A weboldalon cookie fájlokat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. A weboldal böngészésével hozzájárul a cookie-k használatához.

Háztartási méretű kiserőművel termelt villamos energia átvételi feltételei 2024. január 1-jét követően

Jelen tájékoztató az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint egyetemes szolgáltató (továbbiakban MVM Next) által a háztartási méretű kiserőművel (továbbiakban HMKE) termelt és közcélú hálózatba betáplált villamos energia átvételének szabályait tartalmazza a tájékoztató kiadásakor hatályos szabályozás alapján. HMKE-nek minősül minden olyan kiserőmű, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, valamint a csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t.

A tájékoztató a villamosenergia-hálózati feltételekre nem terjed ki, azokról a területileg illetékes áramhálózati elosztó ad tájékoztatást. 

A TERMELT VILLAMOS ENERGIA KÖTELEZŐ ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELE

A közcélú elosztóhálózatba visszatáplált energia átvételének és elszámolásának előfeltétele a HMKE-re vonatkozó, elosztóval megkötött hatályos hálózathasználati szerződés és üzemviteli megállapodás. A villamosenergia-forgalmat az elosztó által felszerelt speciális elektronikus fogyasztásmérő méri, amely képes a fogyasztási és a betáplálási (ún. ad-vesz) irányt külön mérni. 
Tilos az ad-vesz mérő felszerelése előtt a HMKE-t üzembe helyezni! Engedély nélkül üzembe helyezett HMKE esetén a fogyasztásmérő fogyasztásként regisztrálja a megtermelt energiát, és nincs lehetőség az ebből adódó számlakorrekcióra.

A felhasználó a HMKE létesítésére, illetve üzemeltetésére vonatkozóan az elosztó részére adott igénybejelentésében köteles nyilatkozni arról, hogy kíván-e villamos energiát betáplálni a közcélú hálózatba, vagy kizárólag saját villamos energia fogyasztásának kielégítése érdekében kíván villamos energiát termelni. A HMKE üzemeltetője által termelt és a közcélú hálózatba betáplált villamos energiát az üzemeltető mint felhasználó részére az adott elszámolási ponton értékesítő MVM Next átveszi.

AZ ÁTVETT VILLAMOS ENERGIA ELSZÁMOLÁSA

Az átvett villamos energia elszámolásának alapját az ad-vesz mérőből külön-külön forgalmi irányonként kiolvasott – az elszámolási időszakban az elosztó hálózatából vételezett, illetve a hálózatba betáplált – villamos energia mennyisége képezi. A számla 3. oldalán a mérő adatainál a felső sorban a fogyasztás, míg az alatta lévő sorban a betáplálás adatai szerepelnek.

Az átvett villamos energia elszámolásának három módja van:
•    éves szaldóelszámolás
•    havi szaldóelszámolás
•    havi bruttó elszámolás

Az elszámolási időszak a leolvasás gyakoriságához igazodóan éves vagy havi, míg a szaldóelszámolásra való jogosultságot jogszabályok határozzák meg.

A rendes leolvasáshoz kapcsolódó elszámolást az alábbi események megszakítják:
a)    Üzembe helyezés
Az üzembe helyezést is tartalmazó leolvasási időszak elszámolás szempontjából két részre oszlik: a legutóbbi rendes leolvasás napjától az üzembe helyezés napjáig és az üzembe helyezés napjától a következő rendes leolvasás napjáig tartó időszakra.

Példa:
Éves leolvasás napja: minden év május 7.
Üzembe helyezés időpontja: 2020. június 10.

