Részletes információk - földgázszolgáltatás

0001.01.01

 

Általános információk

Kiket érint a változás? Ki minősül lakossági fogyasztónak?

 • Aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, és az így igénybe vett földgázzal nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
 • A társasházak, a lakásszövetkezetek, amennyiben
  • a lakóépületben az önálló lakások száma meghaladja a nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát
  • ÚJ! a 20 m3/h kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező épületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma.
 • A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek, azok belső egyházi jogi személyei vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.
 • ÚJ! az önkormányzati bérlakásokban élők ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzatok (a helyi önkormányzat vagyonkezelője / ingatlankezelője nem)
 • az állami bérlakásokban és a szállóférőhelyeken élők ellátása biztosításának mértékéig az állami bérlakások és a szállóférőhelyek üzemeltetői.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Honnan lehet az éves fogyasztásról tájékoztatást kapni?

Az éves fogyasztását minden mérős ügyfél több módon is megtalálhatja. Mivel a kedvezményes mennyiség éves szinten van megadva, így a korábbi időszak éves fogyasztásából érdemes kiindulni.

Az éves fogyasztásról az alábbi helyeken érhető el tájékoztatás:

UTOLSÓ ÉVES ELSZÁMOLÓSZÁMLA: a 3. oldalon található az eltelt elszámolási időszak alatti fogyasztás. Ez a részszámlás fogyasztóknál értelemszerűen akkor pontos teljesen, ha az elszámolási év elején és végén is történt leolvasás és egy évre vonatkozik.

ONLINE FELÜLETEK

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat) belépve a nyitóoldalon
 • MVM Next app (a fenti linkről is elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető (sőt szükség esetén módosítható is) az éves fogyasztási adat.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken is kaphat tájékoztatást. Elérhetőségeinkről tájékozódjon a www.mvmnext.hu/foldgaz oldalon a az elérhetőségek menüpontban.

Mi történik az egyetemes szolgáltatási szerződésekkel? Kell új szerződést kötni vagy a meglévőt módosítani?

A változás az egyetemes szolgáltatóval fennálló egyetemes szolgáltatási szerződéseket nem érinti.

Az árak a jogszabály erejénél fogva válnak az egyetemes szolgáltatási szerződés részéve, így azok külön módosítására nincs szükség.

vissza a főoldalra>>

 

 

Árak és tarifák

A lakossági fogyasztó milyen áron veheti igénybe az egyetemes földgázszolgáltatást?

A lakossági fogyasztók 2022. augusztus 1-jétől az egyetemes szolgáltatótól

 • 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztásig a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott I. árkategória szerinti áron,
 • 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztás felett mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

vételezhetnek földgázt.

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozta meg rendeletben.

Tehát a fenti fogyasztási mértéket meghaladóan

2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ

2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ áron vételezhetnek földgázt az ügyfelek.

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó földgáz ár.

A kedvezményes mennyiség felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, idő- és fogyasztásarányosan biztosított.

vissza a főoldalra>>

 

 

Számlázás és elszámolás

Hogyan veszi figyelembe a számlázás a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiséget?

Az alábbiakban ahhoz adunk segítséget, hogy a számlázás érthető legyen ügyfeleink részére.

Tájékoztatjuk, hogy a kormány döntése értelmében minden magyar háztartás felhasználási helyenként az átlagfogyasztás mértékéig (63 645 MJ/év, illetve 1729 m3/év) rezsicsökkentett áron kapja az gázt. Ez a mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. időszakra érvényes.

Átalánydíjas fizetés (ún. egyenletes részszámlázás)

Átalánydíjas fizetés választása esetén az ügyfél a várható éves fogyasztását, időarányosan havi egyenlő összegekben fizeti meg és nem a bediktált mennyiség után állítja ki a szolgáltató a számlát havonta. Azt, hogy mennyi lesz az ügyfél várható éves fogyasztása, a korábbi fogyasztási szokások alapján a szolgáltató határozza meg, de az ügyfél bármikor élhet azzal a lehetőséggel, hogy a várható fogyasztást megemeli vagy épp lecsökkenti. Ezt akkor érdemes megtenni, ha a fogyasztási szokásokban jelentős változás áll be. Felhívjuk a figyelmet, hogy nem célszerű csökkenteni a várható fogyasztást, ha nem változnak a fogyasztási szokások, mert ebben az esetben bár havonta kisebb összegű számlák érkeznek, az éves elszámolást követően egy összegben kerül kiszámlázásra a korábbi részszámlákban meg nem fizetett, de ténylegesen felhasznált gáz, amely így egyszerre nagy összegű elszámolószámlát eredményezhet. Az elszámolási időszak végén az éves leolvasást követően az ügyfél és a szolgáltató elszámolnak egymással, tehát az ügyfél csak a ténylegesen elfogyasztott energiát fizeti ki.

Ez esetben az Ön által kapott számlán tehát a rezsicsökkentett áron kapott gázmennyiséget úgy számoljuk ki, hogy az adott számlási időszakra jutó napok számát megszoroztuk az egy napra jutó rezsöcsökkentett áron kapott  kedvezményes gázmennyiséggel-

A kedvezményes mennyiség elszámolása átalánydíj esetén minden hónapban a napok arányában történik. Az egy napra jutó kedvezményes mennyiség 174,4 MJ, köbméterben számolva fűtőértéktől függően 4,5-5 m3.

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy az adott számlázási időszakra (hónapra) vonatkozóan mekkora a kedvezményes mennyiség, az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget kell megszorozni a számlázási időszakra jutó napok számával. Amennyiben az ügyfél számlázási időszaka egybeesik a naptári hónappal, akkor az adott naptári hónap napjainak számát kell figyelembe venni. Ha eltér a naptári hónaptól, akkor a számlázási időszakra jutó napok számával kell megszorozni az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget. Az idő- és fogyasztásarányos elszámolás alapján tehát éves szinten 63 645 MJ, legalább 1729 m3 gáz biztosított rezsicsökkentett áron.

Ha a várható éves fogyasztás alapján beállított mennyiség így a kedvezményes sávhatár alatt marad, akkor a számlában jellemzően csak rezsicsökkentett ár fog szerepelni. Ha a várható éves fogyasztás meghaladja a kedvezményes mennyiséget, akkor a legtöbb esetben lakossági piaci ár (versenypiaci költségeket tükröző ár) is szerepelni fog a számlán, amely azonban jóval kedvezőbb, mint a világpiaci ár, annak nagyjából a háromnegyede. Fontos tudnivaló, hogy amennyiben az ügyfél éves elszámolási időszaka nem esik egybe a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti kedvezményes időszakkal, akkor az ügyfél éves elszámolási időszakában esetlegesen ki nem használt kedvezményes mennyiség nem vész el, azt a következő éves elszámolási időszak során a szolgáltató figyelembe veszi.

A havi kedvezményes, rezsicsökkentett határ attól függően változik, hogy az adott ciklus (hónap) hány napos, tehát 30 nap esetén 5231 MJ, 31 napos hónap esetén pedig 5405 MJ.

