vegye figyelembe fogyasztási szokásait!

vissza a főoldalra>>

 

 

Átalánydíjas ügyfelek

Hol lehet a részszámla mennyiséget módosítani?

Személyesen ügyfélszolgálati irodáinkon, telefonon vagy online felületeinken

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat)
 • MVM Next app (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat..

Csökkenthető-e a részszámla mennyisége, hogy ne kelljen piaci árat fizetni?

Akkor javasolt a részszámla mennyiséget csökkenteni, ha a villamosenergia-fogyasztás ténylegesen csökken. Ezzel elkerülhető a túlfizetés.

Amennyiben a fogyasztás ténylegesen nem csökkent, úgy nem javasolt, mivel ez az éves elszámoláskori befizetést emeli meg jelentősen.

Ön az éves elszámoláskor a tényleges fogyasztás alapján fizet.

vissza a főoldalra>>

 

 

Önkormányzati bérlakások, állami bérlakások, szállóférőhelyek

Mi minősül szállóférőhelynek? Mikor tudja a szállóférőhely-üzemeltető az egyetemes szolgáltatást lakossági ügyfélként igénybe venni?

Szállóférőhelynek a külön jogszabályok szerinti szállóférőhelyek minősülnek, ilyen külön jogszabály:

 • 40/2000. (XII.12.) BM rendelet - a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól,
 • 88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet - a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről,
 • 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet - a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti szálláshely nem minősül szállóférőhelynek.

Szállóférőhely-üzemeltetőként akkor minősül lakossági fogyasztónak, ha a szállóférőhely mint felhasználási hely ellátására vonatkozik a szerződés.

Ha nem a szállóférőhely minősül a felhasználási helynek, hanem a felhasználási helyen a szállóférőhelyet is magába foglaló épület(ek) közös fogyasztása történik (pl. központi fűtés), akkor az alábbiak szerint lehet jogosult lakosságként egyetemes szolgáltatásra:

 • a lakóépület a közös fogyasztása tekintetében, ha
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.

Önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely esetében milyen lehetőségek vannak a lakossági ellátásra?

 

Ha az önkormányzati bérlakás, az állami bérlakás vagy a szállóférőhely minősül a fogyasztási helynek (önálló méréssel, önálló mérési ponttal, önálló szerződéssel rendelkezik), akkor lakossági jogosultság az alábbiak szerint érhető el:

 • a helyi önkormányzat számára az önkormányzati bérlakásban élők ellátása biztosításának mértékéig (a helyi önkormányzat vagyonkezelője/ingatlankezelője számára nem),
 • az állami bérlakás üzemeltetője számára az állami bérlakásban élők ellátása biztosításának mértékéig,
 • a szállóférőhely üzemeltetője számára a szállóférőhelyen élők ellátása biztosításának mértékéig,

Ha nem az önkormányzati bérlakás, az állami bérlakás vagy a szállóférőhely minősül a felhasználási helynek, hanem a felhasználási helyen az önkormányzati bérlakást, az állami bérlakást vagy a szállóférőhelyet is magába foglaló épület(ek) közös fogyasztása történik (pl. központi fűtés), akkor az alábbiak szerint lehet jogosult lakosságként egyetemes szolgáltatásra:

 • a lakóépület a közös fogyasztása tekintetében, ha
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát,
  • az összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítménnyel rendelkező lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma. 

Önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely esetében milyen lehetőség van többletkedvezmény igénybevételére?

 

Többletkedvezmény igénybevételére nincs lehetősége az egyetemes szolgáltató által ellátott lakossági fogyasztónak. 

vissza a főoldalra>>

 

 

Előre fizetős mérés

Hogyan érinti az előre fizetős mérővel rendelkezőket?

Az előre fizetős mérők feltöltését az augusztus 1. és július 31. közötti időszakban áramban 2523 kWh feltöltés mennyiségig a kedvezményes rezsicsökkentett, ezen szint felett pedig lakossági piaci áron fogjuk elszámolni egységesen, minden ügyfélnél.

vissza a főoldalra>>

 

 

Társasházak, lakásszövetkezetek

Hol tudnak nyilatkozni a társasházak és lakásszövetkezetek, hogy a kedvezményes díjazást az áramszolgáltatásban igénybe tudják venni?