1.    Lezáró elszámolószámlában elszámolt időszak: 2020. május 7. – 2020. június 10. (utolsó éves elszámolási nap – HMKE üzembe helyezésének napja)
2.    Következő (nyitó) elszámolószámlában elszámolt időszak: 2020. június 10. – 2021. május 7. (HMKE üzembe helyezésének napja – következő éves leolvasási dátum)
Következő éves elszámolás: 2021. május 7. – 2022. május 7. (Rendes éves leolvasási dátumok)


b)    Mérőcsere és invertercsere 
Mérőcsere és invertercsere esetén az elosztó az aktuális mérőállásokat leolvassa, ami – az üzembe helyezéshez hasonló elvek mentén – az elszámolást két időszakra osztja.
c)    A szerződés megszűnése 
A szerződés megszűnése a folyamatban lévő elszámolási időszakot lezárja.

SZALDÓELSZÁMOLÁS ESETÉN ALKALMAZOTT ELSZÁMOLÁS MÓDJA

Elszámolni kizárólag az elszámolási időszakban a hálózatból vételezett (fogyasztott) villamos energia és a HMKE által termelt és a hálózatba betáplált villamos energia közötti különbséget kell. 
A szaldóelszámolás csak az ad-vesz mérőn mért és betáplált mennyiségre vonatkozik, a megtermelt energia más tarifára, más felhasználási helyre, későbbi elszámolási időszakra nem vihető át, illetve nem göngyölíthető.
Az üzembe helyezést követően a HMKE által termelt és helyben elfogyasztott mennyiség miatt jellemzően változni fog a hálózatból vételezett energia mennyisége, ezért éves elszámolású ügyfeleinknek javasoljuk, hogy módosítsák a havi részszámlákban kiszámlázandó mennyiséget, mivel az üzembe helyezés nem eredményezi a részszámlamennyiségek automatikus csökkentését.

Az éves elszámolási mód lényege, hogy az ügyfél év közben részszámlák útján fizeti meg a villamos energia ellenértékét, majd a soron következő éves elszámolás adataiból az MVM Next elszámolószámlát állít ki.
Az elszámolószámla egy különbözeti számla, amely a tényleges fogyasztás, valamint a visszatáplált árammennyiségek különbözetét tartalmazza: az ügyfélnek lehet további fizetési kötelezettsége, de érvényesíthető követelése is. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az ad-vesz mérő felszerelése nem jelenti automatikusan a részszámlák küldésének szüneteltetését. Ha a felhasználó nem szeretne részszámlákat kapni, ezt jelezni kell ügyfélszolgálatunkon.
Ha az éves elszámolószámlák között nem történik részszámlázás, előfordulhat, hogy a részszámlák hiánya miatt az elszámolószámla fizetendő összege a vártnál lényegesen magasabb lesz. Ha a részfogyasztás csökkentése az ügyfél kérésére történt, a későbbiekben az MVM Next sem fizetési haladékot, sem részletfizetési lehetőséget nem biztosít az elszámolószámlára.

Ha az előző elszámolási időszakban is történt betáplálás, akkor az elszámolási időszakon belül részszámlázandó összeg megállapítása – a felhasználó által kért részszámlázandó összeg hiányában – az előző elszámolási időszak betáplálási és fogyasztási adatai alapján, a részszámlázás szabályai szerint történik.
a)    Fogyasztási többlet esetén
Ha az elszámolási időszakban a fogyasztás magasabb, mint a hálózatba betáplált energia mennyisége, akkor a forgalomarányos díjakat a felhasználónak a különbség után kell fizetnie. Az MVM Next a fogyasztási többletről állít ki számlát, mintha a felhasználó csak a fogyasztás és a betáplálás különbözetét vételezte volna.
b)    Fogyasztás és betáplálás kiegyenlítettsége esetén
Ha az elszámolási időszakban megegyezik a hálózatból fogyasztott és az abba betáplált energiamennyiség, a felhasználónak kizárólag energiaforgalomtól független díjakat kell megfizetnie. Ha ezeket a rendszerhasználati díjakat az elosztó helyett az MVM Next érvényesíti az ügyfél felé, akkor az általános szabályok szerint állít ki számlát az elosztói alapdíjról és – jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – a teljesítménydíjról és a meddőenergia-díjról.
c)    Betáplálási többlet esetén
Ha az elszámolási időszakban a fogyasztás alacsonyabb, mint a hálózatba betáplált energia mennyisége, az ügyfélnek a fogyasztása után nem kell forgalomarányos díjakat fizetnie, a betáplálási többlete után pedig kifizetést kérhet az MVM Nexttől. A rendszer használatáért azonban – mivel a hálózatot vételezésre is használta – a nem forgalomarányos rendszerhasználati díjakat (pl. elosztói alapdíj) meg kell fizetnie. Ha ezeket a rendszerhasználati díjakat az elosztó helyett az MVM Next érvényesíti az ügyfél felé, akkor az általános szabályok szerint állít ki számlát az elosztói alapdíjról és – jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – a teljesítménydíjról és a meddőenergia-díjról.

