Integritást sértő események bejelentése

0001.01.01

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – megfelelve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak – a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn:

 • e-mail: integritasnext kukac mvm.hu
 • levél: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.; Feltüntetendő: „Vezérigazgatói Kabinet, Megfelelést Támogató Szervezet részére, s.k. felbontásra”

Fenti csatornákon jelezhetők mindazon információk, melyek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szervezeti integritását sértő eseményekre utalnak vagy azt vélelmezik, úgy mint

 • a hatályos etikai kódexben rögzítetteket sértő események,
 • korrupció,
 • visszaélés,
 • csalás.

A bejelentések kezelésével kapcsolatosan a következőket kell tudni:

 • az email fiók ellenőrzése napi szinten megtörténik,
 • az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. minden bejelentést megvizsgál,
 • a bejelentésekhez kizárólag az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. erre kijelölt munkatársai férnek hozzá,
 • bármely csatornán beérkező üzenet, bejelentés beérkezésétől kezdődően – amennyiben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szervezeti integritásának megőrzését, visszaállítását célzó eljárás sikeressége azt indokolja – a bejelentő anonimitása biztosított,
 • a bejelentést tevő személy a bejelentés megtétele miatt hátrányos elbánásban nem részesülhet.

Amennyiben a bejelentés és a rendelkezésre álló információk szervezeti integritást veszélyeztető eseményre utalnak, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fentiekben hivatkozott jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul megfeleljen. Minden ilyen esetben a bejelentést tevő visszajelzést kap.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a bejelentésekkel érintett természetes személyekre vonatkozó adatkezeléseire vonatkozó adatkezelési tájékoztatást a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok elérhetőségen megtalálható Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatójában, különösen, de nem kizárólagosan a Tájékoztató 12. pontjának a „Munkaviszonyból, illetve egyéb jogviszonyból eredő kötelezettségek (pl. etikai elvárások) megszegésének gyanúja esetén vizsgálat lefolytatása, kötelezettségszegés esetén jogkövetkezmények alkalmazása, munkáltatói/megbízói igények érvényesítése.” sorában adja meg a bejelentésekkel érintett természetes személyek részére.