2022. augusztus 1-jétől az eddig nem lakosságként egyetemes szolgáltatásra jogosult társasház és lakásszövetkezet a közös fogyasztás tekintetében lakossági fogyasztónak minősül. Annak érdekében, hogy az újonnan lakossági ügyfélnek minősülők a kedvezményes díjazást igénybe tudják venni, nyilatkozniuk kell, a nyilatkozattételhez szükséges űrlap ITT érhető el.

Amennyiben a nyilatkozat 2022. augusztus 15-ét követően érkezik be az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-hez, úgy a kedvezmény a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől naparányosan biztosított.

vissza a főoldalra>>

 

 

Energiatakarékosság, energiahatékonyság

Mit tehetek akkor, ha csökkenteni szeretném az energiafogyasztásomat?

Néhány energiatakarékossági javaslat:

FŰTÉS

A hőmérséklet helyiségenkénti szabályozásával elkerülhető, hogy „feleslegesen” fűtsünk. A megfelelő hőmérséklet beállítását a fűtési rendszert vezérlő termosztátok és a fűtőtesteken lévő termosztatikus szelepek beállításával érhetjük el.

Kétnapi távollét esetén a hőmérsékletet ajánlott 15 °C-ra állítani. Ennél hosszabb távollét esetén a hőmérsékletet célszerű 12 °C-ra beállítani és minden belső ajtót nyitva tartani.

A nagyon hideg téli napokon nem szabad teljesen leállítani a fűtést, mert a nagyon lehűlt helyiségek felfűtése sok időt és energiát vesz igénybe. Ugyanígy sok energiát igényel a hosszú ideig tartó szellőztetéssel lehűtött helyiségek újrafűtése is, ezért rövid ideig, szélesre tárt ablakokkal szellőztessen, a fűtést pedig közben állítsa minimumra.

Ne takarja el, vagy fedje le a fűtőtestet, mert így romlik a hősugárzás és a hőáramlás.

A radiátorokra, konvektorokra rakódott szennyeződés miatt több energia kell a fűtéshez, ezért tisztítsa rendszeresen a fűtőtestet.

Javasolt a rendszeres párologtatás.

Az elöregedett vagy nem megfelelő szigetelés jelentősen megnöveli a fűtés költségeit. A hőveszteség jelentős része a nem megfelelő nyílászárókon keresztül távozik.

Feleslegesen ne fűtsön, vegye le a fűtést abban a helyiségben, ahol nem tartózkodik! Minden 1 °C hőmérséklet-csökkentés kb. 5% fűtőenergia-megtakarítást eredményez.

HŰTÉS

Az energiafelhasználás szempontjából az „A+” és az „A++” jelzésű hűtőgép a legtakarékosabb, míg a „G” fogyasztja a legtöbb energiát.

A hűtőkészüléket tanácsos naptól, tűzhelytől, fűtőtesttől távol elhelyezni.

A hűtőszekrény leghatékonyabban akkor működik, ha a belső hőmérsékletet + 7°C-ra állítjuk (+5°C-nál már 15%-kal nő a fogyasztása.), a fagyasztóládában pedig -18 °C elegendő a tárolásra!

Rendszeresen tisztítsa a hűtő hátsó részén lévő géprészeket, a szellőzőnyílást hagyja szabadon!

Meleg ételt ne tegyen a hűtőbe, a fagyasztóba pedig előzőleg hűtőben lehűtött ételek kerüljenek.

A hűtést nem igénylő élelmiszereket (pl. felbontatlan konzerv) ne tárolja a hűtőben.

Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ajtajának tömítése hibátlan-e.

A hűtő és fagyasztó ajtaját ne tartsa sokáig nyitva.

A kihasználtságnak megfelelő űrtartalmú hűtőszekrényt/fagyasztót vásároljon.

A klímakészülék kiválasztásakor tartsa szem előtt, hogy mennyire zajos a készülék, hova kerül felszerelésre, és mekkora a villamosenergia-fogyasztása; valamint használata közben tartsa zárva az ablakokat.

VILÁGÍTÁS

Használjon kompakt fénycsöveket! A kompakt fénycsövek a felhasznált energia jóval nagyobb részét fordítják világításra, mint a hagyományos izzók.