Veszélyhelyzeti szabályozás alapján az alkalmazandó egységár: az MVM Next által a vételezett villamos energia tekintetében alkalmazott, a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott árszabás egységára.

BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ESETÉN ALKALMAZOTT ELSZÁMOLÁS MÓDJA

Bruttó elszámolás esetén az MVM Next a hálózatból vételezett (fogyasztott) villamos energiát teljes mértékben kiszámlázza, hasonlóan a HMKE nélküli villamosenergia-fogyasztás elszámolásához, míg az ügyfél a hálózatba betáplált teljes villamosenergia-mennyiség után kérheti az elszámolást.
A hálózatba betáplált villamos energia átvételi egységára:

a)    lakossági felhasználó esetén: a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sorában meghatározott árszabás szerint,
b)    nem lakossági felhasználó esetén az MVM Next egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzata alapján: 1 Ft/kWh.

ÁRVÁLTOZÁS

Ha az elszámolási időszak alatt árváltozás volt, akkor az elszámolt mennyiséget időarányosan, az egyes egységárak alkalmazása időtartamának súlyozásával meg kell bontani (a kerekítés szabályai szerint).
A súlyozott számítással egyenértékű, ha az árváltozással érintett időszakban betáplált mennyiség és alkalmazandó egységár a számlán időszakonként önálló sorokban szerepel.

KÖTELEZŐEN ÁTVETT VILLAMOS ENERGIA ELSZÁMOLÁSÁNAK IGÉNYLÉSE

Amennyiben az MVM Nextnek fizetési kötelezettsége keletkezik, az ügyfél szaldóelszámolás esetén a többlettermelése, míg bruttó elszámolás esetén a betáplálása kapcsán elszámolási (kifizetési) igénnyel élhet. A kifizetéshez szükséges adatok a számlával küldött teljesítésigazoláson találhatók meg. Kizárólag az energiadíjat lehet igényelni, a rendszerhasználati díjakat nem lehet feltüntetni a kifizetési igényen!

A kifizetési igény elszámolásának alapja az MVM Nexttől a leolvasást követően kapott teljesítésigazolás szaldóelszámolás esetén a betáplálási többletről, bruttó elszámolás esetén a betáplálásról, amely tartalmazza az elszámolási időszakban a közcélú hálózatra betáplált, elszámolható villamos energia mennyiségét (kWh) és az elszámolóárat (Ft/kWh). A teljesítésigazolás az elszámolószámla utolsó oldalán található.

Az ügyfél az általa kiállított számla vagy – a lenti 2. pontban jelzett feltételek fennállása esetén – az MVM Next által előírt, hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával jelezheti igényét. Ezek – valamint a teljesítésigazolás megküldésének – hiányában az MVM Next nem tud kifizetést teljesíteni, az a megküldött elszámolószámla alapján nem automatikus. 

A kifizetéssel kapcsolatos dokumentumokat e-ügyintézéssel is be lehet nyújtani. Ide kattintva az ügyleírásokból ki kell választani az ügyfél felhasználási helyéhez tartozó HMKE-elszámolási ügyleírást.

A többlettermelésre vonatkozó igényt az MVM Next az elkészített elszámolószámla kiállítását követő öt évig fogadja el, ezután az igény elévül.

