A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 2021. szeptember 1.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzata és a mellékletét képező villamosenergia-vásárlási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2021. szeptember 1-jei hatállyal megváltoznak.
A módosítások alapvetően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által H 1436/2021. számon kiadott határozat végrehajtásához kapcsolódó módosításokat, kiegészítéseket tartalmaznak, továbbá jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést biztosító, illetve a működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek. Az üzletszabályzatnak a felhasználók jogait és kötelezettségeit érintő változásai az alábbiak. (A külön nem jelölt számozások az üzletszabályzat törzsanyagának fejezeteire vonatkoznak.)

H 1436/2021. számon kiadott határozat végrehajtásához kapcsolódó módosítások


Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 2021. augusztus 31-én ellátott felhasználók MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által történő ellátáshoz szükséges kiegészítések. (1.3.2., 1.5., 4.2., 4.6.3., 5.3., 5.6.7., 8.2., 8.5., 8.10., M.1. melléklet, M.2.2. melléklet, F.1. függelék)


Kereskedőváltás

Sikertelen kereskedőváltás esetén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel új villamosenergia-vásárlási szerződés megkötése szükséges. (4.12.)
Személyes adatok védelmére vonatkozó biztosítékok
A villamosenergia-szolgáltatásra vonatkozó Felhasználói Elégedettségi Felméréssel (FEF) kapcsolatos adatkezelés szabályozása. (4.13., M.2.2. melléklet)

Előrefizetős mérő feltöltése

Az előrefizetős mérő feltöltésére előírt minimális összeghatár a szövegből törlésre került. (8.5.)

Adatváltozás bejelentésének kezelése

Számlán megtalálható adatok változásának bejelentése esetén az annak tudomásulvételére vonatkozó külön tájékoztatás mellőzhető. (9.1.)

Ügyfélszolgálatok elérhetősége

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálatainak elérhetőségére vonatkozó adatok aktualizálása. (F.1. függelék)

Jogszabályváltozás miatti módosítások
•    írásbeliség és annak hiányának szabályozása, (1.4.)
•    az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtásához szükséges részletszabályok (4.1.)
•    szerződésfelmondás részletszabályozása (4.7.1.)
•    háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energia átvételének elszámolási szabályai bruttó elszámolás esetén (8.5.2., M.1. melléklet, M.2.2. melléklet)
•    árszabások, áralkalmazási feltételek, pénzeszközök (M.1. melléklet)
•    a felhasználó által igényelt szolgáltatások, illetve a felhasználó szerződésszegése esetén alkalmazandó külön díjak, díjalkalmazási feltételek (M.3. melléklet)
Pontosított vagy újonnan beépített rendelkezések
•    felhasználó elhalálozása esetén alkalmazandó szabályok, ún. „vélelmezett örökössel” történő szerződés megszűntetésének szabályai (3.2.1., 4.7.4.)
•    elszámolás szabályai a szerződés megszűnésekor (4.7.5.)
•    lakossági, illetve nem lakossági célú igénybevétel kezelése (4.2., 5.3., M.2.2. melléklet)
•    első fizetési felszólítás megküldésének szabályai (5.6.6., M.2.2. melléklet)
•    engedményezés részletszabályai (8.11.)
•    szerződésminta (M.2.1. melléklet)
•    igénybejelentő és átadás-átvételi formanyomtatvány pontosítása (F.2. függelék)

A részletekért tekintse meg az üzletszabályzat jelölt részeit az alábbi linkekről elérhető fájlokban, vagy további kérdése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Jóváhagyó határozat

Törzsszöveg

Mellékletek

Függelékek