Otthon Vitál egészségbiztosítás
gyors hozzáférés a legjobb orvosi szolgáltatásokhoz az egész családnak

0001.01.01

Otthon SOS Garancia

AZ EGÉSZSÉG A LEGFŐBB ÉRTÉK, HÁLAPÉNZ ÉS VÁRÓLISTÁK NÉLKÜL
Mindenkinek fontos egészségének megőrzése, ezért amikor orvosi segítségre van szükség, nem mindegy, hogy milyen gyorsan tudunk eljutni a megfelelő szakemberhez. Sokszor életbevágó lehet a rövid időn belül felállított helyes diagnózis.
Az Otthon Vitál Egészségbiztosítással garantált a gyors hozzáférés a legjobb orvosi szolgáltatásokhoz, hosszú sorban állás és várakozási idő nélkül.

 

Miért válassza az Otthon Vitál egészségbiztosítást?

GARANTÁLTAN GYORS HOZZÁFÉRÉS A LEGJOBB ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ

24 ÓRÁS telefonos orvosi tanácsadás, útbaigazítás betegségekkel, gyógyszerekkel, intézményi nyitvatartással (orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ügyeletek), egészséges életmóddal, megelőzéssel kapcsolatban.

24 ÓRÁS telefonos orvosi tanácsadás, útbaigazítás betegségekkel, gyógyszerekkel, intézményi nyitvatartással (orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ügyeletek), egészséges életmóddal, megelőzéssel kapcsolatban.

GYORS és garantált időpontfoglalás szakorvosi rendelésekre, biztosítási csomagtól függően költségtérítéssel.

GYORS és garantált időpontfoglalás szakorvosi rendelésekre, biztosítási csomagtól függően költségtérítéssel.

LEGMODERNEBB képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, cardio-CT és PET CT) gyors megszervezése és – finanszírozása 1 000 000 Ft-ig.

LEGMODERNEBB képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, cardio-CT és PET CT) gyors megszervezése és – finanszírozása 1 000 000 Ft-ig.

DÍJMENTES második orvosi vélemény súlyos betegség diagnosztizálása esetén nemzetközi szaktekintélyektől.

DÍJMENTES második orvosi vélemény súlyos betegség diagnosztizálása esetén nemzetközi szaktekintélyektől.

EGYSZERŰEN az energiaszámlájával együtt fizetheti a biztosítás havidíját

EGYSZERŰEN az energiaszámlájával együtt fizetheti a biztosítás havidíját.

 

Teljes körű támogatás számos területen

Az Otthon Vitál Egészségbiztosítás az alapszolgáltatásokon felül számos területen nyújt megoldást csomagtól függően.

 • Szakorvosi ellátás megszervezése, az ellátás költségének térítése
  A biztosító az egészségügyi szolgáltató partnerénél, a Teladoc Hungary Kft.-nél megszervezi az ellátást, és az éves limit erejéig fedezi annak költségét.
 • Egynapos sebészeti beavatkozások finanszírozása
  Az egynapos sebészeti beavatkozások költségeit teljes egészében megtéríti a biztosító a rendelkezésre álló éves limit erejéig.
 • Kritikus betegség bekövetkezése esetén jelentős térítés
  25 különböző kritikus betegség, illetve orvosi beavatkozás valamelyikének bekövetkezése esetén a biztosító a választott csomagtól függően 1 200 000 Ft-ig téríti a költségeket.
 • Második orvosi vélemény súlyos betegség esetén
  A nemzetközileg elismert orvos szakértő által készített távszakvélemény biztonságot ad a diagnózis és a kezelés helyességének felülvizsgálatával, minimalizálja a nem megfelelő kezelés esélyét.

 

TELADOC HUNGARY - magas szintű orvosi kiszolgálás

Kép

 • 20 év nemzetközi és több mint 13 év hazai tapasztalat az egészségügyi ellátásszervezésben és a betegtájékoztatásban, saját szakértői csapattal.
 • Megbízható és tapasztalt szakemberek az ellátás különböző területein.
 • Több mint 300 ezer elégedett páciens Magyarországon.
 • Országos szintű együttműködés az ellátóhelyekkel.