1.    Ügyfél általi számlázás szaldó- és bruttó elszámolás esetén is

A HMKE által termelt energia közcélú hálózatba történő betáplálása önálló termékértékesítésnek minősül, emiatt a hálózatra betáplált többlet-villamosenergia mennyisége után fizetendő összegről az ügyfél, mint a HMKE üzemeltetője, a vonatkozó jogszabályok alapján köteles az áfatörvénynek megfelelő számlát kiállítani az MVM Next felé, és a számlához köteles csatolni az MVM Next által kiállított teljesítésigazolást.

Magánszemélyeknek lehetőségük van arra, hogy a lenti 2. pontban jelzett feltétel teljesülése esetén számla kiállítása nélkül jussanak a kifizetéshez.

A számlán Vevőként az MVM Nextet kell feltüntetni az alábbi adatokkal:

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
Cégjegyzékszám: 01-10-140263
Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószám: 26713111-2-44

Adószámos magánszemélyként a számlán az alábbiaknak kell szerepelniük:
•    számla sorszáma,
•    számla kiállításának időpontja,
•    fizetési határidő: a számla kiállításától számított 45. nap,
•    teljesítés időpontja: az áfatörvény 58. §-ában foglaltak szerint,
•    bankszámlaszám, ahová a kifizetést kéri,
•    hivatkozás az alanyi adómentességre az áfatörvény 187. §-ának feltüntetésével,
•    betáplálás időszaka, pl. 2023. évi villamosenergia-betáplálás,
•    tételesen az MVM Next által megadott, értékesített villamosenergia-mennyiség(ek) a hozzá(juk) tartozó nettó egységár és a nettó érték(ek).

Vállalkozó esetén a számlán az alábbiaknak kell szerepelniük:
•    számla sorszáma,
•    számla kiállításának időpontja,
•    fizetési határidő: a számla kiállításától számított 45. nap,
•    teljesítés időpontja: az áfatörvény 58. §-ában foglaltak szerint,
•    nyilvántartásban (pl. cégjegyzékben) szereplő bankszámlaszám, ahová a kifizetést kéri,
•    a betáplálás időszaka pl. 2023. évi villamosenergia-betáplálás,
•    tételesen az MVM Next által megadott, értékesített villamosenergia-mennyiség(ek) a hozzá(juk) tartozó nettó egységár és a nettó érték(ek),
•    számla áfatartalma és a bruttó érték(ek).

Fontos tudni, hogy 12 hónapnál hosszabb elszámolási időszak esetén az áfatörvény 
58. § (3) bekezdés előírásainak megfelelően egynél több számlát kell kiállítani a betáplálásról.

A kifizetéshez szükséges dokumentumokat postai úton és e-mailben is fogadjuk:
•    postacím: MVM Next Energiakereskedelmi Kft., 7031 Paks, Pf. 152 vagy
•    e-mail-cím: konto-eszamlafogadas@mvm.hu

2.    Elszámolási igény jelzése nyomtatványon, személyi jövedelemadóval kapcsolatos tudnivalók

Magánszemély – az adójogi szabályozásra figyelemmel – az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult a kifizetést számla nélkül, kifizetési kérelem benyújtásával igényelni.

A HMKE termelése jellemzően az ügyfél saját fogyasztásának, illetve magánszükségleteinek fedezésére szolgál, vagyis a termelt villamos energia közcélú hálózatba történő betáplálása alkalomszerűen fordul elő, így az nem minősül gazdasági tevékenységnek, ezért az ügyfél nem minősül adóalanynak az áfatörvény szerint.

