Tájékoztató az otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez

2021.06.04

A Kormány a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján igényelhető támogatással lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő családok javítsanak lakhatási körülményeiken. Ehhez vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig a Magyar Államkincstár közreműködésével a Rendeletben meghatározott feltételekkel.

A Rendelet 6. §-a alapján a támogatás olyan építési-felújítási tevékenységekre is igénybe vehető, amelyek az MVM Csoport által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódhatnak, mint

 • elektromos és gáz-közműszolgáltatás bevezetése (csatlakozási és fejlesztési díjak kivételével), illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje, ,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje,
 • megújuló energiát hasznosító energetikai rendszerek telepítése.

A Rendelet tartalmi követelményeket határoz meg a támogatás igénylésének elbírálásához benyújtandó dokumentumok között szereplő szerződésekkel és számlákkal kapcsolatban.

 

Elektromos és gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje, továbbá fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje esetén:

 • Akkor köthető szerződés és igényelhető számla, ha a térítés ellenében végzett munkavégzés helyszíne
  • valamely MVM földgázhálózati vagy áramhálózati elosztó működési területén van
  • az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott, vagy tanya vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épülete.
 • A térítés ellenében végzett szolgáltatás megrendelése

Az MVM adott hálózati elosztójával szerződéses jogviszonyban álló felhasználó adhat megrendelést a megfelelő megrendelőnyomtatvány kitöltésével és beküldésével.

FONTOS, hogy a megrendelésen jelezni kell, hogy otthonfelújítási támogatást kívánnak igénybe venni.

 • Szerződés és számla kiállítása és érvényessége

A munkavégzést követően az érintett MVM földgázhálózati vagy áramhálózati elosztó az elvégzett munka díjáról a Rendeletben előírtak szerint végszámlát bocsát ki a megrendelő felhasználónak. A számlával együtt postai úton megküldi a szükséges vállalkozási szerződést/megállapodást.

A szerződés akkor érvényes, ha a megrendelő felhasználó annak egy példányát aláírásával ellátva visszajuttatta az adott MVM földgázhálózati vagy áramhálózati elosztónak, továbbá a számlát maradéktalanul kiegyenlítette.

 • Kapcsolatfelvétel

Telefon: 06 20 474 9999, 06 30 474 9999, 06 70 474 9999 vagy 06 1 474 9999

E-mail-cím: ugyfelszolgalat@mvm.hu

Személyes ügyfélszolgálati irodák

 

Megújuló energiát hasznosító energetikai rendszerek telepítése esetén

 • Az MVM Optimum az ország teljes területét lefedve komplex megoldásokat kínál a tervezéstől kezdve a kivitelezésen át az üzemeltetésig, legyen az fűtési, hűtési rendszer, háztartási méretű kiserőmű vagy több MW-os naperőmű
 • Részletek az mvmoptimum.hu weboldalon
 • Kapcsolatfelvétel

Telefon: 06 20 527 5370

E-mail-cím: napelem@mvm.hu vagy futeskorszerusites@mvm.hu

 

A támogatás igénybevételének feltételei:

 • Legalább egy gyermek nevelése. Ebben az esetben a gyermek már a terhesség 12. hetétől számít, egészen a gyermek 25 éves koráig, ha együtt él a családdal.
 • Legalább egyéves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony. Ez ugyanúgy lehet felsőoktatási jogviszony, munkaviszony, amelyet maximum 30 napra szakítottak meg az elmúlt egy évben. Az utolsó 3 hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik. Ugyanakkor beleszámít minden nyugdíj melletti munkavégzés is.
 • Köztartozás-mentesség

 

Hogyan értelmezendő az anyagköltség és a munkadíj 50-50%-os megoszlása a támogatás összegében?

A következő példán keresztül bemutatjuk, hogyan lehet meghatározni egy adott projekt esetén az igénybe vehető támogatási összeget.
Teljes költség: 2.460.000 Ft
Anyagköltség: 1.599.000 Ft
Munkadíj: 861.000 Ft

A kormányrendelet alapján az igénybe vevő család a teljes projekt számlával igazolt felújítási költségének 50%-át, de legfeljebb 3 000 000 forint összeget kaphat meg támogatásként, amely a példa alapján 1.230.000 Ft.
Ez az összeg két részre oszlik 50–50%-os arányban mivel a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet a kormányrendelet szerint tehát 615.000 Ft-ot számolhat el munkadíjra és ugyanennyit anyagköltségre is.

A benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25–25% munkadíjat és anyagköltséget tartalmazó számlának.

A fentiek alapján jelen projekt esetén:
1.599.000 Ft (anyagköltség) – 615.000 Ft (támogatás) = 984.000 Ft (maradék önrész)
861.000 Ft (munkadíj) – 615.000 Ft (támogatás) = 246.000 Ft (maradék önrész)
1.230.000 Ft az önerő és 1.230.000 Ft a támogatás