 

Garantáltan egyszerű

Egészségügyi panaszával hívja +36-1-461-15-98 számon a 7/24 órában elérhető call centert.

Ellátásszervezőnk rövid időn belül időpontot ad szakorvosi, képalkotó vizsgálatra (MR, CT).

A vizsgálatot követően a biztosító fedezi a költséget a választott csomagnak és a vizsgálat típusának megfelelően.

 

GYAKORI KÉRDÉSEK

Melyik biztosító termékéről van szó?

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

 

Mire terjed ki a biztosítás?

 1. 7/24 orvosi call center szolgáltatás: a biztosított megbetegedése esetén nyújtott telefonos, orvosi tanácsadás.
 2. Járóbeteg szakellátás megszervezése a biztosított megbetegedése esetén (az ellátás költségét Alap és Optimum csomag esetén a biztosított fizeti).
 3. Második orvosi vélemény szolgáltatás: a biztosított súlyos betegségére vonatkozó, orvosi tárgyú kérdés alapján nemzetközi orvosszakértő által készített orvosi távszakvélemény.
 4. Fedezett járóbeteg szakellátások: a biztosított betegsége vagy balesete miatt szükségessé váló járóbeteg szakellátás, ezen belül
  • szakorvosi vizit,
  • diagnosztikai vizsgálatok,
  • labordiagnosztikai vizsgálatok,
  • ambuláns beavatkozások
  • és gyógyszerek felírása.
  A biztosító egészségügyi szolgáltató partnerei valamelyikénél megszervezi az ellátást, és az éves limit erejéig fedezi annak költségét (Fókusz és Exkluzív csomag esetén).
 5. Fedezett képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, cardio-CT és PET-CT): a biztosított betegsége vagy balesete miatt, további gyógyulásához szükséges MR, CT, cardio-CT és PET-CT vizsgálatok megszervezése és finanszírozása. A biztosító egészségügyi szolgáltató partnerei valamelyikénél megszervezi a vizsgálatot, és az éves limit erejéig fedezi annak költségét.
 6. Fedezett egynapos sebészeti beavatkozások (Exkluzív csomag esetén): a biztosító egészségügyi szolgáltató partnerei valamelyikénél megszervezi az ellátást, és az éves limit erejéig fedezi annak költségét.
 7. Biztosítási támogatás kritikus betegség esetén: az általános és különös feltételek 2. számú mellékletében felsorolt 25 különböző kritikus betegség, illetve orvosi beavatkozás valamelyikének bekövetkezése esetén a biztosító a biztosítási összeget fizeti ki.
 

Hol lehet a szolgáltatási igényt bejelenteni?

A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 munkanapon belül be kell jelenteni:

 • kritikus betegségekre kiterjedő biztosítási támogatás kivételével kizárólag telefonon, az ellátásszervező call centerén keresztül (+36-1-461-15-98);
 • kritikus betegség esetében a szolgáltatási igénybejelentő formanyomtatvány biztosítónak történő elküldésével (levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 177, e-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu, fax: +36-1-247-20-21). A bejelentés során a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését.
 

Hol és mikor érvényes a biztosítás?

A biztosító kockázatviselése a nap 24 órájában, a Föld teljes területén bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. A biztosító szolgáltatásait Magyarország területén nyújtja.

 

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A havi díj minden hónap első napján esedékes és a szerződő részére kell megfizetni, a szerződő által kiállított számlán, az energiaszolgáltatási díjjal együtt. A biztosítás első díja a kockázatviselés első hónapjának 1. napján esedékes.

 

Milyen általános kockázatkizárások vannak?