Kompakt fénycsöveket ott érdemes használni, ahol a lámpa napi használata átlagosan legalább 3-4 óra, ilyen lehet a konyha, a nappali, az étkező, a gyerekszoba, és ahol nincs gyakori ki- és bekapcsolás.

Mellőzze a gyakori kapcsolgatást, mert csökkenti a fénycső élettartamát.

Vásárláskor válasszon minél hosszabb élettartamú kompakt fénycsövet.

Használja ki a természetes fény lehetőségeit! Építkezéskor gondoljon arra, hogy a hálószoba esetében ebből a szempontból a keleti irányú tájolás a megfelelő. A konyha, nappali ablakai inkább nézzenek délre, így több fényt kapunk.

A világítás kialakításánál vegye figyelembe, hogy milyen helyiségben milyen tevékenységhez szeretné használni a mesterséges fényt. Ezzel biztosíthatja, hogy az adott helyiségben csak olyan mértékben és addig világítson, amíg szükséges.

A lámpákat úgy helyezzük el, hogy a helyiség megvilágítása egyenletes legyen, és ezt helyi fényekkel egészítsük ki!

Mellőzze a világítást a használaton kívüli helyiségekben!

Érdemes bizonyos helyiségekben mozgásérzékelővel kiegészített világítást üzemeltetni, így valóban csak akkor ég a világítás, amikor szükség van rá.

Tisztítsa rendszeresen az égőket és a lámpaburákat, természetesen csak feszültségmentes, kikapcsolt állapotban!

SÜTÉS-FŐZÉS

Csak akkor kapcsolja be a tűzhelyet, ha már valóban elkezdett főzni, és edény is kerül a tűzhelyre!

Ügyeljen arra, hogy a gázláng ne érjen túl az edény szélén; elektromos tűzhely esetén pedig a főzőlap átmérőjének megfelelő méretű edényt használjon.

Fedje le edényeit főzés közben, így a hő az edényben marad és sokkal kevesebb energiára lesz szükség a főzéshez!

Kapcsolja le a főzőlapot a főzés befejezése előtt, és használja ki, hogy a főzőlap még 5-10 percig meleg!

A forráspont elérése után takarékon főzzön!

A sütőajtót ne nyitogassa feleslegesen, mert ilyenkor nagy a hőveszteség!

Az elektromos sütőt akár már a befejezés előtt 5-10 perccel is kikapcsolhatja, hagyja dolgozni az "utóhőt"!

A hosszabb főzési időt igénylő ételeket célszerű kuktában főzni, ezzel 30-­40%-nyi időt és energiát takarít meg. Így az ételek csak gőzzel érintkeznek, nem vesztik el vitamin- és ásványi só-tartalmukat sem.

Ha vannak háztartásában célkészülékek (pl. vízforraló, kávéfőző, tojásfőző), használja azokat, takarékosabb energiafelhasználást biztosítanak az egyes főzési műveletek során!

Milyen intézkedéseket tesz a kormány, hogy támogassa az energiahatékonyságot?

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR) az energiahatékonysági célok megvalósítása a piaci szektor bevonásával, az áramot, gázt és üzemanyagot értékesítő társaságok közös tehervállalásával valósul meg.

Ebben a gáz, villamosenergia és gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmével foglalkozó szolgáltatók, kereskedelmi vállalkozások, egyetemes szolgáltatók (kötelezettek). a jogszabályban előírt energiamegtakarítási kötelezettséget teljesítenek.

A tavaly decemberben elindított lakossági napelemes pályázat segítségével a háztartások környezetszennyező fűtési rendszereiket megújuló energiaforráson alapuló, korszerű és környezetkímélő megoldásokkal válthatják ki. A családok így saját maguk termelhetnek olcsó áramot, tovább erősítve a rezsicsökkentés eredményeit.

 • Energiahatékonysági célú közvetlen beruházási támogatások a jövőben:
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP+)
 • Elsődlegesen nem energiahatékonysági operatív programok, amelyek az energiahatékonyságra is fordítható forrásokat tartalmaznak:
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP+)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP+)
 • Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
 • Önkormányzati szintű programok: Modern Városok Program, Magyar Falu Program

vissza a főoldalra>>