Egyetemes szolgáltatási üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

Aktuális üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

2023. április 1-jétől hatályba lépő üzletszabályzat és általános szerződési feltételek

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény előírása alapján tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes földgázszolgáltatói üzletszabályzata és a mellékletét képező egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2023. április 1-jei hatállyal megváltoznak.

A módosítások alapvetően jogszabályi rendelkezéseken alapulnak, illetve a működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek.

Az alábbiakban felsoroljuk az üzletszabályzatnak a felhasználók jogait és kötelezettségeit érintő változásait. (A külön nem jelölt számozások az üzletszabályzat törzsanyagának fejezeteire vonatkoznak.)

Szerződés kezelését, szerződésszegést érintő szabályozás

 • Felhasználó elhalálozása esetén nem szükséges halotti anyakönyvi kivonat bemutatása, ha arról egyéb hivatalos úton tudomásunk van (9.1.3., 20.3.).
 • Az egyetemes szolgáltatási szerződés számlázási mellékletének meghatározott pontjait (pl. számlaküldés módja) a felhasználó az üzletszabályzat keretei között egyoldalúan módosíthatja, továbbá pontosítottuk a számlázási mellékletet (9.7.1., M.1/b. melléklet, M.1/c. melléklet).
 • Felhasználóváltozás, felhagyás esetén megtörtént annak egyértelmű kimondása, hogy a bejelentés egyben felmondásnak is minősül, továbbá annak lehetővé tétele, hogy felhasználóváltozás esetén a bejelentés egyben ajánlatkérésnek minősülhessen (10., 20.1.1.2., M.1/b. melléklet, F.2. függelék).
 • Új felhasználó esetén, ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, a felhasználóváltozás (átírás) szabályai nem alkalmazhatók, az esetben a szerződés rendes felmondása szükséges az általános szabályok szerint (10., 20.1.1., 20.1.1.2., M.1/b. melléklet, F.2. függelék)
 • Szerződésszegés miatt kiküldött értesítők esetén megvalósult a fizetendő kötbérnek az annak alapjául szolgáló külön díjhoz igazítása, felhasználói szerződésszegés miatt elektronikusan kiküldött küldemény esetén érvényesítendő kötbér mértékének növelése, továbbá a felhasználó miatt meghiúsult kikapcsolás különálló esetként kezelése (M.3.).

Számlázás, fizetés

 • Előre fizetős mérőre vonatkozó szabályozást rögzítettük a nem szociálisan rászorult felhasználók tekintetében is (14.2.1., M.1/b. melléklet).
 • Árváltozás esetén a mérőállás fogadására nyitva álló időtartamot módosítottuk 15 napról 5 napra (14.5.7., M.1/b. melléklet).

Ügyfélszolgálatok elérhetősége

 • Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálatainak elérhetőségére vonatkozó adatokat aktualizáltuk (F.1. függelék).

Pontosított vagy újonnan beépített rendelkezések

 • egyértelműsítő szabályozást végeztünk, hogy különleges jogrend esetén az üzletszabályzat egyes rendelkezései – az Alaptörvény különleges jogrendre vonatkozó szabályozására figyelemmel – eltérően alkalmazandók, ezekről az ügyfélszolgálati irodák és a honlap ad tájékoztatást (1.1.)
 • számlázással kapcsolatos szabályozást pontosítottuk fogyasztási jelleggörbe, súlyozási kulcs, árkategóriák közötti megosztás esetében (1.2., 10., 14.3.4.2., 14.4.1., 14.4.2., 14.4.3., 14.4.4., 14.5.7., 14.7., 15.1.1., 15.1.2., M.1/b. melléklet, M.2. melléklet, F.2. függelék)
 • lakosság és természetes személyek elhatárolása érdekében az üzleti titokra vonatkozó és a lakossági – nem lakossági felhasználás céljára vonatkozó szabályozást pontosítottuk (6., 9.1.2., M.1/b. melléklet)
 • meghatalmazásra vonatkozó elvárásokat pontosítottuk (9.2., 13., 16., M.1/b. melléklet)
 • MSZKSZ tagdíj továbbhárításának egyértelmű kimondása történt, és az ehhez kapcsolódó szabályozás pontosítása (9.8., 14.3.4., M.1/b. melléklet)
 • elektronikus számlázás szabályait pontosítottuk (14.5.2., M.1/b. melléklet)
 • e-ügyintézés szabályozását kiegészítettük (16.5.)
 • adatváltozás-kezelési szolgáltatás szabályozása történt (16.6.)
 • elosztóhálózat-használati szerződés megbízottként történő kezelésére vonatkozó szabályozást egyértelműsítettük (21.1., M.1/a. melléklet)
 • felhasználók tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket kiegészítettük (22.3.)
 • formanyomtatványok változtak (F.2. függelék)

A részletekért tekintse meg az üzletszabályzat jelölt részeit, vagy további kérdése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Korábbi üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek

0001.01.01