 • A kockázatviselés kezdete előtt már fennálló bármely tünet, betegség, sérülés vagy maradandó károsodás
 • A kockázatviselés ideje alatt bekövetkező olyan biztosítási esemény, ami előzménybetegséggel ok-okozati összefüggésbe hozható
 • Azok a biztosítási események, melyek összefüggésbe hozhatók a biztosított szándékos, önmagának okozott kárral
 • Az atomenergia, illetve az ionizáló sugárzás hatásával összefüggő biztosítási események
 • A biztosított alkoholos (0,8 ezrelék vagy ennél magasabb véralkohol szint) állapotával, bódító, kábító vagy hasonló hatást kiváltó szerek fogyasztásával, toxikus anyagok rendszeres szedése miatti függőségével összefüggésben következő biztosítási esemény
 • Az a biztosítási esemény, ami nem szakvégzett és szakképzett orvos általi kezeléssel összefüggésben következett be, vagy olyan, orvos által végzett gyógykezelés során, amelynél nem tartották be az orvosszakmai előírásokat
 • Kozmetikai célú, plasztikai sebészeti beavatkozásokkal és kórházi ápolással, valamint az
 • Orvosilag nem indokolt műtétekkel, kórházi ápolásokkal és gyógyító eljárásokkal összefüggésben bekövetkező biztosítási események
 • Az a biztosítási esemény, amely a biztosított vezetői engedély vagy más szükséges hatósági engedély nélküli járművezetésével okozati összefüggésben következett be
 • Felkelésben, lázadásban, zavargásban, terrorcselekményben, háborúban, harci cselekményben, idegen hatalom ellenséges cselekedetében, kormány elleni puccsban vagy puccskísérletben, zendülésben, polgárháborúban, forradalomban, tüntetésen, felvonulásban, sztrájkban
 

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

 • Adott naptári hónap 15. napjáig megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a következő naptári hónap első napján 0 óra,
 • Adott naptári hónap 15. napja után megtett csatlakozási nyilatkozat esetében a kockázatviselés kezdete a csatlakozási nyilatkozat hónapját követő második hónap első napján 0 óra.
 • Az utolsó biztosítási időszak annak a hónapnak az első napján 0 órakor kezdődik, amely hónapban a biztosító kockázatviselése megszűnik és ugyanannak a hónapnak az utolsó napján 24 óráig tart.
 • A biztosítás határozatlan időtartamra jön létre.
 

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

 • A biztosított csoporthoz szóbeli (telefonon történő), vagy online csatlakozás esetén a biztosított csatlakozási nyilatkozatát a szerződő által küldött írásbeli visszaigazolás kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napos határidőn belül azonnali hatállyal, a szerződőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, postai úton (NKM Energia Zrt., 1439 Budapest, PF. 700.) vagy e-mailben (ugyfelszolgalat@nkm.energy) visszavonhatja, amennyiben még nem vette igénybe a biztosítás valamely szolgáltatását.
 • A nyilatkozat visszavonása esetén a biztosító adott biztosított vonatkozásában díjfizetést nem vár el. A biztosítási fedezet ezen időszakot követően is bármikor felmondható az előző bekezdésben rögzített módon. Ez esetben a biztosító kockázatviselése és a díjfizetési kötelezettség a nyilatkozat kézhezvétele hónapját tartalmazó biztosítási időszak utolsó napján szűnik meg.
 

Mikor szűnik meg a biztosítási fedezet és ezzel a biztosító kockázatviselése?

 • A biztosítási szerződés szerződő vagy biztosító általi rendes felmondása esetén;
 • Abban az esetben, ha a szerződő vagy a biztosított elutasítja a biztosító díjmódosítási javaslatát;
 • A biztosítási díj esedékességének hónapjának utolsó napján, ha addig a szerződő a hátralékos díjat nem fizette meg;
 • A biztosított halálával;
 • Ha a biztosított szerződővel kötött energia szolgáltatásra létrejött szerződéses jogviszonya megszűnik, vagy a felhasználási hely az energia-szolgáltatási vagy hálózathasználati szerződés megszegése miatt kikapcsolásra kerül;
 • Ha a biztosított és a szerződő között megszűnik, szüneteltetésre kerül a havi energiaszolgáltatási díj számlázása, illetve előre fizetős mérő kerül felszerelésre;
 • A biztosítási csomagokhoz tartozó maximális szolgáltatási korhatár elérésekor;
 • A kritikus betegség bekövetkezése esetén nyújtott biztosítási támogatás kockázatviselése adott biztosított vonatkozásában megszűnik, továbbá a kritikus betegséghez kapcsolódó biztosítási összeg kifizetésével.
 

Otthon Vitál egészségbiztosítás már havi 990 Ft-tól!

Gondoskodjon családja biztonságáról, rendelje meg szolgáltatásunkat!

