0001.01.01

 

NEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEINKNEK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS!


Jelentősen csökken a mikrovállalkozások részére az áram ára

Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő mikrovállalkozások a nem lakossági egyetemes szolgáltatás árképzésnek megfelelő áron jogosultak villamos energiát vételezni a 4 606 kWh kedvezményes éves összesített villamosenergia-felhasználás erejéig.


TOVÁBB >>


 


Az átlagfogyasztás felett sem emelkednek a gáz- és áramárak januártól

 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 19/2022. (XII. 21.) és 20/2022. (XII. 21.) MEKH rendeletekben határozta meg az egyetemes szolgáltatásban vételezett villamos energia lakossági piaci és a földgáz versenypiaci költségeket tükröző árát, amelyek alapján 2023. április 30-ig a jelenlegiekkel megegyező árakat kell alkalmazni.


TOVÁBB >>


 


Az állami és önkormányzati bérlakásokban, szállóférőhelyeken élőkre is kiterjed a rezsicsökkentés

Budapest, 2022. november 23. – Legkorábban decembertől azon állami és önkormányzati bérlakásokban, illetve szállóférőhelyeken élők is hozzájuthatnak a rezsicsökkentett árú földgázhoz, ahol központi gázkazánon keresztül biztosított a fűtés. A kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozni kell az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felé. 


TOVÁBB >>


 

 

Nyilatkozniuk az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem magánszemély fogyasztóknak

Idén augusztusban módosult az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre. A 2022. november 8-ával hatályba lépett jogszabályi változás részletesen szabályozza, hogy az MVM Next az egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfelek tekintetében hogyan ellenőrzi a jogosultság fennállását. Azoknak az ügyfeleknek, akik a továbbiakban is jogosultak az egyetemes szolgáltatásra, a hónap közepéig kell nyilatkozniuk. Az ellenőrzést a nem magánszemély ügyfelek esetében kezdeményezi a társaság.


TOVÁBB >>


 


November 30-ig nyilatkozniuk kell a végső menedékes energiaszolgáltatást igénybe vevő ügyfeleknek

Társaságunk megkezdte a végső menedékes ellátás 2022. december 31-i megszűnésével kapcsolatos teendőkről szóló tájékoztató levelek kiküldését, így azt hamarosan minden érintett megkapja. A végső menedékes ellátást azon ügyfeleink vehették igénybe, akik 2022. augusztus 1-jét követően már nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra.


TOVÁBB >>
Az MVM szeptember második felétől küldi az új szabályok szerinti energiaszámlákat a mikrovállalkozások részére

Az MVM szeptember második felétől küldi az új rezsicsökkentési szabályok szerinti számlákat a mikrovállalkozások részére. Az augusztus elején életbe lépett rezsiszabályok miatt az elmúlt egy hónapban a számlázási informatikai rendszer gyors és teljes átalakítása vált szükségessé mind a lakossági, mind a  nem lakossági ügyfeleknek. Az informatikai fejlesztésfolyamatos, több lépcsőben történik, az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő mikrovállalkozásoknak szeptember második felében érkeznek az új rezsicsökkentési szabályoknak megfelelő számlák. Emellett ismét felhívjuk az önkormányzati bérlakások üzemeltetetőinek, a társasházaknak és a nem lakossági ügyfeleknek afigyelmét a nyilatkozattétel fontosságára.

Az elmúlt időszakban nem megfelelő tartalommal kiküldött számlákat javítjuk,  az érintett ügyfeleink erről tájékoztatást kapnak. Ügyfeleink megértését és türelmét ezúton is köszönjük. 


TOVÁBB >>Nyilatkozniuk kell az újonnan lakossági ügyfélnek minősülőknek a rezsicsökkentett energiaszolgáltatásért 

2022. augusztus elején bővült az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult LAKOSSÁGI ügyfelek köre. Azért, hogy az újonnan lakossági ügyfélnek minősülők, vagyis a helyi önkormányzatok, valamint az állami bérlakások és szállóférőhely üzemeltetői a bérlakásokban, illetve a szállóférőhelyeken élők ellátásának mértékéig, valamint az eddig nem lakosságként egyetemes szolgáltatásra jogosult társasházak és lakásszövetkezetek a közös fogyasztás mértékéig igénybe tudják venni a rezsicsökkentéssel biztosított kedvezményes díjazást, nyilatkozniuk kell.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet, és az azzal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosította az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak körét, azonban a változtatás nem érinti az MVM Next jelenlegi lakossági ügyfeleit. A jelenlegi lakossági ügyfelek a villamosenergia- és földgázszolgáltatást továbbra is az egyetemes szolgáltatás keretein belül vehetik igénybe.

 

TOVÁBB >>Nyilatkozniuk kell az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak az energiaszolgáltatás folytatólagosságáért

2022. augusztus 1-jétől megváltozott, az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult NEM LAKOSSÁGI ügyfelek köre. Annak érdekében, hogy a továbbiakban az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagosan biztosított legyen, és mentesüljenek az egyetemes szolgáltatás jogosulatlan igénybevételének szankciója alól, 2022. augusztus 15-ig nyilatkozniuk kell.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet, és az azzal kapcsolatos rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosította az egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak körét.

 

TOVÁBB >>