Egyetemes szolgáltatási üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

Aktuális üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

2020. augusztus 1-től hatályba lépett üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény előírása alapján tájékoztatjuk, hogy az NKM Energia Zrt. Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata és a mellékletét képező egyetemes szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2020. augusztus 1-jei hatállyal megváltoznak.

A módosítások alapvetően jogszabályi rendelkezéseken alapulnak, illetve működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek. Az üzletszabályzat felhasználók jogait és kötelezettségeit érintő változásai az alábbiak. (A külön nem jelölt számozások az üzletszabályzat törzsanyagának fejezeteire vonatkoznak.)

Formanyomtatványok

Változik a földgáz egyetemes szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a felhasználóváltozás bejelentéséhez szükséges nyomtatvány (3/a. sz. és 3/b. sz. függelékek).

Jogszabály változás, hatósági határozat miatti módosítások

 • fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szerv aktualizálása, mivel a járási hivatal helyett már az illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal jár el (2.1.2., 1/b. sz. melléklet 2.1.3.4.)
 • felhasználói elégedettségi felméréssel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályok feltüntetése (4.2)
 • moratóriumra jogosultak körének aktualizálása (6.8.3.3.2.)
 • szociálisan rászoruló fogyasztói kör aktualizálása (6.13.1.1.)

Pontosításra került

 • írásbeli formára vonatkozó egyértelműsítő rendelkezések rögzítése (1.2., 6.10.3., 1/b. sz. melléklet 2.1.3.1.)
 • kapacitáslekötési jog átruházása esetén az adattovábbításra vonatkozó szabályok kiegészítése (6.1.1.2.)
 • felelősségi szabályok egyértelműsítése az elszámoló számla elkészítésének elmaradás esetére (6.4.2.)
 • összevont részszámlázás szabályainak pontosítása (6.4.6.10., 1/b. sz. melléklet 5.1.8.)
 • postai számlabefizetési megbízás érvénytelenítésére vonatkozó szabályok javítása (6.4.8.1., 1/b. sz. melléklet 5.3.2.)
 • fizetés teljesítettségére vonatkozó előírások kiegészítése egyértelműsítés céljából (6.4.8.2., 6.4.8.3.1. 6.8.3.3.1.)
 • elévülés szabályainak pontosítása (6.8.1.)
 • elektronikus kapcsolattartáshoz való hozzájárulás egyértelműsítése (6.11.5.)
 • kölcsönös értesítésekre vonatkozó szabályok pontosítása (6.12.3.)
 • új földgázelosztóra tekintettel a gázszivárgás bejelentés kiegészítése (1. sz. függelék)
 • ügyfélszolgálati irodák felsorolásának aktualizálása (2. sz. függelék)

A részletekért tekintse meg az üzletszabályzat jelölt részeit az alábbi linkekről elérhető fájlokban, vagy további kérdése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

 

Korábbi üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek

0001.01.01