Az MVM szeptember második felétől küldi az új szabályok szerinti energiaszámlákat a mikrovállalkozások részére

2022.09.19

Az MVM szeptember második felétől küldi az új rezsicsökkentési szabályok szerinti számlákat a mikrovállalkozások részére. Az augusztus elején életbe lépett rezsiszabályok miatt az elmúlt egy hónapban a számlázási informatikai rendszer gyors és teljes átalakítása vált szükségessé mind a lakossági, mind a  nem lakossági ügyfeleknek. Az informatikai fejlesztésfolyamatos, több lépcsőben történik, az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő mikrovállalkozásoknak szeptember második felében érkeznek az új rezsicsökkentési szabályoknak megfelelő számlák. Emellett ismét felhívjuk az önkormányzati bérlakások üzemeltetetőinek, a társasházaknak és a nem lakossági ügyfeleknek afigyelmét a nyilatkozattétel fontosságára.

Az elmúlt időszakban nem megfelelő tartalommal kiküldött számlákat javítjuk,  az érintett ügyfeleink erről tájékoztatást kapnak. Ügyfeleink megértését és türelmét ezúton is köszönjük. 

Augusztustól kizárólag a 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól villamos energiát, illetve földgázt vásárló mikrovállalkozások maradtak jogosultak nem lakossági ügyfélként egyetemes szolgáltatásra, amely mikrovállalkozások számára felhasználási helyenként 4606 kWh éves villamosenergia- és 54 810 MJ éves fölgáz kedvezményes mennyiség biztosított.

Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzati bérlakások esetében a helyi önkormányzatok, állami bérlakások és szállóférőhelyek esetében azok üzemeltetői is lakosságként vásárolhatnak villamos energiát. A lakossági jogosultság igénybevétele érdekében ezen ügyfeleknek nyilatkozatot kell tenniük. A helyi önkormányzatok, az állami bérlakás vagy szállóférőhely üzemeltetők az mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok oldalon elérhető űrlapon tudnak nyilatkozatot tenni, ezt az űrlapot a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címre kell eljuttatni.

Ugyancsak az egyetemes szolgáltatást vehetnek igénybe azok a társasházak is a közös villamosenergia-fogyasztásukra, amelyek esetében a lakóépületben az önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma. A lakossági jogosultság igénybevétele érdekében ezen ügyfeleknek is nyilatkozatot kell tenniük az mvmnext.hu/lakossagirezsi oldalon található nyilatkozatot online beküldésével, amennyiben eddig is egyetemes szolgáltatást vettek igénybe nem lakossági ügyfélként.

Felhívjuk azon ügyfeleinknek a figyelmét, akik  augusztustól már nem jogosultak egyetemes szolgáltatásraazaz nem minősülnek lakossági ügyfélnek, nem mikrovállalkozások, vagy mikrovállalkozások ugyan, de nem egyetemes szolgáltatótól vásárolták az energiát 2022. június 18-án, hogy nekik is nyilatkozatot kell tenniük annak érdekében, hogy végső menedékes intézmény keretében vásárolhassanak villamosenergiát és földgázt 2022. december 31-ig. A végső menedékes intézmény keretében történő energiavásárlás  csak akkor lehetséges, ha a nyilatkozatot legkésőbb október 31-ig benyújtják. Az MVM Next kéri ezen ügyfeleit, hogy saját érdekükben minél hamarabb tegyék meg nyilatkozatukat, mivel a 2022. augusztus 1. és a végső menedékes ellátásba kerülés, illetve ennek hiányában az egyetemes szolgáltatásban történő ellátás vége közötti időszakra biztosított energia elszámolása a jogszabályban foglaltak szerint szankciós áron történik.

Részletes tájékoztató és a kitöltendő nyilatkozat megtalálható az alábbi weboldalon: https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok

A kitöltött nyilatkozatot az MVM Next a rezsinyilatkozat@mvm.hu e-mail-címen fogadja.

A változásokkal kapcsolatos tájékoztatás kérhető az MVM telefonos ügyfélszolgálatán (a 06 20, 06 30, 06 70 vagy 06 1 előhívóval hívható 474 9999 számon, a szokásos nyitvatartási időben).