A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 2022. július 1.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzata és a mellékletét képező villamosenergia-vásárlási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2022. július 1-jei hatállyal megváltoznak.
A módosítások alapvetően jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést biztosító, illetve a működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek. Az üzletszabályzatnak a felhasználók jogait és kötelezettségeit érintő változásai az alábbiak. (A külön nem jelölt számozások az üzletszabályzat törzsanyagának fejezeteire vonatkoznak.)


Szerződéskötés, szerződésszegés jogkövetkezményei

Szerződéskötés esetén a felhasználási hely használatára való jogosultságról igazolás helyett nyilatkozat szükséges. Az igazolás bekérésére szerződéskötés során egyedi esetekben, illetve szükség esetén a szerződéskötést követően kerülhet sor (3.2.1.). Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozás a villamosenergia-vásárlási szerződést érinti, az elosztóval kötendő szerződések tekintetében az elosztók üzletszabályzatában előírtak az irányadók.
Egyetemes szolgáltatásra való jogosultság hiánya miatti felmondás szabályozásának pontosítása, illetve felhasználási hely használatára való jogosultság hiánya, illetve a felhasználó nem megfelelő (pl. téves, hiányos) adatszolgáltatása miatti felmondás szabályozásának beépítése (4.7.2., 5.3., M.2.2. melléklet, F.2. függelék).
Késedelmes fizetés esetén lehetővé válik a küldendő értesítők miatt felmerülő költségek kötbérként történő érvényesítése (5.3., M.2.2. melléklet).

Számlázás, fizetés

A csekk kiállításának mellőzésére előírt összeghatár 199 forintról 249 forintra módosul (8.5., M.2.2. melléklet).
Csoportos beszedési megbízás visszavonása esetén – a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – átutalási fizetési mód is beállítható (8.9., M.2.2. melléklet).
Csekkes fizetési módról átutalásos fizetési módra állítás feltétlei módosulnak (8.9., M.2.2. melléklet).
Lehetővé válik az előre fizetős mérő feltöltőkódja minimum összegének meghatározása (8.5., M.2.2. melléklet).
Az egyéb szolgáltatások (peres iratok, előre fizetős mérő kártya pótlása) díjainak beépítése (M.3. melléklet).


Ügyfélszolgálatok elérhetősége

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálatainak elérhetőségére vonatkozó adatok aktualizálása. (F.1. függelék)


Jogszabályváltozás, ellátási szabályzat miatti módosítások

•    okosmérésre vonatkozó elszámolási szabályok (1.3., 8.5.)
•    ellátatlan felhasználási helyek esetében az ellátás legkorábbi időpontjának a rendkívüli bejelentés határidejéhez igazítása (4.4.)
•    lakossági fogyasztó tartozás miatti első értesítésére vonatozó szabályozás átvezetése (5.6.6., M.2.2. melléklet)

Pontosított vagy újonnan beépített rendelkezések

•    írásbeliség meghatározása (1.4.)
•    az egyetemes szolgáltatásra jogosultak és az egyetemes szolgáltatóval hatósági áron szerződéskötésre jogosult közintézményekre vonatkozó szabályozás egyértelmű elkülönítése (1.3., 1.5.2., 3.3.1., 4.1., 4.2., 4.5., 6.2., 8.2., 8.5., 8.6., 8.9., 9.1., M.2. melléklet, F.2. függelék)
•    felhasználók tájékoztatása (2.6.)
•    felhasználóváltozás (4.7.3., M.2.2. melléklet)
•    elhalálozás miatti szerződésmegszűnés (4.7.4.)
•    behajtási költségátalányra vonatkozó részletes szabályok beépítése (8.10., M.3. melléklet)
•    szerződésminta (M.2.1. melléklet)
•    igénybejelentő és átadás-átvételi formanyomtatvány (F.2. függelék)
•    felhasználó személyében bekövetkező változás esetén az elosztó által a helyszíni ellenőrzésről szóló, felhasználó részére küldött értesítés mintája (F.3. függelék)

A részletekért tekintse meg az üzletszabályzat jelölt részeit az alábbi linkekről elérhető fájlokban, vagy további kérdése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Jóváhagyó határozat

Üzletszabályzat