PÉLDA:

Amennyiben egy ügyfél számlázási ciklusa minden hónap 13. napjától a következő hónap 12. napjáig tart, a július-augusztusi időszakra vetítve a számlája július 31-ig a korábbi, míg az augusztus 1-12. közötti időszakra vonatkozóan már az új elszámolás mentén történik. Ebben az esetben az augusztusi 12 napra a kedvezményesen felhasználható hőmennyiség 12 x 174,4 ≈ 2 093 MJ, amely 59,96 m3 gázt jelent. Ugyanezen ügyfél következő számlázási időszaka augusztus 13. és szeptember 12. napja közé esik. Ebben a számlázási időszakban 31 nap van, így az igénybehető kedvezményes mennyiség 5406,4 MJ, amely 154,91 m3. (MJ-ból m3-t úgy kell számolni, hogy a MJ-ban kifejezett értéket el kell osztani a számlán szereplő fűtőértékkel és a korrekciós tényezővel. A példákban 34,9-es átlagos fűtőértékkel és 1-es korrekciós tényezővel számoltunk.)

Az alábbi grafikonokon két példán keresztül mutatjuk be a rezsicsökkentett áron biztosított  kedvezményes mennyiség számítását a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra. Az első esetben az ebben az időszakban felhasznált földgáz mennyisége 1500 m3 ( 52 350 MJ), azaz kevesebb, mint a kormányrendeletben meghatározott, 63 645 MJ, legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiség, míg a második esetben a felhasznált földgáz mennyisége ezen egy éves periódusra 2000m3 (69 800 MJ), azaz több, mint a kormányrendeletben meghatározott kedvezményes mennyiség.

Mindkét esetben az első 11 hónapon át egyenletes mennyiségről készül részszámla, így az ügyfél átalánydíjat fizet, azonban az éves elosztói leolvasást követően az elszámoló számla mértéke a megelőző 11 részszámlától eltérő lehet, hiszen a tényleges fogyasztás ebben az utolsó számlában kerül elszámolásra. Ha a részszámla alapját képező mennyiség jól volt beállítva, az elszámoló számla nem tartalmaz nagy eltérést. A következő évre a szolgáltató a tényleges fogyasztás alapján kalkulálja a havi átalány mennyiségét, de ezt az ügyfél – például változó fogyasztási szokása miatt -  módosíthatja.

1.eset

2. eset

Fogyasztási jelleggörbén alapuló elszámolás (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás)

Nem átalánydíjas (egyenletes részszámlás) fizetési mód választása esetén a rezsicsökkentett áron számlázandó mennyiség meghatározása idő- és fogyasztásarányosan, a fogyasztási jelleggörbe alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe azt jelenti, hogy a szolgáltató a lakossági ügyfelek átlagos fogyasztási adatai alapján nem havonta egyenletesen osztja el a kedvezményes, egy évre járó mennyiséget, hanem alkalmazkodik a felhasználás tipikus ritmusához, ami nyáron alacsonyabb, télen magasabb gázfelhasználást jelent. Ez az elszámolási mód tehát a nyári hónapokra alacsonyabb, a téli hónapokra magasabb kedvezményes mennyiséget biztosít.

A fogyasztási jelleggörbe azt mutatja meg tehát, hogy az ügyfél az év során milyen (napi, havi) eloszlásban használja fel a gázt, ennek alapján az alábbi táblázatok mutatják meg az adott hónapban kedvezményes, rezsicsökkentett áron átlagosan felhasználható földgáz hőmennyiségét. Az A változatú jelleggörbe az ún. vegyes profilú, amelyet akkor alkalmaz a szolgáltató, ha az ügyfél a gázt vegyesen használja fűtésre, főzéshez és vízmelegítéshez. A B változatú jelleggörbét pedig akkor alkalmazza a szolgáltató, ha gázt az ügyfél csak fűtéshez használ. A gázfelhasználás szempontjából van egy harmadik csoport is, az ún. lineáris gázfelhasználási jellegű. Ebben az esetben gázt csak főzésre használja az ügyfél, viszont ez az év folyamán egyenletes felhasználást jelent, ellentétben a vegyes és fűtési célú felhasználással, amelyeknél a szezonalitást figyelembe kell venni. A gázfelhasználási jelleget súlyozási kulcsnak hívják és az elosztó társaság tartja nyilván. Az ügyfél a saját súlyozási kulcsát az elosztó társasággal megkötött szerződésében találja meg. Ha az nem áll rendelkezésre, akkor az elosztó társaság vagy az MVM NEXT ügyfélszolgálatán szükséges érdeklődni. Amennyiben bizonytalan abban, hogy melyik elosztó társasághoz tartozik, kérjük nézze meg számláját, amelyen megtalálja az elosztó társaság megnevezését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a gázfelhasználás módjától függetlenül egységes a rezsicsökkentett áron igénybe vehető kedvezményes mennyiség, ezért nem feltétlen érdemes váltani. A csak fűtési és a vegyes földgázfelhasználási profilok között a jelleggörbék alapján havonta csupán néhány köbméter eltérés van, így ugyan a csak fűtési profil esetében a nyári hónapokban nincs kedvezményes földgázmennyiség, a téli hónapokban viszont többet lehet igénybe venni, mint vegyes felhasználás esetén.

A változat: Vegyes profilú jelleggörbe

Összesen 63645 1729 100%
Hónap

Kedvezményes

hőmennyiség mértéke(MJ)

Kedvezményes

földgázmennyiség legalább (m3)

Kedvezményes

mennyiség havi részaránya

január 12112,85 329,06 19,03%
február 9967,12 270,77 15,66%
március 8212,76 223,11 12,90%
április 4299,17 116,79 6,75%
május 1339,87 36,4 2,11%
június 578,36 15,71 0,91%
július 597,64 16,24 0,94%
augusztus 597,64 16,24 0,94%
szeptember 1384,22 37,60 2,17%
október 5288,17 143,66 8,31%
november 7987,19 216,98 12,55%
december 11280,01 306,44 17,72%

B változat: Fűtési profilú jelleggörbe

Összesen 63645 1729 100%
Hónap

Kedvezményes

hőmennyiség mértéke(MJ)

Kedvezményes

földgázmennyiség legalább (m3)

Kedvezményes

mennyiség havi részaránya

január 12605,41 342,44 19,81%
február 10372,43 281,78 16,30%
március 8546,72 232,18 13,43%
április 4474,99 121,54 7,03%
május 1013,17 27,52 1,59%
június 0 0 0,00%
július 0 0 0,00%
augusztus 0 0 0,00%
szeptember 1079,37 29,32 1,70%
október 5503,21 149,50 8,65%
november 8311,99 225,81 13,06%
december 11738,70 318,90 18,44%

A számla kiállítása során a szolgáltató figyelembe veszi továbbá a valódi hőmérsékleti adatokat is, amelyek még befolyásolják a jelleggörbe alapján igénybe vehető kedvezményes havi mennyiséget. A hőmérsékleti tényezőket azért kell figyelembe venni a szolgáltatónak, hogy a hidegebb napokon, amelyeken többet kell fűteni, magasabb kedvezményes mennyiség legyen igénybe vehető.

