A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 2024. január 1.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzat módosítását és a mellékletét képező villamosenergia-vásárlási szerződés Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2024. január 1-jei hatállyal jóváhagyta.
A módosítások alapvetően jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést biztosító, illetve a működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek. Az üzletszabályzatnak a felhasználók jogait és kötelezettségeit közvetlenül érintő változások lényegi elemei az alábbiak. (A külön nem jelölt számozások az üzletszabályzat törzsanyagának fejezeteire vonatkoznak.)

Általános rendelkezés

Annak egyértelműsítése, hogy különleges jogrend (pl. veszélyhelyzet) esetén az üzletszabályzat egyes rendelkezései – az Alaptörvény különleges jogrendre vonatkozó szabályozására figyelemmel – eltérően alkalmazandók, ezekről az ügyfélszolgálati irodák és a honlap adnak tájékoztatást (1.1.).

Szerződéskötés, szerződés megszűnése, megszüntetése, szerződésszegés

 • Szerződéskötési folyamat egyszerűsítésének átvezetése a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel. Az egyetemes szolgáltatás igénybevételre irányuló felhasználói jognyilatkozat beérkezésével, amennyiben az a szerződés létrejöttéhez szükséges adatokat tartalmazza, az egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez szükséges ellátási szerződés létrejön. A szerződés létrejöttét az MVM Next a kitöltött szerződés megküldésével igazolja vissza (3.2., 3.3., 4.5., M.2.1. melléklet, M.2.2. melléklet).
 • Szerződés hatályba lépése (ellátás megkezdésének) időpontjának meghatározására irányadó szabályok egyértelműsítése (4.4., M.2.1. melléklet).
 • Felhasználó elhalálozása esetén nem szükséges halotti anyakönyvi kivonat bemutatása, ha arról az MVM Nextnek egyéb hivatalos úton tudomása van (4.1.1.1., 4.7.4.).
 • Felhasználói szerződésszegés miatt kiküldött értesítők esetén fizetendő kötbérnek az annak alapjául szolgáló külön díjhoz igazítása (5.3., M.2.2. melléklet).
 • Tartozás esetén az előre fizetős mérő feltöltésére vonatkozó szabályozás aktualizálása, szociálisan rászoruló fogyasztóként nyilvántartásba nem vett felhasználók tekintetében (5.3., M.2.2. melléklet).
 • Felhasználó szerződésszegés eseteinek kibővítése: adatváltozás, felhasználóváltozás bejelentésének elmulasztása (5.3., M.2.2. melléklet).
 • Legfeljebb 5000 forintos hátralék számlán való feltüntetésének lehetősége valamennyi ellátott felhasználó tekintetében (8.5., M.2.2. melléklet).

Háztartási méretű kiserőművek betáplálásának átvétele

Háztartási méretű kiserőművek által termelt és betáplált villamos energia kötelező átvételére vonatkozó szabályozás aktualizálása, kiegészítése (6.1.3., 8.5.2., M.1. melléklet, M.2.2. melléklet).

Ügyfélszolgálatok elérhetősége

Az MVM Next ügyfélszolgálatainak elérhetőségére vonatkozó adatok aktualizálása. (F.1. függelék).

Jogszabályváltozás, ellátási szabályzat miatti módosítások

 • Az MVM Next a szerződéskötést megtagadhatja, ha a felhasználónak vele szemben korábban megszűnt szerződése alapján tartozása áll fenn (4.2.).
 • Felhasználóváltozás szabályozásának pontosítása a mérőhelyi ellenőrzés szabályozásának változására tekintettel (4.7.3., M.2.2. melléklet).
 • Hálózathasználati szerződés megbízottkénti kezelésére vonatkozó szabályozás aktualizálása, így különösen annak beépítése, hogy az MVM Next a hálózathasználati szerződést jogszabály erejénél fogva megbízottként kezeli, ahhoz nem szükséges a felhasználó külön megbízása (4.8., M.2.1. melléklet, M.2.2. melléklet).
 • Elévülés szabályainak aktualizálása (4.11.).
 • Az MVM Next jogosult a túlfizetést és a felhasználónak szerződésszegése miatt fizetendő kötbért a felhasználó tartozásába beszámítani, a felhasználó következő számlájában/számláiban elszámolni (5.2., 8.9.).
 • Az MVM Next a külön tájékoztatást mellőzi, ha a bejelentett adat, adatváltozás átvezetése a számlán szereplő adatokon keresztül visszaigazolható (9.1.).
 • Alkalmazott egységárak, külön díjak aktualizálása (M.1. melléklet, M.3. melléklet).

Pontosított vagy újonnan beépített rendelkezések

 • ügyintézéshez szükséges adatok, iratok pontosítása (2.4., 3.2.3.)
 • meghatalmazásra vonatkozó elvárások pontosítása (2.4., 3.2.3.)
 • felhasználóváltozás szabályozásának egyértelműsítése (4.7.3., M.2.2. melléklet)
 • kézbesítés szabályainak, kézbesítési vélelmeknek pontosítása (4.10., M.2.2. melléklet)
 • üzleti titok előírásainak pontosítása (4.14., M.2.2. melléklet)
 • behajtási költségátalányra vonatkozó szabályok pontosítása (8.10.)
 • felhasználói beadvány ügyintézésére megadott határidők számításának beépítése (9.3., M.2.2. melléklet)
 • szerződésminta (M.2.1. melléklet)
 • egyetemes szolgáltatás igénybevételre irányuló jognyilatkozat és átadás-átvételi formanyomtatvány (F.2. függelék)

A részletekért tekintse meg az üzletszabályzat jelölt részeit az alábbi linkekről elérhető fájlokban, vagy további kérdése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.
 

Jóváhagyó határozat

Üzletszabályzat