Irányítási rendszer

0001.01.01

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. főtevékenységeinek szabályozását integrált irányítási rendszer alkalmazására alapozza. Az irányítási rendszer megfelel az ISO 9001, az ISO 14001, az ISO 45001 és az ISO 50001 szabványok követelményeinek is.

Integrált vállalatirányítási politika

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kiemelt szerepet lát el a magyarországi földgáz és villamos áram egyetemes szolgáltatásban, szabadpiaci kereskedelemben, továbbá közvilágítási feladatok ellátásában.

E különleges piaci szerepének megfelelően az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 és ISO 50001 szabványokon alapuló irányítási rendszert működtet az üzleti főtevékenységeire, figyelembe véve a fogyasztói igényeket, jogszabályi követelményeket és a tulajdonosi elvárásokat, illetve ezeken túlmenően a szerepéből adódó társadalmi felelősségvállalási elvárásokat.

A teljes alaptevékenységet lefedő irányítási rendszer működtetésével az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. célja:

 • az ügyféligényeket kielégítő és a hatósági szolgáltatási színvonalmutató követelményeket az elvárt minőségben teljesítő, országos földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás nyújtása,
 • magas szintű ellátásbiztonság fenntartása,
 • költség- és energiahatékony, a környezetet a lehető legkevésbé terhelő, biztonságos, jól szabályozott működés megvalósítása,
 • az üzleti folyamatok állandó fejlesztése.

A fentiek megvalósulása érdekében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az alábbi elvek szerint működik:

 • A vezetőség elkötelezett az irányítási rendszer működtetése mellett, folyamatosan és aktívan részt vesz annak fejlesztésében, és ezt elvárja minden munkatárstól is.
 • Az ügyfélközpontúságra, korszerű ügyfélélményre való törekvés mellett az innovatív, környezet- és energiatudatos működés legyen jelen az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. minden üzleti folyamatában, belső működésében.
 • Teljes körű megfelelés a jogszabályi környezet előírásainak.
 • A meglévő és leendő fogyasztói elégedettséget szem előtt kell tartani, törekedni kell annak folyamatos növelésére.
 • A belső környezet mindenkor feleljen a biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek.
 • Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft.-vel, mint az ügyfélkapcsolatok kezelésével megbízott cégcsoporti szervezettel, a külső partnerekkel és energiaszektorban működő szereplőkkel való korszerű együttműködés érdekében folyamatosan fejlesztett kommunikációt és együttműködést kell megvalósítani.
 • Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. támogatja a képzési és önképzési törekvéseket, a munkatársi innovációt és a tudásmenedzsmentet, mert fontos egy olyan belső környezet és vállalati működéskultúra fenntartása, amelyben mindenki a szakmai tudásával, rendszerszemléletével, felelősségteljes hozzáállással és kezdeményezéseivel a lehető legnagyobb mértékben tud hozzájárulni az MVM cégcsoport, benne az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. céljainak eléréséhez.

 

Hiezl Gábor

vezérigazgató