A harmadik tényező, amely befolyásolja az adott hónapra igénybe vehető köbméterben számított kedvezményes mennyiséget az a korrekciós tényező. A gázmérőn az úgynevezett üzemi állapotú gázmennyiség olvasható le, amelyet át kell számítani gáztechnikai normálállapotra. Az átszámítást azért kell elvégezni, mert a gáz térfogata változik a hőmérséklettel és a légköri nyomással.  Ezt az átszámítást végezzük el a korrekciós tényező alkalmazásával, amelynek értéke megtalálható a számlán.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának ezen módszere nem új a gázszolgáltatásban. Ezt a módszert a szolgáltató korábban, 2022. augusztus 1-jét megelőzően is ugyanilyen módon alkalmazta az  I. és II. árkategória elszámolásánál, de mivel korábban a két ár között minimális eltérés volt, a megosztás nem okozott jelentős különbséget a számlában.

A fogyasztási jelleggörbe alapján minden napra meghatározható a kedvezményes mennyiség mértéke.

 

Összefoglalva, az éves kedvezményes mennyiség köbméterben számított egy hónapra eső részét a fogyasztási jelleggörbe, a valódi hőmérsékleti adatok és a korrekciós tényező határozzák meg.  Ennek megfelelően a nyári időszakban felhasznált alacsony mennyiség is meghaladhatja a jelleggörbe által meghatározott kedvezményes mennyiséget. Ugyanakkor a havi átlagos 144 m3 kedvezményes mennyiség nem vész el, hanem átcsoportosításra kerül, így a fogyasztási jelleggörbe alapján éppen a fűtési szezonban lesz jelentősen magasabb a kedvezményesen felhasználható hőmennyiség.

Az alábbi grafikonokon három példán keresztül mutatjuk be a kedvezményes mennyiség számítását a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra. Az első két esetben (1/A és 1/B) az ebben az időszakban felhasznált földgáz mennyisége 1500 m3, azaz kevesebb, mint a kormányrendeletben meghatározott legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiség. Az 1/A esetben a diktált mennyiség minden hónapban a fogyasztási jelleggörbe alapján biztosítható kedvezményes mennyiség alatt van. Az 1/B eset azt mutatja be, hogy előfordulhat, hogy összességében az éves időszakra vonatkozóan az ügyfél fogyasztása a kedvezményes mennyiség alatt van, azonban egy-egy hónapban a fogyasztása mégis magasabb, mint a jelleggörbe alapján elszámolható kedvezményes mennyiség, így akkor a számlájában szerepelni fog lakossági piaci ár, ugyanakkor az elszámoló számla elkészültekor ezt a mennyiséget a szolgáltató figyelembe veszi és visszafizeti az ügyfélnek. *(A példában a grafikonról ez úgy olvasható le, hogy 2023. júliusában pirossal jelölt versenypiaci költségeket tükröző árat negatív értékként szerepeltettük.)

A második esetben a felhasznált földgáz mennyisége ezen egy éves periódusra 2000m3, azaz több, mint a kormányrendeletben meghatározott kedvezményes mennyiség.

1/A. eset

1/B. eset

2. eset

Hogyan kell értelmeznem a megtakarítást az új rezsiboxban?

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény eltérő alkalmazásáról szóló 288/2022. (VIII.5.) Korm. rendelet megváltoztatta a számlán látható rezsibox tartalmát.

Az egyik legfontosabb változás, hogy Ön a jövőben csak az éppen aktuálisan elszámolt időszakra vonatkozóan fogja látni, hogy mennyit spórolt a kedvezményes sávhatárig fenntartott rezsicsökkentéssel. Az alábbiakban látható mintán mutatjuk be, hogy miként kell értelmezni a rezsicsökkentett díj nélküli fizetési kötelezettséget és a Kormány által biztosított rezsicsökkentés miatti megtakarítást.

Ha éves szinten belefér a kedvezményes mennyiségbe, számít, ha télen használok sok földgázt?

A kedvezményes mennyiség éves szinten, de idő-, illetve fogyasztásarányosan biztosított felhasználási helyenként 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között. Ettől függetlenül az adott számlában az időarányosan vagy fogyasztási jelleggörbe szerint adható kedvezményes mennyiség feletti mennyiséget lakossági piaci áron kell fizetni.

Ha lakossági fogyasztóként idén már többet fogyasztottam, mint a kedvezményes mennyiség, akkor 2022. augusztus 1-jétől piaci áron vételezek?

NEM.

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között, éves szinten biztosított, felhasználási helyenként, idő- és fogyasztásarányosan. Tehát a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott földgáz elszámolása során vehető igénybe, amennyiben egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

A 2022. augusztus 1-jét megelőző időszak elszámolása az eddigi szabályok alapján történik.

Az új rendszer bevezetése miatt lesz külön elszámolás?

NEM.

Külön elszámolás nem történik, így nem lesz elosztói leolvasás sem.

Ugyanakkor ún. számlamegosztás történik becsült érték alapján, amely értelmében a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott földgáz mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán.

A 2022. október 1-jei árváltozás miatt minden érintett ügyfélnek lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására 2022. október 1-je és október 15-e között. Azon ügyfelek is megadhatják a mérőállásukat, akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy egyébként nem diktálnak, hanem az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi részmennyiséget. Az árváltozás alkalmával diktált mérőállás nem minden esetben jelenik meg a következő számlán. Amennyiben a saját diktálási időablakában diktál, az a diktálás napjára lesz rögzítve, amelyről elszámoló számla készül, tehát a diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Amennyiben nem a saját diktálási ablakában diktál, de 2022. október 15-éig közli mérőállását, úgy 2022. szeptember 30-ára lesz rögzítve a mérőállás és részszámlát fog kapni. Ebben az esetben a következő részszámlában nem, csak a következő elszámoló számlában jelenik meg a diktált mérőállás.

Az átalánydíjas (ún. egyenletes részszámlás) ügyfél esetén csak az éves elszámoló számlában lesz látható a diktált mérőállás.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján.

MVM NEXT FÖLDGÁZÜGYFELEK

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet. 

Az árváltozás miatt október 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni az mvmnext.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat oldalon, a legalsó bal oldali menüpontban.

Telefonon is diktálhat minden nap 0-24 óra között a 06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon is.

Felhasználóváltozás esetében szerződőnként vagy felhasználási helyre vonatkozóan fogja figyelni a rendszer a fogyasztást?

A kedvezmény adott felhasználási helyre, egy adott felhasználó fogyasztására vonatkozik, ám idő- és fogyasztásarányosan jár. Ha például valaki fél évre szerződik egy ingatlan energiaellátására, akkor arra a felhasználási helyre biztosított kedvezményes mennyiséget az adott féléves időszak idő- és fogyasztási jelleggörbéje szerint adható mennyiség alapján kell megállapítani, függetlenül az előző szerződő, a kiköltöző fél fogyasztásától.

