A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 2021. április 1.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzata és a mellékletét képező villamosenergia-vásárlási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2021. április 1-jei hatállyal megváltoznak.
A módosítások alapvetően a társaság cégadataiban bekövetkezett változásokon és jogszabályi rendelkezéseken alapulnak, illetve a működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek. Az üzletszabályzatnak a felhasználók jogait és kötelezettségeit érintő változásai az alábbiak. (A külön nem jelölt számozások az üzletszabályzat törzsanyagának fejezeteire vonatkoznak.)

Személyes adatok védelme 

A személyes adatok védelmére vonatkozó részletes szabályok törölve lettek az üzletszabályzatból, abban kizárólag a kapcsolódó tájékoztatók nevesítésére és elérhetőségének bemutatására kerül sor. (4.14., M2.2. ÁSZF forma)

Felhasználó részére történő kifizetések kezelése

Lehetővé válik, hogy a felhasználót megillető összeg a következő számlá(k)ban legyen elszámolva, ha a kötbér megfizetése az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nek fel nem róható okból meghiúsul. (5.2.)


Háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energia átvétele

A háztartási méretű kiserőmű által termelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energia átvételére vonatkozó szabályok egyszerűsödnek, és a jövőben az átvételre és az elszámolásra a felhasználó bejelentése alapján kerül sor. (6.1.3., 8.5., M.1. melléklet, M.2.2. ÁSZF forma)

Számlázás

Lehetővé válik a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó számlák egy küldeményben történő megküldése. (8.5., M.2.2. ÁSZF forma)
Nettó 5000 forintról bruttó 5000 forintra változik az összevont számlakibocsátás összege. (8.5., 1/b. sz. melléklet)

Fizetés

Megszűnik nem lakossági fogyasztók tekintetében a csekkes fizetési mód lehetősége. A szabályozás tartalmazza továbbá a csekkel fizetés kivezetésére vonatkozó szabályokat. (8.9.)
Sikertelen csoportos beszedési megbízások esetén lehetővé válik a csekkes fizetésre állítás lakossági fogyasztó esetén. (8.9.)

Külön díjas szolgáltatások

Lehetővé válik az elektronikusan megküldött fizetési felszólító, kikapcsolási értesítő után külön díj felszámítása. (M.3. melléklet)

Ügyfélszolgálatok elérhetősége

Kiegészülnek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségeire vonatkozó adatok. (F.1. függelék)

Jogszabályváltozás miatti módosítások

•    felhasználók tájékoztatására vonatkozó előírások (2.8.)
•    villamosenergia-vásárlási szerződés kötelező tartalmi elemeinek aktualizálása (4.6.)
•    kereskedőváltás esetén a záró mérőállás meghatározása távlehívásra alkalmas mérők esetén, sikertelen kereskedőváltás szabályozása (4.13.)
•    szociálisan rászoruló fogyasztói kör aktualizálása (7.2.1.)
•    szerződésminta kiegészítése a tájékoztatás megtörténtének igazolása érdekében (M2.2. ÁSZF forma)

Pontosított vagy újonnan beépített rendelkezések

•    az üzletszabályzatban használt fogalmak (1.2.)
•    felhasználói elégedettségvizsgálat bemutatása (1.5.)
•    az ügyfélszolgálati egységek szabályozása (2.2.)
•    szerződéskötéshez, illetve szerződést érintő eljárások során bemutatandó okiratok köre (2.4., 3.2.1., 4.2.)
•    magánvezetékről ellátott felhasználókra vonatkozó szabályozás (3.2., 5.6.7.)
•    házastársak szerződéskötésének szabályozása (4.1.)
•    külön kezelt intézményi felhasználók szabályozása (4.1.)
•    szerződéskötés, -módosítás és -megszűnés szabályozása (4.2., 4.5.–4.7., 4.8.2.–4.8.4., M2.2. ÁSZF forma)
•    hálózathasználattal összefüggő szerződések kezelésének szabályozása (4.9.)
•    elektronikus kapcsolattartás szabályozása (4.11., 5.6.6., 7.3.1., M.2.2. melléklet)
•    kereskedőváltás szabályozása (4.13.)
•    üzleti titok védelmére vonatkozó szabályozás (4.15.)
•    szerződésszegéssel kapcsolatos előírások (5.1.–5.4., 5.6.5., 8.10., 8.11., M2.2. ÁSZF forma)
•    visszakapcsolás feltételeinek szabályozása (5.6.8.)
•    társasház kikapcsolás alóli mentességének szabályozása (5.8.)
•    villamos energia értékesítésére vonatkozó szabályozás (6.2.)
•    mérés, leolvasás, számlázás és fizetés szabályozása (8.1., 8.5., 8.9., M.2.2 ÁSZF forma)
•    villamosenergia-termékár szabályozása (8.3., M.1. melléklet)
•    felhasználói beadványok, panaszkezelés szabályozása (9.1., 9.2., M2.2. ÁSZF forma)
•    nyomtatványok, szerződésminta és ÁSZF pontosítása (M.2.1. szerződésforma, M.2.2. ÁSZF forma, F.2. függelék)

A részletekért tekintse meg az üzletszabályzat jelölt részeit az alábbi linkekről elérhető fájlokban, vagy további kérdése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

FVFO 2021/99/3 határozat

Törzsszöveg

Mellékletek

Függelékek