Antikorrupciós politika

0001.01.01

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: Társaság) – mint az MVM Társaságcsoport tagja és mint a magyarországi energiapiac legmeghatározóbb szereplője – a Társaság szándékaival, céljaival és stratégiájával összhangban a zéró tolerancia elvét vallja a korrupcióval szemben:

 • kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját,
 • szigorúan tiltja, hogy munkavállalói és a Társaság nevében vagy képviseletében eljáró bármely személy (a továbbiakban együttesen: munkavállaló) jogtalan előnyt ajánljon fel, ígérjen, adjon, kérjen, fogadjon el, vegyen át, vagy ezt engedélyezze, ha annak célja az, hogy jogtalan befolyást gyakoroljon valamely hivatalos személyre vagy jogtalan üzleti előnyt biztosítson, vagy akár csak ezek látszatát keltse,
 • a jótékonysági és szponzorációs tevékenységek tekintetében is elkötelezett a korrupcióval és vesztegetéssel kapcsolatos zéró tolerancia mellett.

A Társaság betartja és betartatja a korrupciót tiltó jogszabályokat, a munkavállalóitól elvárja, hogy:

 • ismerjék meg és tartsák tiszteletben a korrupcióellenes szabályokat, és soha ne valósítsanak meg korrupciót,
 • kerüljék az olyan ügyleteket és körülményeket, melyek bármilyen szabálytalan magatartásnak akár csak látszatát kelthetik,
 • haladéktalanul jelentsék, ha korrupcióról vagy annak gyanújáról szereznek tudomást, vagy ilyen jellegű tevékenység nyomait vélik felfedezni,
 • soha ne tegyenek kötelességszegéssel járó szívességet.

A korrupcióellenes rendelkezések kommunikálásért, betartásáért és betartatásáért a Társaság vezetői kiemelt felelősséget viselnek. A Társaság vezetői

 • jó példával járnak elől,
 • biztosítják, hogy minden munkavállaló megismerje az antikorrupciós szabályokat és e politikát,
 • támogatják az etikus vállalati kultúrát,
 • védik a korrupciós aggályokat bejelentőket, valamint
 • maguk is jelentik, ha bármilyen etikátlan vagy korrupció gyanúját felvető esetet tapasztalnak.

A Társaság folyamatosan fejleszti folyamatait annak érdekében is, hogy azok egyre jobban támogassák az antikorrupciós törekvéseket. Ennek megfelelően a kockázatokat rendszeresen felméri és értékeli, antikorrupciós célokat tűz ki, illetve ezek megvalósítására intézkedéseket hajt végre, a szükséges erőforrásokat a vezetőség mindig biztosítja.

A Társaság ösztönzi a jóhiszemű vagy megalapozott aggályok bizalmas, megtorlástól való félelem nélküli kifejezését, a korrupció, vagy annak gyanújának bejelentésére több csatornát is fenntart (személyesen, írásban a 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. postai címen, emailben az integritasnext@mvm.hu e-mail címen).