Hogyan vehetik igénybe a kedvezményes földgáz mennyiséget azok, akik most vásárolnak új ingatlant?

Időarányosan, az éves fogyasztási jelleggörbe szerint. Tehát aki nem a teljes időszakban ügyfele az MVM Next-nek (pl. később csatlakozik vagy hamarabb kilép) akkor mindig az ügyfélre jellemző jelleggörbe szerint arányos kedvezményes mennyiséget kapja meg az időszakra, függetlenül attól, hogy az ügyfél majd később milyen számlázási, elszámolási mód alapján fogja fizetni a számláját.

PÉLDA: Amennyiben egy ügyfél (ingatlanvásárlást követően) 2022. december 1-jétől lesz az MVM Next ügyfele - ezt jelzi a lenti jelleggörbén a sárga elválasztó vonal - az ezt megelőző időszakra érvényes kedvezményes mennyiségre nem jogosult, ezt követő időszakra igen. A jelleggörbéből és a táblázatból látszik, hogy a példa vonatkozásában mennyi kedvezményes mennyiségre jogosult az ügyfél. A példa tájékoztató jellegű és vegyes profilú fogyasztási jelleggörbéhez készítettük el, amely alapján az ügyfél a gázt főzéshez, fűtéshez és vízmelegítéshez használja.

 

Mi történik, ha nem tudom fizetni a számlát?

Amennyiben gondot okoz Önnek a számlák kifizetése, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, adott esetben részletfizetést biztosíthatunk. A késedelmes fizetés kezelése az eddigiek szerinti történik, nem történik benne változás. Erről részletesen ITT tájékozódhat.

vissza a főoldalra>>

 

 

Kedvezményes mennyiség

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség éves? Az elszámolás éves szinten lesz, vagy havi szinten?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között idő- és fogyasztásarányosan biztosított felhasználási helyenként:
 • egyenletes részszámlázás esetén naparányos elszámolás történik:
  • a számla az éves mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzatát tartalmazza a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII.29.) NFM rendeletben meghatározott áron elszámolva (a változatlan kedvezményes árak ITT érhetők el)
  • az e feletti mennyiséget pedig mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron

2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ

2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ
A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó ár.

 • minden egyéb esetben (diktálás, elosztói leolvasás, leolvasást helyettesítő becslés, hőmérsékletfüggő részszámlázás) a kedvezményes áron számlázandó mennyiség meghatározása fogyasztási jelleggörbe alapján történik. A fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény meghatározásának módját az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

Tehát az éves kedvezmény 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban elfogyasztott földgáz elszámolása során vehető igénybe, amennyiben a fogyasztó egész évben egyetemes szolgáltatótól vételez.

Amennyiben a kedvezményes éves időszakon belül kiállított (jellemzően havi) számlában elszámolt energiamennyiség nem éri el az adott időszakra kiadható kedvezményes mennyiséget, úgy a kedvezmény nem vész el! Az elszámolás az éves időszakban biztosítja (2022.08.01-2023.07.31. között) a kedvezményes sáv mennyiségig az alacsonyabb árat. (pl. ha valaki diktálás alapján kérte az elszámolását, nyáron nyaralás miatt nem fogyaszt energiát és így a diktálás alapján kiállított számlájában nem jelenik meg fogyasztás, akkor az erre az időszakra eső kedvezmény mértéket nem veszíti el, azt később ki tudja használni az éves időszakon belül!)

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik a 2022. augusztus 1-jét megelőzően alkalmazott I. és II. árkategória elszámolásával. Amennyiben az Ön <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó, de nem társasház/lakásszövetkezet, és éves fogyasztása a legalább 1200 m3-t (41 040 MJ-t*) meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el. Az eddig alkalmazott I. és II. árkategóriák szerinti megosztás módjáról részletesebben ITT tájékozódhat.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes mennyiség időarányosan jár?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között idő- és fogyasztásarányosan biztosított felhasználási helyenként.

Tehát ha Ön a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban adott napokon nem rendelkezik egyetemes szolgáltatási szerződéssel, így nem egyetemes szolgáltatási felhasználó (pl. versenypiaci kereskedővel szerződést köt, felhasználási helyét újonnan kapcsolják be, a vételezéssel véglegesen felhagy), akkor az éves kedvezménynek csak az az idő- és fogyasztásarányos része vehető figyelembe az elszámolásnál, melynek során a felhasználási helyre vonatkozóan egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezett.

Pl. ha fél éves időtartamban van egyetemes szolgáltatásban, akkor a kedvezményes mennyiséget az adott féléves időszak idő- és fogyasztási jelleggörbéje szerint adható mennyiség alapján kell meghatározni.

Mit jelent az, hogy a kedvezményes földgázmennyiség mérőnként jár? Ügyfélre vagy felhasználási helyre szól a kedvezményes mennyiség?

A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között idő- és fogyasztásarányosan biztosított felhasználási helyenként.

Több felhasználási hely esetén (pl. lakás és nyaraló) mennyi kedvezményes mennyiség jár?

Ha egy lakossági fogyasztónak több felhasználási helye van, akkor 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi vonatkozik azokra a felhasználási helyekre, amelyek lakosságiak, de nem az elsődleges lakhelyek (pl. nyaraló, hétvégi ház, garázs)? Azoknál is érvényesíthető a kedvezményes mennyiség, vagy a teljes fogyasztásért piaci árat kell fizetni?

Ha egy lakossági fogyasztónak több (lakossági) felhasználási helye van, akkor 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiségre minden felhasználási hely esetében külön-külön jogosult.

Ugyanakkor az egyes felhasználási helyek között a kedvezményes mennyiségek nem csoportosíthatók át.

Mi történik, ha a fogyasztás meghaladja a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év mennyiséget?

Ha adott felhasználási helyen a lakossági fogyasztó éves fogyasztása meghaladja a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3-t, akkor az ezt meghaladó fogyasztást mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron kell megfizetni az egyetemes szolgáltató részére.

2022. augusztus–szeptember hónapok vonatkozásában: 21,416 Ft/MJ

2022. október–december hónapok vonatkozásában: 22,002 Ft/MJ

A mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár, a lakossági fogyasztó által fizetendő forgalomarányos rendszerhasználati díjakat tartalmazó (27% áfával együtt számított) bruttó földgáz ár.

A kedvezményes mennyiség elszámolásának módszere megegyezik a 2022. augusztus 1-jét megelőzően alkalmazott  I. és II. árkategória elszámolásával. Amennyiben az Ön <20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználó, de nem társasház/lakásszövetkezet, és éves fogyasztása a legalább 1200 m3-t (41 040 MJ-t*) meghaladja, úgy a kedvezményes mennyiség elszámolásának módszerét számlájában is megtekintheti, illetve számlamagyarázónkon keresztül is megnézheti, amelyet ITT ér el. Az eddig alkalmazott I. és II. árkategóriák szerinti megosztás módjáról részletesebben ITT tájékozódhat.