Az ügyfél felelőssége eldönteni, hogy a fenti feltételnek megfelel-e. 
Ha az ügyfél a fenti feltételnek nem felel meg, akkor az előző pontban jelzettek alapján számlát kell kiállítania. Ha még nincs adószáma, akkor azt az adóhatóságtól igényelnie kell.
Ha az ügyfél a fenti feltételnek megfelel, az elszámoláshoz az általa hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatvány beküldése szükséges a nyomtatványban megadott címre:

Kifizetésre kizárólag a hiánytalanul és pontos adatokkal kitöltött nyomtatvány alapján van lehetőség. A fenti formanyomtatványoktól eltérő formában megtett nyilatkozat érvénytelen.
Amennyiben az Ön felhasználási helyén már bruttó elszámolás van érvényben, a betáplálás automatikus elszámolásához a „Nyilatkozat és elszámolási kérelem bruttó elszámoláshoz” nyomtatványt töltse ki. A beérkezést követő feldolgozás utáni számlák esetén a kifizetés már automatikusan fog történni. 
Ha van olyan elszámolási időszak, amelyre az automatikus kifizetés még nem érvényes, de az Ön felhasználási helye már bruttó elszámolásban volt, akkor a „Nyilatkozat és eseti elszámolási kérelem bruttó elszámoláshoz” nyomtatványt töltse ki, (havi) elszámolási időszakonként egyet.
A kifizetési kérelem elszámolószámlánként nyújtható be. Ha több elszámolószámla alapján kér kifizetést, akkor több kifizetési kérelmet nyújtson be. Ha egy kifizetési kérelmen több elszámolószámla adatát is feltünteti, akkor a kérelmét feldolgozás nélkül visszaküldjük.

Kérjük, hogy elektronikus úton történő beküldés esetén az aláírt nyomtatványt és a melléklete(ke)t lehetőleg pdf-fájlformátumban küldje el

Az ügyfélnek a fenti módon kérelmezett és az MVM Next által kifizetett betáplálási többletből származó bevétele évi 12.000 kWh villamosenergia-mennyiségig szja-mentes. Az adómentes értékhatárt meghaladó bevétellel összefüggésben az MVM Next adóelőleget nem állapít meg és nem von le.

Az MVM Next az adóévet követő év január 31-ig összesítő igazolást (IGVILL nyomtatvány) állít ki az ügyfél részére az általa juttatott adóévi bevételekről, amelyen feltünteti az adómentes és az adóköteles bevételrészt is. Az igazolásról elektronikus úton adatot szolgáltat a NAV felé is (KVILL nyomtatvány). 

Az Szja. törvény hatálya alá tartozó magánszemély az adómentes értékhatárt meghaladó bevétele tekintetében választhatja, hogy az adómentes villamosenergia-mennyiséget meghaladó bevételrész egészét tekinti jövedelemnek, vagy az éves bevétel egészéből az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó költségelszámolási szabályok alkalmazásával állapítja meg jövedelmét. A jövedelmet az éves szja-bevallásában vagy a NAV által elkészített adóbevallási tervezet kiegészítésével kell bevallani, az adót pedig a benyújtására előírt határidőig kell megfizetni.

SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR

A HMKE kötelező átvételének szabályozása az alábbi jogszabályokon, szabályzatokon alapul:
•    2007. évi LXXXVI. törvény – a villamos energiáról
•    273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
•    10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet – a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól
•    2007. évi CXXVII. törvény – az általános forgalmi adóról
•    1995. évi CXVII. törvény – a személyi jövedelemadóról
•    4/2011. (I. 31.) NFM rendelet – a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről
•    2015. évi CCXXII. törvény – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
•    259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet – egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról
•    281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet – a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről
•    Elosztói szabályzat – Az elosztó hálózathoz való hozzáférés együttműködési szabályai
•    MVM Next egyetemes villamosenergia-szolgáltatói üzletszabályzata

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kérdés esetén javasoljuk a megkeresést a speciálisan ezen ügyekre fenntartott h_tarifa.hmke@mvm.hu címre megküldeni. (Ezen e-mail-címen más jellegű ügyekkel kapcsolatban nem történik ügyintézés.)

Hálózati csatlakozással, hálózathasználattal, üzemviteli megállapodással, rendszerhasználati díjakkal kapcsolatos tájékoztatás a területileg illetékes elosztótól kérhető.