Integritást sértő események bejelentése

0001.01.01

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – megfelelve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak – a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn:

 • e-mail: integritasnext kukac mvm.hu
 • levél: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.; Feltüntetendő: „Vezérigazgatói Kabinet, Megfelelést Támogató Szervezet részére, s.k. felbontásra”

Fenti csatornákon jelezhetők mindazon információk, melyek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szervezeti integritását sértő eseményekre utalnak vagy azt vélelmezik, úgy mint

 • a hatályos etikai kódexben rögzítetteket sértő események,
 • korrupció,
 • visszaélés,
 • csalás.

A bejelentések kezelésével kapcsolatosan a következőket kell tudni:

 • az email fiók ellenőrzése napi szinten megtörténik,
 • az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. minden bejelentést megvizsgál,
 • a bejelentésekhez kizárólag az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. erre kijelölt munkatársai férnek hozzá,
 • bármely csatornán beérkező üzenet, bejelentés beérkezésétől kezdődően – amennyiben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szervezeti integritásának megőrzését, visszaállítását célzó eljárás sikeressége azt indokolja – a bejelentő anonimitása biztosított,
 • a bejelentést tevő személy a bejelentés megtétele miatt hátrányos elbánásban nem részesülhet.

Amennyiben a bejelentés és a rendelkezésre álló információk szervezeti integritást veszélyeztető eseményre utalnak, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fentiekben hivatkozott jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul megfeleljen. Minden ilyen esetben a bejelentést tevő visszajelzést kap.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a természetes személy bejelentők adatkezeléseire vonatkozó adatkezelési tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztató jelentkezők, munkavállalók, kölcsönzött munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak és vezető tisztségviselők, igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok részére”, valamint az Adatkezelési tájékoztató a bejelentésekhez tartalmazza.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a bejelentő természetes személy a bejelentés megküldésével a fenti, „Adatkezelési tájékoztató a bejelentésekhez adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján hozzájárul személyes adatainak a Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.