* A hőmennyiségek (MJ) átszámítása gázmennyiségre (m3) a Korm. rendelet alapján kiszámítható fűtőértékkel (34,2 MJ/m3) történik további korrekció figyelembevétele nélkül. A gázminőségről részletesen ITT tájékozódhat.

vissza a főoldalra>>

 

 

További kedvezmények

Kapnak többletkedvezményt azok a többgenerációs családi házak (fogyasztói közösségek), ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását?

Igen, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, hatósági bizonyítvánnyal igazolt lakásnak minősülő rendeltetési egység található, és ezt a bizonyítványt benyújtják az egyetemes szolgáltatóhoz.

Kedvezmény biztosított továbbá a tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők számára, új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén.

A kedvezményes többlet-földgázmennyiség igénybevételéhez a települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a tetőtér-beépítéssel vagy emeletráépítéssel létrehozott új lakás esetén az új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat, valamint mindkét esetben az MVM Next honlapjáról letölthető, hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány szükséges.

A minél gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a dokumentumokat, a csaladikozosseg@mvm.hu e-mail-címre küldeni de a dokumentumok benyújthatók ügyfélszolgálati irodáinkon személyesen időpontfoglalást követően vagy postai úton is.


Nyilatkozat

NYILATKOZAT lakossági fogyasztók részére földgáz-többletkedvezmény igénybevételéhez legfeljebb 4 lakásos felhasználási hely tekintetében, kivéve társasházak, lakásszövetkezetek

A többgenerációs családi házaknál (fogyasztói közösségeknél), ahol egy mérő méri a több külön lakás fogyasztását, lehet lakásszámot rögzíteni, és lakásonként figyelembe venni a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes mennyiséget?

Igen, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, lakásnak minősülő rendeltetési egység található, és a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

A jegyző a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A lakossági fogyasztó annyiszor jogosult igénybe venni a 63 645 MJ, legalább 1729 m3 kedvezményes mennyiséget, ahány lakás szerepel a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványban, azzal, hogy jogszabály alapján legfeljebb négy lakás után vehető igénybe a kedvezményes mennyiség.

Külön biztosított továbbá a kedvezményes mennyiség a tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők számára, új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén.

A kedvezményes mennyiség nem visszamenőlegesen jár, a szolgáltató a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, időarányosan.

A kedvezményes többlet-földgázmennyiség igénybevételéhez a települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a tetőtér-beépítéssel vagy emeletráépítéssel létrehozott új lakás esetén az új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat, valamint mindkét esetben az MVM Next honlapjáról letölthető, hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány szükséges.

A minél gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a dokumentumokat, a csaladikozosseg@mvm.hu e-mail-címre küldeni, de a dokumentumok benyújthatók ügyfélszolgálati irodáinkon személyesen időpontfoglalást követően vagy postai úton is.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el a felhasználóval.

PÉLDA: Két lakásos családi közösség esetén amennyiben még szeptemberben benyújtják társaságunk részére a hatósági bizonyítványt, úgy a kedvezményes mennyiség időarányosan október 1-jétől illeti meg a felhasználót. A kedvezményes mennyiség nem visszamenőlegesen jár, a szolgáltató a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, időarányosan.

Az ügyfél 2022. augusztus 1-jétől 2023. július 31-ig 63 645 MJ kedvezményes, rezsicsökkentett áron igénybe vehető hőmennyiségre jogosult. A hatósági bizonyítvány benyújtását követően 2022. okt 1-jétől további kedvezményes mennyiségre válik jogosulttá, de időarányosan, ez a jelleggörbe alapján további 61 663 MJ, ez a rendeletben meghatározott időszak arányosan csökkentett részére, 365-31-30=304 napra jár. (a grafikonon a függőleges vonal mutatja azt a határoló pontot, amikortól az ügyfél időarányosan jogosult a többlet hőmennyiségre)

Nyilatkozat

NYILATKOZAT lakossági fogyasztók részére földgáz-többletkedvezmény igénybevételéhez legfeljebb 4 lakásos felhasználási hely tekintetében, kivéve társasházak, lakásszövetkezetek

Nagycsaládosoknál érvényesíthető kedvezmény a gyerekek után?

IGEN.

A lakossági fogyasztók augusztus 1-jétől a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év fogyasztásig vételezhetnek földgázt a kedvezményes, rezsicsökkentett áron. A nagycsaládosok esetében azonban az átlagfogyasztási határ magasabb: Az általános átlagfogyasztás három gyermeknél további legalább 600 m3/év mennyiséggel nő (tehát 1729 m3/év  + 600 m3/év  = legalább 2 329 m3/év), valamint a felhasználó a negyedik gyermektől számítva gyermekenként további legalább 300 m3/év kedvezményes áron elérhető mennyiségre jogosult felhasználási helyenként.

A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. Az igényt csak annak kell benyújtania, aki jelenleg nem részesül a támogatásban.

Az egyetemes szolgáltató a nagycsaládos kedvezményt a hivatal által kiadott határozatnak megfelelően a kiállított számlában érvényesíti.

Fogyasztói közösség esetében az eddigiektől eltérően a nagycsaládos kedvezményre jogosult felhasználót az önálló felhasználási hellyel rendelkező jogosultnak járó, a fentiekben leírt kedvezmény illeti meg. A fogyasztói közösség képviselője az egyetemes szolgáltató által kiállított számlában figyelembe vett kedvezményt érvényesíti a fogyasztói közösségben vételező jogosult felé.

A nagycsaládos kedvezményről és a kérelem beadásának további részleteiről tájékozódhat a honlapunkon ITT.

Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után jár többletkedvezmény?

NEM.

Fogyatékossággal élő személy által használt tárgyi eszközök energiafogyasztása után földgáz nem, csak villamos energia többletkedvezmény jár (gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztása után járó többletkedvezmény).

vissza a főoldalra>>

 

 

Diktálás

Melyik számlázási mód számomra a megfelelő? Diktáljak vagy válasszam a havi egyenletes részszámlázást (átalánydíj)?

Ön minden esetben a ténylegesen felhasznált energiát fogja kifizetni, függetlenül attól, hogy az éves elszámolásig havonta diktált vagy havi átalányt fizetett. Diktálás esetén mindig azt az energiamennyiséget fizeti a következő számlában, amelyet az előző hónapban ténylegesen felhasznált. Tehát így nyári időszakban alacsonyabbak, míg a téli hónapokban magasabbak a gázszámlái. Ha szeretné, hogy télen-nyáron kiegyenlítettek legyenek havi költségei, és ezáltal tervezhetőbbé válhassanak a kiadásai, válassza az átalánydíjas, egyenletes számlázást. A havi mennyiség meghatározásánál viszont mindenképpen vegye figyelembe fogyasztási szokásait!