 

 

PROFESSZIONÁLIS ELLÁTÁS MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS CSALÁDOK RÉSZÉRE

Válasszon egyéni és családi csomagjaink közül!

STANDARD EGYÉNI csomag

 

990

Ft / fő / hó

 

 

 • 7/24 orvosi call center szolgáltatás: korlátlan
 • Járóbeteg szakellátás megszervezése: korlátlan
 • Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, cardio-CT és PET-CT) megszervezése és finanszírozása: 1 000 000 Ft/fő/év
Megrendelem

STANDARD CSALÁDI csomag

 

2490

Ft / hó*

 

Családtagoknak díjmentes (5 főig) 

 • 7/24 orvosi call center szolgáltatás: korlátlan
 • Járóbeteg szakellátás megszervezése: korlátlan
 • Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, cardio-CT és PET-CT) megszervezése és finanszírozása: 1 000 000 Ft/fő/év
Megrendelem

FÓKUSZ MINI csomag

 

3490

Ft / fő / hó

 

 

 

 • 7/24 orvosi call center szolgáltatás: korlátlan
 • Járóbeteg szakellátás megszervezése: korlátlan
 • Második orvosi vélemény szolgáltatás: korlátlan
 • Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, cardio-CT és PET-CT) megszervezése és finanszírozása: 1 000 000 Ft/fő/év
 • A biztosításban fedezett járóbeteg szakellátások (járóbeteg szakrendelés, diagnosztika, labordiagnosztika, ambuláns beavatkozások)**:
  200 000 Ft/fő/év
 • Ezen belül allimit:
  - laborra és diagnosztikára együttesen:
  50 000 Ft/fő/év
  - ambuláns beavatkozásokra: 50 000 Ft/fő/év
Megrendelem

FÓKUSZ csomag

 

5490

Ft / fő / hó

 

Több biztosított esetén a havidíj biztosítottanként értendő

 • 7/24 orvosi call center szolgáltatás: korlátlan
 • Járóbeteg szakellátás megszervezése: korlátlan
 • Második orvosi vélemény szolgáltatás: korlátlan
 • Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, cardio-CT és PET-CT) megszervezése és finanszírozása: 1 000 000 Ft/fő/év
 • A biztosításban fedezett járóbeteg szakellátások (járóbeteg szakrendelés, diagnosztika, labordiagnosztika, ambuláns beavatkozások):
  500 000 Ft/fő/év
 • Ezen belül allimit:
  - laborra és diagnosztikára együttesen:
  100 000 Ft/fő/év
  - ambuláns beavatkozásokra: 100 000 Ft/fő/év
Megrendelem

EXKLUZÍV csomag

 

8890

Ft / fő / hó

 

Több biztosított esetén a havidíj biztosítottanként értendő

 • 7/24 orvosi call center szolgáltatás: korlátlan
 • Járóbeteg szakellátás megszervezése: korlátlan
 • Második orvosi vélemény szolgáltatás: korlátlan
 • Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, cardio-CT és PET-CT) megszervezése és finanszírozása: 1 000 000 Ft/fő/év
 • A biztosításban fedezett járóbeteg szakellátások (járóbeteg szakrendelés, diagnosztika, labordiagnosztika, ambuláns beavatkozások):
  1 000 000 Ft/fő/év***
 • Ezen belül allimit:
  - laborra és diagnosztikára együttesen:
  100 000 Ft/fő/év;
  - ambuláns beavatkozásokra:
  100 000 Ft/fő/év
 • Biztosítási támogatás kritikus betegség esetén: 1 200 000 Ft
 • Egynapos sebészeti beavatkozások:
  300 000 Ft/fő/év
Megrendelem


* Standard családi csomag: átalánydíjas csomag, a biztosító az egy családból a biztosításba bevont biztosítottak számától független, fix díjat alkalmaz.- 5 főig

** Fókusz MINI csomagban kizárólag belgyógyászat, kardiológia, fül-orr-gégészet, ambuláns sebészet, szemészet, allergológia és bőrgyógyászat szakágakban (a kocázatkizárások 4. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével). 

*** Fókusz és Exkluzív csomagban a kocázatkizárások 4. számú mellékletében szereplő ellátások kivételével bármely, járóbeteg ellátásban elérhető orvosi szakágban.