Egyetemes szolgáltatási üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

Aktuális üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

2022. május 1-jétől hatályba lépett üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény előírása alapján tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes földgázszolgáltatói üzletszabályzata és a mellékletét képező egyetemes szolgáltatási általános szerződési feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2022. május 1-jei hatállyal megváltoztak.

A módosítások alapvetően jogszabályi rendelkezéseken alapulnak, illetve a működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek. Az üzletszabályzatnak a felhasználók jogait és kötelezettségeit érintő változásai az alábbiak. (A külön nem jelölt számozások az üzletszabályzat törzsanyagának fejezeteire vonatkoznak.)

Szerződéskötés, szerződésszegés jogkövetkezményei

Szerződéskötés esetén a felhasználási hely használatára való jogosultságról igazolás helyett nyilatkozat szükséges. Az igazolás bekérésére szerződéskötés során egyedi esetekben, illetve szükség esetén a szerződéskötést követően kerülhet sor (6.1.3.). Felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályozás az egyetemes szolgáltatási szerződést érinti, a földgázelosztóval kötendő szerződések tekintetében a földgázelosztók üzletszabályzatában előírtak az irányadók.

Egyetemes szolgáltatásra való jogosultság hiánya miatti felmondás szabályozásának pontosítása, illetve felhasználási hely használatára való jogosultság hiánya miatti felmondás szabályozásának beépítése (6.7.2.2., 6.7.3., 6.8.3.2., M.1/b. melléklet).

Késedelmes fizetés esetén lehetővé válik a küldendő értesítők, illetve a kikapcsolás kezdeményezése miatt felmerülő költségek kötbérként történő érvényesítése (6.8.3.2., M.1/b. melléklet, M.3. melléklet).

Számlázás, fizetés

A csekk kiállításának mellőzésére előírt összeghatár 199 forintról 249 forintra módosul (6.4.8., M.1/b. melléklet).

Csoportos beszedési megbízás visszavonása esetén – a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában – átutalási fizetési mód is beállítható (6.4.8.1., M.1/b. melléklet).

Kapcsolattartás

Azon felhasználói beadványok körének meghatározása, amelyek megválaszolása számlán szereplő adatokon keresztül történhet (6.10.3.).

Jogszabályváltozás miatti módosítások

 • írásbeliség szabályozása (1.4.)
 • kapacitáslekötési jog átruházása esetén a tulajdonos értesítésére vonatkozó szabályozás (6.1.1.2., F.6. függelék)
 • jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség által kötött szerződés lakossági jogviszonyként történő kezelésének előfeltételei (6.2.4.)
 • elektronikus kapcsolattartás szabályozása (6.11.2.)
 • egyéb szolgáltatások és azok díjai (F.6. függelék)

Pontosított vagy újonnan beépített rendelkezések

 • felhasználási célra (lakossági, nem lakossági cél) vonatkozó nyilatkoztatás szabályai (6.2.)
 • szerződésmódosítás körében a fizetési mód módosításának kezelése vonatkozó szabályozás (6.3.2.2., M.1/b. melléklet)
 • elhalálozás kezelésére vonatkozó szabályozás (6.7.4.)
 • előre fizetős mérő normál mérőre történő cseréjének szabályai (6.13.1.2.2.)
 • szerződésminta, szerződés számlázási melléklete és formanyomtatványok (M.1/a. és M.1/c. melléklet, F.2. függelék)
 • ügyfélszolgálati elérhetőség (F.1. függelék)

A részletekért tekintse meg az üzletszabályzat jelölt részeit, vagy további kérdése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Korábbi üzletszabályzatok és általános szerződési feltételek

0001.01.01