Jelenleg nem diktálok, mert a beállított számlázási módom ezt nem teszi lehetővé. Diktálhatok az október 1-jei árváltozás miatt?

A 2022. október 1-jei árváltozás miatt minden érintett ügyfélnek lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására október 1. és október 15. között. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat, akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget.

Az árváltozás alkalmával diktált mérőállás nem minden esetben jelenik meg a következő számlán. Amennyiben a saját diktálási időablakában diktál, az a diktálás napjára lesz rögzítve, amelyről elszámoló számla készül, tehát a diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Amennyiben nem a saját diktálási ablakában diktál, de 2022. október 15-éig közli mérőállását, úgy 2022. szeptember 30-ára lesz rögzítve a mérőállás és részszámlát fog kapni. Ebben az esetben a következő részszámlában nem, csak a következő elszámoló számlában jelenik meg a diktált mérőállás.

Az átalánydíjas (ún. egyenletes részszámlás) ügyfél esetén csak az éves elszámoló számlában lesz látható a diktált mérőállás.

Az árváltozás miatti diktálás nem kötelező és az éves kedvezményes kereten belül (63 645 MJ/év, legalább 1729 m3/év) fogyasztó ügyfeleknek nem is érdemes mérőállást rögzíteni a 2022. október 1 – október 15 közötti időszakban.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján.

Amennyiben diktáltam az október 1-jei árváltozás miatt, hogyan jelenik meg a számlámon?

Az árváltozás alkalmával diktált mérőállás nem minden esetben jelenik meg a következő számlán. Amennyiben az ügyfél a saját diktálási időablakában diktál, az a diktálás napjára lesz rögzítve, amelyről elszámoló számla készül, tehát a diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Amennyiben az ügyfél nem a saját diktálási ablakában diktál, de 2022. október 15-éig közli mérőállását, úgy 2022. szeptember 30-ára lesz rögzítve a mérőállás az MVM Next rendszereiben, és részszámlát fog kapni az ügyfél. Az MVM Next felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy ebben az esetben a következő részszámlában nem, csak a következő elszámoló számlában jelenik meg a diktált mérőállás.

Az átalánydíjas (ún. egyenletes részszámlás) ügyfél esetén csak az éves elszámoló számlában lesz látható a diktált mérőállás.

Árváltozás alkalmával diktált mérőállás havi diktálós ügyfél esetén megjelenik a következő elszámolószámlán. Amennyiben a saját diktálási időablakában diktált, az a diktálás napjára lett rögzítve, amelyről elszámoló számla készül. Amennyiben nem a saját diktálási ablakában diktált, hanem az árváltozás figyelembevételéhez és az erre rendelkezésre álló határidőig közölte mérőállását, úgy szeptember 30-ra lesz rögzítve, és részszámlát fog kapni az ügyfél. Így a következő elszámoló számlában jelenik meg a diktált mérőállás.

Az egyenletes részszámlás és a profilos (jelleggörbe) részszámlás ügyfél esetén csak a következő elszámoló számlában lesz látható a diktált mérőállás.

Mit tegyek, ha már megkaptam a 3 havi részszámlát, de közben módosítottam a fogyasztásomat?

Ha már megkapta a számláját 3 hónapra, akkor azokat már nem módosítjuk, így kérjük azokat az esedékességkor fizesse be. Ha közben módosította a fogyasztását, akkor azt csak arra az időszakra tudta megtenni, amelyre előzetesen még nem kapott részszámlát. Az éves elszámolás keretében fogjuk összevetni az Ön tényleges fogyasztását és a részszámlákban alapján kifizetett energiamennyiséget.

A 2022.szeptember 30-ai mérőállást be kellett, illetve be lehetett diktálni?

IGEN, BE LEHET.

A 2022. október 1-jei árváltozás miatt minden érintett ügyfélnek lehetőséget biztosítunk a mérőállás bediktálására október 1. és október 15. között. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat, akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget.

Az árváltozás alkalmával diktált mérőállás nem minden esetben jelenik meg a következő számlán. Amennyiben a saját diktálási időablakában diktál, az a diktálás napjára lesz rögzítve, amelyről elszámoló számla készül, tehát a diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Amennyiben nem a saját diktálási ablakában diktál, de 2022. október 15-éig közli mérőállását, úgy 2022. szeptember 30-ára lesz rögzítve a mérőállás és részszámlát fog kapni. Ebben az esetben a következő részszámlában nem, csak a következő elszámoló számlában jelenik meg a diktált mérőállás.

Az átalánydíjas (ún. egyenletes részszámlás) ügyfél esetén csak az éves elszámoló számlában lesz látható a diktált mérőállás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az árváltozás miatti diktálás nem kötelező, és az éves kedvezményes kereten belül (63 645 MJ/év, legalább 1729 m3/év) fogyasztó ügyfeleknek nem is érdemes mérőállást rögzíteni a 2022. október 1 – október 15. közötti időszakban.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján.

MVM NEXT FÖLDGÁZÜGYFELEK

Diktálni az mvmnext.hu/ugyfelszolgalat oldalon vagy az MVM Next appban lehet legegyszerűbben. Ha eddig nem regisztrált, érdemes rászánni az ehhez szükséges néhány percet. 

Az árváltozás miatt 2022. október 15-ig regisztrálás nélkül is lehet diktálni az mvmnext.hu/foldgaz/Ugyfelszolgalat oldalon, a legalsó bal oldali menüpontban.

Telefonon is diktálhat minden nap 0-24 óra között a 06 1 237 7777 számon, vezetékes telefonról pedig a 06 80 40 55 40 számon is.

Az ügyfélszolgálati irodákban is megadható a mérőállás. Ha ezt a valószínűsíthetően hosszasabb várakozást jelentő megoldást választja, kérjük, mindenképp vigyen magával egy friss számlát a gyorsabb azonosítás és ügyintézés érdekében. Köszönjük.

Ha most bediktálom a mérőállást, akkor az alapján történik a számlázás?

Az árváltozás miatti mérőállásközlés figyelembe lesz véve a számlázás, során, azonban nem minden esetben jelenik meg a következő havi számlában.

Az árváltozás alkalmával diktált mérőállás nem minden esetben jelenik meg a következő számlán. Amennyiben a saját diktálási időablakában diktál, az a diktálás napjára lesz rögzítve, amelyről elszámoló számla készül, tehát a diktált mérőállás megjelenik a következő számlán. Amennyiben nem a saját diktálási ablakában diktál, de 2022. október 15-éig közli mérőállását, úgy 2022. szeptember 30-ára lesz rögzítve a mérőállás és részszámlát fog kapni. Ebben az esetben a következő részszámlában nem, csak a következő elszámoló számlában jelenik meg a diktált mérőállás.

Az átalánydíjas (ún. egyenletes részszámlás) ügyfél esetén csak az éves elszámoló számlában lesz látható a diktált mérőállás.

vissza a főoldalra>>

 

 

Átalánydíjas ügyfelek

Hol tudom a részszámla mennyiségem módosítani?

ONLINE FELÜLETEK

 • mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat (online ügyfélszolgálat)
 • MVM Next app (a fenti linkről elérhető az applikáció letöltési helye)

Beállítások/Számlabeállítások, adott felhasználási helyet kiválasztva, Részszámlaérték módosítása menüpontra kattintva elérhető, sőt szükség esetén módosítható is az éves fogyasztási adat.

Csökkenthető-e a részszámla mennyisége, hogy ne kelljen piaci árat fizetni?

Akkor javasolt a részszámla mennyiséget csökkenteni, ha a földgázfogyasztás ténylegesen csökken. Ezzel elkerülhető a túlfizetés.

Amennyiben a fogyasztás ténylegesen nem csökkent, úgy nem javasolt, mivel ez az éves elszámoláskori befizetést emeli meg jelentősen.

Ön az éves elszámoláskor a tényleges fogyasztás alapján fizet.

Tűzhelyátalánydíjasokat érinti az áremelkedés?

NEM.

A mérő nélküli gázfogyasztók (átalánydíjasok) fogyasztási mennyisége belefér a kedvezményes mennyiségbe.

vissza a főoldalra>>

 

 

Előre fizetős mérés

Hogyan érinti az előre fizetős mérővel rendelkezőket az áremelkedés?

Az előre fizetős mérők a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti időszakban 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3 feltöltés mennyiségig az alacsonyabb, ezen szint felett a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző áron kerül elszámolásra. 

vissza a főoldalra>>

 

 

Társasházak

Hogyan történik a társasházakkal a közös földgázfogyasztás elszámolása?

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729m3/év kedvezményes földgáz-mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult.

A többletkedvezmény a kedvezményes mennyiség szorzata a lakóépületben található műszakilag megosztott, önálló lakások számával.

Pl: ha az épületben 5 műszakilag megosztott, önálló lakás található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729 + (1729 × 5) = 10 374 m3

A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan alkalmazza.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg itt, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Amennyiben az épületben több a lakás mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor a 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Amennyiben a nyilatkozat 2022. augusztus 15-ét követően érkezik be az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-hez, úgy a többletkedvezmény a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan biztosított.

Amennyiben az épületben nem több a lakás mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. szeptember 30-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

A társasházak a módosítás utáni első számlájukat szeptemberben kapják meg és előfordulhat, hogy egyszerre két számlát kapnak.

Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a kedvezményre jogosító igazoló iratot a fogyasztótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes mennyiséget, akkor a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Amennyiben az egyetemes szolgáltató által kért dokumentumot a fogyasztó 15 napos határidőn belül nem bocsátja az egyetemes szolgáltató rendelkezésre, úgy kell tekinteni, hogy a kedvezményt jogosulatlanul vette igénybe és a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgázt a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ha az irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.

Mi történik, ha a társasház, lakásszövetkezet több kedvezményes mennyiséget vesz igénybe, mint amennyire jogosult?

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet a 63 645 MJ/év, azaz legalább 1729 m3/év kedvezményes földgáz-mennyiségen felül további kedvezményes mennyiségre jogosult.

A többletkedvezmény a kedvezményes mennyiség szorzata a lakóépületben található műszakilag megosztott, önálló lakások számával.

Pl: ha az épületben 5 műszakilag megosztott, önálló lakás található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729 + (1729 × 5) = 10 374

A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kell az egyetemes szolgáltató részére a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról. Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan alkalmazza.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg itt, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Amennyiben az épületben több a lakás mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Amennyiben a nyilatkozat 2022. augusztus 15-ét követően érkezik be az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-hez, úgy a többletkedvezmény a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől idő- és fogyasztásarányosan biztosított.

Amennyiben az épületben nem több a lakás mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. szeptember 30-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az ezt alátámasztó iratot bekérni.

A jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatás időszaka alatt felhasznált energiát szankciós áron, azaz az adott hónapra vonatkozó átlagos tőzsdei ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell elszámolni akkor, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vételez egyetemes szolgáltatásban,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

FIGYELEM! Az egyetemes szolgáltató bármikor jogosult a többletkedvezményre vonatkozó jogosultságot ellenőrizni, és az azt alátámasztó iratot bekérni.

Jogosulatlanul igénybe vett kedvezményes mennyiség esetén az így felhasznált földgázt szankciós áron, azaz a mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni, ha

 • a benyújtott iratok alapján az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy az ügyfél jogosulatlanul vette igénybe a többletkedvezmény,
 • a felhasználó az egyetemes szolgáltató által megadott, legalább 15 napos határidőn belül nem küldi meg az iratokat.

Milyen formában kell nyilatkoznia a társasháznak, lakásszövetkezetnek a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében?

A nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által biztosított felületen keresztül történik.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg itt, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Hol kell nyilatkoznia a társasháznak, lakásszövetkezetnek a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében?

A nyilatkozat megtétele az egyetemes szolgáltató által biztosított felületen keresztül történik.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg itt, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

Meddig lehet a társasházaknak, lakásszövetkezeteknek a kedvezményes többletmennyiségek igénybevétele érdekében nyilatkozni?

A nyilatkozattétel nincs határidőhöz kötve.

Az egyetemes szolgáltató a kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől, idő- és fogyasztásarányosan alkalmazza.

Amennyiben az épületben több a lakás, mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. augusztus 15-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Amennyiben az épületben nem több a lakás mint a nem lakás céljául szolgáló helyiség, akkor 2022. szeptember 30-ig beérkező nyilatkozatok esetében kedvezményes mennyiséget 2022. augusztus 1-jétől kell figyelembe venni.

Ugyanakkor javasoljuk, hogy azt mihamarabb küldje meg, hogy a lehető legnagyobb mértékben részesülhessen a kedvezményes többletmennyiségből.

A lakossági fogyasztónak minősülő társasház és lakásszövetkezet nyilatkozata online tehető meg itt, a Társasházi nyilatkozat menüpontban.

vissza a főoldalra>>

 

 

Energiatakarékosság, energiahatékonyság

Mit tehetek akkor, ha csökkenteni szeretném az energiafogyasztásomat?

Néhány energiatakarékossági javaslat:

FŰTÉS

A hőmérséklet helyiségenkénti szabályozásával elkerülhető, hogy „feleslegesen” fűtsünk. A megfelelő hőmérséklet beállítását a fűtési rendszert vezérlő termosztátok és a fűtőtesteken lévő termosztatikus szelepek beállításával érhetjük el.

Kétnapi távollét esetén a hőmérsékletet ajánlott 15 °C-ra állítani. Ennél hosszabb távollét esetén a hőmérsékletet célszerű 12 °C-ra beállítani és minden belső ajtót nyitva tartani.

A nagyon hideg téli napokon nem szabad teljesen leállítani a fűtést, mert a nagyon lehűlt helyiségek felfűtése sok időt és energiát vesz igénybe. Ugyanígy sok energiát igényel a hosszú ideig tartó szellőztetéssel lehűtött helyiségek újrafűtése is, ezért rövid ideig, szélesre tárt ablakokkal szellőztessen, a fűtést pedig közben állítsa minimumra.

Ne takarja el, vagy fedje le a fűtőtestet, mert így romlik a hősugárzás és a hőáramlás.

A radiátorokra, konvektorokra rakódott szennyeződés miatt több energia kell a fűtéshez, ezért tisztítsa rendszeresen a fűtőtestet.

Javasolt a rendszeres párologtatás.

Az elöregedett vagy nem megfelelő szigetelés jelentősen megnöveli a fűtés költségeit. A hőveszteség jelentős része a nem megfelelő nyílászárókon keresztül távozik.

Feleslegesen ne fűtsön, vegye le a fűtést abban a helyiségben, ahol nem tartózkodik! Minden 1 °C hőmérséklet-csökkentés kb. 5% fűtőenergia-megtakarítást eredményez.

HŰTÉS

Az energiafelhasználás szempontjából az „A+” és az „A++” jelzésű hűtőgép a legtakarékosabb, míg a „G” fogyasztja a legtöbb energiát.

A hűtőkészüléket tanácsos naptól, tűzhelytől, fűtőtesttől távol elhelyezni.

A hűtőszekrény leghatékonyabban akkor működik, ha a belső hőmérsékletet + 7°C-ra állítjuk (+5°C-nál már 15%-kal nő a fogyasztása.), a fagyasztóládában pedig -18 °C elegendő a tárolásra!

Rendszeresen tisztítsa a hűtő hátsó részén lévő géprészeket, a szellőzőnyílást hagyja szabadon!

Meleg ételt ne tegyen a hűtőbe, a fagyasztóba pedig előzőleg hűtőben lehűtött ételek kerüljenek.

A hűtést nem igénylő élelmiszereket (pl. felbontatlan konzerv) ne tárolja a hűtőben.

Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény ajtajának tömítése hibátlan-e.

A hűtő és fagyasztó ajtaját ne tartsa sokáig nyitva.

A kihasználtságnak megfelelő űrtartalmú hűtőszekrényt/fagyasztót vásároljon.

A klímakészülék kiválasztásakor tartsa szem előtt, hogy mennyire zajos a készülék, hova kerül felszerelésre, és mekkora a villamosenergia-fogyasztása; valamint használata közben tartsa zárva az ablakokat.

VILÁGÍTÁS

Használjon kompakt fénycsöveket! A kompakt fénycsövek a felhasznált energia jóval nagyobb részét fordítják világításra, mint a hagyományos izzók.

Kompakt fénycsöveket ott érdemes használni, ahol a lámpa napi használata átlagosan legalább 3-4 óra, ilyen lehet a konyha, a nappali, az étkező, a gyerekszoba, és ahol nincs gyakori ki- és bekapcsolás.

Mellőzze a gyakori kapcsolgatást, mert csökkenti a fénycső élettartamát.

Vásárláskor válasszon minél hosszabb élettartamú kompakt fénycsövet.

Használja ki a természetes fény lehetőségeit! Építkezéskor gondoljon arra, hogy a hálószoba esetében ebből a szempontból a keleti irányú tájolás a megfelelő. A konyha, nappali ablakai inkább nézzenek délre, így több fényt kapunk.

A világítás kialakításánál vegye figyelembe, hogy milyen helyiségben milyen tevékenységhez szeretné használni a mesterséges fényt. Ezzel biztosíthatja, hogy az adott helyiségben csak olyan mértékben és addig világítson, amíg szükséges.

A lámpákat úgy helyezzük el, hogy a helyiség megvilágítása egyenletes legyen, és ezt helyi fényekkel egészítsük ki!

Mellőzze a világítást a használaton kívüli helyiségekben!

Érdemes bizonyos helyiségekben mozgásérzékelővel kiegészített világítást üzemeltetni, így valóban csak akkor ég a világítás, amikor szükség van rá.

Tisztítsa rendszeresen az égőket és a lámpaburákat, természetesen csak feszültségmentes, kikapcsolt állapotban!

SÜTÉS-FŐZÉS

Csak akkor kapcsolja be a tűzhelyet, ha már valóban elkezdett főzni, és edény is kerül a tűzhelyre!

Ügyeljen arra, hogy a gázláng ne érjen túl az edény szélén; elektromos tűzhely esetén pedig a főzőlap átmérőjének megfelelő méretű edényt használjon.

Fedje le edényeit főzés közben, így a hő az edényben marad és sokkal kevesebb energiára lesz szükség a főzéshez!

Kapcsolja le a főzőlapot a főzés befejezése előtt, és használja ki, hogy a főzőlap még 5-10 percig meleg!

A forráspont elérése után takarékon főzzön!

A sütőajtót ne nyitogassa feleslegesen, mert ilyenkor nagy a hőveszteség!

Az elektromos sütőt akár már a befejezés előtt 5-10 perccel is kikapcsolhatja, hagyja dolgozni az "utóhőt"!

A hosszabb főzési időt igénylő ételeket célszerű kuktában főzni, ezzel 30-­40%-nyi időt és energiát takarít meg. Így az ételek csak gőzzel érintkeznek, nem vesztik el vitamin- és ásványi só-tartalmukat sem.

Ha vannak háztartásában célkészülékek (pl. vízforraló, kávéfőző, tojásfőző), használja azokat, takarékosabb energiafelhasználást biztosítanak az egyes főzési műveletek során!

Milyen intézkedéseket tesz a kormány, hogy támogassa az energiahatékonyságot?

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR) az energiahatékonysági célok megvalósítása a piaci szektor bevonásával, az áramot, gázt és üzemanyagot értékesítő társaságok közös tehervállalásával valósul meg.

Ebben a gáz, villamosenergia és gépjármű-üzemanyag kiskereskedelmével foglalkozó szolgáltatók, kereskedelmi vállalkozások, egyetemes szolgáltatók (kötelezettek). a jogszabályban előírt energiamegtakarítási kötelezettséget teljesítenek.

A tavaly decemberben elindított lakossági napelemes pályázat segítségével a háztartások környezetszennyező fűtési rendszereiket megújuló energiaforráson alapuló, korszerű és környezetkímélő megoldásokkal válthatják ki. A családok így saját maguk termelhetnek olcsó áramot, tovább erősítve a rezsicsökkentés eredményeit.

Továbbra is folytatódik az Otthonfelújítási Program, amely keretein belül megvalósult lakossági beruházások több mint 40%-a energiahatékonysági területen történt.

 • Energiahatékonysági célú közvetlen beruházási támogatások a jövőben:
 • Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP+)
 • Elsődlegesen nem energiahatékonysági operatív programok, amelyek az energiahatékonyságra is fordítható forrásokat tartalmaznak:
 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP+)
 • Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP+)
 • Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)
 • Önkormányzati szintű programok: Modern Városok Program, Magyar Falu Program

vissza a főoldalra>>